Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2022-0000218933 - 08-09-2022

Nieuws

Nieuw besluit over het arm's length-beginsel

FB / VPB - Redactie Nextens - NN20220829 - 02-07-2022

Nieuws

DEBRA wordt verwacht

FB / VPB - Redactie Nextens - NN20220706 - 06-07-2022

Nieuws

Vormgeving tegemoetkoming FSV

Alg / FB - Redactie Nextens - NN20220628 - 28-06-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Niet aangegeven vermogen / terechte vergrijpboetes wegens grove schuld en opzet

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1958, 21/2458, 21/2459, 21/2460, 21/2461 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5356 - 15-09-2022

Jurisprudentie

Geen vergoeding van schade die voortvloeit uit WOZ-beschikkingen

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00702 - ECLI:NL:GHARL:2022:7917 - 13-09-2022

Jurisprudentie

Waterschapsbelastingen / dwangsom wegens niet tijdig beslissen

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00653, 21/00654, 21/00657, 21/00658 - ECLI:NL:GHARL:2022:7916 - 13-09-2022

Jurisprudentie

Onjuiste proceskostenvergoeding in WOZ-zaak

FB - Arrest Hoge Raad - 21/04991 - ECLI:NL:HR:2022:1284 - 23-09-2022

Jurisprudentie

Behandeling verzoek om herziening door dezelfde rechter toch toegestaan

FB - Arrest Hoge Raad - 21/04241 - ECLI:NL:HR:2022:1281 - 23-09-2022

Jurisprudentie

Navordering wegens kwade trouw / verzwaarde bewijslast ten aanzien van boete

FB - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/01072 - ECLI:NL:PHR:2022:783 - 31-08-2022

Jurisprudentie

Terugwijzing BPM-zaken naar Inspecteur vanwege schending hoorrecht

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/3189 - ECLI:NL:RBNNE:2022:3303 - 08-09-2022

Jurisprudentie

Compromis over als gevolg van aansprakelijkstelling in te vorderen bedrag / dwangsom

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/6621 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5289 - 12-09-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit Fiscaal Bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-9584 - 15-10-2021

Besluiten

Tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-9389 - 04-05-2021

Besluiten

Intrekking cassatieberoep ambtelijk verzuim

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000254117 - 18-02-2021

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer