Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Geen cassatie in zaak over medeplegersboete notaris

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-00000144938 - 31-08-2018

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over behandeling van bezwaarschriften door Belastingdienst

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000092433 - 20-06-2018

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over schadevergoeding in verband met verstrekking huurgegevens

FB / IB - Bericht Ministerie van BZK - 2018-0000338587 - 20-08-2018

Nieuws

Verdragenoverzicht per 1 juli 2018

FB / IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - Geen - 01-07-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Werkwijze Belastingdienst/Toeslagen / détournement de pouvoir / dwangsom

FB / IB - Uitspraak Rechtbank Overijssel - 18/150, 18/151 en 18/343 - ECLI:NL:RBOVE:2018:3304 - 11-09-2018

Jurisprudentie

WOZ-waardering kinderdagverblijf / niet-ontvankelijk beroep / onjuiste machtiging

FB - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - 17/1484 - ECLI:NL:RBMNE:2018:4237 - 31-07-2018

Jurisprudentie

Aanmaningskosten terecht in rekening gebracht

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00127 - ECLI:NL:GHARL:2018:7685 - 28-08-2018

Jurisprudentie

Bekendmaking van (onder meer) aanslag enkel via Berichtenbox is onvoldoende

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/1083 - ECLI:NL:RBDHA:2018:10132 - 22-08-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Belastingrente en rechtsbescherming?

BelastingMagazine - FB - 01-08-2018 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Garbage in, garbage out

Fiscaal Advies - FB - 01-07-2018 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Totstandkoming compromis en omvang rechtsstrijd

BelastingMagazine - FB - 01-07-2018 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Gelijke gevallen en convenanten

BelastingMagazine - FB - 01-05-2018 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Adviseur als medepleger

Fiscaal Advies - FB - 01-05-2018 - J. van den Beldt

...Meer