Keuze rechtsvorm

Alles over

Van IB naar bv

Fiscale Cijfers

Besluiten

Tarieven vennootschapsbelasting

VPB

Besluiten

Middeling

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.47. Desinvesteringsbijtelling

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.44. Investeringsaftrek bij nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddelen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 37d

01-01-2022 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

Wettekst

Artikel 15

01-01-2022 - Wet op belastingen van rechtsverkeer - Hoofdstuk II. Overdrachtsbelasting

Wettekst

Artikel 5

01-01-2022 - Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer - Hoofdstuk I. Overdrachtsbelasting

Wettekst

Artikel 3.129. Omzetting stakingswinst in lijfrente

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over waardering woning bij overbrenging naar privévermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-81323 - 20-06-2018

Besluiten

Geactualiseerd verzamelbesluit over lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/816 - 03-06-2014

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Inbreng in een BV voorafgaand aan emigratie

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/882M - 03-08-2004

Besluiten

Gewijzigde standaardvoorwaarden voor geruisloze omzetting in BV toegelicht

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/3599M - 30-06-2010

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Inbreng van melkveehouderij gevolgd door emigratie is op zich onvoldoende om geruisloze inbreng te weigeren / verwijzing voor onderzoek naar wijziging onderneming

IB - Arrest Hoge Raad - 08/01448 - ECLI:NL:HR:2010:BK4523 - 19-03-2010

Jurisprudentie

Aangezien alleen de feitelijke leiding hetzelfde bleef, was staking van de onderneming beoogd

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 12/00378 (BZ6451) - 08-01-2013

Jurisprudentie

Participant in scheepvaart-CV mag zijn participatie geruisloos omzetten in een BV

IB / VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 13/00455 - ECLI:NL:GHAMS:2015:811 - 12-03-2015

...Meer

Nieuws

Nieuws

Fiscaliteit en de rechtsvorm van ondernemingen

IB / VPB - CPB - CPB Policy Brief 2017/12 - 19-12-2017

Nieuws

Nieuwe mogelijkheden voor de geruisloze inbreng in een BV

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT100712 - 30-07-2010

Nieuws

Eens gekozen blijft gekozen

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT180103 - 11-01-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Thema Start onderneming: is de bv nog interessant?

IB / VPB / BTW - 01-01-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De beschermende werking van de bv

VPB - 01-05-2018 - R.J. Meijer

...Meer