Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Reactie op Kamervragen over brief stand van zaken schenk- en erfbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000121359 - 12-07-2018

Nieuws

Definitieve aanslag erfbelasting soms ten onrechte uitbetaald

S&E - Belastingdienst - n.v.t. - 10-07-2018

Nieuws

Aangenomen moties over giftenaftrek en ANBI-/SBBI-regeling

S&E - Tweede Kamer - 34785-92 e.v. - 03-07-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over informatievoorziening rondom erf- en schenkbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000107116 - 20-06-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vestigingsplaats Stichting Particulier Fonds is Nederland / belaste schenking

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/6495 - ECLI:NL:RBGEL:2018:2477 - 05-06-2018

Jurisprudentie

Schenking van stichting waarvan ANBI-status is ingetrokken / geen vrijstelling

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/3478 - ECLI:NL:RBNNE:2018:1447 - 19-04-2018

Jurisprudentie

Inspecteur maakt schenking auto door zoon aan vader niet aannemelijk

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/7432 - ECLI:NL:RBDHA:2018:4623 - 12-04-2018

Jurisprudentie

Hoge leeftijd geen valide reden voor niet verschijnen ter zitting

FB / S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00278 en 17/00279 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1399 - 30-03-2018

Jurisprudentie

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor verkregen aandeel in vennootschap

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/4456 - ECLI:NL:RBNHO:2018:3122 - 13-04-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Het verplichte testament van de ondernemer

Fiscaal Advies - S&E - 01-07-2018 - J. Huizink

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal Advies 2018, nr. 4

Fiscaal Advies - IB / S&E - 01-07-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Schenkbelasting volledig aftrekbaar voor erfbelasting bij toepassing 180-dagenregeling

BelastingMagazine - S&E - 01-07-2018 - Mr. J. Beers, mr. drs. M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Schenkingsperikelen bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht

BelastingMagazine - S&E / IB - 01-05-2018 - Mr. J. Beers, mr. drs. M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Besparen op de erfbelasting

Fiscaal Advies - S&E - 01-05-2018 - R.J. Meijer

...Meer