Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Vragen en antwoorden fiscale aspecten opkoopregeling veehouders

Alg / IB / BTW / S&E - Belastingdienst - geen - 15-03-2023

Nieuws

Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’

Alg / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 15-12-2022

Nieuws

Navorderingsaanslag erfbelasting van tafel wegens ontbreken nieuw feit

FB / S&E - Redactie Nextens - NN20221104 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6124 - 04-11-2022

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over 'baby-bv's'

Alg / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2022Z15584 - 07-09-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Inspecteur handelde niet voortvarend / navorderingsaanslag schenkbelasting vernietigd

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 22/00649 - ECLI:NL:GHDHA:2023:277 - 23-02-2023

Jurisprudentie

Legaat (appartement in Italië) voor inwoonster Italië / juiste Nederlandse erfbelasting

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00320 - ECLI:NL:GHAMS:2022:3817 - 24-11-2022

Jurisprudentie

Door vader opgerichte SPF is fiscaal transparant / juiste aanslag schenkbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/271, 18/6692 - ECLI:NL:RBGEL:2023:733 - 15-02-2023

Jurisprudentie

Belaste schenking ondanks aangaan huwelijkse voorwaarden / fraus legis

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/00619 - ECLI:NL:PHR:2023:188 - 17-02-2023

Jurisprudentie

Schenking door onroerende zaken tegen te lage prijs aan toenmalige echtgenote te verkopen

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00594 - ECLI:NL:GHARL:2023:1108 - 07-02-2023

Jurisprudentie

Duitse erfbelasting mogelijk strijdig met EU-recht

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑670/21 - ECLI:EU:C:2023:89 - 09-02-2023

Jurisprudentie

Toepassing APV-regime; terechte aanslag erfbelasting

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/04642 - ECLI:NL:PHR:2022:1234 - 21-12-2022

Jurisprudentie

Sprake van discretionair vermogen; terechte aanslag schenkbelasting voor kleinkind

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/04630, 21/04631, 21/04632, 21/04633; 21/04636; 21/04637, 21/04639 - ECLI:NL:PHR:2022:1233 - 21-12-2022

Jurisprudentie

Beroep inzake aanslag erfbelasting is te laat ingediend en daarom niet-ontvankelijk

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/5665 - ECLI:NL:RBZWB:2023:96 - 09-01-2023

Jurisprudentie

Juiste aanslag erfbelasting; vordering niet verjaard of te hoog gewaardeerd

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/4588 - ECLI:NL:RBZWB:2023:97 - 09-01-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Schenk- en erfbelasting / vrijstellingen / omzetting / fusie of taakafsplitsing

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000023865 - 13-12-2022

Besluiten

Schenk- en erfbelasting / samentelregeling bij ongehuwde partners

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000001301 - 22-04-2022

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Schenken en het buitenland

Alg / S&E - 10-03-2023 - Mr. Krijn Blijleven

Vakliteratuur

Bestaat de jubelton echt niet meer?

Alg / S&E - 07-01-2023 - M. Krijn Blijleven

Vakliteratuur

Versnelde afschaffing van jubelton (II)

S&E - 02-12-2022 - J. Beers

Vakliteratuur

Toelichting waarderingsregel voor woningen

S&E - 19-10-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Ontbreken wederzijdse zorgverplichting pakt nadelig uit

S&E - 10-08-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Vernietiging opgelegde navorderingsaanslag erfbelasting

S&E - 06-07-2022 - J. Beers

Vakliteratuur

Versnelde afschaffing jubelton

S&E - 01-05-2022 - J. Beers

Vakliteratuur

Wijzigen breukdelen in huwelijkse voorwaarden is wetsontduiking

Alg / S&E - 01-04-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

BOR niet van toepassing op verhuurd vastgoed

S&E - 01-02-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De maatschappelijke BV

Alg / S&E - 10-01-2022 - K. Blijleven

...Meer