Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

De kwaal van de moraal - Belastingontwijking door farmaceuten

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20181104 - 15-11-2018

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over ATAD1 en woningcorporaties

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000194462 - 13-11-2018

Nieuws

Kamerbrief aanvullende schriftelijke beantwoording implementatievoorstel ATAD1

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000191597 - 09-11-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over belastingontwijking door farmaceuten

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000179288 - 06-11-2018

Nieuws

Door bv aangekochte en verkochte panden: voorraad of bedrijfsmiddel?

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20181103 - 07-11-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen gewekt vertrouwen op basis van beschikking tot toepassing tonnageregeling

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/05999 - ECLI:NL:HR:2018:2086 - 09-11-2018

Jurisprudentie

Absolute winstgrens vpb-plicht vereniging die nog geen vijf jaar bestaat

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2083 - ECLI:NL:RBGEL:2018:4520 - 23-10-2018

Jurisprudentie

Vernietiging beschikking aansprakelijkstelling / disculpatie

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03841 - ECLI:NL:GHSHE:2018:3645 - 31-08-2018

Jurisprudentie

Laagbelaste beleggingsdeelneming / toetswinst / heffing over vermomd dividend

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/03918 - ECLI:NL:HR:2018:2034 - 02-11-2018

Jurisprudentie

Uitgaven 'managementovereenkomst' niet gedaan ten behoeve van onderneming

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00023 - ECLI:NL:GHDHA:2018:2768 - 23-10-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over subjectieve vrijstelling Vpb voor stichtingen en verenigingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-155144 - 19-09-2018

Besluiten

Wijziging van besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M over fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/121069 - 20-08-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Internationale aspecten van het Belastingplan 2019

BelastingMagazine - IB / VPB - 01-10-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek VPB - BelastingMagazine 2018, nr. 7

BelastingMagazine - VPB - 01-10-2018 - E. de Witte

Vakliteratuur

Achtergesteld, maar niet onzakelijk

Fiscaal Advies - VPB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

'Kan Europa haar uitdagingen aan?' - interview met Frans Vanistendael

Fiscaal Advies - VPB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

...Meer