Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Belastingrente niet vermeld op aanslagen erfbelasting

S&E - Belastingdienst - geen - 30-12-2021

Nieuws

Inwonende broer had geen recht op de partnervrijstelling

S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT20211221 - ECLI:NL:RBGEL:2021:2829 - 08-06-2021

Nieuws

Extra belastingvrij schenken vervalt

Alg / S&E - Belastingdienst - geen - 14-12-2021

Nieuws

Repeterende schenkingen hoefden niet te worden samengevoegd

S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT20211122 - 22-11-2021

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over de BOR en de voorstellen van het RB

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000212344 - 17-11-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Belaste schenking ondanks aangaan huwelijkse voorwaarden / fraus legis

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00804 - ECLI:NL:GHAMS:2022:96 - 04-01-2022

Jurisprudentie

Intrekking bezwaar kan niet ongedaan worden gemaakt / geen partnervrijstelling erfbelasting

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01705 - ECLI:NL:GHARL:2021:11525 - 14-12-2021

Jurisprudentie

In procedure over erfbelasting kan niet worden opgekomen tegen WOZ-waarde

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 2016 - ECLI:NL:GHARL:2021:11524 - 14-12-2021

Jurisprudentie

Duitse erfbelasting voor niet-ingezetenen deels discriminatoir

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑394/20 - ECLI:EU:C:2021:1044 - 21-12-2021

Jurisprudentie

Afgezonderd particulier vermogen terecht tot nalatenschap gerekend

IB / S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00629 - ECLI:NL:GHDHA:2021:2071 - 20-10-2021

Jurisprudentie

Niet uitbetaalde nalatenschap / terechte maar te hoge aanslag erfbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/2583 - ECLI:NL:RBDHA:2021:7995 - 12-07-2021

Jurisprudentie

Blote eigendom van in Frankrijk gelegen woning behoort tot box 3

IB / S&E - Arrest Hoge Raad - 20/03660 - ECLI:NL:HR:2021:1574 - 22-10-2021

Jurisprudentie

Aandeel in onverdeelde nalatenschap oma / terechte navordering maar geen grove schuld

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/5092 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4609 - 26-03-2021

Jurisprudentie

Geen BOR ter zake van verkrijging certificaten van aandelen

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2537 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4608 - 26-03-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De maatschappelijke BV

Alg / S&E - 10-01-2022 - K. Blijleven

Vakliteratuur

Latere gebeurtenissen kunnen waarde fiscale verkrijging niet verminderen

S&E - 09-12-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Repeterende schenkingen hoeven niet samengevoegd

S&E - 20-10-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Teruggaaf schenkbelasting wegens dwaling (II)

S&E - 01-08-2021 - J. Beers

Vakliteratuur

Aangaan huwelijk met beperkte gemeenschap van bankrekening geen schenking

S&E - 01-06-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Navorderingsaanslag op tijd opgelegd na gerechtelijke vaststelling vaderschap

S&E - 01-05-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Schenking uit huwelijksgemeenschap niet mede toegerekend aan echtgenote

S&E - 01-04-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Huwelijkse voorwaarden met ongelijke breukdelen vormde geen schenking

S&E - 01-02-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Ook A-G oordeelt dat aangaan beperkte gemeenschap niet leidt tot een schenking

S&E - 15-01-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Vrijgestelde objecten buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

S&E - 01-12-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

...Meer