Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Informatiebeschikking vernietigd wegens onduidelijkheid over vragen

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210929 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3298 - 29-09-2021

Nieuws

Steunpakketten voor banen en economie per 1 oktober 2021 grotendeels beëindigd

FB - Bericht Ministerie van Financiën - CE-AEP/21220232 - 30-08-2021

Nieuws

Uitzetten signalen leidt tot vernietiging navorderingsaanslag wegens ambtelijk verzuim

FB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210805 - 05-08-2021

Nieuws

Fraus legis is nog springlevend!

FB / IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210802 - 02-08-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vermoeden van gelieerdheid mogelijk heffingsbelang voor informatiebeschikking vpb

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/1843, 20/1844, 20/1845, 20/1846 - ECLI:NL:RBGEL:2021:3382 - 01-07-2021

Jurisprudentie

Hof weigerde ten onrechte verbonden besloten vennootschappen als gemachtigde

FB - Arrest Hoge Raad - 21/00301 - ECLI:NL:HR:2021:1512 - 15-10-2021

Jurisprudentie

Feitelijk bestuurder taxi geen belanghebbende, onjuist dictum / geen kostenvergoeding

FB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/03247 - ECLI:NL:PHR:2021:854 - 22-09-2021

Jurisprudentie

Behandelend rechter passeert zelf wrakingsverzoeken / misbruik van recht

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/6234, 20/6492 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4928 - 29-09-2021

Jurisprudentie

Ambtshalve vernietiging en verlaging aanslagen en boetes naar aanleiding van verweerschrift

FB - Arrest Hoge Raad - 20/03735 - ECLI:NL:HR:2021:1473 - 08-10-2021

Jurisprudentie

Aanmaningskosten terecht in rekening gebracht / bereikbaarheid via elektronische weg

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/8130 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4791 - 23-09-2021

Jurisprudentie

Betekeningskosten van dwangbevelen terecht in rekening gebracht

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/4655 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4751 - 22-09-2021

Jurisprudentie

Een hectische periode maakt een termijnoverschrijding niet verschoonbaar

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7044 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4836 - 21-09-2021

Jurisprudentie

Uitbetaalde heffingskortingen terecht nagevorderd / geen ambtelijk verzuim

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/2752 - ECLI:NL:RBNNE:2021:3979 - 16-09-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-9389 - 04-05-2021

Besluiten

Intrekking cassatieberoep ambtelijk verzuim

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000254117 - 18-02-2021

Besluiten

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over ontvankelijkheid en kostenvergoeding

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000015645 - 28-01-2020

Besluiten

Regeling openbaarmaking vergrijpboetes

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000191772 - 18-12-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer