Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over evaluatie van verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000204597 - 20-10-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Door zwemschool gegeven zwemonderwijs valt niet onder artikel 132 Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑373/19 - ECLI:EU:C:2021:873 - 21-10-2021

Jurisprudentie

Mogelijkheid tot correctie teruggaafverzoek na vergissing btw-plichtige

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑396/20 - ECLI:EU:C:2021:867 - 21-10-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Dividendbelasting. Verzamelbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-14557 - 06-10-2021

Besluiten

Besluit Hybridemismatches

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-20014 - 01-10-2021

...Meer