Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Standpunt over werkkostenregeling in de inkomstenbelasting

IB - Belastingdienst - KG:041:2024:16 - 27-05-2024

Nieuws

Nota n.a.v. het verslag wijziging Belastingregeling Nederland - Curaçao

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 136351 - 27-05-2024

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toepassing kwarttarief MRB voor motorrijtuig van kermisexploitant

Auto - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 23/1375 - ECLI:NL:RBNNE:2024:1950 - 23-05-2024

Jurisprudentie

Aftrek specifieke zorgkosten op grond van Unierecht

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/1347 - ECLI:NL:GHSHE:2024:1729 - 22-05-2024

...Meer

Besluiten

Besluiten

Box 3-besluit

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-5944 - 07-05-2024

Besluiten

Wijziging van de Leidraad Invordering 2008

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-233610 - 30-04-2024

...Meer