Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht

FB - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 23-07-2020

Nieuws

Rechtbank: geen economische en commerciële rechtvaardiging voor de inhoudingsvrijstelling

FB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200723 - 23-07-2020

Nieuws

Ombudsman spoort aan tot spoedige compensatie gedupeerden dwangbevelkosten

FB - Nationale Ombudsman - 1494280 - 07-07-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Belastingadviseur moet privéagenda met zakelijke afspraken overleggen

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1661 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2670 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Geen ambtelijk verzuim door niet raadplegen aangifte erfbelasting en aangifte echtgenote (1)

FB - Arrest Hoge Raad - 18/03850 - ECLI:NL:HR:2020:1411 - 11-09-2020

Jurisprudentie

Geen navordering met toepassing van verlengde navorderingstermijn

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/4834 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6964 - 23-07-2020

Jurisprudentie

Schending hoorplicht / geen vergoeding voor kosten rechtsbijstand

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00701 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2358 - 23-07-2020

Jurisprudentie

Evident onjuist strafvonnis voor het opzettelijk niet doen van aangifte

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-004057-18 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2740 - 04-09-2020

Jurisprudentie

Belastingrenteregeling is niet op compensatie- maar verzuimgedachte geënt

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00730 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1605 - 11-08-2020

Jurisprudentie

Hof Den Bosch weigert gemachtigde opnieuw wegens grof taalgebruik

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00317 T - ECLI:NL:GHSHE:2020:2453 - 30-07-2020

Jurisprudentie

Inspecteur hoeft belastingplichtige niet per e-mail te attenderen op aanslagbiljet

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00356 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2356 - 23-07-2020

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk bezwaar / ontbreken rechtsmiddelverwijzing geen gevolgen

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00081 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2179 - 06-08-2020

Jurisprudentie

Geen rentevergoeding over teruggaaf OB ten aanzien van aangeschafte zonnepanelen

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/3041 - ECLI:NL:RBNNE:2020:2949 - 28-08-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen cassatie tegen Hofuitspraak over ontvankelijkheid en kostenvergoeding

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000015645 - 28-01-2020

Besluiten

Regeling openbaarmaking vergrijpboetes

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000191772 - 18-12-2019

Besluiten

Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-22295 - 27-12-2019

Besluiten

Conceptversie (tweede) wijziging Uitv.besl. WIB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 31-10-2019

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Horizontaal toezicht als sanctie?

FB - 01-03-2020 - Dr. E. Poelman

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

...Meer