Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot aanhangige wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

Het ministerie van Financiën publiceert periodiek een overzicht van wetsvoornemens en wetsvoorstellen in internetconsultatie. De laatste dateert van 19 mei 2020.

Stand van zaken per 10-05-2021

Titel en nr. wetsvoorstelIndiening1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 3521603-06-2019VV
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 3528716-09-2019VV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 3549617-06-2020VV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 3552310-07-2020VVV
Wet implementatie richtlijnen elektronische handel 3552714-7-2020VVVVVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 355891-10-2020VV
Wet betaald ouderschapsverlof 3561327-10-2020VVVV
Fiscale verzamelwet 2022 3570818-01-2021V
Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden 3577924-03-2021V