Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over inlopen werkvoorraden aangiften schenk- en erfbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000207884 - 29-11-2018

Nieuws

Geen schenkbelasting verschuldigd omdat bevoordelingsbedoeling ontbrak

S&E / Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20181009 - 30-10-2018

Nieuws

Verslag algemeen overleg over schenk- en erfbelasting

S&E - Tweede Kamer - 31 066 - 30-10-2018

Nieuws

Belastingdienst publiceert handreiking ervenrekeningen in de aangifte IB

IB / S&E - Belastingdienst - n.v.t. - 27-09-2018

Nieuws

Kamerbrief over herroepelijke schenking en verhoogde vrijstelling schenkbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000139078 - 13-09-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Schenking binnen 180 dagen na overlijden / vermindering i.v.m. fictieve verkrijging

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00027 - ECLI:NL:GHARL:2019:21 - 08-01-2019

Jurisprudentie

Forfaitaire regeling waardering erfpachtrecht voor erfbelasting onverbindend

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/9516 - ECLI:NL:RBZWB:2018:4636 - 02-08-2018

Jurisprudentie

Niet voldaan aan wettelijke vereisten voor partnervrijstelling erfbelasting

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00045 - ECLI:NL:GHARL:2019:9 - 03-01-2019

Jurisprudentie

Verhoogde vrijstelling schenkbelasting is slechts één kalenderjaar van toepassing

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00125 - ECLI:NL:GHARL:2019:10 - 03-01-2019

Jurisprudentie

Terechte aanslag schenkbelasting voor schenking € 10 miljoen aan echtgenote

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00952 - ECLI:NL:GHARL:2019:2 - 03-01-2019

Jurisprudentie

Geen schenking bij aangaan huwelijk / vernietiging aanslag schenkbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/2566 - ECLI:NL:RBGEL:2018:4043 - 20-09-2018

Jurisprudentie

Geen BOR voor geschonken aandelen / bv drijft geen materiële onderneming

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/1693 - ECLI:NL:RBGEL:2018:5136 - 30-11-2018

Jurisprudentie

Belgische successieregeling voor bosgebieden strijdig met VWEU

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-679/17 - ECLI:EU:C:2018:940 - 22-11-2018

Jurisprudentie

Waardestijging aandelen door overlijden erflater is fictieve verkrijging

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01139 - ECLI:NL:PHR:2018:1106 - 04-10-2018

Jurisprudentie

Kwijtschelding schuld van familieleden aan stichting / berekening schenkingsrecht

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/6881 - ECLI:NL:RBDHA:2018:11930 - 04-10-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vastgoed-bv dreef geen onderneming

S&E - 01-01-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Voorkom tegenvaller erfbelasting bij overlijden dga na omzetting ODV

P&L / S&E - 01-12-2018 - J. Scherrenberg

Vakliteratuur

Tijdelijke verruimde eigenwoningvrijstelling gold slechts eenmalig per kalenderjaar

S&E - 01-12-2018 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De bij testament opgelegde huwelijkse voorwaarde

S&E - 01-12-2018 - J. Huzink

Vakliteratuur

Fiscale actualiteiten van bedrijfsopvolging bij vastgoedvennootschappen

IB / S&E - 01-12-2018 - E. Jansen

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2018, nr. 6

IB / P&L / S&E - 01-12-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Jan Huijgen in de ton - column over de verruimde vrijstelling schenkbelasting

S&E - 01-10-2018 - A. Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Overgang aanspraak ODV op langstlevende geen probleem?

P&L / S&E - 01-10-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Onroerend goed en vererving

S&E / IB - 01-10-2018 - R. J. Meijer

...Meer