Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief over afschaffing dividendbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000005143 - 16-01-2018

Nieuws

Antwoorden vragen Eerste Kamer over spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 34 323 - 21-12-2017

Nieuws

Eens gekozen blijft gekozen

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT180103 - 11-01-2018

Nieuws

Kamervragen over belastingontwijking door Google

VPB - Tweede Kamer - kv-tk-2018Z00040 - 04-01-2018

Nieuws

Spoedreparatie fiscale eenheid: een verkeerde keuze

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT180102 - 10-01-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk beroep aanslag / ontvankelijk beroep boete / juiste boete

FB / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00611 - ECLI:NL:GHARL:2017:11209 - 19-12-2017

Jurisprudentie

Werknemersbonussen toch aftrekbaar / deelnemerschapslening / geen renteaftrek

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 15/3265 en 15/3266 - ECLI:NL:RBNHO:2017:11359 - 01-12-2017

Jurisprudentie

Terechte afwaardering vordering / zakelijke autokosten

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/6234 - ECLI:NL:RBGEL:2017:6728 - 27-12-2017

Jurisprudentie

Geen afwaardering van vorderingen omdat gelieerde schuldenaar liquide is

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 14/6229 - ECLI:NL:RBGEL:2017:6727 - 27-12-2017

Jurisprudentie

Geen gewekt vertrouwen met betrekking tot te verrekenen verliezen

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3176 - ECLI:NL:RBNHO:2017:11208 - 18-12-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over subjectieve vrijstelling pensioenlichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-224004 - 14-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

Besluiten

Vraag- en antwoordbesluit innovatiebox / artikel 12b tot en met 12bg Wet Vpb

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-19764 - 21-11-2017

Besluiten

Innovatiebox / wijziging besluit nr. BLKB2014/1054M

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2017-19826 - 21-11-2017

Besluiten

Aanpassing beleidsbesluiten voor bedrijfsfusie, juridische splitsing en juridische fusie aan wijziging innovatiebox door Belastingplan 2017

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-167217 - 06-09-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Vrijval herinvesteringsreserve en fraus legis

BelastingMagazine - VPB - 01-12-2017 - E. de Witte

Vakliteratuur

Internationale aspecten van het Belastingplan 2018

BelastingMagazine - VPB - 01-12-2017 - R. Offermans

Vakliteratuur

Bijzondere omstandigheid van voldoende gewicht

Fiscaal Advies - VPB - 01-12-2017 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek actuele zaken - Fiscaal Advies 2017, nr. 6

Fiscaal Advies - FB / BTW / IB / VPB - 01-12-2017 - Auteurs Nextens

Vakliteratuur

De ideale oudedagsvoorziening

Fiscaal Advies - IB / VPB - 01-12-2017 - R.J. Meijer

...Meer