Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Nederland maakt afspraken met Curaçao tegen belastingontwijking

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 23-05-2019

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over box 3-heffing VvE-vermogen

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2718 - 23-05-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Richtlijn 2003 / 96 / toepassing vrijstelling voor kleine elektriciteitsproducenten

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑270/18 - ECLI:EU:C:2019:446 - 23-05-2019

Jurisprudentie

Bepaling hoogte KIA bij gezamenlijke investeringen

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/7636 - ECLI:NL:RBDHA:2019:5209 - 17-05-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Geen verhuurderheffing voor woningen die voor sloop of verkoop bestemd zijn

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000055156 - 02-04-2019

...Meer