Keuze rechtsvorm

Alles over

Afschrijving

Almanakken

IB Almanak

In welke gevallen willekeurig afschrijven?

IB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Afschrijving

IB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Beperking afschrijving gebouwen

IB

Besluiten

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2009/2010/2011 en 2013

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.30. Afschrijving op bedrijfsmiddelen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.30a. Beperking afschrijving gebouwen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.34. Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.38. Terugnemen willekeurige afschrijving

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.25. Jaarwinst

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.31. Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen

01-01-2022 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering beleid voor (forfaitaire) winstvaststelling bij zeescheepvaart

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1025M - 26-06-2013

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

BPM moet worden berekend naar tarief bij opname in kentekenregister maar afschrijving sluit (nog steeds) aan bij tarief eerste ingebruikname

Auto - Arrest Hoge Raad - 12/00962 (BY0567) - 19-10-2012

Jurisprudentie

Progressief tarief voor bouwleges van Parkstad Limburg onverbindend verklaard

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 11/00681 (BX9468) - 27-09-2012

...Meer

Nieuws

Nieuws

MIA/Vamil in 2014 ook voor asbestverwijdering bij bedrijfsmatig verhuurde woningen

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2013/256395 - 03-12-2013

Nieuws

Milieulijst 2017 gepubliceerd

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2016/232875 - 29-12-2016

Nieuws

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw: bedrijfsmiddel of aanhorigheid?

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180808 - 30-08-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving

01-09-2010 - E. de Witte

...Meer