Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Artikel 81-overzicht

Overzicht van cassatieberoepen die in 2019 op grond van artikel 81 Wet RO zijn verworpen

Als de Hoge Raad vindt dat een klacht niet tot cassatie kan leiden of niet van belang is voor de rechtseenheid of -ontwikkeling, dan kan de Hoge Raad de klacht onder verwijzing naar artikel 81 Wet op rechterlijke organisatie (Wet RO) afwijzen en hoeft dan niet in te gaan op de cassatiemiddelen.

Er is ook een overzicht van artikel 81 Wet RO-arresten beschikbaar voor 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 en 2009.

Zie voor een versie van de tabel met werkende links naar jurisprudentie: nieuwsbericht van 1 januari 2019 >

Vorming HIR / herinvesteringsvoornemen / verhuur pand binnen fiscale eenheidVPB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00344 - ECLI:NL:GHDHA:2017:1714 - 13-06-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 11 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/03603, ECLI:NL:HR:2019:33)
Geen dwangsom omdat correcte ingebrekestelling ontbreektFB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00469 - ECLI:NL:GHARL:2018:2409 - 13-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 11 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/02415, ECLI:NL:HR:2019:37)
Voormalig werknemer accountantskantoor kan niet meer op goodwill afschrijvenIB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01428 - ECLI:NL:GHARL:2017:7696 - 05-09-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 18 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/04862, ECLI:NL:HR:2019:58).
Aftrek voorbelasting / pro rata aftrek i.v.m. vrijgestelde rente-inkomstenBTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00792 en 15/00794 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4293 - 06-10-2017Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 18 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 17/05438, ECLI:NL:HR:2019:66)
Parkeerder is niet de belastingplichtige voor de dagtoeristenbelasting

Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00288 - ECLI:NL:GHAMS:2018:1284 - 08-03-2018

Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 18 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01568, ECLI:NL:HR:2019:70)
WOZ-waardering geen exacte wetenschap / WOZ-waarde niet te hoog vastgesteldLokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00863 en 17/00864 - ECLI:NL:GHDHA:2018:592 - 28-03-2018Het cassatieberoep tegen deze uitspraak is op 18 januari 2019 door de Hoge Raad verworpen op grond van artikel 81 Wet RO (nr. 18/01954, ECLI:NL:HR:2019:69)