Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Van grensoverschrijdend werken naar thuiswerken

SV - Belastingdienst - geen - 17-04-2020

Nieuws

Dienstbetrekking voor dga met minderheidsbelang in werk-BV?

LB / SV / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200408 - ECLI:NL:RBGEL:2020:637 - 08-04-2020

Nieuws

Invorderingsmaatregelen voor groep Rijnvarenden tijdelijk gepauzeerd

SV - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000058283 - 01-04-2020

Nieuws

Overzicht met wijzigingen WAB 2020

SV - Belastingdienst - geen - 17-01-2020

Nieuws

Nieuwe afspraken over loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers en WIA

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000818469 - 20-12-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Berekening premiekorting voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1022 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1210 - 17-03-2020

Jurisprudentie

Vrijstelling premieplicht Rijnvarende / E101-verklaring bindend / redelijke termijn

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00266 en 19/00273 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1477 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / redelijke termijn niet overschreden

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00265 en 19/00272 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1476 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Wanneer SVB geen premieplicht heeft vastgesteld mag Belastingdienst niet heffen

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00121 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1473 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Toepassingsverordening / verrekening van Luxemburgse sociale verzekeringspremies

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00355 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1472 - 07-05-2020

Jurisprudentie

Status van een E101-verklaring bij fraude

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑370/17 en C‑37/18 - ECLI:EU:C:2020:260 - 02-04-2020

Jurisprudentie

Verzoek om regularisatieovereenkomst te sluiten / bijzondere omstandigheden?

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1259 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1727 - 17-04-2020

Jurisprudentie

Zonder rechtmatig verblijf geen recht op premiedeel algemene heffingskorting

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00564 - ECLI:NL:GHAMS:2020:589 - 10-03-2020

Jurisprudentie

Eigenrisicodragerschap voor WGA-vast en WGA-flex ondanks omissie garantsteller

SV - Arrest Hoge Raad - 18/04202 - ECLI:NL:HR:2020:520 - 27-03-2020

Jurisprudentie

Onterechte beëindiging eigenrisicodragerschap WGA / herstelbaarheid verzuim

SV - Arrest Hoge Raad - 19/01054 - ECLI:NL:HR:2020:439 - 27-03-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Tijdelijke noodmaatregel voor behoud werkgelegenheid

SV - 01-05-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Verplichte AOV voor ZZP’ers

SV - 01-03-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

De toekomst van arbeid (2)

SV - 01-04-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

De toekomst van arbeid

SV - 01-03-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Het nieuwe arbeidslandschap

SV - 01-02-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Nieuwe regels voor zzp’ers

SV - 01-01-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Sociale zekerheid in 2020

SV - 01-11-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Internetconsultatie conceptsubsidieregeling STAP-budget beëindigd

SV - 01-08-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Werken vanuit een WIA-uitkering

SV - 01-10-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Sociale plannen in vogelvlucht

SV - 01-09-2019 - W. van Kasteren

...Meer