Keuze rechtsvorm

Alles over

Tax Control

Over dit thema

Tax control als concept houdt in dat men door het specifiek vormgeven, inrichten en afstemmen van de interne (beheers)organisatie in staat is om fiscale risico’s tijdig te signaleren, tijdig en volledig te kwantificeren en daarop effectief actie te ondernemen zodat een vooraf gedefinieerd restrisico overblijft.

Meer over dit thema

Almanakken

VPB Almanak

Horizontaal toezicht

VPB Almanak deel II - 01-01-2023

IB Almanak

Tax Control Framework

IB Almanak deel II - 01-01-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

CBb: ernstige tekortkomingen accountant bij controle DSB

Alg - Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven - 13/6 en 13/7 - 18-11-2015

Jurisprudentie

Vaststellingovereenkomst met delta-hedging marketmaker terecht opgezegd maar waardering activa en passiva moet nader worden onderzocht

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 12/02793 (BZ5138) - 26-02-2013

...Meer

Nieuws

Nieuws

'Horizontaal toezicht toe aan vernieuwing'

Alg - Belastingdienst - n.v.t. - 29-05-2017

Nieuws

Weekers: Tweede Kamer hoefde niet vooraf te worden ingelicht over mogelijke aansluiting bij de Foreign Account Tax Compliance Act

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - IFZ2012/173U en IFZ2012/204U - 24-04-2012

...Meer

Vakliteratuur

...Meer