Keuze rechtsvorm

Alles over

Van IB naar bv

Over dit thema

Dit themadossier behandelt de omzetting van een eenmanszaak, of een vennootschap onder firma, in een bv. Zowel de geruisloze overgang als de gewone inbreng met afrekening komt aan de orde.

Meer over dit thema

Almanakken

Schenken en Erven Almanak

Multilaterale regeling

Schenken en Erven Almanak - 01-01-2019

VPB Almanak

Omzetting in bv

VPB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Wanneer (omzetting in) een bv?

IB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Tarieven vennootschapsbelasting

VPB

Besluiten

Verliesverrekening inkomstenbelasting

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 37d

01-01-2020 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

Wettekst

Artikel 15

01-01-2020 - Wet op belastingen van rechtsverkeer - Hoofdstuk II. Overdrachtsbelasting

Wettekst

Artikel 5

01-01-2018 - Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer - Hoofdstuk I. Overdrachtsbelasting

Wettekst

Artikel 3.129. Omzetting stakingswinst in lijfrente

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.47. Desinvesteringsbijtelling

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.44. Investeringsaftrek bij nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddelen

01-01-2020 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over waardering woning bij overbrenging naar privévermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-81323 - 20-06-2018

Besluiten

Geactualiseerd verzamelbesluit over lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/816 - 03-06-2014

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Inbreng in een BV voorafgaand aan emigratie

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/882M - 03-08-2004

Besluiten

Gewijzigde standaardvoorwaarden voor geruisloze omzetting in BV toegelicht

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/3599M - 30-06-2010

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Inbreng van melkveehouderij gevolgd door emigratie is op zich onvoldoende om geruisloze inbreng te weigeren / verwijzing voor onderzoek naar wijziging onderneming

IB - Arrest Hoge Raad - 08/01448 - ECLI:NL:HR:2010:BK4523 - 19-03-2010

Jurisprudentie

Aangezien alleen de feitelijke leiding hetzelfde bleef, was staking van de onderneming beoogd

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 12/00378 (BZ6451) - 08-01-2013

Jurisprudentie

Participant in scheepvaart-CV mag zijn participatie geruisloos omzetten in een BV

IB / VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 13/00455 - ECLI:NL:GHAMS:2015:811 - 12-03-2015

...Meer

Nieuws

Nieuws

Fiscaliteit en de rechtsvorm van ondernemingen

IB / VPB - CPB - CPB Policy Brief 2017/12 - 19-12-2017

Nieuws

Nieuwe mogelijkheden voor de geruisloze inbreng in een BV

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT100712 - 30-07-2010

Nieuws

Eens gekozen blijft gekozen

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT180103 - 11-01-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Thema Start onderneming: is de bv nog interessant?

IB / VPB / BTW - 01-01-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De beschermende werking van de bv

VPB - 01-05-2018 - R.J. Meijer

...Meer