Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Nieuwe versie online aangifte erfbelasting 2021 beschikbaar

S&E - Belastingdienst - Nieuwsbericht Belastingdienst - 01-06-2021

Nieuws

Aangaan huwelijk met beperkte gemeenschap van bankrekening was geen schenking

S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT20210525 - 25-05-2021

Nieuws

Vennoten administratiekantoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld vanwege nalaten beroep te doen op bedrijfsopvolgingsfaciliteit

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT20210422 - ECLI:NL:RBMNE:2021:1083 - 22-04-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bv drijft geen materiële onderneming / geen BOR

S&E - Arrest Hoge Raad - 20/01707 - ECLI:NL:HR:2021:1328 - 17-09-2021

Jurisprudentie

Duitse erfbelasting voor niet-ingezetenen deels discriminatoir

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑394/20 - ECLI:EU:C:2021:749 - 16-09-2021

Jurisprudentie

Geen materiële onderneming / BOR niet van toepassing

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1232 - ECLI:NL:RBNHO:2021:7239 - 20-08-2021

Jurisprudentie

BOR niet van toepassing / geen materiële onderneming

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00374 - ECLI:NL:GHSHE:2021:2395 - 29-07-2021

Jurisprudentie

Geen sprake van schenking van periodieke uitkering

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00340 - ECLI:NL:GHSHE:2021:2397 - 29-07-2021

Jurisprudentie

Verhuur van onderneming / voldaan aan voortzettingsvereiste BOR

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00155 - ECLI:NL:GHSHE:2021:2396 - 29-07-2021

Jurisprudentie

Onbeperkte navorderingstermijn in casu niet strijdig met VWEU

S&E - Arrest Hoge Raad - 20/02510 - ECLI:NL:HR:2021:1189 - 06-08-2021

Jurisprudentie

SPF is verlengstuk van vermogen vader / terechte aanslagen schenkingsrecht

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2936/, 18/2937, 18/2938 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3282 - 18-05-2021

Jurisprudentie

Vennootschap dreef ten tijde van overlijden erflaatster geen onderneming / geen BOR

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01012, 19/01013, 19/01014 - ECLI:NL:GHARL:2021:6063 - 22-06-2021

Jurisprudentie

Erfgenaam kwam tegen de verkeerde aanslag erfbelasting op

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00732 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1056 - 29-04-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Teruggaaf schenkbelasting wegens dwaling (II)

S&E - 01-08-2021 - J. Beers

Vakliteratuur

Aangaan huwelijk met beperkte gemeenschap van bankrekening geen schenking

S&E - 01-06-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Navorderingsaanslag op tijd opgelegd na gerechtelijke vaststelling vaderschap

S&E - 01-05-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Schenking uit huwelijksgemeenschap niet mede toegerekend aan echtgenote

S&E - 01-04-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Huwelijkse voorwaarden met ongelijke breukdelen vormde geen schenking

S&E - 01-02-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Ook A-G oordeelt dat aangaan beperkte gemeenschap niet leidt tot een schenking

S&E - 15-01-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Vrijgestelde objecten buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

S&E - 01-12-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

BOF niet van toepassing op verhuurd vastgoed, wel op projectwikkelingsactiviteiten

S&E - 01-10-2020 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Navorderingsaanslag erfbelasting wegens verzwegen buitenlands vermogen terecht opgelegd

S&E - 01-09-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Vergaderen in coronatijd

S&E - 01-06-2020 - J. Huzink

...Meer