Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot aanhangige wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen.

Stand van zaken per 23-2-2024

Titel en nr. wetsvoorstelIndiening1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 3552310-07-2020VVV
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers 35594 VERWORPEN in EK8-10-2020VVVVVVerworpen
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 3593021-9-2021VVV
Initiatiefvoorstel voor een Tijdelijke noodwet betaalbare energie 3604123-2-2022V
Wet toekomst pensioenen 3606729-3-2022VVVVVV
Wetsvoorstel digitaal oprichten bv 3608521-4-2022VVVVVV
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief 361287-6-2022V
Wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens 3615430-6-2022VV
Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting ((EU) 2021/2101) 361571-7-2022VVVVVV
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 361727-7-2022VVVVVV
Invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 3620520-9-2022VVVVVV
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen 362675-12-2022VVVVVV
Afschaffen schuldig nalatig 3630921-2-2023VVVVVV
Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) 3631127-2-2023VV
Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling 3631227-2-2023VVVVVV
Fiscale verzamelwet 2024 3634213-4-2023VVVVVV
Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen 3635215-5-2023VVVVVV
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 i.v.m. een aanpassing van de aanvullende regeling voor antiek, kunst- en verzamelvoorwerpen, en i.v.m. aanpassingen voor de heffing van omzetbelasting bij bepaalde virtueel verrichte diensten 3636215-5-2023


V

VVVVV
Wet minimumbelasting 2024, 3636930-5-2023VVVVVV
Belastingplan 2024 3641819-9-2023VVVVVV
Belastingplan BES eilanden 2024 3641919-09-2023VVVVVV
Overige fiscale maatregelen 2024 3642019-09-2023VVVVVV
Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 3642119-09-2023VVVVVV
Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling 3642219-09-2023VVVVVV
Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling 3642319-09-2023VVVVVV
Wet compensatie wegens selectie aan de poort 3642419-09-2023VVVVVV
Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen 3642519-09-2023VVVVVV
Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw 3642619-09-2023VVVVVV
Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm 3642719-09-2023VVVVVV
Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting 3642819-09-2023VVVVVV
Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag 3642919-09-2023VVVVVV
Het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon 3643019-09-2023VVVVVV
Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning 3643119-09-2023VVVVVV
Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit 36432
VERWORPEN in EK
19-09-2023VVVVVVerworpen
Tijdelijke wet inzake inframarginale electriciteitsheffing 3645323-10-2023VVV
Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 3645826-10-2023V
Wijzigingswet accountancysector 3648414-12-2023V
Wet verhoging minimumloon 2024 3648815-1-2024V
Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen 3648915-1-2024V
Verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) 3650519-2-2024V