Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Planning in verband met de afschaffing van de van de ‘jubelton’

IB / S&E - Redactie Nextens - NN20220324 - 24-03-2022

Nieuws

Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - Geen - 08-03-2022

Nieuws

Geen vrijstelling erfbelasting voor vrijwillige verzorging

LB / S&E - Redactie Nextens - NN20220308 - ECLI:NL:RBDHA:2022:1228 - 08-03-2022

Nieuws

Wijzigen breukdelen in huwelijkse voorwaarden was fraus legis

S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT20220207 - ECLI:NL:GHAMS:2022:96 - 07-02-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toepassing BOR / verhuur van onderneming; voldaan aan voortzettingsvereiste

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/03796 - ECLI:NL:PHR:2022:523 - 30-05-2022

Jurisprudentie

Gebruik woning door vader leidt niet tot vermindering aanslag erfbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/4940 - ECLI:NL:RBGEL:2022:1917 - 15-04-2022

Jurisprudentie

Erfbelasting leidt tot individuele en buitensporige last / rechtsherstel

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00839 - ECLI:NL:GHDHA:2022:906 - 25-05-2022

Jurisprudentie

Biologisch bloedverwantschap voldoende voor toepassing tariefgroep I en kindvrijstelling

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00513 - ECLI:NL:GHARL:2022:4050 - 17-05-2022

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk bezwaar inzake aan echtgenote opgelegde aanslag schenkbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/2001 - ECLI:NL:RBNNE:2022:1513 - 13-05-2022

Jurisprudentie

Nietige overeenkomst / aanslag schenkbelasting van circa € 10 miljoen vernietigd

S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 19/00706 - ECLI:NL:GHSHE:2022:863 - 16-03-2022

Jurisprudentie

Terechte navorderingsaanslag erfbelasting / niet voldaan aan bezitsvereiste BOR

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/1539 - ECLI:NL:RBGEL:2022:266 - 24-01-2022

Jurisprudentie

Erfbelasting aangemerkt als individuele en buitensporige last

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/4141 - ECLI:NL:RBGEL:2022:896 - 21-02-2022

Jurisprudentie

Aanslag erfbelasting ter zake van legaat / werknemersvrijstelling niet van toepassing

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/2859 - ECLI:NL:RBDHA:2022:1228 - 17-02-2022

Jurisprudentie

Terechte navordering erfbelasting in verband met vordering op erfgenaam

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00040 - ECLI:NL:GHARL:2022:1085 - 15-02-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Schenk- en erfbelasting / samentelregeling bij ongehuwde partners

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000001301 - 22-04-2022

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vernietiging opgelegde navorderingsaanslag erfbelasting

S&E - 06-07-2022 - J. Beers

Vakliteratuur

Versnelde afschaffing jubelton

S&E - 01-05-2022 - J. Beers

Vakliteratuur

Wijzigen breukdelen in huwelijkse voorwaarden is wetsontduiking

Alg / S&E - 01-04-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

BOR niet van toepassing op verhuurd vastgoed

S&E - 01-02-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De maatschappelijke BV

Alg / S&E - 10-01-2022 - K. Blijleven

Vakliteratuur

Bedrijfsopvolgingsregeling gold na ‘ruziesplitsing’ voor gehele verkregen belang

S&E - 01-01-2022 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Latere gebeurtenissen kunnen waarde fiscale verkrijging niet verminderen

S&E - 09-12-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Repeterende schenkingen hoeven niet samengevoegd

S&E - 20-10-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Teruggaaf schenkbelasting wegens dwaling (II)

S&E - 01-08-2021 - J. Beers

Vakliteratuur

Aangaan huwelijk met beperkte gemeenschap van bankrekening geen schenking

S&E - 01-06-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

...Meer