Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Vereist procesbelang vrijgeven identiteit tipgever?

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190206 - 26-02-2019

Nieuws

Wetsvoorstel fiscale arbitrage / schriftelijk verslag Tweede Kamer

FB - Tweede Kamer - 35 111 - 21-02-2019

Nieuws

Wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten volgens RB overkill

FB - Register Belastingadviseurs - n.v.t. - 04-02-2019

Nieuws

Reactie NOB op consultatievoorstel openbaarmaking vergrijpboetes

FB - NOB - n.v.t. - 31-01-2019

Nieuws

Regelmatig ergens verblijven is niet altijd aldaar wonen

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190102 - 15-01-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hof stelde proceskostenvergoeding onjuist vast

FB - Arrest Hoge Raad - 18/03846 - ECLI:NL:HR:2019:352 - 15-03-2019

Jurisprudentie

Gegrond verzet zonder toekenning proceskostenvergoeding / geen cassatieberoep

FB - Arrest Hoge Raad - 17/05607 - ECLI:NL:HR:2019:363 - 15-03-2019

Jurisprudentie

Inspecteur merkte tweede bezwaarschrift ten onrechte niet als beroepschrift aan

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/778 - ECLI:NL:RBDHA:2018:14374 - 10-12-2018

Jurisprudentie

Geen onzorgvuldig handelen Heffingsambtenaar / werkelijke proceskosten niet vergoed

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00621 - ECLI:NL:GHDHA:2019:446 - 26-02-2019

Jurisprudentie

Bij voorlopige aanslag in rekening gebrachte belastingrente blijft in stand

FB / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1969 - ECLI:NL:RBNHO:2019:1289 - 18-02-2019

Jurisprudentie

Ontvankelijk hoger beroep / Inspecteur mocht afzien van horen

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00063 - ECLI:NL:GHARL:2019:1429 - 12-02-2019

Jurisprudentie

Niet gemotiveerd bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard

FB - Arrest Hoge Raad - 18/02931 - ECLI:NL:HR:2019:322 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Verminderde aanslagen OZB recreatiepark / kostenvergoeding bezwaarfase

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00864 - ECLI:NL:GHSHE:2018:5013 - 29-11-2018

Jurisprudentie

Voorlopige aanslag niet ontvangen / bewijs / geen invorderingsrente

FB / IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00395 - ECLI:NL:GHSHE:2018:5002 - 29-11-2018

Jurisprudentie

Optreden beherend vennoot als rechtsbijstandsverlener / proceskostenvergoeding

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00465 - ECLI:NL:GHAMS:2019:465 - 22-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

Besluiten

Aanpassing Besluit Beroep in Belastingzaken / openbare behandeling massaalbezwaarprocedures

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-59142 - 07-04-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2016-218130 - 21-12-2016

Besluiten

Besluit bestuurlijke boeten Douane- en Accijnswet BES

Alg / FB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/345M - 23-09-2016

Besluiten

Actualisatie Besluit Beroep in Belastingzaken

FB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/365M - 24-06-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Worsteling met bestuurlijke boete

FB / IB - 01-12-2018 - E. Poelmann

Vakliteratuur

De ene standpuntbepaling is de andere niet - column over fiscale rechtsbescherming

Alg / FB - 01-12-2018 - F. Algie

Vakliteratuur

Een belastingschuld is ook een schuld

FB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Integraal is nog niet volledig

FB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Een taai ongerief - column over de fiscale onwil tot transparantie

Alg / FB - 01-10-2018 - Astrid Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Vertrouwensbeginsel en HvJ EU

FB - 01-10-2018 - Dr. E. Poelman

...Meer