Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Leidt een winstcorrectie tot een balanscorrectie?

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180506 - 17-05-2018

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over afschaffen van de dividendbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000063997 - 09-05-2018

Nieuws

Kamervragen over proces rondom afschaffing dividendbelasting

VPB - Tweede Kamer - 2018Z08415 - 08-05-2018

Nieuws

Beslissing op bezwaar op Wob-verzoek APA-ATR-kosten

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 20180000058395 - 01-05-2018

Nieuws

Fiscale eenheid in het MKB (tijdelijk) ontzien

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180501 - 01-05-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Door inspecteur aangebrachte correcties grotendeels ongedaan gemaakt

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 16/8861 - ECLI:NL:RBDHA:2018:4397 - 11-04-2018

Jurisprudentie

Verbreking fiscale eenheid / verliezen terecht meegegeven aan dochtermaatschappij

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/5823 - ECLI:NL:RBDHA:2018:4795 - 17-04-2018

Jurisprudentie

Navordering na frauduleus handelen medewerker Belastingdienst

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/03710 - ECLI:NL:PHR:2018:469 - 26-04-2018

Jurisprudentie

Geen kostenvergoeding voor door gelieerde vennootschap verleende rechtsbijstand

FB / VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00423 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1251 - 22-03-2018

Jurisprudentie

Laagbelaste beleggingsdeelneming / heffing over verkapt dividend

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/03918 - ECLI:NL:PHR:2018:426 - 19-04-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/4380 - 30-04-2018

Besluiten

Besluit over vaststelling marktrente

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-2954 - 30-03-2018

Besluiten

Wijziging Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen in verband met digitalisering teruggaaf dividendbelasting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-20128 - 22-02-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De beschermende werking van de bv

Fiscaal Advies - VPB - 01-05-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Overdracht om niet beperkt liquidatieverlies

Fiscaal Advies - VPB - 01-05-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

In memoriam: de fiscale eenheid? - interview met Daniël Smit

Fiscaal Advies - VPB - 01-05-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Renteaftrek en deelnemerschapslening

BelastingMagazine - VPB - 01-04-2018 - E. de Witte

...Meer