Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot aanhangige wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

Het ministerie van Financiën publiceert periodiek een overzicht van wetsvoornemens en wetsvoorstellen in internetconsultatie. De laatste dateert van 19 mei 2020.

Stand van zaken per 04-02-2021

Titel en nr. wetsvoorstelIndiening1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 3521603-06-2019VV
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 3528716-09-2019VV
Fiscale verzamelwet 2021 3543714-04-2020VVVVVV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 3549617-07-2020VVV
Wet verandering koppeling AOW-leeftijd 3552008-07-2020VVVVVV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 3552310-07-2020VV
Tijdelijke wet maatregelen covid-19 3552613-07-2020VVVVVV
Wet 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen 3555503-09-2020VVVVVV
Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling 3556815-9-2020VVVVVV
Belastingplan 2021 3557215-9-2020VVVVVV
Overige fiscale maatregelen 2021 3557315-9-2020VVVVVV
Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen 3557415-9-2020VVVVVV
Wet CO2-heffing industrie 3557515-9-2020VVVVVV
Wet differentiatie overdrachtsbelasting 3557615-9-2020VVVVVV
Wet aanpassing box 3 3557715-9-2020VVVVVV
Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II en de Woningwet (eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen) 3557815-9-2020VVVVVV
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022 3557915-9-2020VVVVVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 355891-10-2020VV
Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het recht op kinderopvangtoeslag 3559812-10-2020VVVVVV
Wet betaald ouderschapsverlof 3561327-10-2020VVV
Fiscale verzamelwet 2022 3570818-01-2021V