Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Wijziging Besluit Wfsv

SV - Bericht Ministerie van SZW - Staatsblad 2019, 236 - 24-06-2019

Nieuws

Wijziging Regeling Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie werknemersverzekeringen

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2019-0000100495 - 08-07-2019

Nieuws

Brede steun Eerste Kamer langzamere stijging AOW-leeftijd

SV - Eerste Kamer - 35223 - 02-07-2019

Nieuws

Antwoorden op vragen over belasting- en sociale zekerheidspositie grensarbeiders

SV - Bericht Ministerie van SZW - 26834 - 01-07-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Whk-beschikking / zelfstandige taak Inspecteur / deels onterechte toerekening

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/3809 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3828 - 05-09-2019

Jurisprudentie

Rijnvarende / geen aftrek dubbele belasting en verrekening van voorheffingen

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00909 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2310 - 20-08-2019

Jurisprudentie

Verzekerings- en premieplicht Rijnvarende / geen immateriële schadevergoeding

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00810 t/m 18/00813 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2390 - 03-09-2019

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht Rijnvarende / geen A1- of E101-verklaring

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00775 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2389 - 03-09-2019

Jurisprudentie

Vaststelling premie Whk; onterechte toerekening WGA-uitkering aan werkgever

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00169 - ECLI:NL:GHARL:2019:7008 - 27-08-2019

Jurisprudentie

Verplichte verzekering in 2007 en 2009 Rijnvarende /effectieve rechtsbescherming

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00299 en 18/00300 - ECLI:NL:GHARL:2019:6893 - 27-08-2019

Jurisprudentie

Terechte beëindiging eigenrisicodragerschap WGA / fatale termijn

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/01054, 19/01056, 19/01057, 19/01058 - ECLI:NL:PHR:2019:777 - 17-07-2019

Jurisprudentie

Uitbreiding WGA-regeling / gemeenschappelijke bijlage bij conclusies A-G Wattel

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/04202 - ECLI:NL:PHR:2019:843 - 17-07-2019

Jurisprudentie

Eigenrisicodragerschap WGA / gevolgen vergissing verzekeraar / Awb-regels

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/04202 - ECLI:NL:PHR:2019:776 - 16-07-2019

Jurisprudentie

Belastingrechter voorkomt dubbele heffing sociale verzekeringspremies Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00725 t/m 17/00727 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3141 - 28-08-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

Besluiten

Vragen en antwoorden over de premieheffing volksverzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/408M - 15-07-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Pensioenakkoord!

SV - 01-06-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Rol verzekeraar bij WGA-eigenrisicodragen

SV - 01-06-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wet Arbeidsmarkt in balans (2)

SV - 01-05-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

UWV onder het vergrootglas

SV - 01-05-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte en WIA

SV - 01-04-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Kleine werkgevers en loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-03-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Pensioenperikelen

P&L / SV - 01-02-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Meer mensen aan het werk

SV - 01-01-2019 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

No-riskpolis en banenplan

SV - 01-12-2018 - B. Tappèl

...Meer