Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

LB en IB / reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling auto of fiets en privégebruik auto

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-192540 - 06-09-2022

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-20850 - 13-09-2022

Besluiten

Besluit juridische fusie / toepassing artikel 14b, lid 3, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188642 - 12-08-2022

Besluiten

Besluit bedrijfsfusie / toepassing artikel 14, lid 2, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188681 - 12-08-2022

Besluiten

Besluit zuivere splitsing / toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188573 - 12-08-2022

Besluiten

Besluit juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188692 - 12-12-1999

Volgende