Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot aanhangige wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen.

Stand van zaken per 19-09-2022

Titel en nr. wetsvoorstelIndiening1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 3528716-09-2019VVV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 3549617-06-2020VVV
Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen 355142-7-2020VVVVVV
Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig 355198-7-2020VV
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 3552310-07-2020VVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 355891-10-2020VV
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers 355948-10-2020VVV
Wet vrachtwagenheffing 3591014-9-2021VVVVVV
Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 3592921-9-2021VVVV
Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen 3593021-9-2021VVV
Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen 359575-11-2021VV
Aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente 3600423-12-2021VVVVV
Initiatiefvoorstel voor een Tijdelijke noodwet betaalbare energie 3604123-2-2022V
Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus 3605313-6-2022VVV
Eenmalige energietoeslag lage inkomens 3605715-3-2022VVVVVV
Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie 3606322-3-2022VV
Wet toekomst pensioenen 3606729-3-2022VVV
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 3608019-4-2022VVVVVV
Wetsvoorstel digitaal oprichten bv 3608521-4-2022V
Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 3608828-4-2022VVVV
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 i.v.m. maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden 3610217-5-2022V
Wet geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden 3610319-5-2022VVVVVV
Fiscale verzamelwet 2023 3610723-5-2022VVV
Initiatiefvoorstel voor het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief 361287-6-2022V
Wet hersteloperatie toeslagen 3615124-6-2022VVV
Wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens 3615430-6-2022V
Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting ((EU) 2021/2101) 361571-7-2022V
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 361727-7-2022V
Initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 3617313-7-2022V