Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O / GS

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-231500 - 30-11-2020

Besluiten

Wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000196116 - 27-10-2020

Besluiten

Wijziging Leidraad invordering 2008

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-206102 - 09-11-2020

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Wijziging van de Leidraad FATCA / CRS

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-21259 - 05-10-2020

Besluiten

Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - ZW/S&B/2020-0000398876 - 29-09-2020

Besluiten

Besluit noodvoorziening kinderopvangtoeslag

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-176786 - 29-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19833 - 29-09-2020

Besluiten

Intrekking besluit over hybride geldverstrekkingen na arrest van de Hoge Raad

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-18376 - 17-09-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-20122 - 22-09-2020

Volgende