Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Regelmatig ergens verblijven is niet altijd aldaar wonen

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190102 - 15-01-2019

Nieuws

Fiscale boete: overheveling naar het strafrecht gewenst?

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190101 - 09-01-2019

Nieuws

Kamerbrief Vertraging in de bezwaarbehandeling

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000203102 - 26-11-2018

Nieuws

Kamerbrief over maatregelen om vertraging in bezwaarbehandeling aan te pakken

FB / IB / BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000203102 - 26-11-2018

Nieuws

Regels voor massaal bezwaar worden (nog) niet aangepast

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000179475 - 20-11-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terugwijzing naar Inspecteur wegens schending hoorplicht

FB - Arrest Hoge Raad - 18/01558 - ECLI:NL:HR:2019:59 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Verzoek veroordeling proceskosten na intrekking cassatieberoep / wettelijke rente

FB - Arrest Hoge Raad - 17/02767 - ECLI:NL:HR:2019:62 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Vergoeding voor rente, immateriële schade en proceskosten in BPM-zaak

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00794 en 16/00795 - ECLI:NL:GHARL:2019:3 - 03-01-2019

Jurisprudentie

Detailgegevens vallen onder bewaarplicht / terechte informatiebeschikking

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/362 - ECLI:NL:RBGEL:2019:63 - 10-01-2019

Jurisprudentie

Verzoek proceskostenvergoeding niet-ontvankelijk / misbruik procesrecht

FB - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 17/2344 - ECLI:NL:RBOBR:2018:6516 - 21-12-2018

Jurisprudentie

Geen dwangsom bij kennelijk ongegrond bezwaar

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00548 - ECLI:NL:GHDHA:2019:11 - 09-01-2019

Jurisprudentie

Geen verklaring van erfrecht / toereikende machtiging in bezwaar en beroep?

FB - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 18/469 - ECLI:NL:RBOBR:2018:6479 - 21-12-2018

Jurisprudentie

Heffen van griffierecht niet strijdig met EVRM en gelijkheidsbeginsel

FB - Arrest Hoge Raad - 18/01429 - ECLI:NL:HR:2019:30 - 11-01-2019

Jurisprudentie

Eerdere betrokkenheid raadsheren bij soortgelijke zaken geen grond voor wraking

FB - Arrest Hoge Raad - 18/04597 - ECLI:NL:HR:2019:11 - 11-01-2019

Jurisprudentie

Bezwaar militair tegen salarisstrook i.v.m. WUL / bevoegdheid belastingrechter

FB - Arrest Hoge Raad - 18/00352 - ECLI:NL:HR:2019:2 - 11-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

Besluiten

Aanpassing Besluit Beroep in Belastingzaken / openbare behandeling massaalbezwaarprocedures

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-59142 - 07-04-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2016-218130 - 21-12-2016

Besluiten

Besluit bestuurlijke boeten Douane- en Accijnswet BES

Alg / FB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/345M - 23-09-2016

Besluiten

Actualisatie Besluit Beroep in Belastingzaken

FB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/365M - 24-06-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Worsteling met bestuurlijke boete

FB / IB - 01-12-2018 - E. Poelmann

Vakliteratuur

De ene standpuntbepaling is de andere niet - column over fiscale rechtsbescherming

Alg / FB - 01-12-2018 - F. Algie

Vakliteratuur

Een belastingschuld is ook een schuld

FB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Integraal is nog niet volledig

FB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Een taai ongerief - column over de fiscale onwil tot transparantie

Alg / FB - 01-10-2018 - Astrid Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Vertrouwensbeginsel en HvJ EU

FB - 01-10-2018 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Belastingrente en rechtsbescherming?

FB - 01-08-2018 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Totstandkoming compromis en omvang rechtsstrijd

FB - 01-07-2018 - Dr. E. Poelmann

...Meer