Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Reactie verslag wetsvoorstel opheffing geheimhouding ten behoeve van IBTD

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 36324 - 25-05-2023

Nieuws

NOB pleit voor invoering constitutionele toetsing in Nederland

FB - NOB - Geen - 23-05-2023

Nieuws

Binnenkort meer duidelijkheid over correctiebeleid / geen cassatie

FB - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 16-05-2023

Nieuws

Kamerbrief toelichting verankering hardheidsclausule in Invorderingswet 1990

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000103833 - 09-05-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen hogere proceskostenvergoedingen / ongegronde formele grieven

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00171 - ECLI:NL:GHAMS:2023:1136 - 09-05-2023

Jurisprudentie

Kinderopvangtoeslagaffaire / Rechtbank Amsterdam houdt vast aan beslistermijn 12 weken

FB - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - 23/955, 23/1156, 23/1851 - ECLI:NL:RBAMS:2023:3204 - 17-05-2023

Jurisprudentie

Stelling inzake algemene bekendheid over bijtelling onvoldoende bewijs voor boete

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1814, 21/5637, 21/5638 - ECLI:NL:RBZWB:2023:2912 - 28-04-2023

Jurisprudentie

Nog steeds geen besluit over herbeoordeling kinderopvangtoeslag / hogere dwangsom

FB - Uitspraak Rechtbank Limburg - 22/2973 - ECLI:NL:RBLIM:2023:3035 - 11-05-2023

Jurisprudentie

Wrakingsverzoek rechters door Hoge Raad afgewezen

FB - Arrest Hoge Raad - 23/01195 - ECLI:NL:HR:2023:734 - 19-05-2023

Jurisprudentie

Vermoeden van gelieerdheid / juiste informatiebeschikkingen / geen nadere termijn

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00996, 21/00997, 21/00998, 21/00999 - ECLI:NL:GHARL:2023:3929 - 02-05-2023

Jurisprudentie

Zaak verwezen vanwege betrokkenheid Rechtbank

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 23/2587 - ECLI:NL:RBZWB:2023:2896 - 26-04-2023

Jurisprudentie

Zaak ten onrechte zonder zitting afgedaan / termijnoverschrijding verschoonbaar?

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/4162, 21/4163 en 22/1572 - ECLI:NL:RBZWB:2023:2602 - 14-04-2023

Jurisprudentie

Vermelding niet bekende landcode in aangifte / terechte navordering

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00848, 21/00849, 21/00850 - ECLI:NL:GHSHE:2022:3879 - 09-11-2022

Jurisprudentie

Informatie uit Duitsland is niet onrechtmatig verkregen / juiste informatiebeschikking

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00303 - ECLI:NL:GHSHE:2022:3885 - 09-11-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het besluit Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop

FB / BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26122 - 13-12-2022

Besluiten

Overdrachtsbelasting / startersvrijstelling en 2%-tarief

Alg / FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-1 - 22-09-2022

Besluiten

Besluit Fiscaal Bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-9584 - 15-10-2021

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

...Meer