Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief ATAD1 / nota van wijziging voor PPS-projecten

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000158836 - 19-09-2018

Nieuws

Kamervragen over bericht dat farmaceuten belasting ontwijken via Nederland

VPB - Tweede Kamer - 2018Z16327 - 19-09-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen Nijboer, Van Raan en Leijten over dividendbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000158871 - 18-09-2018

Nieuws

Wet bronbelasting 2020: afschaffing dividendbelasting en overige maatregelen Vpb

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 18-09-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Valt Gibraltar onder werkingssfeer VWEU? / prejudiciële vragen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-458/18 - 07-09-2018

Jurisprudentie

Duitse regeling inzake vermindering belastbare winst strijdig met EU-recht

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-685/16 - ECLI:EU:C:2018:743 - 20-09-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over renteaftrek bij omgekeerde fusies

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-438/18 - 13-08-2018

Jurisprudentie

Verdrag NL-Singapore en BRK staat niet aan heffing dividendbelasting in de weg

IB / VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 16/6199 t/m 16/6201 - ECLI:NL:RBDHA:2018:10118 - 09-08-2018

Jurisprudentie

Onterechte aansprakelijkstelling van voormalig dga / disculpatiemogelijkheid

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00004 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2464 - 08-06-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M over fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/121069 - 20-08-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-52448 - 09-05-2018

Besluiten

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018/4380 - 30-04-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Ontvangen schadevergoeding en deelnemingsvrijstelling

BelastingMagazine - VPB - 01-08-2018 - E. de Witte

Vakliteratuur

Anonimiseren van vermogen

BelastingMagazine - IB / VPB - 01-08-2018 - A. van der Werf en E. de Witte

Vakliteratuur

Fiscale gevolgen compenseren partner

BelastingMagazine - IB / P&L / VPB - 01-08-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Afspraak is afspraak?

Fiscaal Advies - VPB - 01-07-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek VPB - BelastingMagazine 2018, nr. 5

BelastingMagazine - VPB - 01-07-2018 - E. de Witte

...Meer