Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Onderhoud computersystemen Belastingdienst

Alg - Belastingdienst - geen - 04-12-2020

Nieuws

Wet differentiatie overdrachtsbelasting / nota n.a.v. het verslag Eerste Kamer

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 35576 - 03-12-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Belgische belastingvrijstelling van overwinst vormt staatssteun

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑337/19 P - ECLI:EU:C:2020:990 - 03-12-2020

Jurisprudentie

Energiebelasting voor verbruik van energieproducten voor niet-energieproducten

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑44/19 - ECLI:EU:C:2020:982 - 03-12-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O / GS

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-231500 - 30-11-2020

Besluiten

Wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000196116 - 27-10-2020

...Meer