Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Proefprocedures over vpb-heffing over opbrengsten reclameconcessies

VPB - Redactie FiscaalTotaal - geen - 19-11-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vrijval HIR / boekwaarde panden / belangenwijziging voorafgaand aan herinvestering

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01515, 19/01516 - ECLI:NL:GHARL:2020:9557 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Verdrag Nederland-Malta / vanuit Zwitserland verschuldigde rente / Nederland heffingsbevoegd

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01740 - ECLI:NL:GHARL:2020:9560 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Uitleg 'remittance bepaling' in Verdrag Nederland-Malta

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01414 - ECLI:NL:PHR:2020:1028 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Verwerking heffingsvermindering verhuurderheffing voor vennootschapsbelasting

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/01464 - ECLI:NL:PHR:2020:1079 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Sloop gevolgd door nieuwbouw / voorgestane afwaardering in strijd met gkg

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00311 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2112 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Portugese regeling voor winstaftrek van brutodividenden strijdig met VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-449/20 - 27-10-2020

Jurisprudentie

Afwaardering vordering terecht geweigerd / liquidatieverlies niet aftrekbaar

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2019 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9378 - 12-10-2020

Jurisprudentie

Einde fiscale eenheid / te laat verzoek om toerekening verliezen

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/4969 - ECLI:NL:RBNHO:2020:8607 - 30-10-2020

Jurisprudentie

Geen deelnemingsvrijstelling voor voordelen uit cum/ex transacties

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/04686 - ECLI:NL:HR:2020:1738 - 06-11-2020

Jurisprudentie

Kampeervereniging is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1413, 19/1414, 19/1416 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9081 - 09-10-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Intrekking besluit over hybride geldverstrekkingen na arrest van de Hoge Raad

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-18376 - 17-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit regeling functionele valuta

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-69898 - 30-07-2020

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Dividendbelasting / inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-37677 - 05-06-2020

Besluiten

Wijzigingsbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-06221 - 10-06-2020

Besluiten

Aanpassing besluit fiscale eenheid ivm verkoopovereenkomst met beperkende voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 20684 - 19-06-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit verliesverrekening

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19072 - 17-04-2020

Besluiten

Geen beroep in cassatie overdracht winstcapaciteit naar Zwitserland

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000082199 - 30-04-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000000002 - 09-03-2020

Besluiten

Besluit WOB-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000039296 - 13-03-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Renteswap en verkapte winstuitdeling

VPB - 09-10-2020 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de vennootschapbelasting

VPB - 01-10-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Afwaarderen vordering op voormalige deelneming niet toegestaan

VPB - 01-10-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Structurele overschotten stichting

VPB - 01-06-2020 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Familiefonds is belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

VPB - 01-06-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Schuldig blijven huur leidt tot informele kapitaalstorting

VPB - 01-03-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Verrekening houdsterverliezen met winst dochtermaatschappij

VPB - 01-05-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Tweede winstgrens voor verenigingen en stichtingen

VPB - 01-04-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rente earn-out

VPB - 01-03-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Wanneer is waardedaling van renteswap aftrekbaar?

VPB - 01-02-2020 - drs J.H.J. Brauwers

...Meer