Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Wetsvoorstel aanpassing kwalificatie buitenlandse rechtsvormen - werk aan de winkel

VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210505 - 05-05-2021

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over één mondiaal minimumtarief voor winstbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000082903 - 29-04-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen milieu-investeringsaftrek voor investeringen in mestverwerkingsinstallatie

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3477 - ECLI:NL:RBZWB:2021:1679 - 16-04-2021

Jurisprudentie

Verhuur (veel) vastgoed kwalificeert niet als drijven van onderneming

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01709 - ECLI:NL:PHR:2021:408 - 19-04-2021

Jurisprudentie

Geen afwaardering met betrekking tot privé-investering van dga

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/461 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1407 - 25-03-2021

Jurisprudentie

Geen gewekt vertrouwen inzake te verrekenen verliezen / vrijval lijfrenteverplichting

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3542 - ECLI:NL:RBZWB:2021:1210 - 11-03-2021

Jurisprudentie

Tonnageregime voor assurantieprovisie en frequentiekorting

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01639, 19/01640, 19/01641 - ECLI:NL:GHARL:2021:3826 - 20-04-2021

Jurisprudentie

Zakelijke borgstelling en hypothecaire zekerheidsstelling / dotaties voorzieningen

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00448, 20/00449 - ECLI:NL:GHARL:2021:3831 - 20-04-2021

Jurisprudentie

Fiscale eenheid is tot stand gekomen / sanctie bij verbreking fiscale eenheid

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5472 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11780 - 18-12-2020

Jurisprudentie

Teruggaafverzoek(en) dividendbelasting door Schotse icbe terecht geweigerd

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/01052 - ECLI:NL:HR:2021:582 - 16-04-2021

Jurisprudentie

Tie breaker en non-remittance-bepaling in Verdrag Nederland-Malta

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/03826 - ECLI:NL:PHR:2021:311 - 30-03-2021

Jurisprudentie

Zetelverplaatsing naar Malta niet aannemelijk gemaakt

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/02384 - ECLI:NL:PHR:2021:310 - 30-03-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Directe belastingen, Internationale inlichtingenuitwisseling / Slovenië

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-228939 - 27-11-2020

Besluiten

Intrekking besluit over hybride geldverstrekkingen na arrest van de Hoge Raad

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-18376 - 17-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd Besluit regeling functionele valuta

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-69898 - 30-07-2020

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Dividendbelasting / inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-37677 - 05-06-2020

Besluiten

Wijzigingsbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-06221 - 10-06-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Onafgebroken herinvesteringsvoornemen ontbreekt

VPB - 06-05-2021 - J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Afwaardering van vordering op dga

VPB - 01-04-2021 - E. de Witte

Vakliteratuur

Afwaardering vordering op dochtermaatschappij

VPB - 01-02-2021 - E. de Witte

Vakliteratuur

Is kwijtschelding renteschuld dga winstuitdeling?

VPB - 26-02-2021 - J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Kwalificatie LLP voor vennootschapsbelasting

VPB - 15-01-2021 - E. de Witte

Vakliteratuur

Geen afwaarderingsverlies en ook geen liquidatieverlies

VPB - 01-12-2020 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de vennootschapbelasting

VPB - 01-10-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Renteswap en verkapte winstuitdeling

VPB - 09-10-2020 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Afwaarderen vordering op voormalige deelneming niet toegestaan

VPB - 01-10-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Structurele overschotten stichting

VPB - 01-06-2020 - Drs. E. de Witte

...Meer