Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000078078 - 14-05-2019

Nieuws

Nieuwe versie factsheet transitievergoeding gepubliceerd

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 08-04-2019

Nieuws

Wob-besluit m.b.t. beoordeling en aanpak van internationale payrollconstructies

LB / SV - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 04-04-2019

Nieuws

Gevolgen harde Brexit voor (loon)belasting, sociale zekerheid en immigratie

LB / SV - Redactie FiscaalTotaal - 20190402 - 03-04-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Overdracht nationaal pensioen naar pensioenregeling EU/ geen herwaardering

Alg / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑132/18 P - ECLI:EU:C:2019:413 - 15-05-2019

Jurisprudentie

Geen gesplitste sectorindeling voor voor uitzend- en wervingsbureau

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00019 - ECLI:NL:GHSHE:2019:643 - 21-02-2019

Jurisprudentie

Premieheffing door woonstaat zeevarende / werkingssfeer Verordening 883 / 2004

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑631/17 - ECLI:EU:C:2019:381 - 08-05-2019

Jurisprudentie

Geen verzekeringsplicht Rijnvarende zonder A1-verklaring / nettoloonafspraken

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/4994 - ECLI:NL:RBNNE:2019:1821 - 30-04-2019

Jurisprudentie

Chef-kok is niet in dienstbetrekking bij mediabedrijf / geen verzekeringsplicht

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00620 - ECLI:NL:GHARL:2019:3539 - 24-04-2019

Jurisprudentie

Rijnvarende verrichtte niet substantieel gedeelte van werkzaamheden in Nederland

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/1362 - ECLI:NL:RBNNE:2019:1582 - 18-04-2019

Jurisprudentie

Criteria voor verzekeringsplicht van in Nederland wonende Rijnvarenden

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 18/1954 - ECLI:NL:CRVB:2019:852 - 28-02-2019

Jurisprudentie

Rijnvarende / A1-verklaring / nettoloonafspraak / geen voorkoming dubbele belasting

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/3833 - ECLI:NL:RBNNE:2019:1619 - 18-04-2019

Jurisprudentie

Terugwerkende kracht nieuwe regeling premieheffing ZW vangnetters geoorloofd

SV - Arrest Hoge Raad - 17/05894 - ECLI:NL:HR:2019:627 - 19-04-2019

Jurisprudentie

Premieplicht voor Rijnvarende in Nederland / E101-verklaring heeft geen bindende kracht

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/4067 - ECLI:NL:RBZWB:2019:406 - 25-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

UWV onder het vergrootglas

SV - 01-05-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA

SV - 01-04-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Kleine werkgevers en loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-03-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Pensioenperikelen

P&L / SV - 01-02-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Meer mensen aan het werk

SV - 01-01-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

No-riskpolis en banenplan

SV - 01-12-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Goede tijden voor iedereen?

SV - 01-12-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

No-riskpolis Ziektewet

SV - 01-10-2018 - A. Jurg

...Meer