Keuze rechtsvorm

Alles over

Afschrijving

Over dit thema

Afschrijving komt neer op het verdelen van de kosten van bedrijfsmiddelen over de jaren waarin deze bedrijfsmiddelen hun nut afwerpen. Afschrijven kan niet zomaar, daar zijn voorwaarden aan verbonden. Dit dossier gaat daar op in.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

In welke gevallen willekeurig afschrijven?

IB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Afschrijving

IB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Beperking afschrijving gebouwen

IB

Besluiten

Tijdelijke willekeurige afschrijving 2009/2010/2011 en 2013

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.31. Willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.25. Jaarwinst

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.30a. Beperking afschrijving gebouwen

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.38. Terugnemen willekeurige afschrijving

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.30. Afschrijving op bedrijfsmiddelen

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.34. Willekeurige afschrijving andere aangewezen bedrijfsmiddelen

01-01-2023 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering beleid voor (forfaitaire) winstvaststelling bij zeescheepvaart

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1025M - 26-06-2013

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

BPM moet worden berekend naar tarief bij opname in kentekenregister maar afschrijving sluit (nog steeds) aan bij tarief eerste ingebruikname

Auto - Arrest Hoge Raad - 12/00962 (BY0567) - 19-10-2012

Jurisprudentie

Progressief tarief voor bouwleges van Parkstad Limburg onverbindend verklaard

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 11/00681 (BX9468) - 27-09-2012

...Meer

Nieuws

Nieuws

MIA/Vamil in 2014 ook voor asbestverwijdering bij bedrijfsmatig verhuurde woningen

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2013/256395 - 03-12-2013

Nieuws

Milieulijst 2017 gepubliceerd

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2016/232875 - 29-12-2016

Nieuws

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw: bedrijfsmiddel of aanhorigheid?

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180808 - 30-08-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving

01-09-2010 - E. de Witte

...Meer