Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

WOB-verzoek over splitsingsfaciliteit BRV afgewezen

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - geen - 10-07-2019

Besluiten

Besluit Belastingen op milieugrondslag herzien

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-98996 - 28-06-2019

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 34691 - 28-06-2019

Besluiten

Regeling wijziging van de Algemene douaneregeling

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000096371 - 27-06-2019

Besluiten

Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019/13003 - 19-06-2019

Besluiten

Besluit aansprakelijkheid van bepaalde begunstigden

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - Stb 2019 218 - 06-06-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-115021 - 16-05-2019

Besluiten

Besluit WOB-verzoek navorderingsaanslagen buitenlands vermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000069675 - 23-05-2019

Besluiten

Geen belastingrente op grond van begunstigend beleid; intrekking cassatieberoep

FB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022615 - 22-05-2019

Besluiten

Geen verhuurderheffing voor woningen die voor sloop of verkoop bestemd zijn

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000055156 - 02-04-2019

Volgende