Alles over Sociale verzekeringen

Nieuws

Nieuws

De civiele werkelijkheid telt

LB / SV - Redactie Nextens - NN20220316 - ECLI:NL:HR:2022:282 - 16-03-2022

Nieuws

Stakingslijfrentepremie komt niet in mindering op bijdrage-inkomen Zvw

IB / LB / P&L / SV - Redactie Nextens - FT20220223 - ECLI:NL:HR:2022:43 - 04-02-2022

Nieuws

Regeling tijdelijke tegemoetkoming Rijnvarenden

SV - Bericht Ministerie van SZW - 2021-0000206594 - 16-12-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Verzekerings- en premieplicht / te laat verzoek om ontheffing

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/01125 - ECLI:NL:GHSHE:2022:2151 - 14-06-2022

Jurisprudentie

Coördinatie socialezekerheidsstelsels / vrij verkeer van werknemers

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-328/20 - ECLI:EU:C:2022:468 - 16-06-2022

Jurisprudentie

Tegenstrijdige rechterlijke uitspraken / geen toerekening ZW-uitkeringslasten

SV - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5958 - ECLI:NL:RBGEL:2022:972 - 24-02-2022

Jurisprudentie

Verzekeringsplicht en premieheffing zeevarende na vlagwijziging

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00353, 20/00354 - ECLI:NL:GHSHE:2022:1471 - 11-05-2022

Jurisprudentie

Toepassing overgangsregeling loonkostenvoordeel oudere werknemer

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00713 - ECLI:NL:GHARL:2022:4052 - 17-05-2022

Jurisprudentie

Erotisch getinte diensten door agents / geen (fictieve) dienstbetrekking

SV - Arrest Hoge Raad - 21/03943 - ECLI:NL:HR:2022:772 - 27-05-2022

Jurisprudentie

Toepassing Italiaanse socialezekerheidswetgeving op vliegend personeel Ryanair

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑33/21 - ECLI:EU:C:2022:402 - 19-05-2022

Jurisprudentie

Premiekorting oudere werknemers ten onrechte toegepast / boetes vernietigd

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/2196 - ECLI:NL:RBNNE:2022:1353 - 25-04-2022

Jurisprudentie

Werking Zwitserse A1-verklaring voorafgaand aan van kracht worden Rijnvarendenovereenkomst

SV - Arrest Hoge Raad - 21/03035 - ECLI:NL:HR:2022:663 - 29-04-2022

Jurisprudentie

Terugwerkende kracht ingangsdatum sectorwijziging voor uitzendwerkgever

SV - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00379 - ECLI:NL:GHARL:2022:2740 - 12-04-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Indexering uitkeringsbedragen per 1 juli 2020

SV - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 30-06-2020

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Tsjechië

IB / P&L / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2015-5294 M - 09-11-2015

Besluiten

Geactualiseerd besluit over berekening loon bij buitenlandse sociale verzekeringen

LB / SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2014/144M - 24-03-2014

Besluiten

Gevolgen Nikula-arrest voor de berekening van ziektekostenpremies van dubbelgepensioneerden

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/529M - 26-01-2010

Besluiten

Samenvoeging en actualisering kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/93M - 07-04-2009

Besluiten

Belastingdienst vraagt bij werkgevers ook over 2008 gegevens uit de polisadministratie op

SV - Besluiten van de staatssecretaris - DB2009/102M - 03-03-2009

Besluiten

Pensioenopbouw als premievrijstelling door arbeidsongeschiktheid bestaat

SV / P&L / IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1977M - 23-10-2006

Besluiten

Verdere toelichting op detachering onder Verordening (EEG) nr. 1408/71

SV - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2004/1755M - 27-08-2004

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Voorhuwelijks nihilbeding niet onaantastbaar

SV - 06-07-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Een te late WIA-beoordeling

Alg / SV - 01-05-2022 - J. Vluggen

Vakliteratuur

Oekraïense vluchtelingen op Nederlandse arbeidsmarkt

SV - 01-05-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Regeling Transparantie zorginkoopproces

Alg / SV - 01-04-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Werkgevers moeten kritisch zijn over reïntegratie

Alg / SV - 08-03-2022 - J. Wielink

Vakliteratuur

Regeling Transparantie zorginkoopproces

SV - 01-02-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Gratis verzuimverzekering voor het mkb

SV - 21-01-2022 - J. Wielink

Vakliteratuur

Van Wob naar Woo

SV - 01-01-2022 - N. Cremers

Vakliteratuur

Besluit betalen private schulden gedupeerden kindertoeslagaffaire

SV - 09-12-2021 - N. Cremers

Vakliteratuur

Betaald ouderschapsverlof voor betere balans

SV - 28-11-2021 - A. Jurg

...Meer