Keuze rechtsvorm

Alles over

Terugkeer uit de BV (van BV naar IB)

Over dit thema

Een ondernemer kan besluiten, om welke reden dan ook, om zijn onderneming niet meer via een BV, maar voor eigen rekening te drijven. De terugkeer van de BV naar de IB-onderneming wordt in dit dossier besproken.

Meer over dit thema

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Dga en bedrijfsoverdracht

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2019

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Persoonsgebonden aftrek

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 7ab

01-01-2017 - Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 - Artikel 7ab

Wettekst

Artikel 3.98a. Omzetting van een afgewaardeerde vordering als bedoeld in artikel 3.92

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 15

01-01-2023 - Wet op belastingen van rechtsverkeer - Hoofdstuk II. Overdrachtsbelasting

Wettekst

Artikel 3.65. Omzetting in een NV of BV

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 4.42a. Doorschuiving vervreemdingsvoordeel bij geruisloze terugkeer

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

Wettekst

Artikel 14c

01-01-2023 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting bij binnenlandse belastingplichtigen

Wettekst

Artikel 3.54a. Terugkeerreserve

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 4.16. Fictieve vervreemdingen

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 4. Heffingsgrondslag bij aanmerkelijk belang

...Meer

Besluiten

Besluiten

Standaardvoorwaarden geruisloze terugkeer met toelichting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2002/3267M - 20-02-2003

Besluiten

Samenvoeging en actualisering standpunten over geruisloze terugkeer / vier nieuwe standpunten

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2005/2573M - 27-12-2005

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Inspecteur gebonden aan nog vóór de standaardvoorwaarden berekende terugkeerreserve / geen herberekening door accepteren standaardvoorwaarden

IB / VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 04/02776 (BB2719) - 14-06-2007

Jurisprudentie

Geruisloze terugkeer mogelijk omdat onderneming minimaal drie jaar wordt voortgezet voor beoogde overdracht aan zoon / lagere heffing over stille reserves maakt niet uit

VPB / IB - 06/4960 (BA4201) - 01-05-2007

...Meer

Nieuws

Nieuws

Fiscaliteit en de rechtsvorm van ondernemingen

IB / VPB - CPB - CPB Policy Brief 2017/12 - 19-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wat als de bv niet past?

IB / VPB - 01-01-2015 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Geruisloze terugkeer: onbekend maakt onbemind

IB / VPB - 01-04-2013 - Drs. E.R. de Witte

...Meer