Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Geactualiseerd besluit over winst en agrarische sector

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-115091 - 23-11-2018

Besluiten

Internationale inlichtingenuitwisseling met Kazachstan

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-209451 - 09-12-2018

Besluiten

Intrekking diverse besluiten

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-31167 - 27-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over ter beschikking stellen van personeel

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-22809 - 14-12-2018

Besluiten

Bijstellingsregeling directe belastingen 2019

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - DB 2018-0000031329 - 31-12-2018

Besluiten

Bijstellingsregeling Accijns, BPM, MRB, Wbm en Provinciewet 2019

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - IZV2018-0000208050 - 31-12-2018

Besluiten

Eindejaarsregeling wijziging van enige uitvoeringsregelingen 2019

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - IZV2018-0000208765 - 31-12-2018

Besluiten

Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2018/216528 - 31-12-2018

Besluiten

Vaststelling cameraplan voor 2019

Auto - Besluiten van de staatssecretaris - Staatscourant 68660 - 28-12-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 6 september 2017, BLKB2017-7334 (verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-12854 - 14-12-2018

Volgende