Van de redactie

Nieuws

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling bedrijfswagen aan werknemer voor privé; gevolgen voor btw; definitie verhuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑288/19 - ECLI:EU:C:2020:736 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Herziening ineens van oorspronkelijke aftrek btw niet strijdig met Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑791/18 - ECLI:EU:C:2020:731 - 17-09-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - Stb. 2020, 331 - 31-08-2020

Besluiten

Wijziging BPM-besluit en Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting

Auto - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-129396 - 09-09-2020

...Meer