Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over afhandeling van bezwaren bij de Belastingdienst

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000127882 - 08-07-2021

Nieuws

Geen afwaarderingsverlies voor waardeloze vorderingen

FB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210704 - ECLI:NL:RBDHA:2021:4778 - AWB - 19/6849 - 04-07-2021

Nieuws

Hoe ver strekt het verschoningsrecht zich?

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210609 - 09-06-2021

Nieuws

Uren besteed toch geen uren voor het urencriterium?

FB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210512 - ECLI:NL:GHDHA:2021:733 - 12-05-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Naheffing parkeerbelasting / geen sprake van laden en lossen van barbecue

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/4754 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3620 - 01-07-2021

Jurisprudentie

Informatiebeschikking terecht gegeven / redelijke termijn overschreden

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1406 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3291 - 14-05-2021

Jurisprudentie

Informatiebeschikking voor buitenlandse banktegoeden terecht gegeven

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01120 - ECLI:NL:GHARL:2021:6733 - 13-07-2021

Jurisprudentie

Burgerlijke rechter bevoegd voor beroep tegen niet toekennen loonkostenvoordeel

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/1767, 21/1868 - ECLI:NL:RBNNE:2021:2705 - 30-06-2021

Jurisprudentie

Terechte informatiebeschikkingen in verband met aandelenoverdracht

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2566, 18/2567 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3285 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Keuze voor wettelijke beroepsprocedure gerechtvaardigd / kostenveroordeling

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/228 - ECLI:NL:RBNNE:2021:1178 - 08-04-2021

Jurisprudentie

Informatiebeschikking vernietigd omdat Inspecteur zaakstukken niet heeft overgelegd

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/1980 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3283 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Terechte informatiebeschikking wegens niet invullen Koopinlichtingenformulier

FB - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - 20/3389 - ECLI:NL:RBMNE:2021:736 - 23-02-2021

Jurisprudentie

Rechtbank verklaarde bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00831 - ECLI:NL:GHARL:2021:6490 - 06-07-2021

Jurisprudentie

Ambtshalve beoordeling van termijnoverschrijding niet langer toegestaan

FB - Arrest Hoge Raad - 20/01682 - ECLI:NL:HR:2021:1153 - 16-07-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Tegemoetkoming belastingrente vanwege verlenging aangiftetermijn 2020

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-9389 - 04-05-2021

Besluiten

Intrekking cassatieberoep ambtelijk verzuim

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000254117 - 18-02-2021

Besluiten

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over ontvankelijkheid en kostenvergoeding

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000015645 - 28-01-2020

Besluiten

Regeling openbaarmaking vergrijpboetes

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000191772 - 18-12-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer