Keuze rechtsvorm

Alles over

Terugkeer uit de BV (van BV naar IB)

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Dga en bedrijfsoverdracht

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2019

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Persoonsgebonden aftrek

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 14c

01-01-2022 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 3.65. Omzetting in een NV of BV

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 4.42a. Doorschuiving vervreemdingsvoordeel bij geruisloze terugkeer

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 15

01-01-2022 - Wet op belastingen van rechtsverkeer - Hoofdstuk II. Overdrachtsbelasting

Wettekst

Artikel 3.54a. Terugkeerreserve

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.71. Ondernemingsvermogen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.98a. Omzetting van een afgewaardeerde vordering als bedoeld in artikel 3.92

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 4.16. Fictieve vervreemdingen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 7ab

01-01-2017 - Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 - Artikel 7ab

...Meer

Besluiten

Besluiten

Standaardvoorwaarden geruisloze terugkeer met toelichting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2002/3267M - 20-02-2003

Besluiten

Samenvoeging en actualisering standpunten over geruisloze terugkeer / vier nieuwe standpunten

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2005/2573M - 27-12-2005

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Inspecteur gebonden aan nog vóór de standaardvoorwaarden berekende terugkeerreserve / geen herberekening door accepteren standaardvoorwaarden

IB / VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 04/02776 (BB2719) - 14-06-2007

Jurisprudentie

Geruisloze terugkeer mogelijk omdat onderneming minimaal drie jaar wordt voortgezet voor beoogde overdracht aan zoon / lagere heffing over stille reserves maakt niet uit

VPB / IB - 06/4960 (BA4201) - 01-05-2007

...Meer

Nieuws

Nieuws

Fiscaliteit en de rechtsvorm van ondernemingen

IB / VPB - CPB - CPB Policy Brief 2017/12 - 19-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wat als de bv niet past?

IB / VPB - 01-01-2015 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Geruisloze terugkeer: onbekend maakt onbemind

IB / VPB - 01-04-2013 - Drs. E.R. de Witte

...Meer