Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Overzicht met wijzigingen WAB 2020

SV - Belastingdienst - geen - 17-01-2020

Nieuws

Nieuwe afspraken over loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers en WIA

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000818469 - 20-12-2018

Nieuws

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019

SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 19-12-2018

Nieuws

Premiedifferentiatie WW: meer tijd om arbeidsovereenkomsten aan te passen

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2019-0000170333 - 09-12-2019

Nieuws

Kamerbrief reactie motie vrachtwagenchauffeurs en rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000214295 - 17-12-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Niet nageleefde procedures / Rijnvarende mag Luxemburgse premies verrekenen

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5776, 17/5784, 17/6105 - ECLI:NL:RBZWB:2020:900 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Eigenrisicodragerschap WGA terecht beëindigd ondanks fout van verzekeraar

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00202 en 19/00203 - ECLI:NL:GHSHE:2020:320 - 30-01-2020

Jurisprudentie

SVB hoefde geen regularisatieprocedure te starten / premieplicht Rijnvarende

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 18/1797 - ECLI:NL:CRVB:2020:452 - 26-02-2020

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 18/1801 - ECLI:NL:CRVB:2020:313 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Premieplicht voor Rijnvarende / bewijsaanbod onvoldoende concreet en te laat

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/5245 - ECLI:NL:RBNHO:2020:642 - 30-01-2020

Jurisprudentie

Juiste premieheffing Rijnvarende

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2248 - ECLI:NL:RBNNE:2020:652 - 18-02-2020

Jurisprudentie

Belastingrechter in beginsel geen taak bij premieverrekening Rijnvarende

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1409 - ECLI:NL:RBNNE:2020:320 - 30-01-2020

Jurisprudentie

Sociale verzekeringsplicht Rijnvarende in Nederland / nieuw feit om na te vorderen

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5848 - ECLI:NL:RBGEL:2020:42 - 08-01-2020

Jurisprudentie

Overeenkomsten met meer- en minderclausule / toepassing lage sectorpremiepercentage

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00219 - ECLI:NL:GHDHA:2020:122 - 21-01-2020

Jurisprudentie

Sociale verzekeringsplicht voor Rijnvarende / verlenging redelijke termijn

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/947 - ECLI:NL:RBDHA:2019:13557 - 02-12-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Het nieuwe arbeidslandschap

SV - 01-02-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Nieuwe regels voor zzp’ers

SV - 01-01-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Sociale zekerheid in 2020

SV - 01-11-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Internetconsultatie conceptsubsidieregeling STAP-budget beëindigd

SV - 01-08-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Werken vanuit een WIA-uitkering

SV - 01-10-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Sociale plannen in vogelvlucht

SV - 01-09-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioenakkoord!

SV - 01-06-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Rol verzekeraar bij WGA-eigenrisicodragen

SV - 01-06-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wet Arbeidsmarkt in balans (2)

SV - 01-05-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

UWV onder het vergrootglas

SV - 01-05-2019 - A. Jurg

...Meer