Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over verzuimboetes terwijl uitstel is aangevraagd

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000110529 - 01-07-2020

Nieuws

Wanneer is bij afkoop van een lijfrente wél en wanneer geen revisierente verschuldigd?

FB / IB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20200626 - ECLI:NL:GHSHE:2020:501 - 26-06-2020

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met Verzamelspoedwet COVID-19

FB - Eerste Kamer - 35457 - 16-06-2020

Nieuws

Invorderingsrente moet worden vergoed bij in strijd met Unierecht geheven omzetbelasting

Alg / FB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20200611 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1995 - 11-06-2020

Nieuws

Verzamelspoedwet COVID-19 / nota n.a.v. het verslag Eerste Kamer

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 35457 - 05-06-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Nieuw feit / bevestiging van vermoeden bij uitblijven van antwoord op vragen

FB - Arrest Hoge Raad - 19/03999 - ECLI:NL:HR:2020:1181 - 03-07-2020

Jurisprudentie

A-G Niessen: Geen hypotheekrenteaftrek voor vooruitbetaalde rente van overledene

FB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/04782 - ECLI:NL:PHR:2020:582 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Weigering gemachtigde wegens ernstige bezwaren

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00438 E.A. - ECLI:NL:GHAMS:2020:1634 - 23-06-2020

Jurisprudentie

Redelijke uitleg van beleid voor navorderingsaanslagen tot € 450

FB - Arrest Hoge Raad - 19/05091 - ECLI:NL:HR:2020:1109 - 26-06-2020

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk beroep / volmacht onvoldoende duidelijk

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/3323 - ECLI:NL:RBNHO:2020:4044 - 12-06-2020

Jurisprudentie

Aanmaningskosten / hoorplicht geschonden / gemachtigde geen derde

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/5989 - ECLI:NL:RBDHA:2020:3646 - 24-03-2020

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk beroep inzake uitblijven dwangsombeschikking / kostenvergoeding

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/729 - ECLI:NL:RBNHO:2020:4215 - 16-06-2020

Jurisprudentie

Ontvanger kan primaire besluit niet meer aanleveren / geen invorderingsrente

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1122 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1044 - 10-03-2020

Jurisprudentie

Ruimschoots te laat ingediend bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00783 t/m 19/00785 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1850 - 19-06-2020

Jurisprudentie

Intrekking hoger beroep door Inspecteur / kostenvergoeding voor verweerschrift

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00030 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1843 - 19-06-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over ontvankelijkheid en kostenvergoeding

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000015645 - 28-01-2020

Besluiten

Regeling openbaarmaking vergrijpboetes

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000191772 - 18-12-2019

Besluiten

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-22295 - 27-12-2019

Besluiten

Conceptversie (tweede) wijziging Uitv.besl. WIB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 31-10-2019

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer