Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Telefonisch hoorgesprek kan niet worden afgedwongen

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210507-2 - 07-05-2021

Nieuws

Aansprakelijkstelling bestuurder bleef in stand ondanks aanwijzingen van UBO

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210507-1 - 07-05-2021

Nieuws

Reactie Orde op prejudiciële vragen over rentevergoedingen in BPM-zaak

FB - NOB - 21/00331 - 25-03-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Te late aanslag en boete / navordering door conversie / boete van € 1,1 miljoen vernietigd

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/4703, 19/4704, 19/4705 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1847 - 13-04-2021

Jurisprudentie

Integrale proceskostenvergoeding van € 10.000 voor bezwaarfase

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/5574 - ECLI:NL:RBZWB:2021:1884 - 01-04-2021

Jurisprudentie

Intrekking ANBI-status met terugwerkende kracht / niet voldaan aan anti-oppoteis

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/6904 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1519 - 29-03-2021

Jurisprudentie

Geen gelegenheid voor herstel verzuim / bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00379 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1277 - 22-04-2021

Jurisprudentie

Te laat verzoek om ambtshalve vermindering verschoonbaar

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/131 - ECLI:NL:RBGEL:2021:2130 - 12-04-2021

Jurisprudentie

Betwisting van ontvangst aangetekende nota griffierecht / inzicht gegevens PostNL

FB - Arrest Hoge Raad - 20/01495 - ECLI:NL:HR:2021:705 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Ten onrechte tweemaal griffierecht geheven / geen proceskostenvergoeding

FB - Arrest Hoge Raad - 20/03360 - ECLI:NL:HR:2021:703 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Geen boete vanwege overtreding van artikel 10a AWR

FB - Arrest Hoge Raad - 19/03492 - ECLI:NL:HR:2021:704 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Geldigheid (per e-mail verzonden) verdagingsbesluit / geen dwangsom

FB - Arrest Hoge Raad - 20/01260 - ECLI:NL:HR:2021:709 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Inspecteur hoeft identiteit tipgever en derde niet prijs te geven / beperkte kennisneming

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00569 - ECLI:NL:GHARL:2021:4161 - 28-04-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Intrekking cassatieberoep ambtelijk verzuim

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000254117 - 18-02-2021

Besluiten

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over ontvankelijkheid en kostenvergoeding

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000015645 - 28-01-2020

Besluiten

Regeling openbaarmaking vergrijpboetes

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000191772 - 18-12-2019

Besluiten

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-22295 - 27-12-2019

Besluiten

Conceptversie (tweede) wijziging Uitv.besl. WIB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 31-10-2019

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer