Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting

VPB - Belastingdienst - geen - 19-03-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen overzicht cijfers vennootschapsbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000037746 - 11-03-2020

Nieuws

Antwoorden vragen over bericht dat Nederland voor ANBI's belastingparadijs is

IB / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000026217 - 20-02-2020

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over bericht dat ANBI’s belastingregels niet naleven

IB / VPB / WBR - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000036276 - 20-02-2020

Nieuws

Kamerbrief over pilot gegevensuitwisseling ANBI's

IB / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000016710 - 20-02-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Daggeldvergoedingen chauffeurs vallen onder aftrekbeperking vpb

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/4966 - ECLI:NL:RBNHO:2020:2232 - 28-02-2020

Jurisprudentie

Naar Malta verplaatste vennootschap / heffingsrecht Nederland

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00142 t/m 19/00144 - ECLI:NL:GHSHE:2020:969 - 13-03-2020

Jurisprudentie

Vaststelling voorwaarts verrekend verlies door middel van ‘navordering’

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/02355 - ECLI:NL:HR:2020:482 - 20-03-2020

Jurisprudentie

Verbonden lichaam / terechte renteaftrekcorrecties

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 15/196 - ECLI:NL:RBNHO:2020:394 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Tevergeefs beroep op concernratio thincapregeling / geen sprake van opzet

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 13/2258 - ECLI:NL:RBNHO:2020:392 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Vennootschap voor verdrag uitsluitend inwoner van Portugal / NL geen heffingsrecht

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7463 t/m 17/7465 - ECLI:NL:RBZWB:2020:890 - 24-02-2020

Jurisprudentie

Afwaardering vorderingen terecht niet toegestaan / juiste bekendmaking aanslagen

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00615 t/m 18/00618 - ECLI:NL:GHDHA:2020:388 - 19-02-2020

Jurisprudentie

Overnamefinancieringsstructuur / fraus legis / rente / renteaftrek?

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/02596 - ECLI:NL:PHR:2020:102 - 31-01-2020

Jurisprudentie

Verhuur van onderneming; voldaan aan voortzettingsvereiste BOR

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/73 - ECLI:NL:RBZWB:2020:316 - 28-01-2020

Jurisprudentie

Nationaal verbod op verliesimport bij zetelverplaatsing niet strijdig met VWEU

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑405/18 - ECLI:EU:C:2020:127 - 27-02-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000000002 - 09-03-2020

Besluiten

Besluit WOB-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000039296 - 13-03-2020

Besluiten

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar / ingetrokken cassatieberoep

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019- 0000212366 - 08-01-2020

Besluiten

Besluit MAP-tiebreaker

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-25404 - 09-12-2019

Besluiten

Beleidsbesluit subjectieve vrijstellingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-187751 - 13-12-2019

Besluiten

Intrekking van het cv / bv- Besluit en heroverweging van het Besluit IFZ 1997 / 204M

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-200938 - 16-12-2019

Besluiten

Competentieregeling (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-14300 - 03-07-2019

Besluiten

Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019/13003 - 19-06-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wanneer is waardedaling van renteswap aftrekbaar?

VPB - 01-02-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen deelnemingsvrijstelling voor rentevergoeding

VPB - 01-01-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen liquidatieverlies bij ontbinding net gekochte BV

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Goed koopmansgebruik?

VPB - 01-10-2019 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 4

VPB - 01-05-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 3

VPB - 01-04-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 7

VPB - 01-09-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 6

VPB - 01-08-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 5

VPB - 01-06-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Paraplukredietarrest toch van toepassing

VPB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

...Meer