Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Artikel 81-overzicht

Overzicht van cassatieberoepen die in 2018 op grond van artikel 81 Wet RO zijn verworpen.

Er is ook een overzicht van artikel 81 Wet RO-arresten beschikbaar voor 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 en 2009.

Aftrek verbouwingskosten als specifieke zorgkosten / geen bron van inkomen meerIB - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00675 en 15/00676 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5369 - 01-12-2016Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/00123, ECLI:NL:HR:2018:4).
Gemeente Naarden mag van netbeheerder in 2012 precariobelasting heffenLokaal - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 16/00289 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1500 - 21-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/02184, ECLI:NL:HR:2018:8)
Recreatiepark is in hoofdzaak dienstbaar aan woondoeleindenLokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00079 - ECLI:NL:GHSHE:2017:1419 - 30-03-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 5 januari 2018 door de Hoge Raad (deels) verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/02317, ECLI:NL:HR:2018:3)