Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Dividendpercentage van 7,5% in standaardovernamestructuur leidt tot voordeel uit aanmerkelijk belang bij zittende aandeelhouder

IB / VPB - Redactie Nextens - NN20220927 - ECLI:NL:RBDHA:2022:2451 - 27-09-2022

Nieuws

Het ‘Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap’ in het kort

VPB - Redactie Nextens - NN20220919 - 19-09-2022

Nieuws

Prinsjesdag 2022: belangrijke wijzigingen voor ondernemingen en expats

Alg / VPB - Redactie Nextens - NN20220907 - 07-09-2022

Nieuws

Prinsjesdag 2022: de te verwachten IB- en VPB-maatregelen

Alg / IB / VPB - Redactie Nextens - NN20220901 - 05-09-2022

Nieuws

Nieuw besluit over het arm's length-beginsel

FB / VPB - Redactie Nextens - NN20220829 - 02-07-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Sloop gevolgd door nieuwbouw / gewenste afwaardering in strijd met gkg

VPB - Arrest Hoge Raad - 20/04195 - ECLI:NL:HR:2022:1274 - 23-09-2022

Jurisprudentie

Hoogte omzet bv die vereiste aangifte niet heeft gedaan / omkering bewijslast

VPB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00645 - ECLI:NL:GHARL:2022:7915 - 13-09-2022

Jurisprudentie

Vpb-plicht gemeente voor reclameactiviteit en activiteit inzake brandstofverkooppunten

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/6221 - ECLI:NL:RBDHA:2022:9142 - 23-08-2022

Jurisprudentie

Overdracht binnen fiscale eenheid in kader normale bedrijfsuitoefening / onterechte vpb-correctie

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/204 - ECLI:NL:RBDHA:2022:9071 - 12-07-2022

Jurisprudentie

Door belanghebbende gestelde winstuitdelingen niet aannemelijk gemaakt

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00499 - ECLI:NL:GHARL:2022:7635 - 06-09-2022

Jurisprudentie

Verrekenen van buitenlandse belasting over royalty’s is geen verboden staatssteun

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-705/20 - ECLI:EU:C:2022:680 - 15-09-2022

Jurisprudentie

Inspecteur mocht in vroeg stadium ambtshalve aanslag opleggen

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/2007 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5139 - 07-09-2022

Jurisprudentie

Gemeente niet vpb-plichtig voor reclameactiviteiten / geen winststreven

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/4131 - ECLI:NL:RBGEL:2022:5129 - 30-08-2022

Jurisprudentie

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over recht op aftrek rente

VPB - Arrest Hoge Raad - 20/03948 - ECLI:NL:HR:2022:1121 - 02-09-2022

Jurisprudentie

Sprongcassatie: kunnen fouten 2004-2012 in één keer in 2013 worden hersteld?

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/00900 - ECLI:NL:PHR:2022:753 - 12-08-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit juridische fusie / toepassing artikel 14b, lid 3, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188642 - 12-08-2022

Besluiten

Besluit bedrijfsfusie / toepassing artikel 14, lid 2, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188681 - 12-08-2022

Besluiten

Besluit zuivere splitsing / toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188573 - 12-08-2022

Besluiten

Besluit juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188692 - 12-12-1999

Besluiten

Wijzigingsbesluit subjectieve vrijstellingen Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-8874 - 27-07-2022

Besluiten

IB / vpb / verzamelbesluit herinvesteringsreserve

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-4487 - 13-07-2022

Besluiten

Verrekenprijsbesluit 2022

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000139020 - 14-06-2022

Besluiten

Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000143421 - 14-06-2022

Besluiten

Wijziging besluit van 19 juni 2019, 2019 / 13003

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022–10157 - 07-06-2022

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Aan dga betaalde schadevergoeding belast bij BV

VPB - 10-08-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Finale kwijting deel koopsom betekent geen aanpassing koopprijs

Alg / VPB - 01-06-2022 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Afscheidsbonus geen aftrekbare voorziening

VPB - 06-07-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Valutaresultaat valt niet onder deelnemingsvrijstelling

Alg / VPB - 01-05-2022 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Moeder-dochterrichtlijn aangepast om mismatches te voorkomen

Alg / VPB - 01-05-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Erkenning BV door Portugal niet van belang voor fiscale woonplaats

Alg / VPB - 01-04-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Winstcorrectie na verkoop te goedkoop bedrijfsterrein

Alg / VPB - 08-03-2022 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Verenigingen minder snel vennootschapsbelastingplichtig

VPB - 01-02-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Vastgoed-BV en de terugkeerfaciliteit

Alg / VPB - 10-01-2022 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Belastingplichtige kan beroep doen op tegenbewijs

VPB - 01-01-2022 - A. Laghmouchi

...Meer