Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Snelle duidelijkheid grensarbeiders van groot belang

IB / SV - Redactie Nextens - NN20230222 - 22-02-2023

Nieuws

Gedifferentieerde premiepercentage Whk 2023 mogelijk onjuist bij no-riskpolis

SV - Belastingdienst - n.v.t. - 05-12-2022

Nieuws

Rekenregels per 1 januari 2023 beschikbaar

Alg / LB / SV - Belastingdienst - geen - 02-12-2022

Nieuws

Sociale verzekeringsplicht in Nederland voor internationale werknemers

SV - Redactie Nextens - NN20220818 - ECLI:NL:CRVB:2022:1239 - 18-08-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Rijnvarende / Liechtenstein / A1-verklaring aanwezig / geen verrekening ingehouden premies

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/184, 20/185 - ECLI:NL:RBZWB:2023:686 - 02-02-2023

Jurisprudentie

Rijnvarende / Liechtenstein / A1-verklaring / geen verrekening van premies

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/8593, 21/3247 - ECLI:NL:RBZWB:2023:851 - 09-02-2023

Jurisprudentie

Nederland heffingsbevoegd ten aanzien van premies Wlz en Anw

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/5037, 21/5038 - ECLI:NL:RBZWB:2023:504 - 31-01-2023

Jurisprudentie

Verzekeringsplicht Rijnvarende / A-G adviseert Hoge Raad om prejudiciële vragen te stellen

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/02795 - ECLI:NL:PHR:2023:197 - 17-02-2023

Jurisprudentie

Sectorindeling premieheffing / ingangsdatum herindeling / nieuwe rechtspraak

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/01898 - ECLI:NL:PHR:2023:193 - 17-02-2023

Jurisprudentie

Opschorting bindende kracht A1-verklaringen wegens fraude

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑410/21 en C‑661/21 - ECLI:EU:C:2023:138 - 02-03-2023

Jurisprudentie

Meerdere dienstbetrekkingen bij dezelfde werkgever / premiekortingsperiode

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/929 - ECLI:NL:RBNHO:2022:12248 - 10-05-2022

Jurisprudentie

Juiste sectorindeling als uitzendbedrijf

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 21/01214 - ECLI:NL:GHDHA:2023:188 - 19-01-2023

Jurisprudentie

Rijnvarende verricht substantieel gedeelte van werkzaamheden in Nederland

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/01617 - ECLI:NL:GHARL:2023:672 - 24-01-2023

Jurisprudentie

Tijdsevenredige berekeningsmethode premiepercentage volksverzekeringen is juist

IB / SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/4056 - ECLI:NL:RBZWB:2023:199 - 16-01-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wacht niet op minimumloonrekeningen

Alg / SV - 10-03-2023 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Kostendelersnorm is gewijzigd

SV - 17-02-2023 - N. Cremers

Vakliteratuur

Samenwerking werkgevers in verband met krapte zorgarbeidsmarkt

Alg / SV - 17-01-2023 - N. Cremers

Vakliteratuur

Veel geld blijft liggen

SV - 07-01-2023 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Alg / SV - 02-12-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Regresacties onder de loep

Alg / SV - 24-11-2022 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Eigen risico dragen Ziektewet of arbeidsongeschiktheid?

SV - 18-10-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Wijziging no-riskpolis moet werkgevers wakker schudden

Alg / SV - 01-10-2022 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Alg / SV - 10-08-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Wel of niet deelnemen aan PAWW-cao?

Alg / SV - 01-06-2022 - J. Vluggen

...Meer