Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Verslag algemeen overleg over schenk- en erfbelasting

S&E - Tweede Kamer - 31 066 - 30-10-2018

Nieuws

Geen schenkbelasting verschuldigd omdat bevoordelingsbedoeling ontbrak

S&E / Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20181009 - 30-10-2018

Nieuws

Belastingdienst publiceert handreiking ervenrekeningen in de aangifte IB

IB / S&E - Belastingdienst - n.v.t. - 27-09-2018

Nieuws

Kamerbrief over herroepelijke schenking en verhoogde vrijstelling schenkbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000139078 - 13-09-2018

Nieuws

Antwoorden op vragen over onvolledige beantwoording vragen erf-en schenkbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000155072 - 11-09-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen toepassing BOR omdat niet aan eenjaarsbezitseis is voldaan

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00720 - ECLI:NL:GHSHE:2018:3654 - 31-08-2018

Jurisprudentie

Waardestijging aandelen door overlijden erflater is fictieve verkrijging

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01139 - ECLI:NL:PHR:2018:1106 - 04-10-2018

Jurisprudentie

Singulier huwelijk is geen huwelijk als bedoeld in BW / geen partnervrijstelling

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00403 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2864 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Verlengde navorderingstermijn t.a.v. schenking niet strijdig met artikel 1 EP

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/182 - ECLI:NL:RBGEL:2018:4031 - 19-09-2018

Jurisprudentie

Onterechte aanslag schenkbelasting van circa € 6 miljoen / geen wil tot bevoordeling

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/983 - ECLI:NL:RBGEL:2018:4002 - 18-09-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Geen partnervrijstelling bij 'meerrelatie'

BelastingMagazine - S&E - 01-10-2018 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Overgang aanspraak ODV op langstlevende geen probleem?

BelastingMagazine - P&L / S&E - 01-10-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Jan Huijgen in de ton - column over de verruimde vrijstelling schenkbelasting

BelastingMagazine - S&E - 01-10-2018 - A. Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Onroerend goed en vererving

Fiscaal Advies - S&E / IB - 01-10-2018 - R. J. Meijer

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2018, nr. 5

Fiscaal Advies - S&E / IB / VPB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

...Meer