Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Mogelijk verkeerd bedrag in definitieve aanslag vennootschapsbelasting

VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 21-03-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000038989 - 20-03-2018

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek leningen tussen dga's en hun bv's

IB / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - onbekend - 14-03-2018

Nieuws

Kamervragen over werkwijze Belastingdienst bij belastingafspraken met multinationals

VPB - Tweede Kamer - 2018Z04849 - 16-03-2018

Nieuws

Antwoorden op vragen over bericht ‘Fiscus negeerde Europees verbod op afspraken’

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018Z03233 - 15-03-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vermoedelijke belastingplicht rederij / aangifteplicht / terechte verzuimboete

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/6486 - ECLI:NL:RBGEL:2018:1137 - 14-03-2018

Jurisprudentie

Valutatermijncontracten en waardering van voorraad aardgas

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/02617 - ECLI:NL:PHR:2018:200 - 28-02-2018

Jurisprudentie

Geen recht op teruggaaf dividendbelasting / toepassing standstill-bepaling

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/7793 t/m 15/7797 - ECLI:NL:RBZWB:2018:1236 - 01-03-2018

Jurisprudentie

Uitleg meestbegunstigingsclausule in belastingverdrag met Zuid-Afrika

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04584 - ECLI:NL:PHR:2018:181 - 20-02-2018

Jurisprudentie

Bedrijf geeft opzettelijk contante opbrengsten niet aan / navordering en boetes

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 13/01136 t/m 13/01142 - ECLI:NL:GHARL:2014:9533 - 02-12-2014

...Meer

Besluiten

Besluiten

Vernieuwd vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-0000032038 - 13-03-2018

Besluiten

Nieuw verzamelbesluit aanmerkelijk belang

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-27139 - 09-03-2018

Besluiten

Besluit over subjectieve vrijstelling pensioenlichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-224004 - 14-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Aanmerkelijkbelangregeling in de vennootschapsbelasting

BelastingMagazine - VPB - 01-03-2018 - E. de Witte

Vakliteratuur

Dividendbelasting wederom onder vuur

BelastingMagazine - VPB - 01-03-2018 - R. Offermans

Vakliteratuur

De jaarrekening die niet overtuigt

Fiscaal Advies - VPB - 01-03-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Thema Start onderneming: is de bv nog interessant?

Fiscaal Advies - IB / VPB / BTW - 01-01-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

De ene financiering is de ander niet

Fiscaal Advies - VPB - 01-01-2018 - J. van den Beldt

...Meer