Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Schenken en erven

Nieuws

Nieuws

Schenkingen vooral van ouders aan vermogende kinderen

S&E - CBS - n.v.t. - 11-03-2019

Nieuws

Aankondiging onderzoeken naar schenk- en erfbelasting en stand van zaken verwerking aangiften

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000012142 - 13-02-2019

Nieuws

Belastingdienst verstuurt herinneringen en aanmaningen erfbelasting 2017 en 2018

S&E - Belastingdienst - n.v.t. - 05-02-2019

Nieuws

Wob-besluit over toepassing hardheidsclausule op aanslagen schenkbelasting

S&E - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 17-12-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bezitseis BOR inzake geschonken aandelen geldt niet alleen voor houdster

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/677 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6631 - 30-11-2018

Jurisprudentie

Inspecteur maakt hogere nalatenschap niet aannemelijk / zaakstukken

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/4680 - ECLI:NL:RBZWB:2018:5084 - 30-08-2018

Jurisprudentie

Schuldig gebleven schenkingen zonder vergoeding / fictieve verkrijging erfbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3325 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6405 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Waardestijging aandelen door overlijden na ziekte / fictieve verkrijging

S&E - Arrest Hoge Raad - 18/01139 - ECLI:NL:HR:2019:235 - 15-02-2019

Jurisprudentie

Geen verschoonbare rechtsdwaling / aanslag schenkbelasting blijft in stand

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00126 - ECLI:NL:GHARL:2019:414 - 22-01-2019

Jurisprudentie

Toepassing verruimde schenkingsvrijstelling ook als kosten vooraf zijn betaald

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/1435 - ECLI:NL:RBGEL:2019:181 - 21-01-2019

Jurisprudentie

Schenking binnen 180 dagen na overlijden / vermindering i.v.m. fictieve verkrijging

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00027 - ECLI:NL:GHARL:2019:21 - 08-01-2019

Jurisprudentie

Forfaitaire regeling waardering erfpachtrecht voor erfbelasting onverbindend

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/9516 - ECLI:NL:RBZWB:2018:4636 - 02-08-2018

Jurisprudentie

Niet voldaan aan wettelijke vereisten voor partnervrijstelling erfbelasting

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00045 - ECLI:NL:GHARL:2019:9 - 03-01-2019

Jurisprudentie

Verhoogde vrijstelling schenkbelasting is slechts één kalenderjaar van toepassing

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00125 - ECLI:NL:GHARL:2019:10 - 03-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vrijstellingen artikel 32 en 33 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-194402 - 29-11-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Intrekking diverse besluiten per 29 december 2015

Alg / S&E / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1671M - 18-11-2015

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over waardering op grond van artikel 21 Successiewet

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/488M - 20-04-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Executie van aandelen bij meerdere aandeelhouders

S&E - 01-03-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Aangaan huwelijk met beperkte gemeenschap van bankrekening was geen schenking

S&E - 01-02-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmakers

Vakliteratuur

Kan de bestuurder van een vereniging weer rustig gaan slapen?

S&E - 01-01-2019 - J. Huzink

Vakliteratuur

Vastgoed-bv dreef geen onderneming

S&E - 01-01-2019 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M. Schoenmaker

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Voorkom tegenvaller erfbelasting bij overlijden dga na omzetting ODV

P&L / S&E - 01-12-2018 - J. Scherrenberg

Vakliteratuur

Tijdelijke verruimde eigenwoningvrijstelling gold slechts eenmalig per kalenderjaar

S&E - 01-12-2018 - J. Beers, M.E.H. Opgenoort en F.A.M Schoenmaker

Vakliteratuur

De bij testament opgelegde huwelijkse voorwaarde

S&E - 01-12-2018 - J. Huzink

Vakliteratuur

Fiscale actualiteiten van bedrijfsopvolging bij vastgoedvennootschappen

IB / S&E - 01-12-2018 - E. Jansen

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2018, nr. 6

IB / P&L / S&E - 01-12-2018 - R.J. Meijer

...Meer