Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over bezwaren door corporaties tegen verhuurderheffing

Alg - Bericht Ministerie van BZK - 2019-0000529465 - 14-10-2019

Nieuws

Verslag implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

VPB - Tweede Kamer - 35255 - 14-10-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vertraging in vergoeding van in hoger beroep betaald griffierecht / wettelijke rente

FB - Arrest Hoge Raad - 18/02471 - ECLI:NL:HR:2019:1525 - 11-10-2019

Jurisprudentie

Geen betaling van parkeerbelasting met niet meer geldig apparaat

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00448 - ECLI:NL:GHARL:2019:8057 - 01-10-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Uitvoeringsregeling accijns

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000159976 - 02-10-2019

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 / correctie nieuwe KOR

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - IZV 2019-0000150548 - 16-09-2019

...Meer