Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Rulings met een internationaal karakter - Jaarverslag 2022

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - Geen - 25-05-2023

Nieuws

Fiscus: snel kwalificerende belangwijziging bij verlies-bv

VPB - Belastingdienst - KG:011:2023:7 - 17-05-2023

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over belastingontwijking via Nederland

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000105158 - 11-05-2023

Nieuws

Geen geruisloze omzetting door niet voldoen aan activiteitentoets

IB / VPB - Redactie Nextens - NN202305011 - ECLI:NL:RBNNE:2023:1680 - 11-05-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Zonnepanelen zijn geen separaat bedrijfsmiddel maar onderdeel van gebouw

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/3945 - ECLI:NL:RBZWB:2023:2769 - 24-04-2023

Jurisprudentie

Winstuitstelpost coöperatie niet toegestaan

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/00209 - ECLI:NL:GHSHE:2023:1570 - 28-03-2023

Jurisprudentie

Buitengewone last in verband met afkoop lijfrenten terecht grotendeels geweigerd

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1978 - ECLI:NL:RBZWB:2023:2766 - 24-04-2023

Jurisprudentie

Franse fiscale-integratieregeling in strijd met vrijheid van vestiging

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-407/22; C-408/22 - ECLI:EU:C:2023:392 - 11-05-2023

Jurisprudentie

Verkoop bouwgrond voor te lage waarde aan kinderen dga / winstuitdeling

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/00059 - ECLI:NL:GHDHA:2023:592 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Duitse Vpb-regeling voor vastgoedfondsen is strijdig met artikel 63 VWEU

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-537/20 - ECLI:EU:C:2023:339 - 27-04-2023

Jurisprudentie

Geen deelnemingsvrijstelling voor dividend van Zuid-Koreaanse vastgoeddeelneming

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/01852 - ECLI:NL:PHR:2023:420 - 12-04-2023

Jurisprudentie

Aan geliquideerde bv opgelegde aanslag vernietigd / juiste verliesvaststellingsbeschikking

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/4509 - ECLI:NL:RBNHO:2023:2965 - 23-03-2023

Jurisprudentie

Naar Malta verplaatste bv / terechte navordering

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00656, 20/00657, 20/00658 - ECLI:NL:GHAMS:2023:808 - 16-02-2023

Jurisprudentie

Belastingvrijstelling buitenlands beleggingsfonds / vereiste beheer door externe entiteit

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-18/23 - 17-03-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit Totaalwinst

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-14431 - 21-03-2023

Besluiten

Wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000041027 - 08-03-2023

Besluiten

Besluit op WOB- / Woo-verzoek over dividendbelasting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000273434 - 14-03-2023

Besluiten

Besluit toepassing artikel 8bd Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-322315 - 11-01-2023

Besluiten

Wijziging van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26730 - 18-01-2023

Besluiten

Dividendbelasting / verzamelbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-25322 - 29-11-2022

Besluiten

Beleidsbesluit hybride-entiteitenbepalingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26181 - 23-11-2022

Besluiten

Besluit Hybridemismatches

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-23956 - 31-10-2022

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Geen passiefpost voor toekomstige betalingsverplichting

Alg / VPB - 12-05-2023 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Oninbaarheid niet aannemelijk gemaakt

Alg / VPB - 12-04-2023 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 7

Alg / IB / LB / VPB - 30-03-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Flankerende maatregel van Wet tegengaan mismatches

VPB - 17-02-2023 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Anticiperen op wijzigingen in vennootschapsbelastingtarief

VPB - 17-01-2023 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Sanctie Wet Vpb niet van toepassing

VPB - 07-01-2023 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Premies en uitkeringen W&I verzekeringen openbaar

Alg / VPB - 02-12-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Praktische aspecten van de minimumwinstbelasting

Alg / VPB - 02-12-2022 - R. Offermans

Vakliteratuur

OESO-commentaar van beperkt belang

Alg / VPB - 02-12-2022 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Afscheidsbonussen niet aftrekbare verkoopkosten

Alg / VPB - 24-11-2022 - J. Brauwers

...Meer