Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Vermindering belastingrente vanwege onzorgvuldige handelwijze bij aanslagregeling

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1161 - ECLI:NL:RBNNE:2020:2519 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Niet aangegeven inkomen uit aanmerkelijk belang / terechte navordering

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1177 - ECLI:NL:RBNNE:2020:2469 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Uitblijven dwangsombesluit inzake twee niet samenhangende bezwaarschriften

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/1324 - ECLI:NL:RBNNE:2020:2314 - 26-06-2020

Jurisprudentie

Ontvanger kan primaire besluit niet meer aanleveren / geen invorderingsrente

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1122 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1044 - 10-03-2020

Jurisprudentie

Naamgeving wetsartikel niet belangrijkste voor toepasselijkheid ervan

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/2836 - ECLI:NL:RBNNE:2020:2006 - 08-06-2020

Jurisprudentie

Heffing in strijd met Unierecht / aanvullende rentevergoeding

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/648 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1995 - 02-06-2020

Jurisprudentie

Navordering i.v.m. onderlinge verdeling gemeenschappelijke inkomensbestanddelen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/2875 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1929 - 25-05-2020

Jurisprudentie

Vermogen als spaargeld versus vermogen in eigen woning / geen individuele last

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1909 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1930 - 25-05-2020

Jurisprudentie

WOZ-waardering zonnepark / geen werktuigenvrijstelling voor zonnecellen

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/2874 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1934 - 25-05-2020

Jurisprudentie

Aanvraag vergunning na aanvang bouwactiviteit / verhoging leges geoorloofd

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/362 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1620 - 20-04-2020

Volgende