Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot aanhangige wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

Het ministerie van Financiën publiceert periodiek een overzicht van wetsvoornemens en wetsvoorstellen in internetconsultatie. De laatste dateert van november 2019.

Stand van zaken per 07-09-2020

Titel en nr. wetsvoorstel1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK7. EK
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 35216VVV
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 35287VVV
Fiscale verzamelwet 2021 35437VVV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 35496VV
Wet verandering koppeling AOW-leeftijd 35520V
Tijdelijke wet maatregelen covid 19 35526VV
Wet 'Bedrag ineens, RVU en verlofsparen 35555V