Keuze rechtsvorm

Alles over

Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

Over dit thema

De Wet Deregulering Arbeidsrelaties is in het jaar 2016 van kracht geworden. In dit dossier wordt het systeem van deze wet uiteengezet.

Meer over dit thema

Almanakken

Loon Almanak

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Loon Almanak - 01-01-2018

Loon Almanak

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

Loon Almanak - 01-01-2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Belastingen op milieugrondslag

Alg / Auto / WBR

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over fictieve dienstbetrekking commissaris

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/265M - 14-03-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Wet DBA definitief van tafel

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT171001 - 12-10-2017

Nieuws

Stand van zaken vervanging Wet DBA

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180208 - 22-02-2018

Nieuws

Besluit na Wob-verzoek om bestuurlijke informatie over de Wet DBA

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000093128 - 09-06-2017

Nieuws

Besluit WOB-verzoek over verhouding Wet DBA tot Wet IB 2001

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 07-08-2017

Nieuws

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000019932 - 09-02-2018

Nieuws

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000036153 - 05-03-2019

Nieuws

Bijlage beoordeling gezagsverhouding toegevoegd aan Handboek Loonheffingen 2018

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 12-12-2018

Nieuws

Uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' / tweede voortgangsbrief

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000185662 - 15-01-2019

Nieuws

Kamerbrief over uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' en Wet DBA

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000112981 - 22-06-2018

Nieuws

Kamerbrief over voortgang uitwerking maatregelen werken als zelfstandige

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000185662 - 26-11-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Commissaris niet meer in dienstbetrekking?

LB - 01-05-2016 - G. Gelling

Vakliteratuur

Handhaving Wet DBA verder opgeschort

IB / LB - 01-07-2017 - G. Gellling

Vakliteratuur

Handhaving zonder boete

LB - 01-12-2016 - G. Gelling

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Dienstbetrekking, gunstig of niet?

IB / LB - 01-03-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Evident kwaadwillend

LB - 01-10-2017 - J. van den Beldt

...Meer