Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen gaat 15 mei 2018 open

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000041500 - 08-03-2018

Nieuws

Internetconsultatie over wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof

SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 20-02-2018

Nieuws

Besluit toepassing lage sectorpremiepercentage met ingang van 1 januari 2018

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2017-0000163165 - 18-10-2017

Nieuws

Uitkeringsbedragen en overzicht maatregelen SZW per 1 januari 2018

SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 15-12-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Berekeningsmethode Letlandse moederschapsuitkering strijdig met VWEU

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-651/16 - ECLI:EU:C:2018:162 - 07-03-2018

Jurisprudentie

Geen premievrijstelling voor Rijnvarende / geen aftrek dubbele belasting

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/1547 - ECLI:NL:RBDHA:2017:11681 - 05-10-2017

Jurisprudentie

Premieplicht voor Rijnvarende / eigenaar / exploitant schip gevestigd in Nederland

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00419 - ECLI:NL:GHDHA:2018:480 - 06-03-2018

Jurisprudentie

Geen vrijstelling van premies volksverzekeringen voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3797 - ECLI:NL:RBNHO:2018:1745 - 07-03-2018

Jurisprudentie

Juiste belasting- en premieheffing over ZW-uitkering

IB / SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00698 - ECLI:NL:GHDHA:2018:389 - 23-01-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Regeerakkoord: arbeidsrecht en WW

BelastingMagazine - SV - 01-03-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

De sociale verzekeringsplicht en fiscaliteit van zeevarenden

BelastingMagazine - IB / SV - 01-03-2018 - E. Jansen en S. Everts

Vakliteratuur

IVA-uitkering

Fiscaal Advies - SV - 01-01-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Regeerakkoord: WIA en loondoorbetaling bij ziekte

BelastingMagazine - SV - 01-12-2017 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Arbeidsmarkt in beweging

Fiscaal Advies - SV - 01-12-2017 - A. Jurg

...Meer