Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Reactie op vragen Eerste Kamer over de regeling t.a.v. ANBI’s en SBBI’s

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000186562 - 27-11-2019

Nieuws

Kamerbrief ADR-onderzoek naar uitnodigingenbeleid bij erfbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000108333 - 20-09-2019

Nieuws

NOB-reactie internetconsultatie Rangschikkingsbesluit NSW

S&E - NOB - geen - 19-08-2019

Nieuws

Kamerbrief verbeteropties voor giftenaftrek en de ANBI / SBBI-regeling

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000098748 - 19-06-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vernietiging schenkingsovereenkomst / vermindering aanslag wegens dwaling?

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/01199 - ECLI:NL:HR:2020:1 - 10-01-2020

Jurisprudentie

Inspecteur maakt hogere nalatenschap niet aannemelijk / kostenvergoeding

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00572 - ECLI:NL:GHSHE:2020:62 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Schenking binnen 180 dagen voor overlijden / evenredige vermindering erfbelasting

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/00819 - ECLI:NL:PHR:2019:1357 - 18-12-2019

Jurisprudentie

Ereschulden zijn geen rechtens afdwingbare schulden

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1471 - ECLI:NL:RBNHO:2019:10072 - 05-11-2019

Jurisprudentie

Werkzaamheden voor kamerverhuurbedrijf normaal vermogensbeheer / geen BOR

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2624 - ECLI:NL:RBNNE:2019:5115 - 05-12-2019

Jurisprudentie

Storting € 10 mln op en/of-rekening / geen schenking bij aangaan huwelijk

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01036 - ECLI:NL:GHARL:2019:10724 - 10-12-2019

Jurisprudentie

De BOR ziet op krachtens erfrecht verkregen objectieve onderneming

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00937 - ECLI:NL:GHARL:2019:10150 - 26-11-2019

Jurisprudentie

Overbedeling vrijgesteld van schenkbelasting / voldoening aan natuurlijke verbintenis

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3421 - ECLI:NL:RBZWB:2019:4072 - 05-09-2019

Jurisprudentie

Wijziging huwelijkse voorwaarden (met verrekeningsregeling) nietig / schenking?

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/00667 - ECLI:NL:HR:2019:1873 - 29-11-2019

Jurisprudentie

Geschonken aandelen / toepassing bezitseis BOR in geval van juridische splitsing

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/1709 - ECLI:NL:RBZWB:2019:3757 - 20-06-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Aandeelhouder aansprakelijk?

S&E - 01-11-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Ouder-kindtransactie woning bij overlijden fictieve erfrechtelijke verkrijging

S&E - 01-06-2019 - J. Beers en M.E.H. Opgenoort

Vakliteratuur

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt niet voor recent verworven deelnemingen

S&E - 01-05-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Eigenwoningvrijstelling geldt ook als schenking ‘met terugwerkende kracht’ is gedaan

S&E - 01-04-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Executie van aandelen bij meerdere aandeelhouders

S&E - 01-03-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Certificaathouder op oorlogspad

S&E - 01-10-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Overboeking aangemerkt als gift onder uitsluitingsclausule

S&E - 01-09-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Let bij opstellen dga-testament ook op ODV-aanspraken

S&E - 01-08-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Is er leven voor het levenstestament?

S&E - 01-06-2019 - Mr. Krijn Blijleven

Vakliteratuur

De tienjaarstermijn in de Successiewet

S&E - 01-05-2019 - Mr. Krijn Blijleven

...Meer