Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Ministerie SZW publiceert rekenregels per 1 juli 2018

IB / SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 24-05-2018

Nieuws

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-00000811666 - 09-05-2018

Nieuws

Arbeidsmarkt in balans door aanpassing sectorale premieheffing?

SV / Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20180405 - 25-04-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over compensatieregeling voor zwangere zzp'ers

IB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000060263 - 09-04-2018

Nieuws

Compensatie mogelijk voor vrouwelijke ondernemers

IB / P&L / SV - Redactie FiscaalTotaal - FT20180403 - 09-04-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Verplichte verzekering in 2007 en 2009 voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 13/1378 en 13/1379 - ECLI:NL:RBNNE:2018:787 - 08-03-2018

Jurisprudentie

Staflid Eurojust ondanks werkzaamheden als reservist niet verzekerd voor AOW

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04318 - ECLI:NL:PHR:2018:424 - 10-04-2018

Jurisprudentie

Indeling startende werkgever / uitgaan van in eerste jaar verwachte premieloon

SV - Arrest Hoge Raad - 17/02450 - ECLI:NL:HR:2018:670 - 04-05-2018

Jurisprudentie

Gepensioneerd EU-ambtenaar ten onrechte verzekerd geacht voor AWBZ

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/03146 - ECLI:NL:PHR:2018:423 - 09-04-2018

Jurisprudentie

Beleidsvrijheid voor Inspecteur bij vaststellen ingangsdatum sectorindeling

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01480 - ECLI:NL:GHARL:2018:3315 - 10-04-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Eigenrisicodragen

Fiscaal Advies - SV - 01-05-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Startende ondernemingen soms meteen groot

Fiscaal Advies - SV - 01-05-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Quotum arbeidsbeperkten: ja of toch nee?

BelastingMagazine - SV - 01-04-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Regeerakkoord: arbeidsrecht en WW

BelastingMagazine - SV - 01-03-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

De sociale verzekeringsplicht en fiscaliteit van zeevarenden

BelastingMagazine - IB / SV - 01-03-2018 - E. Jansen en S. Everts

...Meer