Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Kwalificatie door Nederland van Braziliaanse interest on net equity

Alg / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200804 - 04-08-2020

Nieuws

(Voorvoegings)houdsterverlies verrekenbaar met winst nieuw opgerichte dochter

VPB - 20/00239 - ECLI:NL:PHR:2020:740 - 25-08-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Niet voldaan aan voorwaarden tegenbewijsregeling / valutaresultaat belast

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2315 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6965 - 23-07-2020

Jurisprudentie

Correctie kostenaftrek / omkering bewijslast / vergrijpboete

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00215 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2352 - 23-07-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over het heffen van bronbelasting over fictieve rente inkomsten

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-257/20 - 03-08-2020

Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmansgebruik of artikel 1 EP

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00060 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1923 - 07-07-2020

Jurisprudentie

'Triple dip'-structuur / renteaftrek, toepassing artikel 10a Wet VpB 1969

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/05112 - ECLI:NL:PHR:2020:672 - 24-07-2020

Jurisprudentie

Toepassing innovatiebox op grond van vaststellingsovereenkomst

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2806 en 19/2807 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5448 - 13-07-2020

Jurisprudentie

Verkeerde volgorde van navordering en verliesherzieningsbeschikking

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/4102 - ECLI:NL:RBGEL:2020:3042 - 22-06-2020

Jurisprudentie

Vergoeding wegens niet ontvangen aandelenpakket / geen deelnemingsvrijsteling

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/03268 - ECLI:NL:HR:2020:1270 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Waardering stamrechtverplichting; toepassing voorgeschreven rekenrente

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00905 - ECLI:NL:GHARL:2020:5098 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Geen afwaardering vordering op voormalige deelneming / onzakelijke lening

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00321 - ECLI:NL:GHARL:2020:4742 - 23-06-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd Besluit regeling functionele valuta

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-69898 - 30-07-2020

Besluiten

Vpb / IB / vrijgestelde beleggingsinstelling; wijzigingsbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-4943 - 24-06-2020

Besluiten

Dividendbelasting / inhoudingsvrijstelling NSW-vennootschappen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-37677 - 05-06-2020

Besluiten

Wijzigingsbesluit fiscale eenheid

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-06221 - 10-06-2020

Besluiten

Aanpassing besluit fiscale eenheid ivm verkoopovereenkomst met beperkende voorwaarden

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 20684 - 19-06-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit verliesverrekening

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-19072 - 17-04-2020

Besluiten

Geen beroep in cassatie overdracht winstcapaciteit naar Zwitserland

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000082199 - 30-04-2020

Besluiten

Geactualiseerd besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000000002 - 09-03-2020

Besluiten

Besluit WOB-verzoek over de aftrek elders belast in geval van bijgeschreven rente of royalty's onder (bilaterale) belastingverdragen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-0000039296 - 13-03-2020

Besluiten

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar / ingetrokken cassatieberoep

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019- 0000212366 - 08-01-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Structurele overschotten stichting

VPB - 01-06-2020 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Familiefonds is belastingplichtig voor vennootschapsbelasting

VPB - 01-06-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Schuldig blijven huur leidt tot informele kapitaalstorting

VPB - 01-03-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Verrekening houdsterverliezen met winst dochtermaatschappij

VPB - 01-05-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Tweede winstgrens voor verenigingen en stichtingen

VPB - 01-04-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rente earn-out

VPB - 01-03-2020 - E. de Witte

Vakliteratuur

Wanneer is waardedaling van renteswap aftrekbaar?

VPB - 01-02-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Geen deelnemingsvrijstelling voor rentevergoeding

VPB - 01-01-2020 - drs J.H.J. Brauwers

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 4

VPB - 01-05-2019 - E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Vpb - BelastingMagazine 2019, nr. 3

VPB - 01-04-2019 - E. de Witte

...Meer