Keuze rechtsvorm

Alles over

Persoonsgebonden aftrek

Over dit thema

Een aantal aan de belastingplichtige als mens gebonden aftrekposten zijn verzameld onder de noemer persoonsgebonden aftrek. Van belang hierbij is dat de kosten op de belastingplichtige in het belastingjaar drukken.

Meer over dit thema

Wetten

Wettekst

Artikel 6.2. In aanmerking nemen persoonsgebonden aftrek

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.3. Onderhoudsverplichtingen

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 3.139. Negatieve persoonsgebonden aftrek

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 6.25. Definities

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.16. Kring van personen waarvan specifieke zorgkosten in aanmerking worden genomen

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.32. Aftrekbare giften

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over aftrek van uitgaven voor monumentenpanden geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/360M - 07-03-2016

Besluiten

Actualisering van beleid voor aftrek uitgaven monumentenpanden

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/1290M - 07-09-2009

Besluiten

Actualisering besluit over aftrek (periodieke) giften en ANBI's

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1415M - 19-12-2014

Besluiten

Geactualiseerd besluit over uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/473M - 04-04-2013

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vervoerskosten wegens ziekte bij door werkgever ter beschikking gestelde auto

IB - Arrest Hoge Raad - 17/05455 - ECLI:NL:HR:2018:1018 - 29-06-2018

Jurisprudentie

Aftrek levensonderhoud voor pleegkind

IB - Arrest Hoge Raad - 16/01409 - ECLI:NL:HR:2016:2661 - 25-11-2016

Jurisprudentie

Aanschafkosten Hudsonbike niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten

IB - Arrest Hoge Raad - 17/03082 - ECLI:NL:HR:2017:2989 - 24-11-2017

Jurisprudentie

Vervanging parketvloer in monumentenwoning / beroep op besluit faalt

IB - Arrest Hoge Raad - 16/02859 - ECLI:NL:HR:2017:717 - 21-04-2017

Jurisprudentie

Geen giftenaftrek voor betalingen aan ashram in India / vertrouwensbeginsel en Belastingtelefoon

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00046 - ECLI:NL:GHARL:2016:6747 - 23-08-2016

Jurisprudentie

Hypotheekrente en premies niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting

IB - Arrest Hoge Raad - 17/02368 - ECLI:NL:HR:2018:2134 - 16-11-2018

Jurisprudentie

Beantwoording prejudiciële vragen over leeftijdsgrens scholingsaftrek

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑548/15 - ECLI:EU:C:2016:850 - 10-11-2016

Jurisprudentie

Kosten van medische verzorging in zorghotel aftrekbaar / interne compensatie

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/7114 - ECLI:NL:RBZWB:2016:4125 - 05-07-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Vijf aandachtspunten bij persoonsgebonden aftrek in IB-aangifte

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 22-02-2018

Nieuws

Rechtspraak publiceert vragen en antwoorden over gevolgen Wet hervorming kindregelingen

IB - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 09-12-2014

Nieuws

Wiebes start verkenning naar alternatief voor aftrek specifieke zorgkosten

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2016-0000143624 - 20-09-2016

Nieuws

Evaluaties giftenaftrek, ANBI's en SBBI's

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000012920 - 27-01-2017

Nieuws

Wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

IB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 20-09-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2016, nr. 1

IB - 01-01-2016 - A. van der Werf

...Meer