Artikel 81-overzicht

Overzicht van cassatieberoepen die in 2019 op grond van artikel 81 Wet RO zijn verworpen

Als de Hoge Raad vindt dat een klacht niet tot cassatie kan leiden of niet van belang is voor de rechtseenheid of -ontwikkeling, dan kan de Hoge Raad de klacht onder verwijzing naar artikel 81 Wet op rechterlijke organisatie (Wet RO) afwijzen en hoeft dan niet in te gaan op de cassatiemiddelen.

Er is een overzicht van artikel 81 Wet RO-arresten beschikbaar voor 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 en 2009.

Vorming HIR / herinvesteringsvoornemen / verhuur pand binnen fiscale eenheidVPB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00344 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1714 - 13-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 11 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/03603, ECLI:NL:HR:2019:33)
Geen dwangsom omdat correcte ingebrekestelling ontbreektFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00469 - ECLI:NL:GHARL:2018:2409 - 13-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 11 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02415, ECLI:NL:HR:2019:37)
Voormalig werknemer accountantskantoor kan niet meer op goodwill afschrijvenIB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01428 - ECLI:NL:GHARL:2017:7696 - 05-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 18 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/04862, ECLI:NL:HR:2019:58).
Aftrek voorbelasting / pro rata aftrek i.v.m. vrijgestelde rente-inkomstenBTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00792 en 15/00794 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4293 - 06-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 18 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/05438, ECLI:NL:HR:2019:66)
Parkeerder is niet de belastingplichtige voor de dagtoeristenbelasting

Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00288 - ECLI:NL:GHAMS:2018:1284 - 08-03-2018

Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 18 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01568, ECLI:NL:HR:2019:70)
WOZ-waardering geen exacte wetenschap / WOZ-waarde niet te hoog vastgesteldLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00863 en 17/00864 - ECLI:NL:GHDHA:2018:592 - 28-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 18 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01954, ECLI:NL:HR:2019:69)
Aanmaningskosten / met een dwangbevel begint een nieuwe verjaringstermijnFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01045 - ECLI:NL:GHARL:2017:9355 - 31-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 25 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/05806, ECLI:NL:HR:2019:101)
Bezwaar tegen VAR-beschikking niet-ontvankelijk / geen schadevergoedingIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01442 en 16/01443 - ECLI:NL:GHARL:2017:11200 - 19-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 25 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/00428, ECLI:NL:HR:2019:102)
Navordering verzwegen inkomsten autohandelaar / informatiebeschikking / bewijslastIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01405 t/m 16/01414 - ECLI:NL:GHARL:2018:1690 - 20-02-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 25 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01282, ECLI:NL:HR:2019:104)
Geen heffingsrecht binnenhavengeld voor deel schip dat op provinciewater ligtLokaal - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 17/00341, 17/00342, 17/00392 - ECLI:NL:GHAMS:2018:1918 - 15-05-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 februari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02715, ECLI:NL:HR:2019:160)
Juiste legesheffing voor aanvraag omgevingsvergunningLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00966 - ECLI:NL:GHARL:2018:6308 - 10-07-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 1 februari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/03192, ECLI:NL:HR:2019:161)
Terechte navordering in verband met prijsgegeven stamrechtIB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 17/00129 - ECLI:NL:GHAMS:2017:3737 - 27-07-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 februari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/04210, ECLI:NL:HR:2019:179)
Diverse inkomenscorrecties / geen omkering en verzwaring bewijslastIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00564 en 17/00565 - ECLI:NL:GHARL:2018:5632 - 19-06-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 februari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/03059, ECLI:NL:HR:2019:180)
Eigenhandige verrekening verschuldigde btw met verwachte teruggaaf / terechte boeteBTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00102 - ECLI:NL:GHARL:2018:4167 - 08-05-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 februari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02382, ECLI:NL:HR:2019:230)
Geen terugbetaling douanerechten in verband met ingevoerde knoflookAlg - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 17/00433 - ECLI:NL:GHAMS:2018:449 - 13-02-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 februari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01264, ECLI:NL:HR:2019:286)
Centrale levensplaats niet in Zeeland / geen eigen woningIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03505 en 16/03506 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1495 - 05-04-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 februari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02051, ECLI:NL:HR:2019:289)
Geen afdrachtvermindering onderwijs voor training 'Slimmer produceren'LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00468 - ECLI:NL:GHAMS:2018:1439 - 17-04-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 februari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02344, ECLI:NL:HR:2019:278)
Geen afdrachtvermindering onderwijs omdat praktijkovereenkomsten niet aan voorwaarden voldoenLB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00557 - ECLI:NL:GHARL:2018:4807 - 29-05-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 februari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02789, ECLI:NL:HR:2019:280)
Overgangsregeling stamrechtvrijstelling niet van toepassingLB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03482 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3957 - 14-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/05027, ECLI:NL:HR:2019:266)
Geen omkering bewijslast omtrent inhoudingsplicht en hoogte naheffingsaanslagenLB - Uitspraak Hof Den Bosch - 13/01027 t/m 13/01029 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5846 - 21-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/00433, ECLI:NL:HR:2019:325)
Heffing IB naar aanleiding van klikbrief / geen schending geheimhoudingsplichtIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00501 en 17/00502 - ECLI:NL:GHARL:2018:3237 - 10-04-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02158, ECLI:NL:HR:2019:323)
Belastingplicht en premieplicht voor inwoonster BelgiëIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03815 en 16/03816 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2635 - 15-06-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 8 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02980, ECLI:NL:HR:2019:324)
Niet afgedragen loonheffing is vorderbaar en gedeeltelijk inbaarIB / LB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01337 - ECLI:NL:GHARL:2017:7796 - 05-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/04336, ECLI:NL:HR:2019:364)
Inspecteur liet btw-schulden terecht ten gunste van de winst vrijvallenIB / BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00510 t/m 17/00513 - ECLI:NL:GHARL:2017:10966 - 12-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/00329, ECLI:NL:HR:2019:366)
Reclamebelasting voor aankondigingen op abri en mupi / strijd gelijkheidsbeginselLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00461 - ECLI:NL:GHAMS:2018:284 - 02-01-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/00529, ECLI:NL:HR:2019:356)
Terechte aanslag schenkingsrecht 24 jaar na schenkingS&E - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00737 - ECLI:NL:GHDHA:2018:796 - 27-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01585, ECLI:NL:HR:2019:357)
Auto niet duurzaam uitgevoerd / artikel 10a Wet BPM niet van toepassingAuto - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03503 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1133 - 15-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01642, ECLI:NL:HR:2019:367)
Terechte aanslagen rioolheffing ten aanzien van recreatiewoningenLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00460 en 17/00516 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2786 - 29-06-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/03543, ECLI:NL:HR:2019:360)
Terechte naheffing inzake bijtelling privégebruik bestelauto / geen grove schuldLB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00839 en 17/00840 - ECLI:NL:GHARL:2018:6158 - 03-07-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/03567, ECLI:NL:HR:2019:361)
Afwijzing herzieningsverzoekFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00851 t/m 17/00857 - ECLI:NL:GHARL:2018:6896 - 31-07-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 15 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/03843, ECLI:NL:HR:2019:362)
Geen bekendmaking terinzagelegging NEN-normblad / heffingsmaatstaf onverbindendLokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 16/00371 - ECLI:NL:GHAMS:2018:588 - 06-02-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01156, ECLI:NL:HR:2019:409)
Geen legesheffing in verband met bestemmingsplanherziening / individualiseerbaar belangLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01093 - ECLI:NL:GHARL:2018:1459 - 13-02-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01249, ECLI:NL:HR:2019:410)
Toepassing verlengde navorderingstermijn voor KB-Luxhouder

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00968 e.v. - ECLI:NL:GHSHE:2018:2187 - 18-05-2018

Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02702, ECLI:NL:HR:2019:411)
Leges omgevingsvergunning / geen schending vormvoorschriftenLokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00640 - ECLI:NL:GHARL:2018:4338 - 15-05-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02759, ECLI:NL:HR:2019:405)
Bijtelling privégebruik dga / 17 van 79 ritten naar golfclub aangemerkt als privéLB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03337 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2707 - 21-06-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/03303, ECLI:NL:HR:2019:408)
NiNbi-beschikking terecht afgegeven met forfaitair voordeel uit sparen en beleggenIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00225 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2860 - 06-07-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/03497, ECLI:NL:HR:2019:414)
Buitenlands pensioen terecht tot het bijdrage-inkomen voor de Zvw gerekendIB / SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00710 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2929 - 12-07-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 22 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/03609, ECLI:NL:HR:2019:415)
Niet-ontvankelijk bezwaar tegen naheffingsaanslag parkeerbelasting / machtigingLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00736 - ECLI:NL:GHDHA:2017:4017 - 19-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 29 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00472, ECLI:NL:HR:2019:440)
Navordering voor restauranthouder die gebruikmaakte van afroommoduleIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03620 t/m 16/03622 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1284 - 22-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 29 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01670, ECLI:NL:HR:2019:455)
Twee naast elkaar gelegen appartementen vormen niet één eigen woningIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00022 - ECLI:NL:GHAMS:2018:1420 - 26-04-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 29 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02422, ECLI:NL:HR:2019:452)
Zwitserse bankrekening / terechte informatiebeschikking / geen fishing expeditionIB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00901 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1800 - 17-07-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 29 maart 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/03739, ECLI:NL:HR:2019:454)
Te lage aangiften omzetbelasting advocatenkantoor / terechte naheffingBTW - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00442 - ECLI:NL:GHDHA:2017:4203 - 08-12-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/00241, ECLI:NL:HR:2019:511)
Koel- en rijpingscellen en stellages behoren tot grondslag overdrachtsbelastingWBR - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 17/00613 - ECLI:NL:GHAMS:2018:1600 - 17-04-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/02160, ECLI:NL:HR:2019:515)
Rijnvarende in Nederland verzekerd / redelijke termijn / bijzondere omstandigheidSV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00906 - ECLI:NL:GHDHA:2018:2058 - 20-06-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/03266, ECLI:NL:HR:2019:523)
WOZ-waarde woning niet te hoog vastgesteld / geen schending gelijkheidsbeginselLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00423 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1760 - 29-06-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/03427, ECLI:NL:HR:2019:539)
NiNbi-beschikking terecht en voor een niet te hoog bedrag afgegevenIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00750 - ECLI:NL:GHSHE:2018:3666 - 31-08-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/04111, ECLI:NL:HR:2019:530)
Vergoedingen voor beëindiging werkzaamheden als cardioloog behoren tot winstIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00692 - ECLI:NL:GHSHE:2018:3703 - 06-09-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/04372, ECLI:NL:HR:2019:544)
Percelen voor aanleg golfbaan geen bouwterrein / naheffing overdrachtsbelastingWBR - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 17/00432 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1401 - 30-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 12 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01700, ECLI:NL:HR:2019:582)
Aftrek onderhoudskosten monumentaal park / niet-aftrekbare huurderslastenIB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00866 t/m 17/00869 - ECLI:NL:GHARL:2018:5990 - 26-06-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 12 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/03318, ECLI:NL:HR:2019:578)
Verrekenbare bronbelasting dividenden uit EU-landen maximaal 15% / contractbreukIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00694 - ECLI:NL:GHSHE:2018:3653 - 31-08-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 12 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/04260, ECLI:NL:HR:2019:581)
Aftrek specifieke zorgkosten niet aannemelijk gemaaktIB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00387 - ECLI:NL:GHAMS:2018:4044 - 01-11-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 12 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/04938, ECLI:NL:HR:2019:586)
Geen aftrek voorbelasting voor kosten IB-procedures dgaBTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03864 en 16/03865 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1397 - 30-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 19 april 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (18/01973, ECLI:NL:HR:2019:644)