Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Verdragenoverzicht per 1 juli 2018

FB / IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - Geen - 01-07-2018

Nieuws

Derdenverzet artikel 435, lid 3 Rv: de laatste der Mohikanen

FB / BTW / IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180406 - 25-04-2018

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over inkeerbeleid vermogen in het buitenland

FB / IB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 21-03-2018

Nieuws

Doekje voor het bloeden bij fiscaal verzet?

Alg / FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180207 - 22-02-2018

Nieuws

De statistische steekproef en de vergrijpboete

Alg / FB - Redactie FiscaalTotaal - FT180107 - 23-01-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Tijdsbeslag van 4 uur voor opstellen taxatierapport redelijk

FB / Lokaal - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 17/2888 - ECLI:NL:RBOBR:2018:2901 - 12-06-2018

Jurisprudentie

Toetsen en maatstaf bij beoordeling administratieve vereisten ANBI

FB - Arrest Hoge Raad - 17/04544 - ECLI:NL:HR:2018:1107 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Vereiste aangifte niet gedaan / omkering bewijslast voor erfgenamen

FB / IB - Arrest Hoge Raad - 17/03982 - ECLI:NL:HR:2018:1106 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Onjuiste rechtsmiddelverwijzing maakt termijnoverschrijding verschoonbaar

FB - Arrest Hoge Raad - 17/05812 - ECLI:NL:HR:2018:1105 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Verzoek om geheimhouding (delen van) pre-weegdocument deels gerechtvaardigd

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00889, 15/00890, 15/00944, 15/00945, 16/03813, 16/03814, 16/03832, 16/03833 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1835 - 19-04-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Garbage in, garbage out

Fiscaal Advies - FB - 01-07-2018 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Totstandkoming compromis en omvang rechtsstrijd

BelastingMagazine - FB - 01-07-2018 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Gelijke gevallen en convenanten

BelastingMagazine - FB - 01-05-2018 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Adviseur als medepleger

Fiscaal Advies - FB - 01-05-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Hoge Raad beperkt verlengde navorderingstermijn

BelastingMagazine - FB - 01-04-2018 - Dr. E. Poelmann

...Meer