Wetgevingsoverzicht

Lopende wetgeving

Op deze pagina vindt u de stand van zaken met betrekking tot aanhangige wetsvoorstellen. U kunt op de titels in de linkerkolom doorklikken om naar het dossier te gaan. In het dossier vindt u alle nieuwsberichten en documenten. Zie de linkerkolom op deze pagina voor de uitleg van de stappen.

In de wetgevingskalender kunt u in de rubriek 'Wetgeving in wording' zien welke nieuwe wetten eraan komen.

Stand van zaken per 30-07-2021

Titel en nr. wetsvoorstelIndiening1. TK2. TK3. TK4. TK5. EK6. EK
Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking 3521603-06-2019VVVV
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 3528716-09-2019VVV
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 3549617-06-2020VV
Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen 355142-7-2020V
Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig 355198-7-2020V
Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting 3552310-07-2020VVV
Wet implementatie richtlijnen elektronische handel 3552714-7-2020VVVVVV
Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet 355891-10-2020VV
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers 355948-10-2020VV
Wet betaald ouderschapsverlof 3561327-10-2020VVVVV
Fiscale verzamelwet 2022 3570818-01-2021VVVV
Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden 3577924-03-2021VV
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies 3581923-4-2021V
Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting 3587324-6-2021V
Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19) 3587425-6-2021VVVVVV