Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Standpunt over BOR, omzetting preferente aandelen, tijdstip toekennen gewone aandelen

S&E - Belastingdienst - KG:063:2024:8 - 23-05-2024

Nieuws

Standpunt over waardering vordering uit finaal verrekenbeding

S&E - Belastingdienst - KG:063:2024:7 - 15-05-2024

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geschonken certificaten van (vastgoed) aandelen / toepassing BOR

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/02449 - ECLI:NL:PHR:2024:486 - 03-05-2024

Jurisprudentie

Kruislings schenken / beroep op eigenwoningvrijstelling terecht niet gehonoreerd

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 23/727 - ECLI:NL:GHDHA:2024:647 - 27-03-2024

Jurisprudentie

Schenking certificaten van aandelen ozr / bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/1719 - ECLI:NL:GHARL:2024:2859 - 23-04-2024

Jurisprudentie

Niet meer voldaan aan voorzettingsvereiste BOR / geen vermindering schenkbelasting wegens dwaling

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/2569, 21/2570 - ECLI:NL:RBZWB:2024:2143 - 03-04-2024

Jurisprudentie

Verstrekking en kwijtschelding van onzakelijke lening / geen schenking

S&E - Arrest Hoge Raad - 22/03175 - ECLI:NL:HR:2024:518 - 05-04-2024

Jurisprudentie

Partner wel degelijk verarmd / terechte aanslag schenkbelasting / artikel 81 Wet RO

S&E - Arrest Hoge Raad - 23/02241 - ECLI:NL:HR:2024:545 - 05-04-2024

Jurisprudentie

Toepassing BOR na ruziesplitsing

S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 23/1408 - ECLI:NL:GHARL:2024:1864 - 12-03-2024

Jurisprudentie

Tijdige aanslag schenkbelasting ter zake van schenking in 2006 van € 4 miljoen

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/6130 - ECLI:NL:RBNHO:2024:1875 - 09-01-2024

...Meer

Besluiten

Besluiten

Anbi / bestedingscriterium / algemeen nut investeringen

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-6086 - 15-03-2024

Besluiten

Schenk- en erfbelasting / vrijstellingen / omzetting / fusie of taakafsplitsing

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000023865 - 13-12-2022

Besluiten

Schenk- en erfbelasting / samentelregeling bij ongehuwde partners

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000001301 - 22-04-2022

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 11

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 24-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Aanslag schenkbelasting tijdig opgelegd

S&E - 24-05-2024 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 10

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 08-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 9

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 25-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Geen sprake van wetsontduiking bij wijziging huwelijkse voorwaarden

S&E - 19-04-2024 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 8

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 11-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 7

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 28-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 6

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 13-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 5

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 29-02-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Uitkering levensverzekering valt niet in nalatenschap

S&E - 22-02-2024 - J. Beers

...Meer