Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Online aangifte erfbelasting 2021 beschikbaar

S&E - Belastingdienst - geen - 16-03-2021

Nieuws

Online aangifte schenk- en erfbelasting vanaf 1 maart mogelijk

S&E - Belastingdienst - geen - 24-02-2021

Nieuws

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021

S&E - Belastingdienst - geen - 12-01-2021

Nieuws

Belastingrente voor erfenissen ontstaan na 1 januari 2021

S&E - Belastingdienst - geen - 06-01-2021

Nieuws

Nieuwe regels belastingrente bij erfbelasting vanaf 2021

S&E - Belastingdienst - geen - 16-12-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Kind erft van biologische vader maar is juridisch geen kind voor erfbelasting

Alg / S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/967 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1347 - 22-03-2021

Jurisprudentie

Belaste fictieve verkrijging / geen afwikkeling huwelijkse voorwaarden

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/04003 - ECLI:NL:HR:2021:263 - 19-02-2021

Jurisprudentie

Belaste fictieve verkrijging / geen afwikkeling huwelijkse voorwaarden

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/04003 - ECLI:NL:HR:2021:263 - 19-02-2021

Jurisprudentie

Juiste en tijdige aanslag erfbelasting / vermindering aanslagen andere verkrijgers

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01732 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3767 - 22-12-2020

Jurisprudentie

Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoedvennootschappen

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01489 - ECLI:NL:PHR:2020:1205 - 23-12-2020

Jurisprudentie

Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoedvennootschappen

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01489 - ECLI:NL:PHR:2020:1205 - 23-12-2020

Jurisprudentie

Onterechte aanslag schenkbelasting 2014 / niet-ontvankelijk bezwaar aanslag 2007

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5824, 18/5825 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5906 - 06-11-2020

Jurisprudentie

Toepassing APV-regime / fictieve erfrechtelijke verkrijging

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/6566 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5411 - 12-10-2020

Jurisprudentie

Geen belaste schenking door aangaan huwelijkse voorwaarden

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2137 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9677 - 20-11-2020

Jurisprudentie

Aanslag erfbelasting naar te betalen bedrag van nihil / niet-ontvankelijk bezwaar

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/6987 - ECLI:NL:RBDHA:2020:9417 - 23-09-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Schenking uit huwelijksgemeenschap niet mede toegerekend aan echtgenote

S&E - 01-04-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Huwelijkse voorwaarden met ongelijke breukdelen vormde geen schenking

S&E - 01-02-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Ook A-G oordeelt dat aangaan beperkte gemeenschap niet leidt tot een schenking

S&E - 15-01-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Vrijgestelde objecten buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

S&E - 01-12-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

BOF niet van toepassing op verhuurd vastgoed, wel op projectwikkelingsactiviteiten

S&E - 01-10-2020 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Navorderingsaanslag erfbelasting wegens verzwegen buitenlands vermogen terecht opgelegd

S&E - 01-09-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Vergaderen in coronatijd

S&E - 01-06-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Bedrijfsopvolgingsregeling gold voor verkregen zelfstandige onderneming

S&E - 01-06-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Bestuur overschrijdt zittingstermijn

S&E - 01-03-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Verrekening schenkbelasting bij 180-dagen fictie

S&E - 01-05-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

...Meer