Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Nieuw op Nextens Naslag: alles over dividendbelasting

/ VPB - Redactie Nextens - NN20240708 - 08-07-2024

Nieuws

Standpunt over vaststelling hoogte liquidatieverlies bij tussentijdse kapitaalstorting

VPB - Belastingdienst - KG:024:2024:8 - 28-06-2024

Nieuws

Standpunt over nagekomen rente op een onzakelijke lening

VPB - Belastingdienst - KG:023:2024:7 - 28-06-2024

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aangegeven negatief transactieresultaat terecht gecorrigeerd

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/1238 - ECLI:NL:GHSHE:2024:2077 - 26-06-2024

Jurisprudentie

Oprentingskosten en valutakosten leiden niet tot lagere belastbare winsten

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/04451 - ECLI:NL:PHR:2024:663 - 21-06-2024

Jurisprudentie

Aangifte vpb niet tijdig ingediend / boete van € 2.757 / geen avas

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/741 - ECLI:NL:RBZWB:2024:4474 - 28-06-2024

Jurisprudentie

Gemeenschappelijke bijlage bij conclusies over vpb-plicht gemeenten

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - BIJLAGE, 23/04807, 23/04802, 24/00124 - ECLI:NL:PHR:2024:695 - 14-06-2024

Jurisprudentie

Vpb-plicht gemeente voor reclameactiviteit en activiteit inzake brandstofverkooppunten

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 24/00124 - ECLI:NL:PHR:2024:658 - 14-06-2024

Jurisprudentie

Gemeente drijft met reclame-activiteiten een materiële onderneming / openingsbalansproblematiek

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/04802 - ECLI:NL:PHR:2024:707 - 14-06-2024

Jurisprudentie

Geen verkapte winstuitdeling of schijnlening / ten onrechte geen rentebaten verantwoord

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 23/488, 23/489, 23/490 - ECLI:NL:GHAMS:2024:1619 - 21-05-2024

Jurisprudentie

Buitenlands beleggingsfonds geen doelvermogen

VPB - Arrest Hoge Raad - 21/04201 - ECLI:NL:HR:2024:862 - 14-06-2024

Jurisprudentie

Correcties OB en vpb en boetes na boekenonderzoek; vereiste aangiften niet gedaan

BTW / VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/4805, 20/4807, 20/6098, 20/6099, 20/6100, 21/1712 - ECLI:NL:RBZWB:2024:3603 - 30-05-2024

Jurisprudentie

Fiscaal compromis biedt geen ruimte voor afwaardering vastgoed

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 23/5536 - ECLI:NL:RBDHA:2024:8019 - 23-05-2024

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wet VpB 1969, Wet DB 1965; fbi; toepassing artikel 28 Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-11642 - 22-05-2024

Besluiten

Verzamelbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-186206 - 02-04-2024

Besluiten

Verliesverrekening / toepassing artikel 20a Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-26252 - 27-02-2024

Besluiten

Beleidsbesluit doorschuiffaciliteit afschaffing open cv

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-255883 - 20-12-2023

Besluiten

Wijziging van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000020007 - 19-12-2023

Besluiten

Vpb / geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-26158 - 11-12-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over evaluatie fbi / vbi-regime

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000234900 - 06-12-2023

Besluiten

Besluit earningsstrippingmaatregel

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-22492 - 24-11-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over artikel 29c, lid 5, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 31-10-2023

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 14

Alg / FB / IB / LB / BTW / SV / VPB - 04-07-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Afscheidsbonussen zijn aftrekbaar

Alg / VPB - 27-06-2024 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Afwaarderingsverlies niet aftrekbaar

Alg / VPB - 26-06-2024 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 13

Alg / FB / IB / LB / SV / VPB - 21-06-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 12

Alg / FB / IB / LB / SV / VPB - 17-06-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 11

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 24-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

VSO geen vrijstelling voor doen van Vpb-aangifte

VPB - 24-05-2024 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Fiscaal geruisloos reorganiseren

VPB - 16-05-2024 - J. Brauwers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 10

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 08-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 9

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 25-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer