Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Regeling tijdelijke tegemoetkoming Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2021-0000206594 - 16-12-2021

Nieuws

Fiscale aandachtspunten Brexit voor de werkgever en werknemer

IB / LB / SV - Redactie FiscaalTotaal - FT20210725 - 25-07-2021

Nieuws

Diverse onderwerpen Wet vereenvoudiging belastingvrije voet toegelicht

Alg / SV - Belastingdienst - geen - 06-07-2021

Nieuws

Toepassing belastingverdrag met België i.v.m. coronacrisis (grenswerkers)

SV - Bericht Ministerie van Financiën - Stcrt. 34005 - 01-07-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Rijnvarende in Nederland verzekerd en premieplichtig

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00985 - ECLI:NL:GHAMS:2022:89 - 13-01-2022

Jurisprudentie

Duits Elterngeld en Duitse ontslagvergoeding tellen niet mee voor grondslag WIA

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/01545 - ECLI:NL:PHR:2021:1225 - 23-12-2021

Jurisprudentie

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels / vrij verkeer van werknemers

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-328/20 - ECLI:EU:C:2022:45 - 20-01-2022

Jurisprudentie

Sectoraansluiting samengestelde onderneming

SV - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 21/00333 - ECLI:NL:GHAMS:2021:3932 - 30-11-2021

Jurisprudentie

Discriminatie bij berekening van bijdrage-inkomen Zvw / rechtsherstel

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/01274 - ECLI:NL:PHR:2021:934 - 08-10-2021

Jurisprudentie

Toepassing concernregeling bij sectorindeling premieheffing

SV - Arrest Hoge Raad - 20/01377 - ECLI:NL:HR:2021:1356 - 08-10-2021

Jurisprudentie

Teruggaaf loonbelasting over een maand wegens gewekt vertrouwen

LB / SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/8354, 20/8355 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4599 - 15-09-2021

Jurisprudentie

Afschaffing terugwerkende herziening sectorindeling strijdig met artikel 1 EP

SV - Arrest Hoge Raad - 20/02576 - ECLI:NL:HR:2021:1239 - 24-09-2021

Jurisprudentie

Bindende A1-verklaring / geen premievrijstelling Rijnvarende

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/3695 - ECLI:NL:RBNHO:2021:7920 - 15-09-2021

Jurisprudentie

Geen tijdsevenredige verlaging maximum premie-inkomen in geval van overlijden

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/8221 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4513 - 09-09-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Gratis verzuimverzekering voor het mkb

SV - 21-01-2022 - J. Wielink

Vakliteratuur

Besluit betalen private schulden gedupeerden kindertoeslagaffaire

SV - 09-12-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Betaald ouderschapsverlof voor betere balans

SV - 28-11-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemers

SV - 20-10-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Hoe lang wilt u doorwerken?

Alg / SV - 28-09-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Zorgverzekering 2022

SV - 01-08-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Corona en zorg in het buitenland

SV - 01-06-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

SV - 01-05-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Moratorium en kindertoeslagaffaire

SV - 01-04-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Geen voorwaarden aan pgb ingevolge Wmo 2015

SV - 01-02-2021 - N. Cremers

...Meer