Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Navorderingsaanslag erfbelasting van tafel wegens ontbreken nieuw feit

FB / S&E - Redactie Nextens - NN20221104 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6124 - 04-11-2022

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over 'baby-bv's'

Alg / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2022Z15584 - 07-09-2022

Nieuws

Partnervrijstelling en de Successiewet 1956

S&E - Redactie Nextens - NN20220801 - ECLI:NL:GHARL:2022:5910 - 01-08-2022

Nieuws

Planning in verband met de afschaffing van de van de ‘jubelton’

IB / S&E - Redactie Nextens - NN20220324 - 24-03-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Herzieningsverzoek niet mogelijk / onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/01789 - ECLI:NL:PHR:2022:964 - 18-10-2022

Jurisprudentie

BOR / toepassing vijfjaarstermijn na 'ruziesplitsing'

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/04462 - ECLI:NL:PHR:2022:903 - 06-10-2022

Jurisprudentie

Onterechte navordering erfbelasting wegens ontbreken nieuw feit

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/3198 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6124 - 20-10-2022

Jurisprudentie

Bestuursrechter niet bevoegd om te oordelen over kwijtscheldingsverzoek

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00844 - ECLI:NL:GHSHE:2022:2396 - 13-07-2022

Jurisprudentie

Belang erven bij voortzetting uitstel van betaling / ontvankelijk bezwaar

FB / S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/4823 - ECLI:NL:RBGEL:2022:5330 - 15-09-2022

Jurisprudentie

Toepassing BOR / toerekening panden aan projectontwikkeling

S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 21/00418 - ECLI:NL:GHDHA:2022:1898 - 20-09-2022

Jurisprudentie

5 afzonderlijke schenkingen op 1 dag / geen periodieke uitkering

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/03795 - ECLI:NL:PHR:2022:843 - 21-09-2022

Jurisprudentie

Erfbelasting / vereiste aangifte niet gedaan / omvang nalatenschap

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1943 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5468 - 20-09-2022

Jurisprudentie

Inspecteur paste ten onrechte verhoogde kindervrijstelling erfbelasting niet toe

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/3137 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5394 - 15-09-2022

Jurisprudentie

Schenkingen voor overlijden / schenkbelasting juist verrekend met erfbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/2524 - ECLI:NL:RBNHO:2022:7815 - 27-07-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Schenk- en erfbelasting / samentelregeling bij ongehuwde partners

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000001301 - 22-04-2022

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Toelichting waarderingsregel voor woningen

S&E - 19-10-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Ontbreken wederzijdse zorgverplichting pakt nadelig uit

S&E - 10-08-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Vernietiging opgelegde navorderingsaanslag erfbelasting

S&E - 06-07-2022 - J. Beers

Vakliteratuur

Versnelde afschaffing jubelton

S&E - 01-05-2022 - J. Beers

Vakliteratuur

Wijzigen breukdelen in huwelijkse voorwaarden is wetsontduiking

Alg / S&E - 01-04-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

BOR niet van toepassing op verhuurd vastgoed

S&E - 01-02-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De maatschappelijke BV

Alg / S&E - 10-01-2022 - K. Blijleven

Vakliteratuur

Bedrijfsopvolgingsregeling gold na ‘ruziesplitsing’ voor gehele verkregen belang

S&E - 01-01-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Latere gebeurtenissen kunnen waarde fiscale verkrijging niet verminderen

S&E - 09-12-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Repeterende schenkingen hoeven niet samengevoegd

S&E - 20-10-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

...Meer