Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Subsidieregeling elektrisch rijden definitief

Alg - Belastingdienst - geen - 04-06-2020

Nieuws

Update begunstigend Corona-invorderingsbeleid

Alg / FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200604 - 04-06-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Poolse regeling inzake herziening btw strijdig met EU-recht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑335/19 - ECLI:EU:C:2020:424 - 04-06-2020

Jurisprudentie

Heffing in strijd met Unierecht / aanvullende rentevergoeding

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/648 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1995 - 02-06-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Kamerbrief over Instellingsbesluiten commissies

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000104805 - 04-06-2020

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

...Meer