Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Online uitstel erfbelasting

S&E - Belastingdienst - geen - 12-08-2020

Nieuws

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit gold niet voor recent verworven deelnemingen

S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT20200813 - 13-08-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geschonken aandelen / bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2347 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5250 - 01-10-2020

Jurisprudentie

Navordering schenkbelasting op grond van verlengde navorderingstermijn

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/05408 - ECLI:NL:HR:2020:1600 - 09-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen: Duitse erfbelasting voor niet-ingezetenen discriminatoir?

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-394/20 - 23-09-2020

Jurisprudentie

Rechtbank mocht informatie inwinnen op google-maps / waardering pand en onderneming

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00357 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2243 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Terechte navordering schenkbelasting over 17 jaar geleden verkregen banktegoed

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05408 - ECLI:NL:PHR:2020:657 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet strijdig met Unierecht

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00614 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1996 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Schenking binnen 180 dagen voor overlijden / vermindering i.v.m. fictieve verkrijging

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00250 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1675 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Edelweisszaak / navorderingsaanslag successierecht terecht opgelegd.

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00170 - ECLI:NL:GHARL:2020:4524 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Niet voldaan aan bezitstermijn van indirect gehouden aanmerkelijk belang / geen BOR

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/00189 - ECLI:NL:HR:2020:990 - 29-05-2020

Jurisprudentie

BOR-faciliteit van toepassing omdat (indirect) aan bezitstermijn is voldaan

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/01680 - ECLI:NL:HR:2020:867 - 29-05-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vergaderen in coronatijd

S&E - 01-06-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Pensioenpremie en faillissement

S&E - 01-06-2020 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Bedrijfsopvolgingsregeling gold voor verkregen zelfstandige onderneming

S&E - 01-06-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Bestuur overschrijdt zittingstermijn

S&E - 01-03-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Verrekening schenkbelasting bij 180-dagen fictie

S&E - 01-05-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Toedeling helft woning bij echtscheiding geen belaste schenking

S&E - 01-03-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Aansprakelijk ondanks omzetting van eenmanszaak naar BV?

S&E - 02-01-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Regeren over je graf heen

S&E - 01-01-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Ouder-kindtransactie woning bij overlijden fictieve erfrechtelijke verkrijging

S&E - 01-06-2019 - J. Beers en M.E.H. Opgenoort

Vakliteratuur

Executie van aandelen bij meerdere aandeelhouders

S&E - 01-03-2019 - J. Huzink

...Meer