Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Box 3-besluit

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-5944 - 07-05-2024

Besluiten

Wijziging van de Leidraad Invordering 2008

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-233610 - 30-04-2024

Besluiten

Regeling vaststelling forfaitaire rendementspercentages voor 2023 in box 3

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-0000224266 - 16-04-2024

Besluiten

Verzamelbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-186206 - 02-04-2024

Besluiten

Anbi / bestedingscriterium / algemeen nut investeringen

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-6086 - 15-03-2024

Besluiten

4e deelbesluit Woo-verzoek omzetbelasting en short stay

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 20-03-2024

Besluiten

Afgewezen Woo-verzoek over fiscale behandeling cryptovaluta

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 15-03-2024

Besluiten

Wijziging van het besluit van 9 maart 2018, 2018-27139, Stcrt. 2018, 15751

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-27139 - 14-03-2024

Besluiten

Inkomstenbelasting; giften en algemeen nut beogende instellingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-4956 - 05-03-2024

Volgende