Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Commentaar RB op Wet spoedreparatie fiscale eenheid

VPB - Register Belastingadviseurs - 34 959 - 10-07-2018

Nieuws

Verdragenoverzicht per 1 juli 2018

FB / IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - Geen - 01-07-2018

Nieuws

Paraplukredietarrest beperkt niet per definitie verlies op intragroepsgarantie

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180703 - 11-07-2018

Nieuws

Commentaar NOB op Wet spoedreparatie fiscale eenheid

VPB - NOB - 34 959 - 06-07-2018

Nieuws

Reparatie Milieulijst 2018

IB / VPB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - IENW/BSK-2018/114910 - 27-06-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vereiste aangifte gedaan / vaststelling overdrachtsprijs bedrijfspand

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2204 - ECLI:NL:RBNNE:2018:239 - 25-01-2018

Jurisprudentie

Kostenaftrek i.v.m. aanzuivering negatieve banksaldi groepsmaatschappijen

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05714 - ECLI:NL:PHR:2018:738 - 19-06-2018

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling voormalig aandeelhouder

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/00363 - ECLI:NL:HR:2018:1111 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Geen onzakelijke borgstelling / vorming voorziening toegestaan

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04930 - ECLI:NL:PHR:2018:737 - 19-06-2018

Jurisprudentie

Garanties tussen groepsvennootschappen / gemeenschappelijke bijlage bij conclusies

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04930, 17/05713 en 17/05714 - ECLI:NL:PHR:2018:739 - 19-06-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-52448 - 09-05-2018

Besluiten

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/4380 - 30-04-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Afspraak is afspraak?

Fiscaal Advies - VPB - 01-07-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek VPB - BelastingMagazine 2018, nr. 5

BelastingMagazine - VPB - 01-07-2018 - E. de Witte

Vakliteratuur

Verrekening van buitenlandse bronheffingen op passieve inkomsten in de Vpb

BelastingMagazine - VPB - 01-05-2018 - E. Jansen en S. Everts

Vakliteratuur

Rubriek Vennootschapsbelasting - BelastingMagazine 2018, nr. 4

BelastingMagazine - VPB - 01-05-2018 - E. de Witte

Vakliteratuur

Wetsvoorstel ratificatie multilateraal instrument aan het parlement voorgelegd

BelastingMagazine - VPB - 01-05-2018 - R. Offermanns

...Meer