Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Standpunt gewijzigd over A1-verklaring

SV - Belastingdienst - KG:204:2024:3 - 20-02-2024

Nieuws

Nieuw rekenmodel voor berekening van invorderingsrente

Auto / FB / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB / WBR - Redactie Nextens - NN20231110 - 10-11-2023

Nieuws

Mededeling digitalisering socialezekerheidscoördinatie

SV - Bericht Ministerie van Buitenlandse Zaken - BZDOC-721002588-92 - 13-10-2023

Nieuws

Standpunt over recht op alleenstaande ouderenkorting bij AIO uitkering

SV - Belastingdienst - KG:202:2023:33 - 13-10-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Onjuiste sectorpremiepercentage toegepast / geen gewekt vertrouwen

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/00906, 22/00907 - ECLI:NL:GHSHE:2024:930 - 20-03-2024

Jurisprudentie

Herzieningsverzoek uitspraak Hof toegewezen / geen premieheffing Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/00755 - ECLI:NL:GHSHE:2023:4068 - 06-12-2023

Jurisprudentie

Sociale zekerheid van migrerende werknemers / pensioen voor volledige arbeidsongeschiktheid

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-283/21 - ECLI:EU:C:2024:144 - 22-02-2024

Jurisprudentie

Inspecteur verleende Rijnvarende terecht geen vrijstelling van premieheffing volksverzekeringen

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 22/6857 - ECLI:NL:RBDHA:2023:21833 - 21-12-2023

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over ziektekostenverzekeringsplicht / werkzaamheden in derde land

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-743/23 - 24-01-2024

Jurisprudentie

A-G doet voorzet voor beantwoording prejudiciële vraag over PVV-deel van de ouderenkorting

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/04137 - ECLI:NL:PHR:2024:79 - 19-01-2024

Jurisprudentie

NiNbi-beschikking terecht gegeven / pensioenuitkering en AOW in Nederland belast

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 23/00326 - ECLI:NL:GHDHA:2023:2459 - 16-11-2023

Jurisprudentie

Geen vrijstelling premieheffing voor Rijnvarende / geen discriminatie

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 22/7908 - ECLI:NL:RBDHA:2023:18807 - 22-11-2023

Jurisprudentie

Herzieningsbeschikking Whk op basis van redelijkerwijs kenbare fout

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/690, 22/691, 22/1128, 22/119 - ECLI:NL:RBZWB:2023:7516 - 31-10-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 8

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 11-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 7

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 28-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 6

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 13-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Ontzorgen bij re-integratie

SV - 01-03-2024 - J. Vluggen

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 5

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 29-02-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Volledige arbeidsongeschiktheid niet duurzaam

Alg / SV - 22-02-2024 - N. Cremers

Vakliteratuur

Jaarverantwoordingsplicht zorgaanbieders en pauzeknop

Alg / SV - 18-01-2024 - N. Cremers

Vakliteratuur

Arbeidskorting en WIA-uitkering

Alg / SV - 13-01-2024 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Vreemde cao-verplichtingen

Alg / SV - 15-12-2023 - J. Vluggen

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 24

Alg / IB / LB / BTW / SV / S&E / VPB - 07-12-2023 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer