Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Nieuwe versie A-Z dossier Lijfrenteproducten vanaf 2001

FB / IB / LB / P&L / S&E - Redactie Nextens - NN20240226 - 26-02-2024

Nieuws

Kamerbrief over inzage in het fiscaal dossier met een bezwaar- en beroepsmogelijkheid

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2024-0000156056 - 07-02-2024

Nieuws

Kabinetsreactie op IBTD-rapport ‘Compleetheid van dossiers die naar de rechter gaan’

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2024-0000154819 - 06-02-2024

Nieuws

Rapport onderzoek informatiebeschikking..

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2024-0000082557 - 06-02-2024

Nieuws

Internetconsultatie Wet versterking waarborgfunctie Awb

FB - Bericht Ministerie van BZK - Geen - 01-02-2024

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Proceskostenvergoeding van € 875 na intrekking beroep

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/5224 - ECLI:NL:RBZWB:2024:447 - 31-01-2024

Jurisprudentie

Hoger beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging / geen immateriële schadevergoeding

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/1241 - ECLI:NL:GHDHA:2024:133 - 16-01-2024

Jurisprudentie

Ingebrekestelling naar onjuist e-mailadres verzonden / geen dwangsom

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - BRE-23/3924 - ECLI:NL:RBZWB:2024:779 - 09-02-2024

Jurisprudentie

Verzet gegrond / beroepschrift toch tijdig ingediend

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/4069 - ECLI:NL:RBZWB:2024:766 - 09-02-2024

Jurisprudentie

Compromis na verwijzing

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 23/2671 - ECLI:NL:GHARL:2024:1096 - 13-02-2024

Jurisprudentie

Niet aannemelijk dat Inspecteur niet alle zaakstukken heeft verstrekt

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/494, 22/495, 22/496 - ECLI:NL:GHARL:2024:1095 - 13-02-2024

Jurisprudentie

Informatiebeschikkingen internetcasino's deels onterecht / schending artikel 8:42 Awb

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/3560 - ECLI:NL:RBZWB:2024:647 - 07-02-2024

Jurisprudentie

Geen teruggaaf van ten onrechte gefactureerde btw / burgerlijke rechter bevoegd

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/00902 - ECLI:NL:GHSHE:2023:3701 - 08-11-2023

Jurisprudentie

Constatering overschrijding redelijke termijn volstaat / geen immateriële schadevergoeding

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/1244 - ECLI:NL:GHDHA:2024:139 - 23-01-2024

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van de Uitv.reg. AWR

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-0000002614 - 17-01-2024

Besluiten

Wijziging van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-861 - 16-01-2024

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-24452 - 21-11-2023

Besluiten

Tijdelijke maatregel betalingsverzuimboete EU btw e-commerce

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-23079 - 13-11-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over kennisgroepstandpunten Kennisgroep Awb

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000130029 - 08-08-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over verzuimboetes eHerkenning

FB - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 08-08-2023

Besluiten

Besluit Woo-verzoek over 'voortvarendheidseis' artikel 16, lid 4, AWR

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 21-07-2023

Besluiten

Wijziging van het BBBB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-110608 - 17-05-2023

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

...Meer