Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/4380 - 30-04-2018

Besluiten

Intrekking drie besluiten omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5012 - 23-04-2018

Besluiten

Besluit over vaststelling marktrente

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-2954 - 30-03-2018

Besluiten

Besluit over heffing schenkbelasting in bepaalde gevallen van huwelijk(se voorwaarden)

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-45958 - 29-03-2018

Besluiten

Vaststelling Leidraad Invordering BES

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-12811 - 16-03-2018

Besluiten

Wijziging besluit over teruggaaf dividendbelasting in verband met digitalisering procedures

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-20130 - 22-02-2018

Besluiten

Wijziging Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen in verband met digitalisering teruggaaf dividendbelasting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-20128 - 22-02-2018

Volgende