Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Coronavirus: telefonisch horen

FB - Belastingdienst - geen - 30-03-2020

Nieuws

Breed steunpakket voor economie tegen impact corona

Alg / FB / Lokaal - Redactie FiscaalTotaal - FT20200318 - 18-03-2020

Nieuws

Informatiebeschikkingen Limiteds terecht!

FB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200117 - ECLI:NL:GHSHE:2019:4047 - 18-02-2020

Nieuws

Orde-commentaar inzake digitaal procederen bij belastingkamer Hoge Raad

FB - NOB - geen - 10-02-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Weigering gemachtigde wegens ernstige bezwaren

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2734 - ECLI:NL:RBNHO:2020:2388 - 18-03-2020

Jurisprudentie

Zwitserse rekening / informatiebeschikking voor echtpaar / inzicht vermogenspositie

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00772 en 18/00778 - ECLI:NL:GHDHA:2020:580 - 25-03-2020

Jurisprudentie

Ondanks herstelverzuim is bezwaar toch ontvankelijk

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 19/00652 - ECLI:NL:GHDHA:2020:575 - 24-03-2020

Jurisprudentie

Navordering inzake gefingeerde aftrekposten / kwade trouw

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00538 t/m 18/00541 - ECLI:NL:GHARL:2020:2103 - 10-03-2020

Jurisprudentie

Toezegging in strijd met de wet / gewekt vertrouwen

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/6182 - ECLI:NL:RBGEL:2020:1177 - 24-02-2020

Jurisprudentie

Woonplaats erflater niet in Nederland / vereiste aangifte gedaan

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00298 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1076 - 27-03-2020

Jurisprudentie

Overschrijding redelijke termijn / geen sprake van verknochtheid van zaken

FB - Arrest Hoge Raad - 19/00749 - ECLI:NL:HR:2020:514 - 27-03-2020

Jurisprudentie

Inspecteur mocht detailinformatie opvragen / informatiebeschikking is redelijk

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4893 - ECLI:NL:RBGEL:2020:1119 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Geen schijn van vooringenomenheid rechter / geen proceskostenvergoeding

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00127 - ECLI:NL:GHSHE:2020:643 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Geen proceskostenvergoeding voor door (bv van) echtgenoot verleende rechtsbijstand

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00390 - ECLI:NL:GHSHE:2020:657 - 20-02-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over ontvankelijkheid en kostenvergoeding

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000015645 - 28-01-2020

Besluiten

Regeling openbaarmaking vergrijpboetes

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000191772 - 18-12-2019

Besluiten

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-22295 - 27-12-2019

Besluiten

Conceptversie (tweede) wijziging Uitv.besl. WIB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 31-10-2019

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Worsteling met bestuurlijke boete

FB / IB - 01-12-2018 - E. Poelmann

...Meer