Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

Fiscale aandachtspunten Brexit voor de werkgever en werknemer

IB / LB / SV - Redactie FiscaalTotaal - FT20210725 - 25-07-2021

Nieuws

Diverse onderwerpen Wet vereenvoudiging belastingvrije voet toegelicht

Alg / SV - Belastingdienst - geen - 06-07-2021

Nieuws

Toepassing belastingverdrag met België i.v.m. coronacrisis (grenswerkers)

SV - Bericht Ministerie van Financiën - Stcrt. 34005 - 01-07-2021

Nieuws

Toepassing belastingverdrag met Duitsland i.v.m. coronacrisis (grenswerkers)

SV - Bericht Ministerie van Financiën - Stcrt. 34076 - 01-07-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen tijdsevenredige verlaging maximum premie-inkomen in geval van overlijden

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/8221 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4513 - 09-09-2021

Jurisprudentie

Ook een Belgisch rustpensioen behoort tot het premie-inkomen

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7558, 20/7559 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4518 - 09-09-2021

Jurisprudentie

Erotisch getinte diensten door agents / geen (fictieve) dienstbetrekking

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00482, 20/00483, 20/00484, 20/00485 - ECLI:NL:GHAMS:2021:2558 - 10-08-2021

Jurisprudentie

Structuur met managementovereenkomsten / dga's geen werknemer van werkmaatschappij

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00574 - ECLI:NL:GHARL:2021:7822 - 17-08-2021

Jurisprudentie

Rijnvarende terecht in de premieheffing betrokken / formele aspecten

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/2252 - ECLI:NL:RBNNE:2021:3191 - 27-07-2021

Jurisprudentie

Rechter en Inspecteur zijn gebonden aan door SVB afgegeven A1-verklaring

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/1804 - ECLI:NL:RBNNE:2021:3190 - 27-07-2021

Jurisprudentie

Verzoek tot sluiten regularisatieovereenkomst / Hoge Raad niet bevoegd

SV - Arrest Hoge Raad - 20/01343 - ECLI:NL:HR:2021:1026 - 09-07-2021

Jurisprudentie

WW-aanvraag van dga terecht afgewezen

SV - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - UTR, 20/4208 - ECLI:NL:RBMNE:2021:2057 - 23-04-2021

Jurisprudentie

Sociale verzekeringsplicht voor Rijnvarende / immateriële schadevergoeding

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00262 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1048 - 27-05-2021

Jurisprudentie

Werknemersverzekeringen / dochter in dienst bij moeder voor pgb-werkzaamheden

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00376 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1493 - 20-05-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Zorgverzekering 2022

SV - 01-08-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Corona en zorg in het buitenland

SV - 01-06-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

SV - 01-05-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Moratorium en kindertoeslagaffaire

SV - 01-04-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Geen voorwaarden aan pgb ingevolge Wmo 2015

SV - 01-02-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

WIA-ontwikkelingen

SV - 01-01-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Fraude in de sociale zekerheid

SV - 26-02-2021 - A. Jurg

Vakliteratuur

Meerkosten Covid-19 voor zorgaanbieders

SV - 15-01-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Loondoorbetaling bij ziekte

SV - 01-12-2020 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Voortgang NOW-2, start 'NL leert door'

SV - 01-09-2020 - B. Tappèl

...Meer