Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Standpunt over Verdrag Nederland-Duitsland / pensioenartikel / Erwerbsminderungsrente

SV - Belastingdienst - KG:041:2024:18 - 25-06-2024

Nieuws

Redactioneel: Wetsvoorstel aanpassing concurrentiebeding

SV - Redactie Nextens - NN20240625 - 25-06-2024

Nieuws

Update standpunt over premiesplitsingsbesluit en digitale vastleggingen

SV - Belastingdienst - KG:063:2023:34. Laatste update 23-04-2024 - 23-04-2024

Nieuws

Standpunt gewijzigd over A1-verklaring

SV - Belastingdienst - KG:204:2024:3 - 20-02-2024

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Berekening PVV-deel van ouderenkorting na beantwoording prejudiciële vraag door de Hoge Raad

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/3519 - ECLI:NL:RBZWB:2024:3621 - 30-05-2024

Jurisprudentie

Geen aftrek specifieke zorgkosten voor migrant

Alg / IB / SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 23/412 - ECLI:NL:GHARL:2024:3488 - 21-05-2024

Jurisprudentie

Ingangsdatum AOW-regeling 'schuldige nalatigheid' niet discriminatoir

SV - Uitspraak Rechtbank Overijssel - AK/24/1884 - ECLI:NL:RBOVE:2024:2525 - 15-05-2024

Jurisprudentie

Rijnvarende terecht in premieheffing betrokken / geen aftrek dubbele belasting

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/1033 - ECLI:NL:GHARL:2024:3202 - 07-05-2024

Jurisprudentie

Eigenrisicodragerschap bij overgang onderneming / besluit UWV ondeugdelijk gemotiveerd

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 22/1426 - ECLI:NL:RBDHA:2024:5924 - 18-04-2024

Jurisprudentie

Sectorindeling werknemersverzekeringen niet met terugwerkende kracht / te hoog griffierecht

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/02228 - ECLI:NL:GHSHE:2024:1335 - 17-04-2024

Jurisprudentie

Vermindering premiekorting op basis van daadwerkelijk gewerkte uren

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/01155, 22/01156, 22/01157, 22/01158 - ECLI:NL:GHSHE:2024:1205 - 10-04-2024

Jurisprudentie

Interessante uitspraak over algemene beginselen van behoorlijk bestuur

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 21/2685, WAJONG-T - ECLI:NL:CRVB:2024:726 - 18-04-2024

Jurisprudentie

Bijkomende beroepsactiviteit in onderwijs van ambtenaar EU / dubbele verzekeringsplicht ongeoorloofd

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑195/23 - ECLI:EU:C:2024:337 - 18-04-2024

Jurisprudentie

Onjuiste sectorpremiepercentage toegepast / geen gewekt vertrouwen

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/00906, 22/00907 - ECLI:NL:GHSHE:2024:930 - 20-03-2024

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 14

Alg / FB / IB / LB / BTW / SV / VPB - 04-07-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Terugkeer van het slapende dienstverband?

Alg / SV - 27-06-2024 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Wet versterking waarborgfunctie Awb

Alg / SV - 26-06-2024 - N. Cremers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 13

Alg / FB / IB / LB / SV / VPB - 21-06-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 12

Alg / FB / IB / LB / SV / VPB - 17-06-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 11

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 24-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Wetsvoorstel aanpassing concurrentiebeding

Alg / SV - 24-05-2024 - N. Cremers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 10

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 08-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 9

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 25-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

CBb bepaalt nieuwe koers verschoonbare termijnoverschrijding

SV - 19-04-2024 - N. Cremers

...Meer