Keuze rechtsvorm

Alles over

Eigen woning

Almanakken

IB Almanak

De eigen woning: begrip

IB Almanak - 01-01-2019

IB Almanak

De eigen woning: begrip

IB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Belastbare inkomsten uit eigen woning

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.112. Eigenwoningforfait

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.110. Belastbare inkomsten uit eigen woning

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.120. Aftrekbare kosten eigen woning

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.111. Eigen woning

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.119a. Eigenwoningschuld

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit kapitaalverzekeringen eigen woning aangepast

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-81019 - 15-05-2017

Besluiten

Besluit over aftrek van uitgaven voor monumentenpanden geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/360M - 07-03-2016

Besluiten

Wijziging besluit over aftrek eigenwoningrente / groot aantal nieuwe standpunten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/921 - 10-06-2010

Besluiten

Actualisering en aanvulling van het beleid voor de bijleenregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/3057M - 26-08-2010

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2013/201M - 26-04-2013

Besluiten

Goedkeuring met betrekking tot definitie woning in aanbouw vooruitlopend op wetswijziging

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1947M - 26-11-2014

Besluiten

Besluit over eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-1511 - 30-01-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Schuld aan partner aangemerkt als eigenwoningschuld / stand eigenwoningreserve

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00864 - ECLI:NL:GHARL:2017:2100 - 14-03-2017

Jurisprudentie

Vergoeding op basis van derivatencontract niet aftrekbaar als eigenwoningrente

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00168 - ECLI:NL:GHARL:2017:1607 - 28-02-2017

Jurisprudentie

Swapbetalingen kwalificeren als eigenwoningschuld

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/05026 - ECLI:NL:PHR:2017:201 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Geen aftrek hypotheekrente van aandeel ex-partner

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/4459 - ECLI:NL:RBZWB:2016:6624 - 13-04-2016

Jurisprudentie

Vervolg HvJ ECLI:EU:C:2017:102 / hypotheekrenteaftrek Spaanse eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 13/03468 - ECLI:NL:HR:2017:848 - 12-05-2017

Jurisprudentie

Omvang eigenwoningschuld na aankoop en verbouwing woning

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00009 - ECLI:NL:GHARL:2018:8334 - 18-09-2018

Jurisprudentie

Samenloop tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en Hillen-aftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/1258 - ECLI:NL:RBNHO:2016:9203 - 02-11-2016

Jurisprudentie

Kosten renteswaps niet aftrekbaar als kosten eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 16/05026 - ECLI:NL:HR:2017:1327 - 14-07-2017

...Meer

Nieuws

Nieuws

Handreiking Belastingdienst over aanhorigheden in de eigenwoningregeling

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-11-2018

Nieuws

Brochure echtscheidingsconvenant en eigen woning broodnodig

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180806 - 23-08-2018

Nieuws

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning doorgeschoten?

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - 20190401 - 01-04-2019

Nieuws

Belastingdienst publiceert handreiking eigenwoningreserve en bijleenregeling

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 13-07-2018

Nieuws

Tijdelijke verhuur kamer blijft onbelast?!

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180604 - 22-06-2018

Nieuws

Wat is een woning voor de overdrachtsbelasting?

WBR - Redactie FiscaalTotaal - FT20180602 - 14-06-2018

Nieuws

Schenkingsvrijstelling eigen woning / rapport Rekenkamer over effecten op hypotheekschuld

IB / S&E - Algemene Rekenkamer - n.v.t. - 06-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Jan Huijgen in de ton - column over de verruimde vrijstelling schenkbelasting

S&E - 01-10-2018 - A. Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Waar laat ik fiscaal mijn vastgoed?

IB / VPB - 01-10-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Tijdelijke verruimde eigenwoningvrijstelling gold slechts eenmalig per kalenderjaar

S&E - 01-12-2018 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Benut overwaarde eigen huis via de 'verzilverlening'

IB - 01-05-2018 - J. E. van den Berg

Vakliteratuur

De eigen woning, een fiscaal kaartenhuis?

IB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De eigen woning en kraakwacht

IB - 01-07-2018 - J.E. van den Berg

...Meer