Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Nieuwe versie online aangifte erfbelasting 2021 beschikbaar

S&E - Belastingdienst - Nieuwsbericht Belastingdienst - 01-06-2021

Nieuws

Aangaan huwelijk met beperkte gemeenschap van bankrekening was geen schenking

S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT20210525 - 25-05-2021

Nieuws

Vennoten administratiekantoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld vanwege nalaten beroep te doen op bedrijfsopvolgingsfaciliteit

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - FT20210422 - ECLI:NL:RBMNE:2021:1083 - 22-04-2021

Nieuws

Wat nu met de BOR?

IB / S&E / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210414 - 14-04-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toepassing BOR / nader onderzoek inzake toerekening panden aan projectontwikkeling

S&E - Arrest Hoge Raad - 20/01486 - ECLI:NL:HR:2021:952 - 18-06-2021

Jurisprudentie

Partner is niet verarmd / onterechte aanslag schenkbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/991 - ECLI:NL:RBZWB:2021:2674 - 27-05-2021

Jurisprudentie

Vernietiging schenkingsovereenkomst / vermindering aanslag wegens dwaling

S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 20/00052 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1363 - 06-05-2021

Jurisprudentie

Geen partnervrijstelling erfbelasting voor zoon die mantelzorg verleende

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00772 - ECLI:NL:GHARL:2021:4888 - 18-05-2021

Jurisprudentie

Navordering erfbelasting / verzwegen buitenlands vermogen niet verbeurd

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00298 - ECLI:NL:GHARL:2021:4884 - 18-05-2021

Jurisprudentie

Storting € 10 mln op en / of-rekening / geen schenking bij aangaan huwelijk

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01036 - ECLI:NL:GHARL:2019:10724 - 07-05-2021

Jurisprudentie

De Hoge Raad bevestigt hofuitspraak: geen schenking bij aangaan huwelijk

S&E - Arrest Hoge Raad - 20/00171 - ECLI:NL:HR:2021:708 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Kind erft van biologische vader maar is juridisch geen kind voor erfbelasting

Alg / S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/967 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1347 - 22-03-2021

Jurisprudentie

Belaste fictieve verkrijging / geen afwikkeling huwelijkse voorwaarden

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/04003 - ECLI:NL:HR:2021:263 - 19-02-2021

Jurisprudentie

Belaste fictieve verkrijging / geen afwikkeling huwelijkse voorwaarden

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/04003 - ECLI:NL:HR:2021:263 - 19-02-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Navorderingsaanslag op tijd opgelegd na gerechtelijke vaststelling vaderschap

S&E - 01-05-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Schenking uit huwelijksgemeenschap niet mede toegerekend aan echtgenote

S&E - 01-04-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Huwelijkse voorwaarden met ongelijke breukdelen vormde geen schenking

S&E - 01-02-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Ook A-G oordeelt dat aangaan beperkte gemeenschap niet leidt tot een schenking

S&E - 15-01-2021 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Vrijgestelde objecten buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

S&E - 01-12-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

BOF niet van toepassing op verhuurd vastgoed, wel op projectwikkelingsactiviteiten

S&E - 01-10-2020 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Navorderingsaanslag erfbelasting wegens verzwegen buitenlands vermogen terecht opgelegd

S&E - 01-09-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Vergaderen in coronatijd

S&E - 01-06-2020 - J. Huzink

Vakliteratuur

Bedrijfsopvolgingsregeling gold voor verkregen zelfstandige onderneming

S&E - 01-06-2020 - J. Beers en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

Bestuur overschrijdt zittingstermijn

S&E - 01-03-2020 - J. Huzink

...Meer