Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

'Papieren schenking' werkt alleen als jaarlijks een zakelijke rente wordt betaald

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT20180304 - 08-03-2018

Nieuws

Vragen over toedracht vertraging afhandeling schenk- en erfbelasting

S&E - Tweede Kamer - TK-2018D05645 - 19-02-2018

Nieuws

Antwoorden op vragen over publicatieplicht ANBI's

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 34 785, nr. 74 - 29-01-2018

Nieuws

Kamerbrief over nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000015711 - 31-01-2018

Nieuws

Brief kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek ANBI’s en publicatieplicht

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000012551 - 26-01-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen navorderingsmogelijkheid voor nalatenschap die is vrijgevallen vóór 1985

S&E - Arrest Hoge Raad - 17/03144 - ECLI:NL:HR:2018:260 - 23-02-2018

Jurisprudentie

Vaststellingsovereenkomst / nieuw feit / toepassing verlengde navorderingstermijn

IB / S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/100, 17/109, 17/110, 17/152, 17/153, 17/3785 en 17/3786 - ECLI:NL:RBZWB:2018:527 - 25-01-2018

Jurisprudentie

Waardestijging aandelen door overlijden erflater / fictieve verkrijging

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00832 - ECLI:NL:GHDHA:2018:234 - 09-02-2018

Jurisprudentie

Schenking door dwaling tot stand gekomen / vernietiging aanslag schenkbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/2505 - ECLI:NL:RBGEL:2018:199 - 18-01-2018

Jurisprudentie

Navordering successierecht / geen geval van herleven bevoegdheid tot navorderen

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/7881 - ECLI:NL:RBGEL:2018:376 - 30-01-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Bijstellingsregeling directe belastingen 2015 gepubliceerd

IB / LB / P&L / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - DB2014/520M - 30-12-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Beleggings- of ondernemingsvermogen?

BelastingMagazine - S&E - 01-03-2018 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Het ODV en uw testament

Fiscaal Advies - P&L / S&E - 01-03-2018 - J. Huzink

Vakliteratuur

Belasting heffen over creativiteit is een kunst - interview Sigrid Hemels

Fiscaal Advies - Alg / S&E - 01-01-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Verplichte huwelijkse voorwaarden of nog beter: verplicht partnercontract

Fiscaal Advies - S&E - 01-01-2018 - J. Huzink

Vakliteratuur

Aandachtspunten bij het nieuwe huwelijksgoederenregime in 2018

BelastingMagazine - IB / S&E - 01-01-2018 - Mr. J. Beers, mr. drs. M.E.H. Opgenoort en mr. F.A.M. Schoenmaker

...Meer