Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief ADR-onderzoek naar uitnodigingenbeleid bij erfbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000108333 - 20-09-2019

Nieuws

NOB-reactie internetconsultatie Rangschikkingsbesluit NSW

S&E - NOB - geen - 19-08-2019

Nieuws

Kamerbrief verbeteropties voor giftenaftrek en de ANBI / SBBI-regeling

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000098748 - 19-06-2019

Nieuws

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning doorgeschoten?

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - 20190401 - 01-04-2019

Nieuws

Uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI-regeling

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000053224 - 28-03-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Op basis van aangifte zus gebaseerde aanslag erfbelasting / omkering bewijslast

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00005 - ECLI:NL:GHARL:2019:8934 - 22-10-2019

Jurisprudentie

Vestigingsplaats schenker is Nederland en niet Curaçao

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00605 - ECLI:NL:GHARL:2019:8482 - 15-10-2019

Jurisprudentie

Niet voldaan aan bezitstermijn m.b.t. aangekochte onderneming / geen BOR

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/4392 - ECLI:NL:RBNHO:2019:1089 - 19-02-2019

Jurisprudentie

Ontvankelijk beroep door volmacht in verklaring van erfrecht

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00872 t/m 18/00875 - ECLI:NL:GHARL:2019:7720 - 24-09-2019

Jurisprudentie

Waardering gronden en aandelen voor erfbelasting / toepassing BOR

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00113 - ECLI:NL:GHSHE:2019:1135 - 22-03-2019

Jurisprudentie

Buiten navorderingstermijn gemaakte afspraak / geen grondslag voor navordering

S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00008 - ECLI:NL:GHARL:2019:6324 - 06-08-2019

Jurisprudentie

BOR niet van toepassing / geen materiële onderneming

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/783 - ECLI:NL:RBZWB:2019:3154 - 20-06-2019

Jurisprudentie

Heffing erfbelasting over fictieve verkrijging door ’ik-oma-testament’

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03218 - ECLI:NL:PHR:2019:544 - 22-05-2019

Jurisprudentie

Geen verplicht wederkerig finaal verrekenbeding / fictieve erfrechtelijke verkrijging

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00878 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1949 - 09-07-2019

Jurisprudentie

Vereiste aangifte / aanslagen erfbelasting vernietigd / woonplaats niet in Nederland

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5436 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1937 - 26-04-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Overboeking aangemerkt als gift onder uitsluitingsclausule

S&E - 01-09-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Let bij opstellen dga-testament ook op ODV-aanspraken

S&E - 01-08-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Ouder-kindtransactie woning bij overlijden fictieve erfrechtelijke verkrijging

S&E - 01-06-2019 - J. Beers en M.E.H. Opgenoort

Vakliteratuur

Is er leven voor het levenstestament?

S&E - 01-06-2019 - Mr. Krijn Blijleven

Vakliteratuur

De tienjaarstermijn in de Successiewet

S&E - 01-05-2019 - Mr. Krijn Blijleven

Vakliteratuur

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt niet voor recent verworven deelnemingen

S&E - 01-05-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Eigenwoningvrijstelling geldt ook als schenking ‘met terugwerkende kracht’ is gedaan

S&E - 01-04-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Executie van aandelen bij meerdere aandeelhouders

S&E - 01-03-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Aangaan huwelijk met beperkte gemeenschap van bankrekening was geen schenking

S&E - 01-02-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Kan de bestuurder van een vereniging weer rustig gaan slapen?

S&E - 01-01-2019 - J. Huzink

...Meer