Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Sociale verzekeringsplicht in Nederland voor internationale werknemers

SV - Redactie Nextens - NN20220818 - ECLI:NL:CRVB:2022:1239 - 18-08-2022

Nieuws

De civiele werkelijkheid telt

LB / SV - Redactie Nextens - NN20220316 - ECLI:NL:HR:2022:282 - 16-03-2022

Nieuws

Stakingslijfrentepremie komt niet in mindering op bijdrage-inkomen Zvw

IB / LB / P&L / SV - Redactie Nextens - FT20220223 - ECLI:NL:HR:2022:43 - 04-02-2022

Nieuws

Regeling tijdelijke tegemoetkoming Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2021-0000206594 - 16-12-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Door SVB aan Rijnvarende afgegeven A1-verklaring is bindend

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/6379 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6757 - 08-11-2022

Jurisprudentie

Verzekerings- en premieplicht voor schipper met twee werkgevers

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5416 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6233 - 27-10-2022

Jurisprudentie

Rijnvarende verplicht verzekerd / geen verrekening Liechtensteinse premies

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/5070 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6236 - 27-10-2022

Jurisprudentie

Premie Whk / onjuiste uitleg door Inspecteur van vijfjaarstermijn no-riskbepaling

SV - Arrest Hoge Raad - 21/01992 - ECLI:NL:HR:2022:1557 - 28-10-2022

Jurisprudentie

Verrekening van dubbele premieheffing Rijnvarenden die in Nederland verzekerd zijn

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/01270 - ECLI:NL:PHR:2022:931 - 27-09-2022

Jurisprudentie

Toepassing socialezekerheidswet op perioden tussen dienstbetrekkingen uitzendkracht

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑713/20 - ECLI:EU:C:2022:782 - 13-10-2022

Jurisprudentie

Nederland in artikel 2 AOW betreft alleen het Europese deel van Nederland

SV - Arrest Hoge Raad - 21/04930 - ECLI:NL:HR:2022:1378 - 07-10-2022

Jurisprudentie

Premiedeel arbeidskorting in jaar immigratie op basis van Nederlands arbeidsinkomen

LB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00806 - ECLI:NL:GHSHE:2022:2645 - 24-05-2022

Jurisprudentie

Bindende A1-verklaring / geen premievrijstelling Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/01711 - ECLI:NL:GHAMS:2022:1895 - 09-06-2022

Jurisprudentie

Premie Whk / overgang onderneming / toerekening arbeidsongeschiktheidslasten

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00523, 21/00524, 21/01563, 21/01564, 21/01565 - ECLI:NL:GHARL:2022:5413 - 28-06-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Regresacties onder de loep

Alg / SV - 24-11-2022 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Eigen risico dragen Ziektewet of arbeidsongeschiktheid?

SV - 18-10-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Wijziging no-riskpolis moet werkgevers wakker schudden

Alg / SV - 01-10-2022 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Alg / SV - 10-08-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Wel of niet deelnemen aan PAWW-cao?

Alg / SV - 01-06-2022 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Voorhuwelijks nihilbeding niet onaantastbaar

SV - 06-07-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Een te late WIA-beoordeling

Alg / SV - 01-05-2022 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Oekraïense vluchtelingen op Nederlandse arbeidsmarkt

SV - 01-05-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Regeling Transparantie zorginkoopproces

Alg / SV - 01-04-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Werkgevers moeten kritisch zijn over reïntegratie

Alg / SV - 08-03-2022 - J. Wielink

...Meer