Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Verschoningsrecht of meldingsplicht?

FB / VPB - Redactie Nextens - NN20220512 - 12-05-2022

Nieuws

Handelen en nalaten van de inspecteur leidt uiteindelijk tot een gegrond beroep

FB / VPB - Redactie Nextens - NN20220510 - ECLI:NL:RBNNE:2022:1426 - 10-05-2022

Nieuws

Strafrechtelijke vervolging van DGA mogelijk nadat een fiscale sanctie aan de BV is opgelegd

FB / BTW - Redactie Nextens - FT20220411 - ECLI:NL:HR:2022:364 - 11-04-2022

Nieuws

De enkele aankondiging van een beslissing geeft geen grond voor wraking

Alg / FB - Redactie Nextens - NN20220407 - ECLI:NL:HR:2022:492 - 06-04-2022

Nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden start pilot Digitale Toegang rijksbelastingen

FB - Redactie Nextens - n.v.t. - 17-03-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Deels gegrond beroep inzake mededelingen verrekening invorderingsrente

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/913, 21/914 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2475 - 04-05-2022

Jurisprudentie

Geen navordering met toepassing van verlengde navorderingstermijn

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00486 - ECLI:NL:GHAMS:2022:167 - 27-01-2022

Jurisprudentie

Beschikkingen inzake vervolgingskosten waren niet onmiskenbaar onjuist

FB - Arrest Hoge Raad - 20/02479 - ECLI:NL:HR:2022:686 - 13-05-2022

Jurisprudentie

Bij zending bezwaren gevoegde overzichtslijst aangemerkt als tijdig bezwaar

FB - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 21/1563 - ECLI:NL:RBOBR:2022:363 - 08-02-2022

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk hoger beroep wegens gebrek aan belang

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00006 - ECLI:NL:GHAMS:2022:1397 - 22-02-2022

Jurisprudentie

Op de juiste wijze voor zitting uitgenodigd / geen vervolgingskosten / geen kostenvergoeding

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/783 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2111 - 20-04-2022

Jurisprudentie

Verschil in opvattting over omvang verwijzingsgeschil is geen grond voor wraking

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - W200.307.790, (21/00832, 21/00833) - ECLI:NL:GHARL:2022:3226 - 25-04-2022

Jurisprudentie

Niet voldaan aan aangifteplicht met versturen afdruk scan / boete toch vernietigd

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00633 - ECLI:NL:GHDHA:2022:548 - 05-04-2022

Jurisprudentie

Verzoek tot herziening Hof-uitspraak is onredelijk laat ingediend

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00139, 21/00140, 21/00141 - ECLI:NL:GHAMS:2022:1231 - 21-04-2022

Jurisprudentie

Beperkte kennisneming gerechtvaardigd van (delen van) inhoud OLAF-rapporten

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 22/1383, 22/1384 - ECLI:NL:RBNHO:2022:3698 - 20-04-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit Fiscaal Bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-9584 - 15-10-2021

Besluiten

Tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-9389 - 04-05-2021

Besluiten

Intrekking cassatieberoep ambtelijk verzuim

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000254117 - 18-02-2021

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer