Keuze rechtsvorm

Alles over

Eigen woning

Over dit thema

Dit dossier richt zich op de eigenwoningregeling en de bijleenregeling. Ook de eigenwoningschuld, de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW) komen uitgebreid aan bod. Met ingang van 1 januari 2022 is de eigenwoningregeling op drie onderdelen aangepast. De aanpassingen zien op de toepassing van de bijleenregeling, de aflossingsstand en het overgangsrecht bestaande eigenwoningschuld (BEWS). Met de aanpassingen zijn in de genoemde onderdelen van de eigenwoningregeling onbedoelde renteaftrekbeperkingen in partnerschapssituaties weggenomen. Daaraan wordt in het hiernavolgende ook aandacht besteed.

De fiscale behandeling van de eigen woning strekt zich in grote lijnen uit over de volgende onderwerpen:

  • Eigenwoningregeling waaronder de bijleenregeling en het eigenwoningforfait;
  • Terbeschikkingstellingsregeling;
  • Werkruimteregeling;
  • Vererving van de eigen woning;
  • Schenking van de eigen woning;

Dit dossier richt zich op de eigenwoningregeling (renteaftrek en kosten), het eigenwoningforfait en de bijleenregeling. De werkruimteregeling wordt behandeld in het dossier Werkruimteregeling eigen woning. Handige informatie over de WOZ-waardering vindt u in het dossier Aandachtspunten bij de WOZ-waardering. Een praktische insteek van dit thema vindt u in het Praktijkdossier Eigen woning. Zie ook het dossier Ondersteuning kind bij aanschaf woning.

Naast de eigenwoningregeling is in de IB Almanak 2024 een deel opgenomen met praktische informatie over de aankoop zoals de verschillende hypotheekvormen (48.3.3) en subsidieregelingen voor de eigen woning, bijvoorbeeld de Nationale Hypotheek Garantie (48.3.4). Verder worden twee manieren aangegeven (voorbehoud huurrecht: 61.13.1 en vruchtgebruik: 61.13.2) waarop een eigen woning aan de kinderen kan worden verkocht om toekomstige belastingheffing te verminderen of (deels) te voorkomen. Er kan soms sprake zijn van een fictieve erfrechtelijke verkrijging.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Box 1: Eigen woning

IB Almanak - 01-01-2023

IB Almanak

Diverse zaken rond aankoop en bezit van een eigen woning

IB Almanak - 01-01-2023

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.112. Eigenwoningforfait

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.111. Eigen woning

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.120. Aftrekbare kosten eigen woning

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.119a. Eigenwoningschuld

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.110. Belastbare inkomsten uit eigen woning

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit kapitaalverzekeringen eigen woning aangepast

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-81019 - 15-05-2017

Besluiten

Besluit over aftrek van uitgaven voor monumentenpanden geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/360M - 07-03-2016

Besluiten

Wijziging besluit over aftrek eigenwoningrente / groot aantal nieuwe standpunten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/921 - 10-06-2010

Besluiten

Actualisering en aanvulling van het beleid voor de bijleenregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/3057M - 26-08-2010

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2013/201M - 26-04-2013

Besluiten

Goedkeuring met betrekking tot definitie woning in aanbouw vooruitlopend op wetswijziging

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1947M - 26-11-2014

Besluiten

Besluit over eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-1511 - 30-01-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Schuld aan partner aangemerkt als eigenwoningschuld / stand eigenwoningreserve

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00864 - ECLI:NL:GHARL:2017:2100 - 14-03-2017

Jurisprudentie

Vergoeding op basis van derivatencontract niet aftrekbaar als eigenwoningrente

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00168 - ECLI:NL:GHARL:2017:1607 - 28-02-2017

Jurisprudentie

Swapbetalingen kwalificeren als eigenwoningschuld

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/05026 - ECLI:NL:PHR:2017:201 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Geen aftrek hypotheekrente van aandeel ex-partner

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/4459 - ECLI:NL:RBZWB:2016:6624 - 13-04-2016

Jurisprudentie

Vervolg HvJ ECLI:EU:C:2017:102 / hypotheekrenteaftrek Spaanse eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 13/03468 - ECLI:NL:HR:2017:848 - 12-05-2017

Jurisprudentie

Omvang eigenwoningschuld na aankoop en verbouwing woning

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00009 - ECLI:NL:GHARL:2018:8334 - 18-09-2018

Jurisprudentie

Samenloop tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en Hillen-aftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/1258 - ECLI:NL:RBNHO:2016:9203 - 02-11-2016

Jurisprudentie

Kosten renteswaps niet aftrekbaar als kosten eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 16/05026 - ECLI:NL:HR:2017:1327 - 14-07-2017

...Meer

Nieuws

Nieuws

Handreiking Belastingdienst over aanhorigheden in de eigenwoningregeling

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-11-2018

Nieuws

Brochure echtscheidingsconvenant en eigen woning broodnodig

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180806 - 23-08-2018

Nieuws

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning doorgeschoten?

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - 20190401 - 01-04-2019

Nieuws

Belastingdienst publiceert handreiking eigenwoningreserve en bijleenregeling

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 13-07-2018

Nieuws

Tijdelijke verhuur kamer blijft onbelast?!

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180604 - 22-06-2018

Nieuws

Wat is een woning voor de overdrachtsbelasting?

WBR - Redactie FiscaalTotaal - FT20180602 - 14-06-2018

Nieuws

Schenkingsvrijstelling eigen woning / rapport Rekenkamer over effecten op hypotheekschuld

IB / S&E - Algemene Rekenkamer - n.v.t. - 06-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Jan Huijgen in de ton - column over de verruimde vrijstelling schenkbelasting

S&E - 01-10-2018 - A. Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Waar laat ik fiscaal mijn vastgoed?

IB / VPB - 01-10-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Tijdelijke verruimde eigenwoningvrijstelling gold slechts eenmalig per kalenderjaar

S&E - 01-12-2018 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Benut overwaarde eigen huis via de 'verzilverlening'

IB - 01-05-2018 - J. E. van den Berg

Vakliteratuur

De eigen woning, een fiscaal kaartenhuis?

IB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De eigen woning en kraakwacht

IB - 01-07-2018 - J.E. van den Berg

...Meer