Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over vervolgingskosten en invorderingsrente

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000030381 - 21-02-2021

Nieuws

Herinvoering belastingrente voor aangiften erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2021

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000236031 - 01-12-2020

Nieuws

Inkeerregeling vergroot belastingopbrengst, ook op langere termijn

FB - Redactie FiscaalTotaal - geen - 17-11-2020

Nieuws

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 35576 - 10-11-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bezwaarschrift 14 maanden te laat ingediend / niet verschoonbaar

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00841 - ECLI:NL:GHAMS:2021:109 - 28-01-2021

Jurisprudentie

Hoger beroep ontbonden vennootschap niet-ontvankelijk / ontoereikende machtiging

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00062 - ECLI:NL:GHAMS:2021:276 - 09-02-2021

Jurisprudentie

Belastingrente niet te bestrijden door op te komen tegen nihilaanslag

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00003, 20/00004 - ECLI:NL:GHARL:2021:1240 - 09-02-2021

Jurisprudentie

Niet aanpassen postadres komt voor rekening van belastingplichtige

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00665 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2779 - 27-03-2020

Jurisprudentie

Voormalig dga was in staat griffierecht ontbonden rechtspersoon te voldoen

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01306 - ECLI:NL:GHARL:2021:1239 - 09-02-2021

Jurisprudentie

Vertegenwoordigingsbevoegdheid in WOZ-zaak / terugwijzing naar Rechtbank

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00518 - ECLI:NL:GHARL:2021:1073 - 02-02-2021

Jurisprudentie

Navorderingsaanslag valt onder reikwijdte vaststellingsovereenkomst

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00356 - ECLI:NL:GHARL:2021:1072 - 02-02-2021

Jurisprudentie

Levering auto's aan Hongaars bedrijf / toepassing nihiltarief ten onrechte geweigerd

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/1655 - ECLI:NL:RBNNE:2021:539 - 28-01-2021

Jurisprudentie

Geen hoorplicht met betrekking tot nevenvorderingen

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00151 - ECLI:NL:GHARL:2021:936 - 02-02-2021

Jurisprudentie

Verzoek om geheimhouding stukken gehonoreerd

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/6674, 20/6675, 20/6676, 20/6677, 20/6678, 20/6679 - ECLI:NL:RBZWB:2021:261 - 21-01-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Intrekking cassatieberoep ambtelijk verzuim

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000254117 - 18-02-2021

Besluiten

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over ontvankelijkheid en kostenvergoeding

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000015645 - 28-01-2020

Besluiten

Regeling openbaarmaking vergrijpboetes

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000191772 - 18-12-2019

Besluiten

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-22295 - 27-12-2019

Besluiten

Conceptversie (tweede) wijziging Uitv.besl. WIB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 31-10-2019

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer