Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Herinvoering belastingrente voor aangiften erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2021

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000236031 - 01-12-2020

Nieuws

Inkeerregeling vergroot belastingopbrengst, ook op langere termijn

FB - Redactie FiscaalTotaal - geen - 17-11-2020

Nieuws

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 35576 - 10-11-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over het besluit rond de belasting- en invorderingsrente

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000199173 - 03-11-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Tweede informatiebeschikking betreffende zelfde belastingjaar is geoorloofd

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/781 - ECLI:NL:RBNNE:2020:4228 - 27-11-2020

Jurisprudentie

Ingebrekestellingen prematuur / geen dwangsom / redelijke termijn niet overschreden

FB - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 19/2705 - ECLI:NL:RBOBR:2020:5177 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Verzoek tot wraking raadsheren afgewezen

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01429, 19/01430, 19/01431, 19/01432, 19/01433, 19/01434, (WRAKING) - ECLI:NL:GHARL:2020:9564 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Belastingplichtige mocht op adviseur vertrouwen / geen grove schuld

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/4999 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5411 - 04-11-2020

Jurisprudentie

Belastingrente terecht en over juiste periode in rekening gebracht

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00476 - ECLI:NL:GHARL:2020:9563 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Juiste bedragen aan belastingrente na suppleties / boetes onredelijk

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00301, 20/00302, 20/00303, 20/00304, 20/00313, 20/00314 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2223 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Verzending aanslag niet aannemelijk gemaakt / ontvankelijk bezwaar

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01502 - ECLI:NL:GHARL:2020:9555 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Niet tijdig beslist op bezwaar / belanghebbende niet in Nederland gevestigd

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/01172 t/m 17/01186 - ECLI:NL:GHARL:2020:9535 - 27-11-2020

Jurisprudentie

Informatiebeschikkingen ten aanzien van niet meer bestaande rechtspersoon vernietigd

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01187, 17/01188, 17/01189, 17/01190, 17/01191, 17/01192, 17/01193, 17/01194, 17/01195, 17/01196, 17/01197, 17/01198, 17/01199, 17/01200, 17/01201, 17/01202 - ECLI:NL:GHARL:2020:9536 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Inspecteur behandelde bezwaar ten onrechte als zogenoemd 9:6-verzoek / nieuw beleid

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7750 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5497 - 12-11-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over ontvankelijkheid en kostenvergoeding

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000015645 - 28-01-2020

Besluiten

Regeling openbaarmaking vergrijpboetes

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000191772 - 18-12-2019

Besluiten

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-22295 - 27-12-2019

Besluiten

Conceptversie (tweede) wijziging Uitv.besl. WIB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 31-10-2019

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer