Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen vanaf 2016' nu ook geschikt voor 2020

S&E - Belastingdienst - geen - 17-03-2020

Nieuws

Reactie op vragen Eerste Kamer over de regeling t.a.v. ANBI’s en SBBI’s

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000186562 - 27-11-2019

Nieuws

Kamerbrief ADR-onderzoek naar uitnodigingenbeleid bij erfbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000108333 - 20-09-2019

Nieuws

NOB-reactie internetconsultatie Rangschikkingsbesluit NSW

S&E - NOB - geen - 19-08-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen vrijstelling schenkingsrecht voor deel schenking van tante / juiste tarief

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00243 - ECLI:NL:GHSHE:2020:395 - 06-02-2020

Jurisprudentie

Woonplaats begiftigde is niet van belang bij heffing schenkbelasting

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00261 - ECLI:NL:GHSHE:2020:397 - 06-02-2020

Jurisprudentie

Schenking vader voor de helft toerekenbaar aan moeder / juiste aanslag erfbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3689 en 17/3690 - ECLI:NL:RBZWB:2020:404 - 30-01-2020

Jurisprudentie

Overboeking van geld Liechtensteinse stichting naar subrekening geen schenking

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2884 - ECLI:NL:RBGEL:2020:734 - 06-02-2020

Jurisprudentie

Schenkbelasting in geval van schuldigerkenning

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/4302 - ECLI:NL:RBGEL:2020:420 - 15-01-2020

Jurisprudentie

Vereiste aangifte erfbelasting niet gedaan; redelijke schatting

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00569 - ECLI:NL:GHAMS:2019:4336 - 29-11-2019

Jurisprudentie

Aanslagen schenkbelasting zijn tijdig opgelegd

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00382 t/m 19/00385 - ECLI:NL:GHDHA:2020:104 - 21-01-2020

Jurisprudentie

Vernietiging schenkingsovereenkomst / vermindering aanslag wegens dwaling?

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/01199 - ECLI:NL:HR:2020:1 - 10-01-2020

Jurisprudentie

Inspecteur maakt hogere nalatenschap niet aannemelijk / kostenvergoeding

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00572 - ECLI:NL:GHSHE:2020:62 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Schenking binnen 180 dagen voor overlijden / evenredige vermindering erfbelasting

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/00819 - ECLI:NL:PHR:2019:1357 - 18-12-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Aansprakelijk ondanks omzetting van eenmanszaak naar BV?

S&E - 02-01-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Regeren over je graf heen

S&E - 01-01-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Aandeelhouder aansprakelijk?

S&E - 01-11-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Ouder-kindtransactie woning bij overlijden fictieve erfrechtelijke verkrijging

S&E - 01-06-2019 - J. Beers en M.E.H. Opgenoort

Vakliteratuur

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt niet voor recent verworven deelnemingen

S&E - 01-05-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Eigenwoningvrijstelling geldt ook als schenking ‘met terugwerkende kracht’ is gedaan

S&E - 01-04-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Executie van aandelen bij meerdere aandeelhouders

S&E - 01-03-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Certificaathouder op oorlogspad

S&E - 01-10-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Overboeking aangemerkt als gift onder uitsluitingsclausule

S&E - 01-09-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Let bij opstellen dga-testament ook op ODV-aanspraken

S&E - 01-08-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

...Meer