Van de redactie

Nieuws

Nieuws

NOB-brief over Corona maatregelen: uitstel van betaling, btw en loonheffingen

Alg - NOB - geen - 26-03-2020

Nieuws

Oproep aan werkgevers: doe tijdig loonaangifte

LB - Belastingdienst - geen - 25-03-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Tariefindeling warmtepleisters / ongeldige Uitvoeringsverordening

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑182/19 - ECLI:EU:C:2020:243 - 26-03-2020

Jurisprudentie

Ten behoeve van raamprostitutie verhuurde panden behoren tot box 3

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/4108 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1289 - 16-03-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000000002 - 09-03-2020

Besluiten

Besluit WOB-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000039296 - 13-03-2020

...Meer