Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Selectieve betaling schuldeisers leidt niet zonder meer tot bestuurdersaansprakelijkheid

FB / LB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - 20190407 - 25-04-2019

Nieuws

Nota verslag en nota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 35 110 - 23-04-2019

Nieuws

Niet bewezen dat sprake is van een zakelijke lening

FB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - 20190404 - 11-04-2019

Nieuws

Hoorgesprek niet afdwingbaar met unierechtelijk verdedigingsbeginsel

FB - Redactie FiscaalTotaal - 20190403 - 09-04-2019

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over oplossingsrichtingen knelpunten informatiebeschikking

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000047002 - 28-03-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Gemachtigde controleert uitstellijst niet; boete van € 369 voor te late aangifte

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/454 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2140 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Geen bezwaar en beroep over beslissingen inzake verrekeningen

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/6130 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2075 - 15-05-2019

Jurisprudentie

Mondelinge behandeling niet-ontvankelijk beroep; geen kostenvergoeding

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00637 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1031 - 30-04-2019

Jurisprudentie

Kostenvergoeding bezwaar/ aan SVB te wijten onjuistheid toegerekend aan Inspecteur

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5086 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2051 - 14-05-2019

Jurisprudentie

Informatiebeschikking en verlengde navorderingstermijn/ doorwerking omkering bewijslast

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5678 - ECLI:NL:RBZWB:2019:2189 - 09-05-2019

Jurisprudentie

Penaanslag niet op voorgeschreven wijze bekend gemaakt/ terugwijzing

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00234 - ECLI:NL:GHARL:2019:3985 - 07-05-2019

Jurisprudentie

Ook ten aanzien van bankrekening bij UBS is inkeerregeling van toepassing

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/639 - ECLI:NL:RBNNE:2019:2017 - 09-05-2019

Jurisprudentie

Informatiebeschikking; geen misbruik procesrecht; nieuwe termijn

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00741 - ECLI:NL:GHSHE:2019:1018 - 15-03-2019

Jurisprudentie

Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/80 - ECLI:NL:RBGEL:2019:1947 - 08-05-2019

Jurisprudentie

Bewijslast inzake tijdig bezwaar tegen naheffingsaanslag en boetes

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00820 - ECLI:NL:GHSHE:2019:639 - 21-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

Besluiten

Aanpassing Besluit Beroep in Belastingzaken / openbare behandeling massaalbezwaarprocedures

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-59142 - 07-04-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2016-218130 - 21-12-2016

Besluiten

Besluit bestuurlijke boeten Douane- en Accijnswet BES

Alg / FB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/345M - 23-09-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Worsteling met bestuurlijke boete

FB / IB - 01-12-2018 - E. Poelmann

Vakliteratuur

De ene standpuntbepaling is de andere niet - column over fiscale rechtsbescherming

Alg / FB - 01-12-2018 - F. Algie

Vakliteratuur

Een belastingschuld is ook een schuld

FB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Integraal is nog niet volledig

FB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Een taai ongerief - column over de fiscale onwil tot transparantie

Alg / FB - 01-10-2018 - Astrid Klein Sprokkelhorst

...Meer