Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Overdrachtsbelasting verschuldigd door ontbreken gezamenlijke verkrijging woning

WBR - Redactie FiscaalTotaal - FT20200123 - 23-01-2020

Nieuws

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd

LB - Belastingdienst - geen - 22-01-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Duitse WW-wetgeving voor migrerende werknemers strijdig met EU-recht

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑29/19 - 23-01-2020

Jurisprudentie

Nultarief op transacties met auto’s ten onrechte toegepast / naheffing en boetes

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00707 en 18/00708 - ECLI:NL:GHSHE:2020:131 - 16-01-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar / ingetrokken cassatieberoep

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019- 0000212366 - 08-01-2020

...Meer