Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over tegemoetkoming Luxemburgse Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2021-0000028714 - 08-02-2021

Nieuws

De toeslagenaffaire – wordt vervolgd

Alg / SV - Redactie FiscaalTotaal - FT20210121 - 21-01-2021

Nieuws

Versie 1.4 Kennisdocument premiedifferentiatie WW

SV - Belastingdienst - geen - 21-10-2020

Nieuws

Wekelijks interview Nextens over corona steunmaatregelen

IB / LB / SV / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20201012 - 12-10-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de Nederlandse premieplicht van Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000155517 - 27-08-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Premie Wkh / onjuiste uitleg door Inspecteur van vijfjaarstermijn no-riskbepaling

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01370 - ECLI:NL:GHARL:2021:2876 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Wfsv / geen terugwerkende kracht concernregeling

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00109 - ECLI:NL:GHAMS:2021:877 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / geen verrekening Luxemburgse socialeverzekeringspremies

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00223, 20/00224, 20/00225, 20/00226, 20/00227, 20/00228 - ECLI:NL:GHSHE:2021:787 - 18-03-2021

Jurisprudentie

Berekening premiekorting voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00296 - ECLI:NL:GHSHE:2021:723 - 11-03-2021

Jurisprudentie

Inwerkingtreding WAB met terugwerkende kracht niet strijdig met artikel 1 EP

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00136 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2091 - 09-07-2020

Jurisprudentie

Te laat bezwaar verschoonbaar / beschikking eigenrisicodragerschap vernietigd

SV - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 20/00460 - ECLI:NL:GHDHA:2021:128 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Arbeidsovereenkomst met ‘meer-minderuren-clausule’ / sectorpremiepercentage

SV - Arrest Hoge Raad - 20/00860 - ECLI:NL:HR:2021:180 - 05-02-2021

Jurisprudentie

Rijnvarende / onterechte verrekening Cypriotische socialeverzekeringspremies

SV - Arrest Hoge Raad - 20/01817 - ECLI:NL:HR:2021:187 - 05-02-2021

Jurisprudentie

Hoge sectorpremiepertage WW schildersbedrijf / geen schriftelijke overeenkomsten

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01076 - ECLI:NL:GHARL:2020:10814 - 29-12-2020

Jurisprudentie

Dienstbetrekking dga’s via managements bv’s / verzekeringsplicht

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/3899, 19/3900 - ECLI:NL:RBGEL:2020:6101 - 17-11-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Moratorium en kindertoeslagaffaire

SV - 01-04-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Geen voorwaarden aan pgb ingevolge Wmo 2015

SV - 01-02-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Fraude in de sociale zekerheid

SV - 26-02-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

WIA-ontwikkelingen

SV - 01-01-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Meerkosten Covid-19 voor zorgaanbieders

SV - 15-01-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-12-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Voortgang NOW-2, start 'NL leert door'

SV - 01-09-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Baanverlies en schulden door corona

SV - 01-10-2020 - A. Jurg

Vakliteratuur

Coronamaatregelen in het sociale domein: versie 2.0

SV - 01-06-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Loonoffer en sociale zekerheid

SV - 01-06-2020 - A. Jurg

...Meer