Keuze rechtsvorm

Alles over

Persoonsgebonden aftrek

Wetten

Wettekst

Artikel 3.139. Negatieve persoonsgebonden aftrek

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 6.2. In aanmerking nemen persoonsgebonden aftrek

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.32. Aftrekbare giften

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.3. Onderhoudsverplichtingen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.16. Kring van personen waarvan specifieke zorgkosten in aanmerking worden genomen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.25. Definities

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6. Persoonsgebonden aftrek

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over aftrek van uitgaven voor monumentenpanden geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/360M - 07-03-2016

Besluiten

Actualisering van beleid voor aftrek uitgaven monumentenpanden

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/1290M - 07-09-2009

Besluiten

Actualisering besluit over aftrek (periodieke) giften en ANBI's

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1415M - 19-12-2014

Besluiten

Geactualiseerd besluit over uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/473M - 04-04-2013

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vervoerskosten wegens ziekte bij door werkgever ter beschikking gestelde auto

IB - Arrest Hoge Raad - 17/05455 - ECLI:NL:HR:2018:1018 - 29-06-2018

Jurisprudentie

Aftrek levensonderhoud voor pleegkind

IB - Arrest Hoge Raad - 16/01409 - ECLI:NL:HR:2016:2661 - 25-11-2016

Jurisprudentie

Aanschafkosten Hudsonbike niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten

IB - Arrest Hoge Raad - 17/03082 - ECLI:NL:HR:2017:2989 - 24-11-2017

Jurisprudentie

Vervanging parketvloer in monumentenwoning / beroep op besluit faalt

IB - Arrest Hoge Raad - 16/02859 - ECLI:NL:HR:2017:717 - 21-04-2017

Jurisprudentie

Geen giftenaftrek voor betalingen aan ashram in India / vertrouwensbeginsel en Belastingtelefoon

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00046 - ECLI:NL:GHARL:2016:6747 - 23-08-2016

Jurisprudentie

Hypotheekrente en premies niet aftrekbaar als onderhoudsverplichting

IB - Arrest Hoge Raad - 17/02368 - ECLI:NL:HR:2018:2134 - 16-11-2018

Jurisprudentie

Beantwoording prejudiciële vragen over leeftijdsgrens scholingsaftrek

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑548/15 - ECLI:EU:C:2016:850 - 10-11-2016

Jurisprudentie

Kosten van medische verzorging in zorghotel aftrekbaar / interne compensatie

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/7114 - ECLI:NL:RBZWB:2016:4125 - 05-07-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Vijf aandachtspunten bij persoonsgebonden aftrek in IB-aangifte

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 22-02-2018

Nieuws

Rechtspraak publiceert vragen en antwoorden over gevolgen Wet hervorming kindregelingen

IB - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 09-12-2014

Nieuws

Wiebes start verkenning naar alternatief voor aftrek specifieke zorgkosten

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2016-0000143624 - 20-09-2016

Nieuws

Evaluaties giftenaftrek, ANBI's en SBBI's

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000012920 - 27-01-2017

Nieuws

Wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

IB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 20-09-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2016, nr. 1

IB - 01-01-2016 - A. van der Werf

...Meer