Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Artikel 81-overzicht

Overzicht van cassatieberoepen die in 2018 op grond van artikel 81 Wet RO zijn verworpen.

Er is ook een overzicht van artikel 81 Wet RO-arresten beschikbaar voor 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 en 2009.

Aftrek verbouwingskosten als specifieke zorgkosten / geen bron van inkomen meerIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00675 en 15/00676 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5369 - 01-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/00123, ECLI:NL:HR:2018:4).
Gemeente Naarden mag van netbeheerder in 2012 precariobelasting heffenLokaal - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00289 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1500 - 21-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/02184, ECLI:NL:HR:2018:8)
Recreatiepark is in hoofdzaak dienstbaar aan woondoeleindenLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00079 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1419 - 30-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/02317, ECLI:NL:HR:2018:3)
Weigering nultarief vanwege moedwillige betrokkenheid bij btw-carrouselfraudeBTW - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00407 - ECLI:NL:GHARL:2016:9284 - 22-11-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 januari 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/06245, ECLI:NL:HR:2018:51)
Vrijval HIR door ontbreken herinvesteringsvoornemen / geen rechtsgeldig compromisVPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01271 en 15/01315 - ECLI:NL:GHARL:2017:2850 - 04-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02521, ECLI:NL:HR:2018:54)
Naheffingsaanslag zonder tijdvak / geen interne compensatie door vergunninghouderAuto / FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00440 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1931 - 04-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02825, ECLI:NL:HR:2018:102)
Niet-ontvankelijk beroep / rechter mag op voorlopig oordeel terugkomenFB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03589 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3405 - 31-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03219, ECLI:NL:HR:2018:100)
Termijnoverschrijding / geen geldig verzoek om adreswijzigingVPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00528 - ECLI:NL:GHAMS:2017:2622 - 06-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03896, ECLI:NL:HR:2018:105)
Hoger beroep niet niet-ontvankelijk, maar ongegrondVPB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00571 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2122 - 04-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 26 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03914, LI:NL:HR:2018:106)
Terbeschikkingstellingsresultaat verkocht pand / invloed huwelijksgoederenregimeIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00627 en 15/00628 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5812 - 06-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00223, ECLI:NL:HR:2018:137)
Juiste heffing bij afkoop kapitaalverzekering / geen renteaftrek op TBS-resultaatIB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00442 - ECLI:NL:GHDHA:2017:425 - 22-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01751, ECLI:NL:HR:2018:128)
Geen dwangsom omdat belastingplichtige zelf onzorgvuldig heeft gehandeldFB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00502 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2143 - 12-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03543, ECLI:NL:HR:2018:131)
Onroerende zaak kwalificeert ten tijde van verkrijging niet als woning / opzetWBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00816 - ECLI:NL:GHARL:2017:5323 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03806, ECLI:NL:HR:2018:168)
Geen dienstbetrekking voor krantenbezorger / resultaat uit overige werkzaamhedenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01104 en 16/01105 - ECLI:NL:GHARL:2017:8427 - 26-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 9 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04945, ECLI:NL:HR:2018:173)
Terechte verzuimboete voor te late betaling MRB / gevolgen schending hoorplichtAuto - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00310 - ECLI:NL:GHDHA:2017:293 - 10-01-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00650, ECLI:NL:HR:2018:217)
Bezwaren ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard / dwangsom / proceskostenFB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00412 en 16/00413 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1186 - 25-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02667, ECLI:NL:HR:2018:210)
Geschrift ten onrechte aangemerkt als ambtshalve genomen beschikkingFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01338 - ECLI:NL:GHARL:2017:7521 - 30-08-2017 Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04713, ECLI:NL:HR:2018:214)
WOZ-waarde volkstuinen / reis- en verletkosten voor bijwonen taxatie bezwaarfaseLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00040, 16/00041, 17/00203 en 17/00204 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1781 - 20-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02664, ECLI:NL:HR:2018:275)
Terechte aanslagen rioolheffing / opbrengstlimiet niet overschredenLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01488 - ECLI:NL:GHARL:2017:4957 - 13-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03166, ECLI:NL:HR:2018:271)
Geen sprake van inhouding loonheffingen door Belgische vennootschapIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00294 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3229 - 13-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03636, ECLI:NL:HR:2018:272)
WOZ-waarde voormalig schoolgebouw dat in gebruik is bij kerkLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00520 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1786 - 21-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03644, ECLI:NL:HR:2018:278)
Subsidie op termijn terecht aangemerkt als negatieve persoonsgebonden aftrekIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00296 - ECLI:NL:GHARL:2017:5328 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03757, ECLI:NL:HR:2018:273)
WOZ-waarde jeugdgebouw / kerken- en waterstaatswerkenuitzondering niet van toepassingLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00521 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1787 - 21-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03812, ECLI:NL:HR:2018:279)
Vereiste aangifte niet gedaan / omkering bewijslast / verzuimboeteIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00007 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2099 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03813, ECLI:NL:HR:2018:274)
Geen verschoonbare termijnoverschrijding / bezwaar niet-ontvankelijkFB / S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 16/00148 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3397 - 27-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 februari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04307, ECLI:NL:HR:2018:280)
Verlies op onzakelijke lening niet aftrekbaar / geen prejudiciële vragenIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00908 - ECLI:NL:GHSHE:2017:362 - 03-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01191, ECLI:NL:HR:2018:291)
Terechte naheffing parkeerbelasting / formele onjuistheden / geen benadelingLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03771 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3068 - 05-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03837, ECLI:NL:HR:2018:296)
Vrijstellingen oldtimers van rechtswege beëindigd / geen schending artikel 1 EPAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01448 t/m 15/01452, 16/03356 en 16/03357 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3306 - 20-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 2 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04151, ECLI:NL:HR:2018:298)
Juiste objectafbakening hofjeswoningen, dienstwoning koster en bedrijfsruimtenLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00157 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1744 - 09-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03154, ECLI:NL:HR:2018:344)
Verzoek vergoeding bezwaarkosten / hoorplicht / rechtsbijstand niet beroepsmatigFB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00001 - ECLI:NL:GHSHE:2017:707 - 24-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01665, ECLI:NL:HR:2018:349)
Geen hoger aftrekbaar bedrag aan extra vervoerskosten wegens invaliditeitIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00462 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4036 - 28-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03809, ECLI:NL:HR:2018:346)
Aftrek zorgkosten / Rechtbank mocht niet terugkomen op oordelen tussenuitspraakIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00257 en 16/00258 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3847 - 07-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04864, ECLI:NL:HR:2018:347)
Terbeschikkingstelling auto aan dga / bijtelling ondanks verbod privégebruikLB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01418 t/m 16/01420 - ECLI:NL:GHARL:2017:3897 - 10-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02936, ECLI:NL:HR:2018:350)
Verzwegen inkomsten / compromis in hoger beroepsfase / gebondenheidIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00148 t/m 16/00155 - ECLI:NL:GHARL:2017:4928 - 13-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 16 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03506, ECLI:NL:HR:2018:351)
Inwonerschap / forfaitair voordeel buitenlandse beleggingslichamenIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 14/00741 t/m 14/00745 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5750 - 22-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00474, ECLI:NL:HR:2018:407)
Geen ondernemerschap ten aanzien van kantoor / vernietiging naheffingsaanslagenBTW - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00897 en 15/00898 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1271 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02789, ECLI:NL:HR:2018:400)
Omkering bewijslast / redelijke schatting / diverse formele stellingenIB - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00890 t/m 15/00893 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1269 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02792, ECLI:NL:HR:2018:409)
Aankoopsom woning geen uitgave wegens ziekte / geen sprake van hulpmiddelIB - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00884, 15/00885 en 15/00886 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1267 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02794, ECLI:NL:HR:2018:415)
Juiste achterwaartse verliesverrekening / geen immateriële schadevergoedingIB - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00883 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1266 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02795, ECLI:NL:HR:2018:416)
Terechte naheffing omzetbelasting / ondernemerschap / geen dubbele heffingBTW - Uitspraak Hof Den Haag - 15/00878 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1263 - 02-05-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02798, ECLI:NL:HR:2018:418)
WOZ-waardering grasland met schuren / terechte aanslag OZB gebruikersbelastingLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00438 en 16/00439 - ECLI:NL:GHARL:2017:6234 - 18-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04249, ECLI:NL:HR:2018:401)
Geen ongeoorloofd onderscheid bij vrijstellingen erfbelasting / stukken van de zaakS&E - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00029 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2430 - 19-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 23 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04310, ECLI:NL:HR:2018:402)
Outdooractiviteiten van activiteiten- en evenementenbureau vallen door gebruikte locaties niet onder verlaagd tariefBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00027 - ECLI:NL:GHARL:2016:5198 - 28-06-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/04080, ECLI:NL:HR:2018:476)
Tariefindeling voor douanerechten van harpsluitingAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00776 - ECLI:NL:GHAMS:2016:4516 - 15-11-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/05990, ECLI:NL:HR:2018:477)
VAR-wuo medewerker thuiszorg voor terminale patiënten terecht herzien in VAR-loonIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01435 en 15/01436 - ECLI:NL:GHARL:2016:10247 - 20-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00397, ECLI:NL:HR:2018:467)
Tariefindeling voor douanerechten van stof voor plisségordijnenAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00295 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1146 - 14-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01603, ECLI:NL:HR:2018:478)
Geen bron van inkomen voor beeldend kunstenaar / geen aftrek extra vervoerskosten IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00825 - ECLI:NL:GHARL:2017:5322 - 27-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03481, ECLI:NL:HR:2018:460)
Ziekenverzorgster die AWBZ-zorg verleent is geen ondernemerIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00903 en 16/00904 - ECLI:NL:GHARL:2017:6786 - 15-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00490, ECLI:NL:HR:2018:462)
Belegging in teakhout / vermogensrendementsheffing niet te hoog / beslistermijnIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00389 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3585 - 05-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04640, ECLI:NL:HR:2018:464)
VAR-wuo voor machinist terecht herzien en vervangen door VAR-loonIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00439 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2415 - 22-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04662, ECLI:NL:HR:2018:468)
Pensioenuitkering terecht tot belastbaar inkomen gerekend / omkering bewijslastIB / FB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00065 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3584 - 26-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 30 maart 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05222, ECLI:NL:HR:2018:472)
Btw-naheffingsaanslag van € 355.534 voor (frauderende) bouwondernemerBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 11/00438 - ECLI:NL:GHARL:2016:3128 - 19-04-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/02792, ECLI:NL:HR:2018:515)
E-reader terecht op basis van hoofdfunctie ingedeeld onder sluitpost GNAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00311 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1147 - 16-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01658, ECLI:NL:HR:2018:528)
Onterechte toepassing margeregeling door caravanhandelaarBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00293 - ECLI:NL:GHARL:2017:2311 - 21-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02052, ECLI:NL:HR:2018:530)
Juiste legesaanslag voor nieuwe aanvraag omgevingsvergunningenLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01009 - ECLI:NL:GHARL:2017:7187 - 22-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04537, ECLI:NL:HR:2018:518)
Terechte naheffing voor ter beschikking gestelde auto / vergrijpboete vernietigdLB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00563 - ECLI:NL:GHAMS:2017:3772 - 29-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04709, ECLI:NL:HR:2018:519)
Terechte herzieningsbeschikking van restant persoonsgebonden aftrekIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01360 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4286 - 06-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05315, ECLI:NL:HR:2018:521)
Geen kostenvergoeding vanwege vergissing van € 1FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00017 - ECLI:NL:GHAMS:2018:96 - 18-01-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 6 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00337, ECLI:NL:HR:2018:526)
Gepretendeerde overheidsvergoeding niet verrekenbaar met aanslagIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01165 en 15/01166 - ECLI:NL:GHSHE:2016:3711 - 18-08-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (16/04786, ECLI:NL:HR:2018:589)
Taiwanese KvK is geen douaneautoriteit / navordering antidumpingrechtenAlg - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00871 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5575 - 06-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/00218, ECLI:NL:HR:2018:580)
Systeem artikel 28c Invorderingswet 1990 geoorloofd / immateriële schade / proceskostenvergoedingAuto / FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00422 - ECLI:NL:GHARL:2017:1591 - 28-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01548, ECLI:NL:HR:2018:583)
Invoer margeauto / immateriële schade en proceskosten / samenhangende zakenAuto - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00428 - ECLI:NL:GHARL:2017:2693 - 28-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02091, ECLI:NL:HR:2018:582)
Invoer marge-auto / passende rentevergoeding / immateriële schade en proceskostenAuto - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00434 - ECLI:NL:GHARL:2017:2590 - 28-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02101, ECLI:NL:HR:2018:564)
Toepassing margeregeling bij handel in munten / geen dubbele belastingBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00369 - ECLI:NL:GHARL:2017:2583 - 28-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02195, ECLI:NL:HR:2018:588)
Controle met scanauto niet strijdig met artikel 8 EVRM / geen kostenvergoedingFB / Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00205 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1783 - 25-04-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/02365, ECLI:NL:HR:2018:566)
Ambtshalve vastgestelde aanslagen omdat vereiste aangiften niet zijn gedaanIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00263 t/m 16/00266 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3073 - 06-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/03811, ECLI:NL:HR:2018:590)
Vernietiging informatiebeschikking inzake verzwegen bankrekening KB-LuxFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01235 - ECLI:NL:GHARL:2017:5864 - 11-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04027, ECLI:NL:HR:2018:568)
Crisisheffing voor voetbalclub in Eredivisie geen buitensporige lastLB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03794 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3406 - 27-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04331, ECLI:NL:HR:2018:570)
Naheffing bpm ter zake van ingevoerde auto / geen strijd met artikel 110 VWEUAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03452 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3642 - 17-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04502, ECLI:NL:HR:2018:591)
Verrekening van onjuiste voorlopige aanslag met definitieve aanslagIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00001 - ECLI:NL:GHARL:2017:7522 - 30-08-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04706, ECLI:NL:HR:2018:572)
Terechte naheffing privégebruik auto / vernietiging vergrijpboeteLB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01110 t/m 16/01114 - ECLI:NL:GHARL:2017:7657 - 05-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 13 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04865, ECLI:NL:HR:2018:573)
Bij afkoop lijfrente is terecht revisierente in rekening gebrachtIB / P&L - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00366 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1520 - 18-01-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 20 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01043, ECLI:NL:HR:2018:627)
Bosbouwvrijstelling niet van toepassing / geen gewekt vertrouwenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00328 en 16/00329 - ECLI:NL:GHARL:2017:5862 - 11-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 20 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04041, ECLI:NL:HR:2018:639)
Redelijke schatting inkomsten henneptelerIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00328 en 17/00352 - ECLI:NL:GHAMS:2017:3121 - 20-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 20 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/04277, ECLI:NL:HR:2018:641)
Vermakelijkheidsretributie voor verhuur van onbemande sloepen in AmsterdamLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00589 en 16/00590 - ECLI:NL:GHAMS:2017:4033 - 03-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 20 april 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05345, ECLI:NL:HR:2018:629)
Verplichting tot betaling licentievergoeding / zakelijkheid hoogte vergoedingLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00016 - ECLI:NL:GHAMS:2016:1464 - 05-04-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/0004, ECLI:NL:HR:2018:673)
Besluit tot verstrekken btw-nummer is uitgezonderd van bezwaar en beroepFB / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00497 - ECLI:NL:GHSHE:2017:702 - 23-02-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/01660, ECLI:NL:HR:2018:674)
Vernietiging naheffingsaanslag na bezwaar / afzien van horen / geen kostenvergoedingLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03516 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5172 - 24-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05085, ECLI:NL:HR:2018:689)
Inspecteur handelde niet onrechtmatig door aangifte nader te onderzoekenIB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00365 - ECLI:NL:GHDHA:2017:2861 - 06-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/05320, ECLI:NL:HR:2018:690)
Forensenbelasting voor inwoner Italië met recreatiewoning in NederlandLokaal - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/262 - ECLI:NL:RBDHA:2017:14060 - 23-11-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 4 mei 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (17/06111, ECLI:NL:HR:2018:691)