Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Orde-commentaar Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

FB - NOB - 35261 - 05-11-2019

Nieuws

Contanten niet aangegeven in box 3? Biechten?

FB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20191105 - 05-11-2019

Nieuws

Benelux-overeenkomst bestrijden fiscale fraude

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-168964 - 17-10-2019

Nieuws

Inkeerregeling per 1 januari 2020 wederom gewijzigd

Alg / FB - Redactie FiscaalTotaal - 20190930 - 30-09-2019

Nieuws

Internetconsultatie wijziging Bpb

FB - Bericht Ministerie van Veiligheid en Justitie - geen - 01-12-1999

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Afwijzing beroep op betalingsonmacht / niet-ontvankelijk hoger beroep

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00322 t/m 19/00324 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2757 - 16-10-2019

Jurisprudentie

Hoger beroep niet-ontvankelijk wegens niet betalen griffierecht / ongegrond verzet

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00426 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3094 - 08-08-2019

Jurisprudentie

Rechtbank heeft uitspraak gedaan op een ingetrokken beroep

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00012 - ECLI:NL:GHARL:2019:9470 - 05-11-2019

Jurisprudentie

Terugwijzing naar Inspecteur wegens schending hoorplicht

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00484 en 18/00485 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3251 - 30-08-2019

Jurisprudentie

Namens ontbonden Guernsey Limited ingediend beroep niet-ontvankelijk

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/1077 - ECLI:NL:RBDHA:2019:9407 - 20-06-2019

Jurisprudentie

Boete voor bestuurder Guernsey Limited vernietigd / proceskostenvergoeding

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/581 - ECLI:NL:RBDHA:2019:9406 - 20-06-2019

Jurisprudentie

Tipgeverszaak / toelaatbaar bewijs / navordering voor vermeende zwartspaarder?

FB - Arrest Hoge Raad - 18/01347 - ECLI:NL:HR:2019:1715 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Hoge Raad stelt verzoek tot wraking buiten behandeling

FB - Arrest Hoge Raad - 19/04402 - ECLI:NL:HR:2019:1711 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Vervallenverklaring arrest

FB - Arrest Hoge Raad - 19/00744 - ECLI:NL:HR:2019:1712 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Stichting Museumkaart moet gegevens kaarthouder delen met Belastingdienst

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 200.253.188/01 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3967 - 05-11-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Conceptversie (tweede) wijziging Uitv.besl. WIB

FB - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 31-10-2019

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

Besluiten

Aanpassing Besluit Beroep in Belastingzaken / openbare behandeling massaalbezwaarprocedures

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-59142 - 07-04-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2016-218130 - 21-12-2016

Besluiten

Besluit bestuurlijke boeten Douane- en Accijnswet BES

Alg / FB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/345M - 23-09-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De procespartij die niet kan getuigen

FB - 01-09-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

De menselijke maat als revival van algemene beginselen?

FB - 01-08-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Worsteling met bestuurlijke boete

FB / IB - 01-12-2018 - E. Poelmann

...Meer