Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Geen verhuurderheffing voor woningen die voor sloop of verkoop bestemd zijn

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000055156 - 02-04-2019

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 (modernisering kleineondernemersregeling)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000073662 - 10-05-2019

Besluiten

Geactualiseerde beleidsregels accijnswetgeving

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019/6371 - 25-03-2019

Besluiten

Besluit over beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen / bijzonder overheidstoezicht

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-42405 - 22-03-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit zetelverplaatsing

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-30576 - 19-03-2019

Besluiten

Conceptbeleidsbesluit inzake fiscaal overgangsrecht in geval van no-deal Brexit

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000037232 - 08-03-2019

Besluiten

Actualisering besluit deelnemingsvrijstelling / twee nieuwe voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000012049 - 13-02-2019

Volgende