Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot aanhangige wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen.

Stand van zaken per 4 april 2023

Titel en nr. wetsvoorstelIndiening1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 3528716-09-2019VVV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 3552310-07-2020VVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 355891-10-2020VV
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers 355948-10-2020VVVV
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 3593021-9-2021VVV
Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen 359575-11-2021VV
Initiatiefvoorstel voor een Tijdelijke noodwet betaalbare energie 3604123-2-2022V
Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus 3605313-6-2022VVV
Wet toekomst pensioenen 3606729-3-2022VVVVV
Wetsvoorstel digitaal oprichten bv 3608521-4-2022VVV
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 i.v.m. maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden 3610217-5-2022VVVVVV
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief 361287-6-2022V
Wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens 3615430-6-2022V
Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting ((EU) 2021/2101) 361571-7-2022VVV
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 361727-7-2022VVVVVV
Initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 3617313-7-2022V
Invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens 3620520-9-2022VV
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen 362675-12-2022V
Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen) 3628119-12-2022VVVVV
Afschaffen schuldig nalatig 3630921-2-2023V
Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) 3631127-2-2023V
Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling 3631227-2-2023V
Wet betaalbare boodschappen 363153-3-2023V