Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief met reactie op SCP-rapport "Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet"

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000150513 - 10-09-2018

Nieuws

Kamerbrief over onderzoek effectiviteit no-riskpolis

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000126111 - 07-09-2018

Nieuws

Brochure over Wet aanpak schijnconstructies geactualiseerd

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 10-09-2018

Nieuws

Kabinet stopt met uitwerken plan voor loondispensatie in Participatiewet

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000151048 - 07-09-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Rijnvarende in Nederland premieplichtig o.g.v. Rijnvarendenovereenkomst

SV - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/439 t/m 18/442 - ECLI:NL:RBDHA:2018:10541 - 12-06-2018

Jurisprudentie

Premiepercentage Whk / failliet constructiebedrijf / overgang volledige onderneming?

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00162 - ECLI:NL:GHARL:2018:7686 - 28-08-2018

Jurisprudentie

Gevolgen van onjuiste aan Rijnvarende afgegeven E101-verklaring: Nederlandse premieplicht

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00437 - ECLI:NL:PHR:2018:845 - 14-08-2018

Jurisprudentie

Terugwerkende kracht nieuwe regeling premieheffing ZW vangnetters niet geoorloofd

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05894 - ECLI:NL:PHR:2018:834 - 27-07-2018

Jurisprudentie

Bindende kracht en terugwerkende kracht van A1-verklaringen

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-527/16 - ECLI:EU:C:2018:669 - 06-09-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Exit premieheffing via sectorindeling?

BelastingMagazine - SV - 01-08-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Loongerelateerde WGA-uitkering

Fiscaal Advies - SV - 01-07-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Wijziging gedifferentieerde sectorpremie

Fiscaal Advies - LB / SV - 01-07-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wet tegemoetkomingen loondomein

BelastingMagazine - SV - 01-07-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans

BelastingMagazine - SV - 01-05-2018 - B. Tappèl

...Meer