Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning doorgeschoten?

IB / S&E - Redactie FiscaalTotaal - 20190401 - 01-04-2019

Nieuws

Uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI-regeling

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000053224 - 28-03-2019

Nieuws

Schenkingen vooral van ouders aan vermogende kinderen

S&E - CBS - n.v.t. - 11-03-2019

Nieuws

Aankondiging onderzoeken naar schenk- en erfbelasting en stand van zaken verwerking aangiften

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000012142 - 13-02-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bestaan van schulden erflaatster niet aannemelijk gemaakt

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00947 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1071 - 03-05-2019

Jurisprudentie

Verruimde vrijstelling schenkbelasting is slechts in één kalenderjaar toepasbaar

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/673 - ECLI:NL:RBNNE:2018:5620 - 13-11-2018

Jurisprudentie

Kwalificatie WOZ-waarde woning als fictieve verkrijging krachtens erfrecht

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00490 - ECLI:NL:GHDHA:2019:992 - 26-04-2019

Jurisprudentie

Fictieve verkrijging voor erfbelasting / immateriële schadevergoeding

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/4375 - ECLI:NL:RBDHA:2019:2844 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Terechte maar te hoge aanslag schenkbelasting voor na afstand verkregen NSW-landgoed

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00565 - ECLI:NL:GHSHE:2019:378 - 31-01-2019

Jurisprudentie

Terechte navorderingsaanslag schenkbelasting na inkeerverzoek

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/2204 - ECLI:NL:RBDHA:2019:1098 - 11-01-2019

Jurisprudentie

Bezitseis BOR inzake geschonken aandelen geldt niet alleen voor houdster

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/677 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6631 - 30-11-2018

Jurisprudentie

Inspecteur maakt hogere nalatenschap niet aannemelijk / zaakstukken

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/4680 - ECLI:NL:RBZWB:2018:5084 - 30-08-2018

Jurisprudentie

Schuldig gebleven schenkingen zonder vergoeding / fictieve verkrijging erfbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3325 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6405 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Waardestijging aandelen door overlijden na ziekte / fictieve verkrijging

S&E - Arrest Hoge Raad - 18/01139 - ECLI:NL:HR:2019:235 - 15-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De tienjaarstermijn in de Successiewet

S&E - 01-05-2019 - Mr. Krijn Blijleven

Vakliteratuur

Eigenwoningvrijstelling geldt ook als schenking ‘met terugwerkende kracht’ is gedaan

S&E - 01-04-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Executie van aandelen bij meerdere aandeelhouders

S&E - 01-03-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Aangaan huwelijk met beperkte gemeenschap van bankrekening was geen schenking

S&E - 01-02-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Kan de bestuurder van een vereniging weer rustig gaan slapen?

S&E - 01-01-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Vastgoed-bv dreef geen onderneming

S&E - 01-01-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Voorkom tegenvaller erfbelasting bij overlijden dga na omzetting ODV

P&L / S&E - 01-12-2018 - J. Scherrenberg

Vakliteratuur

Tijdelijke verruimde eigenwoningvrijstelling gold slechts eenmalig per kalenderjaar

S&E - 01-12-2018 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De bij testament opgelegde huwelijkse voorwaarde

S&E - 01-12-2018 - J. Huzink

...Meer