Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over instructie waarneming ter plaatse (WTP)

Alg / FB - Bericht Ministerie van Financiën - onbekend - 06-11-2018

Nieuws

Vermindering dwangbevelkosten na vermindering belastingaanslag

FB - Nationale Ombudsman - 2018.03623 - 08-10-2018

Nieuws

Bezwaren box 3-heffing 2017 aangewezen als massaal bezwaar

FB / IB - Belastingdienst - nv.t. - 08-10-2018

Nieuws

Belastingplan 2019: uitbreiding invorderingsarsenaal

FB / Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20181002 - 05-10-2018

Nieuws

Voorlopig getuigenverhoor belastingambtenaren toelaatbaar?

FB / Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20181001 - 02-10-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Verzuimboete van € 4.920 niet disproportioneel

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00075 - ECLI:NL:GHAMS:2018:2573 - 17-07-2018

Jurisprudentie

Voorlopige aanslag waarbij fout Inspecteur wordt hersteld / geen belastingrente

FB / IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00159 - ECLI:NL:GHARL:2018:9735 - 07-11-2018

Jurisprudentie

Onjuiste aangiften / Staat vordert tevergeefs kostenvergoeding via civiele procedure

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 200.141.591 - ECLI:NL:GHARL:2018:9469 - 23-10-2018

Jurisprudentie

Ontvankelijke beroepen dga/bv (in liquidatie) / niet-ontvankelijk beroep curator

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3056 en 18/360 - ECLI:NL:RBNHO:2018:9613 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Doorzendplicht / beroepschrift was bezwaarschrift

FB - Arrest Hoge Raad - 18/01142 - ECLI:NL:HR:2018:2080 - 09-11-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vertrouwensbeginsel en HvJ EU

BelastingMagazine - FB - 01-10-2018 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Integraal is nog niet volledig

Fiscaal Advies - FB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Een taai ongerief - column over de fiscale onwil tot transparantie

Fiscaal Advies - Alg / FB - 01-10-2018 - Astrid Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Belastingrente en rechtsbescherming?

BelastingMagazine - FB - 01-08-2018 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Garbage in, garbage out

Fiscaal Advies - FB - 01-07-2018 - Mr. J. van den Beldt

...Meer