Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Verzendrapport van de Belastingdienst voldoet niet als bewijs als postbedrijf niet is vermeld

Alg / FB - Redactie Nextens - NN20230201 - ECLI:NL:HR:2022:875 - 01-02-2023

Nieuws

Maatregelen tegen belastingontwijking gemonitord

Alg / FB / VPB - Redactie Nextens - NN20230102 - 02-01-2023

Nieuws

Fraus legis en toch deels aftrekbaar

FB / VPB - Redactie Nextens - NN20221221 - ECLI:NL:RBNHO:2022:6584 - 21-12-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen proceskostenvergoeding; geen sprake van handelingen door een rechtsbijstandverlener

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/2519 - ECLI:NL:RBZWB:2023:233 - 20-01-2023

Jurisprudentie

Overschrijding beslistermijn door Belastingdienst is niet fataal

FB - Uitspraak Raad van State - 202107944/1/A2 - ECLI:NL:RVS:2023:196 - 18-01-2023

Jurisprudentie

Nederlandse cassatieprocedure niet strijdig met artikel 14, lid 5, IVBPR

FB - Arrest Hoge Raad - 22/00595 - ECLI:NL:HR:2023:40 - 24-01-2023

Jurisprudentie

Bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting voldeed aan motiveringseis

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/4027 - ECLI:NL:RBZWB:2023:235 - 20-01-2023

Jurisprudentie

Geen recht op invorderingsrente bij ambtshalve teruggaaf

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/4055 - ECLI:NL:RBZWB:2023:203 - 17-01-2023

Jurisprudentie

Gewekt vertrouwen ten aanzien van adresseringskwestie; verzuimboete vernietigd

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/4464 - ECLI:NL:RBZWB:2023:200 - 16-01-2023

Jurisprudentie

Verzoeken om ambtshalve vermindering zijn niet-verschoonbaar te laat

FB / IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/4732, 21/4733 - ECLI:NL:RBZWB:2023:95 - 09-01-2023

Jurisprudentie

Bij kostenvergoeding is terecht van wegingsfactor 0,25 uitgegaan

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/460 - ECLI:NL:GHAMS:2022:3730 - 13-12-2022

Jurisprudentie

Aan welk postvervoerbedrijf waren aanslagen voor verzending aangeboden?

FB - Arrest Hoge Raad - 22/00362 - ECLI:NL:HR:2023:41 - 20-01-2023

Jurisprudentie

Immateriële schadevergoeding van € 3.000 voor te lange parkeerbelastingprocedure

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00627, 21/00759 - ECLI:NL:GHSHE:2022:3464 - 12-10-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het besluit Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop

FB / BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26122 - 13-12-2022

Besluiten

Overdrachtsbelasting / startersvrijstelling en 2%-tarief

Alg / FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-1 - 22-09-2022

Besluiten

Besluit Fiscaal Bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-9584 - 15-10-2021

Besluiten

Tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-9389 - 04-05-2021

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer