Keuze rechtsvorm

Alles over

Investeringsaftrek

Over dit thema

De ondernemer die in bedrijfsmiddelen investeert kan (naast de afschrijvingen) soms een deel van het investeringsbedrag aftrekken van de winst. Dit heet de investeringsaftrek. Deze aftrek is een verzamelnaam voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. In dit dossier komen de voorwaarden voor de investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling aan bod.

Voor investeringsregelingen zie ook hoofdstuk 16 .

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Percentage kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

IB Almanak - 01-01-2020

VPB Almanak

Investeringsregelingen

VPB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

IB

Besluiten

Energie-investeringsaftrek (EIA)

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.40. Investeringsaftrek

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.42a. Milieu-investeringsaftrek

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.47. Desinvesteringsbijtelling

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.44. Investeringsaftrek bij nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddelen

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.42. Energie-investeringsaftrek

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.41. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

01-01-2024 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3. Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek per 1 januari 2012

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2011/431M - 23-12-2011

Besluiten

Wijzigingsbesluit investeringsaftrek m.b.t. zonnepanelen

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2016-101667 - 08-12-2016

Besluiten

Geactualiseerd besluit over investeringsaftrek

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/106M - 17-03-2014

Besluiten

'Elektrisch aangedreven voertuig' aangemerkt als bedrijfsmiddel voor MIA

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/1398M - 26-02-2010

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Ondernemer krijgt geen investeringsaftrek voor warmtepomp en kan hierop evenmin afschrijven

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/01144 en 13/01167 - ECLI:NL:GHARL:2015:6569 - 08-09-2015

...Meer

Nieuws

Nieuws

Reparatie Milieulijst 2018

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENW/BSK-2018/114910 - 27-06-2018

Nieuws

Energielijst 2018 gepubliceerd

IB / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000226727 - 28-12-2017

Nieuws

Milieulijst 2018 gepubliceerd

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2017/276675 - 11-12-2017

Nieuws

Vragen in aangifte vervangen verklaringen en verzoeken investeringsaftrek

IB / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 17-01-2017

Nieuws

Kamerbrief over kabinetsreactie op rapport Beleidsevaluatie EIA 2012-2017

IB / VPB - Bericht Ministerie van Economische Zaken - DGETM-EI/18100279 - 14-06-2018

Nieuws

Milieulijst 2017 gepubliceerd

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENM/BSK-2016/232875 - 29-12-2016

Nieuws

Energielijst 2019 gepubliceerd / verlaging percentage EIA naar 45%

IB / VPB - Bericht Ministerie van Economische Zaken - WJZ/18291582 - 21-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Investeren voor ondernemers

IB / VPB - 01-01-2015 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Groen, groener, groenst - fiscale mogelijkheden voor investeren

IB / VPB - 01-01-2016 - R.J. Meijer

...Meer