Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Artikel 81-overzicht

Overzicht van cassatieberoepen die in 2018 op grond van artikel 81 Wet RO zijn verworpen.

Er is ook een overzicht van artikel 81 Wet RO-arresten beschikbaar voor 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 en 2009.

Aftrek verbouwingskosten als specifieke zorgkosten / geen bron van inkomen meerIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00675 en 15/00676 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5369 - 01-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/00123, ECLI:NL:HR:2018:4).
Gemeente Naarden mag van netbeheerder in 2012 precariobelasting heffenLokaal - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00289 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1500 - 21-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/02184, ECLI:NL:HR:2018:8)
Recreatiepark is in hoofdzaak dienstbaar aan woondoeleindenLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00079 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1419 - 30-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/02317, ECLI:NL:HR:2018:3)
Weigering nultarief vanwege moedwillige betrokkenheid bij btw-carrouselfraudeBTW - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00407 - ECLI:NL:GHARL:2016:9284 - 22-11-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 januari 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/06245, ECLI:NL:HR:2018:51)
Vrijval HIR door ontbreken herinvesteringsvoornemen / geen rechtsgeldig compromisVPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01271 en 15/01315 - ECLI:NL:GHARL:2017:2850 - 04-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02521, ECLI:NL:HR:2018:54)
Naheffingsaanslag zonder tijdvak / geen interne compensatie door vergunninghouderAuto / FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00440 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1931 - 04-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02825, ECLI:NL:HR:2018:102)
Niet-ontvankelijk beroep / rechter mag op voorlopig oordeel terugkomenFB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03589 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3405 - 31-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03219, ECLI:NL:HR:2018:100)
Termijnoverschrijding / geen geldig verzoek om adreswijzigingVPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00528 - ECLI:NL:GHAMS:2017:2622 - 06-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03896, ECLI:NL:HR:2018:105)
Hoger beroep niet niet-ontvankelijk, maar ongegrondVPB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00571 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2122 - 04-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03914, LI:NL:HR:2018:106)
Terbeschikkingstellingsresultaat verkocht pand / invloed huwelijksgoederenregimeIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00627 en 15/00628 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5812 - 06-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00223, ECLI:NL:HR:2018:137)
Juiste heffing bij afkoop kapitaalverzekering / geen renteaftrek op TBS-resultaatIB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00442 - ECLI:NL:GHDHA:2017:425 - 22-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01751, ECLI:NL:HR:2018:128)
Geen dwangsom omdat belastingplichtige zelf onzorgvuldig heeft gehandeldFB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00502 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2143 - 12-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03543, ECLI:NL:HR:2018:131)
Onroerende zaak kwalificeert ten tijde van verkrijging niet als woning / opzetWBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00816 - ECLI:NL:GHARL:2017:5323 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03806, ECLI:NL:HR:2018:168)
Geen dienstbetrekking voor krantenbezorger / resultaat uit overige werkzaamhedenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01104 en 16/01105 - ECLI:NL:GHARL:2017:8427 - 26-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04945, ECLI:NL:HR:2018:173)
Terechte verzuimboete voor te late betaling MRB / gevolgen schending hoorplichtAuto - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00310 - ECLI:NL:GHDHA:2017:293 - 10-01-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00650, ECLI:NL:HR:2018:217)
Bezwaren ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard / dwangsom / proceskostenFB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00412 en 16/00413 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1186 - 25-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02667, ECLI:NL:HR:2018:210)
Geschrift ten onrechte aangemerkt als ambtshalve genomen beschikkingFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01338 - ECLI:NL:GHARL:2017:7521 - 30-08-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04713, ECLI:NL:HR:2018:214)
WOZ-waarde volkstuinen / reis- en verletkosten voor bijwonen taxatie bezwaarfaseLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00040, 16/00041, 17/00203 en 17/00204 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1781 - 20-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02664, ECLI:NL:HR:2018:275)
Terechte aanslagen rioolheffing / opbrengstlimiet niet overschredenLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01488 - ECLI:NL:GHARL:2017:4957 - 13-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03166, ECLI:NL:HR:2018:271)
Geen sprake van inhouding loonheffingen door Belgische vennootschapIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00294 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3229 - 13-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03636, ECLI:NL:HR:2018:272)
WOZ-waarde voormalig schoolgebouw dat in gebruik is bij kerkLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00520 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1786 - 21-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03644, ECLI:NL:HR:2018:278)
Subsidie op termijn terecht aangemerkt als negatieve persoonsgebonden aftrekIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00296 - ECLI:NL:GHARL:2017:5328 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03757, ECLI:NL:HR:2018:273)
WOZ-waarde jeugdgebouw / kerken- en waterstaatswerkenuitzondering niet van toepassingLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00521 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1787 - 21-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03812, ECLI:NL:HR:2018:279)
Vereiste aangifte niet gedaan / omkering bewijslast / verzuimboeteIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00007 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2099 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03813, ECLI:NL:HR:2018:274)
Geen verschoonbare termijnoverschrijding / bezwaar niet-ontvankelijkFB / S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/00148 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3397 - 27-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04307, ECLI:NL:HR:2018:280)
Verlies op onzakelijke lening niet aftrekbaar / geen prejudiciële vragenIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00908 - ECLI:NL:GHSHE:2017:362 - 03-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01191, ECLI:NL:HR:2018:291)
Terechte naheffing parkeerbelasting / formele onjuistheden / geen benadelingLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03771 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3068 - 05-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03837, ECLI:NL:HR:2018:296)
Vrijstellingen oldtimers van rechtswege beëindigd / geen schending artikel 1 EPAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01448 t/m 15/01452, 16/03356 en 16/03357 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3306 - 20-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04151, ECLI:NL:HR:2018:298)
Juiste objectafbakening hofjeswoningen, dienstwoning koster en bedrijfsruimtenLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00157 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1744 - 09-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03154, ECLI:NL:HR:2018:344)
Verzoek vergoeding bezwaarkosten / hoorplicht / rechtsbijstand niet beroepsmatigFB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00001 - ECLI:NL:GHSHE:2017:707 - 24-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01665, ECLI:NL:HR:2018:349)
Geen hoger aftrekbaar bedrag aan extra vervoerskosten wegens invaliditeitIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00462 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4036 - 28-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03809, ECLI:NL:HR:2018:346)
Aftrek zorgkosten / Rechtbank mocht niet terugkomen op oordelen tussenuitspraakIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00257 en 16/00258 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3847 - 07-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04864, ECLI:NL:HR:2018:347)
Terbeschikkingstelling auto aan dga / bijtelling ondanks verbod privégebruikLB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01418 t/m 16/01420 - ECLI:NL:GHARL:2017:3897 - 10-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02936, ECLI:NL:HR:2018:350)
Verzwegen inkomsten / compromis in hoger beroepsfase / gebondenheidIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00148 t/m 16/00155 - ECLI:NL:GHARL:2017:4928 - 13-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03506, ECLI:NL:HR:2018:351)