Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Standpunt over samenloop kwijtscheldingswinstvrijstelling en renteaftrekbeperking

VPB - Belastingdienst - KG:213:2024:4 - 20-02-2024

Nieuws

Standpunt over de kwalificatie van een fondsvermogen als doelvermogen

VPB - Belastingdienst - KG:211:2024:2 - 13-02-2024

Nieuws

Standpunt over artikel 15ai Wet VpB 1969 en een boekverlies

VPB - Belastingdienst - KG:032:2024:1 - 07-02-2024

Nieuws

Standpunt over resultaat valutatermijncontract en kostprijs / aankoopkosten deelneming

VPB - Belastingdienst - KG:023:2024:1 - 06-02-2024

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Herziening vastgesteld verlies / afwaardering leningen

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/2550 - ECLI:NL:RBZWB:2024:762 - 07-02-2024

Jurisprudentie

Prijs voor aandelen stond vast / geen deelnemingsvrijstelling voor valutaresultaten

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 22/2883, 22/2884 - ECLI:NL:RBNHO:2023:14006 - 06-11-2023

Jurisprudentie

Vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig vastgesteld / geen sprake van dwaling

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/460, 20/461, 20/462, 20/463, 20/464 - ECLI:NL:GHARL:2024:1089 - 13-02-2024

Jurisprudentie

Afwaardering terecht geweigerd / niet aannemelijk dat gelden zijn verstrekt

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/1128 - ECLI:NL:GHARL:2024:891 - 06-02-2024

Jurisprudentie

Renteaftrek / winstdrainage / hercassatie na verwijzing / bewijslast onzakelijkheid

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/02746 - ECLI:NL:PHR:2024:85 - 26-01-2024

Jurisprudentie

Richtlijn Minimumbelasting / uitsluiting van inkomsten uit internationale scheepvaart

Alg / IB / VPB - Verwijzingsuitspraken - T-143/23 - 15-12-2023

Jurisprudentie

Onterechte navordering vpb ter zake van dividenduitkering van € 19 miljoen / constructie niet ongebruikelijk

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 23/1332 - ECLI:NL:RBZWB:2024:214 - 18-01-2024

Jurisprudentie

Navorderingsaanslagen terecht opgelegd / geen sprake van schijnleningen

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/3167 - ECLI:NL:RBGEL:2024:32 - 05-01-2024

Jurisprudentie

Onzakelijke financiering overdracht dochtermaatschappij / afwaarderingsverlies terecht niet geaccepteerd

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/6000 - ECLI:NL:RBZWB:2024:61 - 03-01-2024

Jurisprudentie

Naar Malta verplaatste bv / terechte navordering / cassatieberoep ongegrond

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/01375 - ECLI:NL:PHR:2024:40 - 12-01-2024

...Meer

Besluiten

Besluiten

Beleidsbesluit doorschuiffaciliteit afschaffing open cv

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-255883 - 20-12-2023

Besluiten

Wijziging van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000020007 - 19-12-2023

Besluiten

Vpb / geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-26158 - 11-12-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over evaluatie fbi / vbi-regime

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000234900 - 06-12-2023

Besluiten

Besluit earningsstrippingmaatregel

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-22492 - 24-11-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over artikel 29c, lid 5, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 31-10-2023

Besluiten

Inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting per 1 januari 2024

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000198572 - 02-10-2023

Besluiten

Artikel 14c Wet VpB 1969 / wijzigingsbesluit geruisloze terugkeer

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-14295 - 06-07-2023

Besluiten

Besluit toepassing voorschriften internationaal belastingrecht in de winstsfeer

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-11648 - 16-12-1999

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 5

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 29-02-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Dividendstripping is niet zonder meer duidelijk

Alg / VPB - 22-02-2024 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 4

Alg / IB / LB / BTW / P&L / S&E / VPB - 15-02-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 2

Alg / IB / LB / BTW / P&L / S&E / VPB - 19-01-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Vestigingsplaatsficties niet in strijd met EU-recht

VPB - 18-01-2024 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Veranderingen in regelgeving bij excessief lenen van eigen BV

VPB - 18-01-2024 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Valutaverlies verhoogt koopsom bedrijfsmiddel

Alg / VPB - 13-01-2024 - J. Brauwers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 1

Alg / IB / LB / BTW / P&L / S&E / VPB - 04-01-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Latente verliezen na belangenwijziging

Alg / VPB - 17-12-2023 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Inkomen of vermogen in eigen vennootschap

Alg / VPB - 15-12-2023 - R. J. Meijer

...Meer