Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Termijn (voorlopige) aanslag erfbelasting 2017 langer

S&E - Belastingdienst - n.v.t. - 21-12-2017

Nieuws

Tweede Kamer laaiend over problemen aangiften schenk- en erfbelasting

Alg / S&E - Tweede Kamer - n.v.t. - 14-12-2017

Nieuws

Kunnen huwelijkse voorwaarden nou wel of niet leiden tot een schenking?

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT171201 - 01-12-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Uitleg van buiten navorderingstermijn gemaakte afspraak / professionaliteit partijen

S&E - Arrest Hoge Raad - 16/05639 - ECLI:NL:HR:2017:3229 - 22-12-2017

Jurisprudentie

Geen verboden discriminatie bij uitbreiding partnerbegrip voor mantelzorgers

S&E - Arrest Hoge Raad - 17/01194 - ECLI:NL:HR:2017:3080 - 08-12-2017

Jurisprudentie

Intrekking ANBI-status / niet-ontvankelijk hoger beroep wegens gebrek aan belang

FB / S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00527 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3459 - 24-11-2017

Jurisprudentie

Op verkrijging van vordering is BOR niet van toepassing

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00493 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3354 - 14-11-2017

Jurisprudentie

BOR / liquide middelen bv behoren op overlijdensdatum tot ondernemingsvermogen

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00428 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3353 - 14-11-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Bijstellingsregeling directe belastingen 2015 gepubliceerd

IB / LB / P&L / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - DB2014/520M - 30-12-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Aangaan huwelijk kan leiden tot een belastbare schenking

BelastingMagazine - S&E - 01-12-2017 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

De langstlevende in haar nieuwste jas!

Fiscaal Advies - S&E - 01-12-2017 - J. Huzink

Vakliteratuur

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij een fictieve verkrijging op grond van artikel 13a SW

BelastingMagazine - S&E - 01-10-2017 - Mr. J. Beers, mr. drs. M.E.H. Opgenoort en mr. F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Rubriek vraag en antwoord - Fiscaal Advies 2017, nr. 5

Fiscaal Advies - IB / S&E - 01-10-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Van uitsluitingsclausule naar insluitingsclausule

Fiscaal Advies - S&E - 01-10-2017 - J. Huzink

...Meer