Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Geen inleverschema ‘Uitstelregeling Belastingconsulenten’

Alg - Belastingdienst - geen - 03-03-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Dienst Poste Italiane voor inning OZB mogelijk verboden staatssteun

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑434/19, C‑435/19 - ECLI:EU:C:2021:162 - 03-03-2021

Jurisprudentie

Douaneverplichtingen niet nageleefd / analoge toepassing CDW en Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑7/20 - ECLI:EU:C:2021:161 - 03-03-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Intrekking cassatieberoep ambtelijk verzuim

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000254117 - 18-02-2021

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-5288 - 02-02-2021

...Meer