Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Kansloze zaak voeren: proceskostenveroordeling?

Alg / FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200114 - 14-01-2020

Nieuws

Fiscale boete: overheveling naar het strafrecht gewenst?

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190101 - 09-01-2019

Nieuws

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst / Douane

FB - Bericht Ministerie van Financiën - Staatscourant 2019, 66181 - 30-12-2019

Nieuws

Vanaf 2020 een nieuwe loot aan de Wwft - boom

FB - Redactie FiscaalTotaal - FT20191125 - 02-12-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Compromis ter zitting / verlenging redelijke termijn

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/3273 - ECLI:NL:RBGEL:2019:6173 - 23-12-2019

Jurisprudentie

Termijnoverschrijding verschoonbaar? Sprake van uitzonderlijke omstandigheden?

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2932 en 19/3709 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5782 - 20-12-2019

Jurisprudentie

Gedetineerde is zelf verantwoordelijk voor adreswijziging

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00098 t/m 19/00105 - ECLI:NL:GHSHE:2020:65 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Herhaald verzoek om ambtshalve vermindering terecht afgewezen

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3865 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5521 - 12-12-2019

Jurisprudentie

Aan hennepteler opgelegde boete passend en geboden

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00096 - ECLI:NL:GHSHE:2020:64 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Beroep niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging

Auto / FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/141 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5563 - 03-12-2019

Jurisprudentie

Belastingrente ten onrechte in rekening gebracht / schending zorgvuldigheidsbeginsel

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/3405 - ECLI:NL:RBDHA:2019:10903 - 08-10-2019

Jurisprudentie

Betrokkenheid bij doelvermogen niet aangegeven / vereiste aangifte niet gedaan

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/549 - ECLI:NL:RBDHA:2019:10986 - 15-10-2019

Jurisprudentie

Informatiebeschikking / evenredigheidsbeginsel niet geschonden

FB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/02347 - ECLI:NL:PHR:2019:1320 - 12-12-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Regeling openbaarmaking vergrijpboetes

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000191772 - 18-12-2019

Besluiten

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-22295 - 27-12-2019

Besluiten

Conceptversie (tweede) wijziging Uitv.besl. WIB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 31-10-2019

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

Besluiten

Aanpassing Besluit Beroep in Belastingzaken / openbare behandeling massaalbezwaarprocedures

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-59142 - 07-04-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Worsteling met bestuurlijke boete

FB / IB - 01-12-2018 - E. Poelmann

...Meer