Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen vanaf 2016' nu ook geschikt voor 2020

S&E - Belastingdienst - geen - 17-03-2020

Nieuws

Reactie op vragen Eerste Kamer over de regeling t.a.v. ANBI’s en SBBI’s

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000186562 - 27-11-2019

Nieuws

Kamerbrief ADR-onderzoek naar uitnodigingenbeleid bij erfbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000108333 - 20-09-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Niet voldaan aan bezitstermijn van indirect gehouden aanmerkelijk belang / geen BOR

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/00189 - ECLI:NL:HR:2020:990 - 29-05-2020

Jurisprudentie

BOR-faciliteit van toepassing omdat (indirect) aan bezitstermijn is voldaan

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/01680 - ECLI:NL:HR:2020:867 - 29-05-2020

Jurisprudentie

Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor verkregen aandeel in vennootschap

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00282 - ECLI:NL:GHAMS:2020:736 - 14-01-2020

Jurisprudentie

Geen BOR voor geërfde aandelen / bv drijft geen materiële onderneming

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00446 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1168 - 12-03-2020

Jurisprudentie

Betaalde kosten vóór schenking / geen verruimde vrijstelling schenkbelasting

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00243 - ECLI:NL:GHARL:2020:3250 - 21-04-2020

Jurisprudentie

Geen BOR voor geschonken aandelen / bv drijft geen materiële onderneming

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00060 - ECLI:NL:GHARL:2020:3248 - 21-04-2020

Jurisprudentie

Verzwegen buitenlands vermogen / navordering bij erfgenaam / interne compensatie

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5223 - ECLI:NL:RBGEL:2019:6062 - 23-12-2019

Jurisprudentie

Schenkingen voor overlijden / verrekening schenkbelasting met erfbelasting

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/00817 - ECLI:NL:HR:2020:476 - 03-04-2020

Jurisprudentie

Vereiste aangifte / woonplaats erflater niet in Nederland

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00324 en 19/00325 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1083 - 27-03-2020

Jurisprudentie

Geen vrijstelling schenkingsrecht voor deel schenking van tante / juiste tarief

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00243 - ECLI:NL:GHSHE:2020:395 - 06-02-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Verrekening schenkbelasting bij 180-dagen fictie

S&E - 01-05-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Bestuur overschrijdt zittingstermijn

S&E - 01-03-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Toedeling helft woning bij echtscheiding geen belaste schenking

S&E - 01-03-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Aansprakelijk ondanks omzetting van eenmanszaak naar BV?

S&E - 02-01-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Regeren over je graf heen

S&E - 01-01-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Aandeelhouder aansprakelijk?

S&E - 01-11-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Ouder-kindtransactie woning bij overlijden fictieve erfrechtelijke verkrijging

S&E - 01-06-2019 - J. Beers en M.E.H. Opgenoort

Vakliteratuur

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt niet voor recent verworven deelnemingen

S&E - 01-05-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Eigenwoningvrijstelling geldt ook als schenking ‘met terugwerkende kracht’ is gedaan

S&E - 01-04-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Executie van aandelen bij meerdere aandeelhouders

S&E - 01-03-2019 - J. Huzink

...Meer