Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Webcast Terugblik op Prinsjesdag 2023

Alg / FB / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - Redactie Nextens - NN20230925 - 25-09-2023

Nieuws

Belangrijkste fiscale maatregelen Belastingplanpakket 2024

Alg / Auto / FB / IB / Lokaal / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB / WBR - Redactie Nextens - NN20230920 - 20-09-2023

Nieuws

Studio Nextens – Webcast over Belastingplanpakket 2024

Alg / Auto / FB / IB / Lokaal / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB / WBR - Redactie Nextens - NN20230918 - 18-08-2023

Nieuws

Standpunt over heffing Zvw bij uitkering stamrecht

SV - Belastingdienst - KG:057:2023:3 - 27-07-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Tweede uitspraak op bezwaar inzake aanvangsdatum verzekeringsplicht opgevat als verminderingsbeschikking

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/2227 - ECLI:NL:RBZWB:2023:6142 - 05-09-2023

Jurisprudentie

Geen tijdsevenredige verlaging maximum premie-inkomen in geval van overlijden

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/01282 - ECLI:NL:GHSHE:2023:1793 - 31-05-2023

Jurisprudentie

Een Belgisch rustpensioen behoort ook tot het premie-inkomen voor de AOW

IB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/01285, 21/01286 - ECLI:NL:GHSHE:2023:1378 - 26-04-2023

Jurisprudentie

Wfsv / sectorindeling semi-softwarebedrijf

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/01674 - ECLI:NL:GHARL:2023:6105 - 18-07-2023

Jurisprudentie

Premieplicht in Nederland voor Rijnvarende / geen rechtskracht A1-verklaring Liechtenstein

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/4985 - ECLI:NL:RBZWB:2023:4229 - 15-06-2023

Jurisprudentie

Herziening Hof-uitspraak inzake premieheffing Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 22/00518, 22/00519 - ECLI:NL:GHDHA:2023:803 - 02-05-2023

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over dubbele verzekeringsplicht Commissie-ambtenaren met bijbaan

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-195/23 - 10-05-2023

Jurisprudentie

Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel / gemeente mocht intrekking bijstand niet handhaven

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 21/105, PW - ECLI:NL:CRVB:2023:679 - 25-04-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 18

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 18-09-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De waarde van arbeidsongeschiktheid

SV - 26-07-2023 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Wettelijke schuldregeling teruggebracht

Alg / SV - 05-07-2023 - N. Cremers

Vakliteratuur

Nieuwe Geschillencommissie Sociaal Domein

Alg / SV - 26-05-2023 - N. Cremers

Vakliteratuur

Werkgevers en arbeidsgeschikte zestigplussers

SV - 12-05-2023 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Afschaffen ‘schuldig nalatig’

SV - 12-04-2023 - N. Cremers

Vakliteratuur

Wacht niet op minimumloonrekeningen

Alg / SV - 10-03-2023 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Kostendelersnorm is gewijzigd

SV - 17-02-2023 - N. Cremers

Vakliteratuur

Samenwerking werkgevers in verband met krapte zorgarbeidsmarkt

Alg / SV - 17-01-2023 - N. Cremers

Vakliteratuur

Veel geld blijft liggen

SV - 07-01-2023 - J. Vluggen

...Meer