Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel fiscale arbitrage

FB - Eerste Kamer - 35110 - 09-07-2019

Nieuws

Wet fiscale arbitrage / memorie van antwoord Eerste Kamer

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 35110 - 08-07-2019

Nieuws

Een tweede informatiebeschikking is er één te veel?

FB - Redactie FiscaalTotaal - 20190606 - 17-06-2019

Nieuws

Kamer akkoord met wetsvoorstel 'Fiscale arbitrage'

FB - Tweede Kamer - 35110 - 11-06-2019

Nieuws

De ontvanger en faillissement; drie recente ontwikkelingen

FB - Redactie FiscaalTotaal - 20190601 - 06-06-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen ’tweede’ WOZ-beschikking i.v.m. erfpacht-overstapregeling Amsterdam

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00698, 18/00699, 18/00700 - ECLI:NL:GHAMS:2019:2442 - 11-07-2019

Jurisprudentie

Geen hogere dwangsom wegens niet tijdig beslissen op bezwaar

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/3400 - ECLI:NL:RBNHO:2019:6049 - 02-05-2019

Jurisprudentie

Niet aannemelijk gemaakt dat brief tot herstel verzuim is verzonden

FB - Arrest Hoge Raad - 18/03304 - ECLI:NL:HR:2019:1175 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Bewijs van verzending van een brief / belang van verzendadministratie

FB - Arrest Hoge Raad - 18/03450 - ECLI:NL:HR:2019:1176 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Doorzendplicht / kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht

FB - Arrest Hoge Raad - 18/00806 - ECLI:NL:HR:2019:1173 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Misbruik van procesrecht / doorzendplicht / aanvang bezwaartermijn

FB - Arrest Hoge Raad - 18/05589 - ECLI:NL:HR:2019:1185 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Misbruik van procesrecht / aanvang bezwaartermijn / doorzendplicht

FB - Arrest Hoge Raad - 19/00298 - ECLI:NL:HR:2019:1193 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Onbevoegd ingediend cassatieberoep is niet-ontvankelijk

FB - Arrest Hoge Raad - 18/03239 - ECLI:NL:HR:2019:1187 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Per e-mail ingediend bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard

FB - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 18/2086 - ECLI:NL:RBOBR:2019:3394 - 21-06-2019

Jurisprudentie

Geliquideerde vennootschap heeft geen procesbelang

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6755 - ECLI:NL:RBZWB:2019:1911 - 26-04-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

Besluiten

Aanpassing Besluit Beroep in Belastingzaken / openbare behandeling massaalbezwaarprocedures

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-59142 - 07-04-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2016-218130 - 21-12-2016

Besluiten

Besluit bestuurlijke boeten Douane- en Accijnswet BES

Alg / FB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/345M - 23-09-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Worsteling met bestuurlijke boete

FB / IB - 01-12-2018 - E. Poelmann

Vakliteratuur

De ene standpuntbepaling is de andere niet - column over fiscale rechtsbescherming

Alg / FB - 01-12-2018 - F. Algie

Vakliteratuur

Een belastingschuld is ook een schuld

FB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

...Meer