Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Interview Nextens van 22 januari 2021 inzake corona steunmaatregelen

Alg / IB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20210122-1 - 22-01-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bij toepassing van de inkeerregeling gaat het om een objectief vermoeden

Alg - Arrest Hoge Raad - 20/01200 - ECLI:NL:HR:2021:103 - 22-01-2021

Jurisprudentie

Toekenning vertragingsrente bij niet tijdige btw-teruggaaf

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-844/19 - ECLI:EU:C:2021:58 - 21-01-2021

...Meer

Besluiten

...Meer