Help

Op deze Help-pagina vindt u een toelichting op het gebruik van FiscaalTotaal en antwoorden op veelgestelde vragen.

Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden, dan kunt u voor inhoudelijke vragen contact opnemen met de redactie (e-mail: redactie@nextens.nl). Voor technische vragen of inlogproblemen kunt u contact opnemen met de Technische Service Desk via www.nextens.nl/contact.Inhoudsopgave
Abonnement
Afkortingen wetten en belastingen
Algemene voorwaarden
Almanakken: printen en tekstgedeelten kopiëren
E-mailadres toevoegen als veilige afzender
E-mailadres wijzigen
Favorieten en notities
Gebruikers toevoegen
Gegevens wijzigen
Helpdesk
Informatiebronnen
Inloggen
Jurisprudentie
Nieuws
Nieuwsbrief
Notities
Over FiscaalTotaal
Printen en downloaden
Proefabonnement
Rekentools
Sneltoetsen
Themadossiers
Uitloggen
Wachtwoord vergeten?
Zoeken
Zoeken op datum
Zoeken op nummer
E-mailadres toevoegen als veilige afzender


Abonnement
Informatie over abonnementen kunt u vinden op www.nextens.nl/fiscaal-totaal.

Voor een persoonlijke demonstratie van FiscaalTotaal of voor bijzondere prijsafspraken bij meer dan drie gebruikers kunt u contact opnemen met onze accountmanagers (zie www.nextens.nl/fiscaal-totaal). Een persoonlijke demonstratie is gratis en verplicht u tot niets.

Voor informatie over lopende abonnementen of het beëindigen van een abonnement kunt u contact opnemen met de Klantenservice van LexisNexis Risk Solutions Group via  www.nextens.nl/contact.

Waar kan ik mijn abonnementsnummer vinden?
U vindt uw abonnementsnummer op uw factuur.

Stopt mijn abonnement automatisch?
Nee, tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle abonnementen die u afsluit tot wederopzegging en worden ze automatisch verlengd.

Wanneer eindigt mijn abonnement?
U kunt de looptijd van uw abonnement opvragen bij onze Klantenservice via www.nextens.nl/contact.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?
U dient een beëindiging van uw abonnement uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum van uw abonnement aan onze Klantenservice door te geven. Dit kan op twee manieren:
• Schriftelijk door een brief te sturen naar: LexisNexis Risk Solutions Group, t.a.v. Klantenservice DSG, Postbus 152, 1000 AD Amsterdam
• Via de website www.nextens.nl/contact


Afkortingen wetten en belastingen
FiscaalTotaal gebruikt voor de verschillende wetten en belastingen de volgende afkortingen:

 • Alg.: algemeen
 • Auto: autobelastingen;
 • AWB: algemene wet bestuursrecht;
 • AWR: algemene wet inzake rijksbelastingen;
 • BPM: belasting van personenauto's en motorrijwielen;
 • BVDB: besluit voorkoming dubbele belasting;
 • DB: dividendbelasting;
 • FB: formeel belastingrecht;
 • IB: inkomstenbelasting;
 • Inv.: invorderingswet;
 • LB: loonbelasting;
 • Lokaal: lokale heffingen;
 • MRB: motorrijtuigenbelasting;
 • OB: omzetbelasting;
 • P&L: pensioen en lijfrente;
 • S&E: schenken en erven;
 • SV: sociale verzekeringen;
 • SW: successiewet;
 • VPB: vennootschapsbelasting;
 • WBR: wet op belastingen van rechtsverkeer;
 • WOZ: waardering onroerende zaken.


Algemene voorwaarden
FiscaalTotaal is een product van LexisNexis Risk Solutions Group bv. De gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden van LexisNexis Risk Solutions Group kunt u hier lezen.


Almanakken: printen en tekstgedeelten kopiëren
Bij de almanakken krijgt u steeds één hoofdstuk op uw scherm. Als u het hele hoofdstuk wilt printen, vink dan het hokje voor de hoofdstuktitel aan. Klik daarna op de knop met de afbeelding van een printer. U kunt ook kiezen voor het afdrukken één of meer (sub)paragrafen door de hokjes voor de betreffende paragraaftitels aan te vinken. Vinkt u een paragraaf aan (bijvoorbeeld 15.2), dan worden ook de (sub)subparagrafen afgedrukt (bijvoorbeeld 15.2.1. en 15.2.1.1).

Als u een gedeelte van een almanaktekst wilt kopiëren om bijvoorbeeld in Word te gebruiken, dan kunt u de betreffende hoofdstukken/paragrafen op dezelfde manier als hierboven selecteren door de hokjes voor de titels aan te vinken. Klik vervolgens op de printknop: u krijgt nu een tekst zonder links die u kunt selecteren en vervolgens kopiëren en plakken in Word of een e-mailprogramma (via de rechtermuisknop of de toetsencombinatie Ctrl C > Ctrl V).

Via de printknop kunt u ook van de geselecteerde tekst een pdf-bestand te maken. Hiervoor heeft u een pdf-printer nodig. Dit zijn programma's die u (gratis) kunt downloaden van internet (zie bijvoorbeeld doPDF). U volgt dezelfde handelingen als bij het printen, maar de pagina wordt opgeslagen als pdf-bestand in plaats van afgedrukt. Dit gaat als volgt: klik op de printknop. In plaats van een printer selecteert u 'PDF'. Vervolgens kunt het pdf-bestand een naam geven en opslaan.


E-mailadres wijzigen
Wilt u het e-mailadres wijzigen waarmee u inlogt op FiscaalTotaal, dan kunt u contact opnemen met de Technische Service Desk, zie www.nextens.nl/contact.

Wilt u alleen het e-mailadres wijzigen waar de FiscaalTotaal-nieuwsbrief naartoe wordt verstuurd (en dus niet het e-mailadres waarmee u inlogt), dan kunt u dit doen door te klikken op de link onderin elke editie van de nieuwsbrief.


Favorieten en notities
In 'Favorieten en notities' kunt u favoriete pagina's en notities bewaren en raadplegen. U kunt alle soorten pagina's (nieuws, themadossiers, almanakken, wetteksten, fiscale cijfers, tools) opslaan en voorzien van een notitie. Bij almanakken en wetteksten vindt u de knop 'Notitie maken' achter de hoofdstuk-/paragraaftitel, bij overige bronnen staat deze knop in de rechterkantlijn. U krijgt een scherm waar u een titel en een notitie kunt invullen. Klik tot slot op de knop 'bewaar'. U kunt ze terugvinden door te klikken op de link 'Favorieten en notities' rechtsboven op elke pagina.


Gebruikers toevoegen
Een abonnement op FiscaalTotaal is bestemd voor maximaal drie gebruikers. Heeft u een abonnement en wilt u een of meer gebruikers toevoegen, neem dan contact op met de Technische Service Desk via www.nextens.nl/contact. Vermeld svp de naam van uw organisatie/bedrijf, het e-mailadres van de hoofdgebruiker, de voorletters en achternamen van de nieuwe gebruikers en hun e-mailadres.
Wilt u met meer dan drie gebruikers gebruikmaken van FiscaalTotaal, dan kunt u contact opnemen met onze accountmanagers via www.nextens.nl/contact.


Gegevens wijzigen
Wilt u uw e-mailadres aanpassen of overige gegevens zoals uw adres wijzigen, dan kunt u dit doen op www.nextens.nl/contact.
Let op: u wijzigt dan uw gegevens voor alle websites van LexisNexis Risk Solutions Group die u gebruikt.


Helpdesk
Heeft u meer uitleg nodig? Stel dan een vraag aan de redactie van FiscaalTotaal via de pagina Contact. Heeft u een technisch probleem, dan kunt u contact opnemen met de Technische Service Desk via www.nextens.nl/contact. Vermeld altijd uw gebruikersnaam. De helpdesk kan u dan sneller van dienst zijn.


Informatiebronnen
De volgende informatiebronnen staan op FiscaalTotaal (met het abonnement FiscaalTotaal Professional heeft u toegang tot alle informatie; met FiscaalTotaal for Financials of FiscaalTotaal Praktijk heeft u toegang tot een selectie):
- Acht fiscale almanakken inclusief oude jaargangen;
- Fiscale wijzers;
- Nieuws en jurisprudentie vanaf oktober 1996;
- Samenvattingen van vakliteratuur en de volledige artikelen uit BelastingMagazine en Fiscaal Advies;
- Checklists;
- Commentaar, zowel thematisch als artikelsgewijs;
- Templates (modellen voor verzoeken, overeenkomsten etc.);
- Documentatie voor uw cliënt/collega;
- Rekentools;
- Themadossiers over de belangrijkste adviesonderwerpen;
- Actuele wetteksten en jaarlijkse versies vanaf ultimo 2002. Bovendien is de Wet Inkomstenbelasting 1964 beschikbaar zoals die van toepassing was op 31 december 2000;
- Actuele fiscale en financiële cijfers.


Inloggen
U kunt inloggen via de knop 'Aanmelden' rechtsboven op de homepagina. Als u bent ingelogd, verschijnt daar uw e-mailadres. U kunt uitloggen door te klikken op de knop 'Uitloggen'.

De informatie op FiscaalTotaal is alleen toegankelijk voor abonnees. Informatie over een (proef)abonnement vindt u op www.nextens.nl/fiscaal-totaal.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via www.nextens.nl/contact. Kunt u om een andere reden niet inloggen, dan kunt u via die pagina contact opnemen met de Technische Service Desk.


Jurisprudentie
FiscaalTotaal publiceert dagelijks een aantal juridisch belangwekkende uitspraken van het Europees Hof van Justitie, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Ook conclusies van de advocaten-generaal worden opgenomen. Van elke uitspraak is een samenvatting en de integrale tekst beschikbaar. FiscaalTotaal bevat jurisprudentie vanaf 1996. U vindt de uitspraken bij het onderdeel Nieuws.


Nieuws
FiscaalTotaal publiceert dagelijks nieuwsberichten: hieronder vallen jurisprudentie, besluiten van de staatssecretaris van Financiën en overige berichten van het ministerie, commentaren van beroepsorganisaties op wetsvoorstellen, en berichten uit overige bronnen die relevant zijn voor FiscaalTotaal. Het nieuws is terug te vinden per bron en daarnaast per belastingsoort. Er zijn elf belastingsoorten: algemeen, autobelastingen, inkomstenbelasting, omzetbelasting, formeel belastingrecht, vennootschapsbelasting, loonbelasting, sociale verzekeringen, schenken en erven, wet op belastingen van rechtsverkeer, pensioen en lijfrente, en lokale heffingen. Onder formeel belastingrecht is informatie opgenomen die betrekking heeft op de volgende wetten: de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Invorderingswet (Inv.). Dit betreft dus artikelen waarbij het vooral gaat om de vereisten voor bijvoorbeeld bezwaar en beroep, navordering en naheffing, informatieplicht, omkering bewijslast, de berekening van heffings- en invorderingsrente en de verschillende aansprakelijkstellingen voor belastingschulden zoals de bestuurdersaansprakelijkheid.


Nieuwsbrief
FiscaalTotaal verstuurt twee nieuwsbrieven: een wekelijkse nieuwsbrief met een selectie uit het nieuws, redactionele berichten, vakliteratuur etc., en een dagelijkse nieuwsbrief met al het nieuws dat die dag op FiscaalTotaal is verschenen. Uw abonnement op de nieuwsbrief kunt u op elk moment starten via de pagina Nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via de link onderaan elke editie van de nieuwsbrief.


Notities
U kunt bij alle soorten documenten (nieuws, themadossiers, almanakken, wetteksten, fiscale cijfers, tools) een notitie maken. De notitie wordt vervolgens opgeslagen in 'Favorieten en notities'. U kunt als volgt een notitie toevoegen: op de pagina die u wilt bewaren klikt u op de knop 'Notitie maken'. Bij almanakken en wetteksten staat deze knop achter de titel van het hoofdstuk/paragraaf, bij overige bronnen vindt u deze knop in de rechterkantlijn. U krijgt een scherm waar u een titel en een notitie kunt invullen. Klik tot slot op de knop 'bewaar'. Een opgeslagen notitie kunt u terugvinden via de link 'Favorieten en notities' rechtsboven op elke pagina.


Over FiscaalTotaal
Lees meer over FiscaalTotaal op www.nextens.nl/fiscaal-totaal.


Printen en downloaden
Alle teksten op FiscaalTotaal kunt u in een printvriendelijke versie afdrukken door te klikken op de knop met de afbeelding van een printer. Let op: bij almanakken, wetten en fiscale cijfers moet u eerst aanvinken welke paragrafen/artikelen u wilt afdrukken. U kunt kiezen voor het afdrukken van een heel hoofdstuk of voor één of meer (sub)paragrafen/artikelen door het hokje voor het nummer aan te vinken. Vinkt u het hokje voor het hoofdstuknummer aan, dan wordt het hele hoofdstuk afgedrukt. Vinkt u een paragraaf aan (bijvoorbeeld 15.2), dan worden ook de (sub)subparagrafen afgedrukt (bijvoorbeeld 15.2.1. en 15.2.1.1).
Via de printknop heeft u ook de mogelijkheid om van uw selectie een pdf-bestand te maken. Hiervoor heeft u een pdf-printer nodig. Dit zijn programma's die u (gratis) kunt downloaden van internet (zie bijvoorbeeld doPDF). U volgt dezelfde handelingen als bij het printen, maar de pagina wordt opgeslagen als pdf-bestand in plaats van afgedrukt. Dit gaat als volgt: klik op de printknop. In plaats van een printer selecteert u 'PDF'. Vervolgens kunt het pdf-bestand een naam geven en opslaan.
Checklists en templates kunt u op uw eigen pc opslaan en bewerken door te klikken op de Word-knop.


Proefabonnement
Voor een proefabonnement, een persoonlijke demonstratie van FiscaalTotaal of voor bijzondere prijsafspraken bij meer dan drie gebruikers kunt u contact opnemen met onze accountmanagers via www.nextens.nl/fiscaal-totaal. Een persoonlijke demonstratie is gratis en verplicht u tot niets.


Rekentools
FiscaalTotaal bevat verschillende rekentools. U kunt de uitkomsten van de berekeningen opslaan als Excel- of pdf-bestand en direct per e-mail versturen.


Sneltoetsen
Handige algemene sneltoetsen om FiscaalTotaal makkelijker te gebruiken zijn:
F3: zoeken op een pagina;
F5: pagina verversen;
F11: scherm vergroten.


Themadossiers
De themadossiers geven inzicht in belangrijke fiscale thema’s. De redactie heeft alle belangrijke informatie voor u verzameld en overzichtelijk bij elkaar gezet. De themadossiers worden actueel gehouden en regelmatig worden nieuwe thema’s toegevoegd.


Uitloggen
U kunt uitloggen door rechtsboven in het scherm te klikken op de knop 'Uitloggen'.


Wachtwoord vergeten?
Als u op www.nextens.nl/contact uw e-mailadres invult, ontvangt u een e-mail waarna u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.


Zoeken
Op elke pagina van FiscaalTotaal kunt u snel zoeken door rechtsboven in het scherm een zoekterm in te typen. U zoekt dan binnen heel FiscaalTotaal. Als u vanuit de hoofdnavigatie doorklikt naar bijvoorbeeld almanakken, wetten of jurisprudentie ziet u een tweede zoekscherm. Met dit zoekscherm kunt u zoeken binnen bijvoorbeeld alleen jurisprudentie of zelfs binnen één almanak of wettekst.
Standaard worden alleen zoekresultaten uit het lopende en vorige kalenderjaar getoond. Als u in eerste instantie niet het gezochte item ziet staan in de zoekresultatenlijst, kan het daarom nodig zijn om de 'datum van' en de 'datum tot' aan te passen om het item te vinden.

Het zoekresultaat kunt u verfijnen via de filteropties in de linkerkolom. U kunt filteren op onder meer datum, belastingsoort en bron. Een verfijning kunt u ongedaan maken door op het kruisje in de linkerkolom te klikken.

Tip: gebruik niet meteen te specifieke of te veel termen. Vaak is het zinvoller om eerst van de hoofdregel uit te gaan. Bijvoorbeeld: als het gaat om de vraag wanneer kleinschalige verhuur belastbare inkomsten gaat opleveren, is van belang of sprake is van een bron van inkomen. Er moet dan gezocht worden op 'bron' en bijvoorbeeld 'verhuur'.

Tip: kijk ook naar de verwijzingen bij artikelen. Hiermee komt u soms ook snel bij relevante informatie of kunt u een betere zoekopdracht samenstellen.


Zoeken op datum
U kunt op twee manieren op datum zoeken:
1. door een datum in te typen in de zoekbox als dd-mm-jjjj of d-m-jjjj. Voorbeeld: '1 februari 2016' kan worden ingevuld als 01-02-2016 of als 1-2-2016. U kunt in de zoekbox overigens ook '1 februari 2016' invullen. U krijgt dan alle nieuwsberichten en jurisprudentie-items die de opgegeven datum als brondatum/uitspraakdatum hebben en overige items waarin die datum in de tekst voorkomt;
2. door een zoekterm in te typen in de zoekbox en vervolgens het zoekresultaat te filteren met behulp van de kalender links bovenin op de zoekresultatenpagina. In de kalender kunt u een 'datum van' en een 'datum tot' selecteren. De 'datum van' staat standaard ingesteld op 1 januari van het vorige kalenderjaar.


Zoeken op nummer
Arresten, uitspraken en conclusies van onder meer het Hof van Justitie van de EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken vindt u op de pagina Jurisprudentie. Besluiten van de staatssecretaris van Financiën staan op Besluiten. Berichten van het ministerie van Financiën en overige nieuwsberichten kunt u vinden bij Nieuws. U kunt zoeken op (rol- of zaak)nummer. Het nummer is exact overgenomen van de officiële bron, dus bijvoorbeeld 11/04002 of 43.484 voor een arrest van de Hoge Raad, 06/00320 of 06/3340 voor een uitspraak van een gerechtshof of rechtbank, BLKB2012/103M voor een besluit van de staatssecretaris van Financiën en C-434/03 voor een arrest van het Hof van Justitie van de EU. U kunt ook zoeken op LJN (landelijk jurisprudentienummer, bijvoorbeeld BB1191) of ECLI (European Case Law Identifier, bijvoorbeeld ECLI:NL:HR:2013:56).

Voorbeelden:
- niet 'AWB09/5155', maar '09/5155';
- niet: 'BK-09/00737', maar: '09/00737';
- niet: 'LJN BN0909', maar: 'BN0909';
- niet: '43484bis', maar: '43.484'.

Tip: op rechtspraak.nl (http://uitspraken.rechtspraak.nl/) kunt u het ECLI-nummer vinden van uitspraken waarvan u alleen een BNB-nummer of V-N nummer kent. Vervolgens kunt met het ECLI-nummer de uitspraken zoeken in FiscaalTotaal (let op de juiste notatie).


E-mailadres toevoegen als veilige afzender
Om te voorkomen dat u ongewenste e-mailberichten (spam) ontvangt, blokkeert een aantal providers berichten die afkomstig zijn van afzenders waarvan het e-mailadres niet in het adresboek van de ontvanger staat. Om er voor te zorgen dat u op de hoogte blijft van onze informatie raden wij u aan de adressen redactie@nextens.nl en nieuwsbrief@fiscaaltotaal.nl aan uw adresboek of lijst met vertrouwde afzenders toe te voegen.