Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over toezeggingen m.b.t. toezicht op Vpb-aangiften mkb

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000042469 - 14-03-2019

Nieuws

Beslissing op Wob-verzoek over voorgenomen afschaffing dividendbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000024280 - 26-02-2019

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel Multilateraal verdrag

VPB - Eerste Kamer - 34 853 (R2096) - 05-03-2019

Nieuws

Internetconsultatie wetsvoorstel ontmoedigen lenen eigen vennootschap van start

IB / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 04-03-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bij overdracht klantenbestand is geen vordering ontstaan / geen afwaardering

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00163 - ECLI:NL:GHARL:2019:1935 - 05-03-2019

Jurisprudentie

Opwaardering vorderingen in gelieerde verhoudingen / winst of informeel kapitaal?

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/02551 - ECLI:NL:HR:2019:355 - 15-03-2019

Jurisprudentie

Onzakelijke lening / geen afwaardering

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/1433 - ECLI:NL:RBGEL:2019:757 - 25-02-2019

Jurisprudentie

Bij voorlopige aanslag in rekening gebrachte belastingrente blijft in stand

FB / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1969 - ECLI:NL:RBNHO:2019:1289 - 18-02-2019

Jurisprudentie

Geen voorziening voor claim ex-bestuurder van voormalig gevoegde vennootschap

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3043 - ECLI:NL:RBDHA:2018:16045 - 01-11-2018

Jurisprudentie

Perpetual securities kwalificeren als geldlening

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03178 - ECLI:NL:PHR:2019:169 - 22-02-2019

Jurisprudentie

Geen deelnemingsvrijstelling voor vergoeding wegens niet ontvangen van aandelenpakket

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03268 - ECLI:NL:PHR:2019:166 - 20-02-2019

Jurisprudentie

Dividendbelasting / aanvullende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 12/29, 12/30 en 12/152 t/m 12/154 - ECLI:NL:RBZWB:2019:801 - 26-02-2019

Jurisprudentie

Spaanse regeling voor top voetbalclubs kwalificeert niet als staatssteun

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑865/16 - ECLI:EU:T:2019:113 - 26-02-2019

Jurisprudentie

Doorstroomvennootschappen / misbruik en fraude / 'uiteindelijk gerechtigde'

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16 - ECLI:EU:C:2019:134 - 26-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit deelnemingsvrijstelling / twee nieuwe voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000012049 - 13-02-2019

Besluiten

Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2018/216528 - 31-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-24470 - 20-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit innovatiebox

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - Staatscourant 2018, nr. 68661 - 06-12-2018

Besluiten

Besluit over subjectieve vrijstelling Vpb voor stichtingen en verenigingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-155144 - 19-09-2018

Besluiten

Wijziging van besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M over fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/121069 - 20-08-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-52448 - 09-05-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Een gefundeerde herinvestering

VPB - 01-03-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 2

VPB - 01-02-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Welke ondernemingsvorm is het meest interessant?

IB / VPB - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De lening voor het land(goed) van ooit

VPB - 01-01-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Het begrip substance in al zijn facetten

VPB - 01-01-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Nederlands rulingbeleid op de schop

VPB - 01-01-2019 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 1

VPB - 01-01-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2018, nr. 8

IB / VPB - 01-12-2018 - R. Koning

Vakliteratuur

De wil van de wetgever: toen en nu

VPB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

...Meer