Aangenomen wetgeving

Deze rubriek zal in de binnenkort vernieuwde kennisdatabank FiscaalTotaal niet meer terugkeren. In aanloop daartoe wordt de rubriek ook niet meer bijgewerkt.

Hieronder ziet u per jaar welke wetsvoorstellen zijn aangenomen. U kunt op het nummer in de rechterkolom klikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle documenten en nieuwsberichten.

Aangenomen in 2018

titel wetsvoorstelnummer
Belastingplan 201935 026
Overige fiscale maatregelen 2019 35 027
Bronbelasting 2020 35 028
Fiscale vergroeningsmaatregelen 201935 029
Implementatie ATAD135 030
Elektronische handel35 032
Modernisering kleineondernemersregeling35 033
Fiscale maatregelen Rijksmonumenten34 556
Btw-behandeling vouchers

34 755


Aangenomen in 2017

titel wetsvoorstelnummer
Geleidelijk uitfaseren aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek)

34 819

Belastingplan 2018

34 785

Overige fiscale maatregelen 2018

34 786

Afschaffing btw-landbouwregeling

34 787

Inhoudingsplicht houdstercoöperatie en en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

34 788

Wet minimumloon bij overeenkomsten van opdracht

33 623

Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioenmaatregelen

34 555


Aangenomen in 2016

titel wetsvoorstelnummer
Belastingplan 2017

34 552

Overige fiscale maatregelen 2017

34 553

Fiscale vereenvoudigingswet 2017

34 554

Uitwisseling inlichtingen over rulings

34 527

Aanpassing fiscale eenheid

34 323

Uitwerking Autobrief II

34 391

Deregulering beoordeling arbeidsrelaties

34 036


Aangenomen in 2015

titel wetsvoorstelnummer
Belastingplan 2016

34 302

Tegemoetkomingen loondomein

34 304

Overige fiscale maatregelen 2016

34 305

Implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn

34 306

Fiscale verzamelwet 2015

34 220

Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

34 196

Aanpak schijnconstructies

34 108

Versnelde verhoging AOW-leeftijd

34 083

Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

34 003

Compartimenteringsreserve

33 713


Aangenomen in 2014

titel wetsvoorstelnummer
Belastingplan 2015

34 002

Aanpassing financieel toetsingkader

33 972

Fiscale verzamelwet 2014

33 950

Verzamelwet pensioenen 2014

33 863

Hervorming kindregelingen

33 716

Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen

33 610

Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 - novelle Witteveenkader

33 847

Aangenomen in 2013

titel wetsvoorstelnummer
Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

33 754

Belastingplan 2014

33 752

Fiscale verzamelwet 2013

33 637

Maatregelen woningmarkt 2014

33 756 en 33 819

Overige fiscale maatregelen 2014

33 753

Uitstel van betaling exitheffingen

33 262

Verhuurderheffing

33 407

Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

33 755

Aangenomen in 2012

titel wetsvoorstelnummer
Bankenbelasting

33 121

Belastingplan 2013

33 402

Elektronische registratie notariële akten33 406
Fiscale verzamelwet 2012

33 245

Herziening fiscale behandeling eigen woning33 405
Implementatie richtlijn factureringsregels32 877
Mobiliteitsbonussen werkgevers33 284
Overige fiscale maatregelen 2013

33 403

Uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

33 287

Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

31 058

Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

33 290

Aangenomen in 2011

titel wetsvoorstelnummer
Belastingplan 2012

33 003

BTW-tarief levende dieren

30 922

Fiscale verzamelwet 2011

32 810

Geefwet

33 006

Overige fiscale maatregelen 2012

33 004

Rechtsbescherming belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus

30 645

Toepassing dwangsomregeling toeslagen

33 005

Tussenregeling valutaresultaten op deelnemingen

32 818

Uitwerking Autobrief

33 007

Uniformering loonbegrip

32 131

Wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

32 846