Van de redactie

Nieuws

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Juiste naheffing MRB / matiging 100%-boete in verband met 'menselijke maat'

Auto - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/2071 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2059 - 26-03-2021

Jurisprudentie

Omkering bewijslast / redelijke schatting / geen aftrek dubbele belasting

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3990, 19/3991, 19/3992, 19/3993 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2272 - 23-03-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

BPM-brief met waarschuwing wekt vertrouwen ten aanzien van MRB / geen cassatieberoep

Auto - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000060185, - 30-03-2021

...Meer