Alles over Formeel belastingrecht

Nieuws

Nieuws

Belastingfraude en BTW

FB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20190909 - 09-09-2019

Nieuws

Hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank over kinderopvangtoeslag / inzage dossier

FB / IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000141154 - 23-08-2019

Nieuws

Kamerbrief over vertrouwelijke briefing Nike

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000117600 - 21-08-2019

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel fiscale arbitrage

FB - Eerste Kamer - 35110 - 09-07-2019

Nieuws

Wet fiscale arbitrage / memorie van antwoord Eerste Kamer

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 35110 - 08-07-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vrijspraak in fiscale fraudezaak / niet tijdig aangifte doen

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-000385-19 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3311 - 11-09-2019

Jurisprudentie

Hof mocht ter zitting gedaan bewijsaanbod niet als tardief passeren

FB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/00230 - ECLI:NL:PHR:2019:795 - 30-07-2019

Jurisprudentie

Proceskostenvergoeding; wegingsfactor voor zwaarte zaak geldt voor gehele fase

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7774 - ECLI:NL:RBZWB:2019:2095 - 09-05-2019

Jurisprudentie

Vergoeding wettelijke rente over griffierecht en vergoeding immateriële schade

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00082 - ECLI:NL:GHARL:2019:6885 - 27-08-2019

Jurisprudentie

Geen schending hoorplicht en Unierechtelijk verdedigingsbeginsel; juiste dwangsom

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00031 - ECLI:NL:GHARL:2019:6884 - 27-08-2019

Jurisprudentie

Renteregeling artikel 28c IW 1990 niet strijdig met Unierecht

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18//283 en 18/00284 - ECLI:NL:GHARL:2019:6890 - 27-08-2019

Jurisprudentie

Vergoeding kosten beroepsmatig verleende rechtsbijstand ter zitting

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00442 - ECLI:NL:GHAMS:2019:2951 - 13-08-2019

Jurisprudentie

Geen prejudiciële vragen over renteregeling van artikel 28c IW 1990

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00117 t/m 18/00119 - ECLI:NL:GHARL:2019:6888 - 27-08-2019

Jurisprudentie

Proceskostenveroordeling wegens kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00764 - ECLI:NL:GHARL:2019:6632 - 20-08-2019

Jurisprudentie

Zaak wordt niet alsnog teruggewezen wegens schending hoorplicht/ verzuimboete

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00527 - ECLI:NL:GHAMS:2019:2999 - 13-08-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-112951 - 15-06-2017

Besluiten

Besluit fiscaal bestuursrecht geactualiseerd

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-1209 - 09-05-2017

Besluiten

Aanpassing Besluit Beroep in Belastingzaken / openbare behandeling massaalbezwaarprocedures

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-59142 - 07-04-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2017

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2016-218130 - 21-12-2016

Besluiten

Besluit bestuurlijke boeten Douane- en Accijnswet BES

Alg / FB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/345M - 23-09-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Box 3: de wetgever is aan zet

FB - 01-06-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Slepen met btw kan opzetboete opleveren

FB - 01-05-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Formeelrechtelijke klassiekers: bewijslastverdeling

FB - 01-04-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Onredelijk gebruik van procesrecht?

Alg / FB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Telefonisch horen mag niet categorisch worden afgewezen

FB - 01-02-2019 - Dr. E. Poelmann

Vakliteratuur

Internetconsultatie publicatie boete

FB - 01-01-2019 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Wel een belang, maar niet op eigen titel

FB / S&E - 01-01-2019 - Mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Worsteling met bestuurlijke boete

FB / IB - 01-12-2018 - E. Poelmann

Vakliteratuur

De ene standpuntbepaling is de andere niet - column over fiscale rechtsbescherming

Alg / FB - 01-12-2018 - F. Algie

Vakliteratuur

Een belastingschuld is ook een schuld

FB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

...Meer