Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Tijdelijk geen prioriteit fiscaal dienstverleners via intermediairlijn

Alg - Belastingdienst - geen - 26-05-2023

Nieuws

Nieuwe pagina BPM beschikbaar

Alg / Auto - Belastingdienst - geen - 26-05-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-heffing over programmavergoeding niet strijdig met EU-recht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑249/22 - ECLI:EU:C:2023:438 - 25-05-2023

Jurisprudentie

Weigering recht op aftrek bij schijnhandelingen / Poolse btw-wet niet EU-proof

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑114/22 - ECLI:EU:C:2023:430 - 25-05-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit Woo-verzoek accijnsverhoging tabak

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000037478 - 03-05-2023

Besluiten

Geactualiseerd besluit vermijden van dubbele belasting

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-2897 - 18-04-2023

...Meer