Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Standpunt over BOR en verwerping nalatenschap / heffing artikel 30 SW 1956

S&E - Belastingdienst - KG:063:2023:40 - 24-11-2023

Nieuws

Nieuw rekenmodel voor berekening van invorderingsrente

Auto / FB / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB / WBR - Redactie Nextens - NN20231110 - 10-11-2023

Nieuws

Antwoord op vragen met betrekking tot uitkomsten vervolgonderzoek BOR

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000238658 - 01-11-2023

Nieuws

Tweede Kamer akkoord met Pakket Belastingplan 2024

Alg / IB / LB / S&E / VPB - Tweede Kamer - 36 418; 36 419; 36 420; 36 421; 36 422; 36 423; 36 424; 36 425; 36 426; 36 427; 36 428; 36 429; 36 430; 36 431; 36 432 - 16-10-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Schenkbelasting / schenkingen niet afkomstig van oom maar van moeder

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7133, 20/7134, 20/7135, 20/7136, 20/7137, 20/7138, 20/7564 - ECLI:NL:RBZWB:2023:7116 - 12-10-2023

Jurisprudentie

Voor uitbreiding van (aandelen)belang niet voldaan aan vijfjaarseis BOR

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/5227 - ECLI:NL:RBZWB:2023:7420 - 25-10-2023

Jurisprudentie

Woning en spaargelden waren privévermogen; BOR niet van toepassing

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/2539 - ECLI:NL:RBZWB:2023:7180 - 16-10-2023

Jurisprudentie

Conserverende aanslag / remigratie erflater niet aannemelijk gemaakt / betalingsuitstel

IB / S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/4823 - ECLI:NL:RBGEL:2023:5689 - 06-10-2023

Jurisprudentie

Aanslagen schenkbelasting vernietigd door geslaagd beroep op kennisgroepstandpunt

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/5727;21/5728;21/5729;21/5730;21/5731;21/5732;21/5733, - ECLI:NL:RBZWB:2023:6411 - 12-09-2023

Jurisprudentie

Waarde van Zwitsers chalet voor de erfbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 22/1687 - ECLI:NL:RBDHA:2023:14042 - 19-04-2023

Jurisprudentie

Verstrekken onzakelijke lening is geen schenking onder opschortende voorwaarde

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/03175 - ECLI:NL:PHR:2023:733 - 25-08-2023

Jurisprudentie

Partner wel degelijk verarmd; terechte aanslag schenkbelasting

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00853 - ECLI:NL:GHSHE:2023:1375 - 26-04-2023

Jurisprudentie

Geen vrijstelling voor legaat aan mantelzorgster voor 15 jaar onbetaalde huishoudelijke arbeid

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/04790 - ECLI:NL:PHR:2023:711 - 11-08-2023

Jurisprudentie

Ondernemingsvermogen voor toepassing BOR / uitbreidingen en liquide middelen

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/1606 - ECLI:NL:RBGEL:2023:4543 - 30-06-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Schenk- en erfbelasting / vrijstellingen / omzetting / fusie of taakafsplitsing

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000023865 - 13-12-2022

Besluiten

Schenk- en erfbelasting / samentelregeling bij ongehuwde partners

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000001301 - 22-04-2022

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 23

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 23-11-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 22

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 13-11-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 21

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 26-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

BOR niet van toepassing op belegd keuzevermogen

S&E - 20-10-2023 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 20

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 12-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 19

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 09-10-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 18

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 18-09-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 17

Alg / IB / LB / BTW / P&L / S&E / VPB - 01-09-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Vermindering van schenkbelasting

S&E - 18-08-2023 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 16

Alg / IB / LB / BTW / S&E / VPB - 18-08-2023 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer