Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Besluit Woo-verzoek accijnsverhoging tabak

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000037478 - 03-05-2023

Besluiten

Geactualiseerd besluit vermijden van dubbele belasting

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-2897 - 18-04-2023

Besluiten

Wijziging besluit omzetbelasting / diensten medisch pedicure

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-8146 - 26-04-2023

Besluiten

Besluit meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-6233 - 14-04-2023

Besluiten

Wijziging van de Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-6260 - 20-04-2023

Besluiten

Btw / sociaal-culturele vrijstelling / aangewezen instellingen die winst beogen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-9003 - 19-04-2023

Besluiten

Accijns / beleidsregels accijnswetgeving

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-7713 - 11-04-2023

Besluiten

Wijzigingsbesluit periodieke giftenaftrek

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-77781 - 31-03-2023

Besluiten

Besluit Totaalwinst

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-14431 - 21-03-2023

Volgende