Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Fiscale Verzamelwet 2024 / nota n.a.v. het verslag

Alg / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 36342 - 29-09-2023

Nieuws

Standpunt over omzettingen naar rechtsvorm van niet-verdragsland en fiscale eenheid

VPB - Belastingdienst - KG:032:2023:3 - 29-09-2023

Nieuws

Kamerbrief onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000213992 - 26-09-2023

Nieuws

Webcast Terugblik op Prinsjesdag 2023

Alg / FB / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - Redactie Nextens - NN20230925 - 25-09-2023

Nieuws

Belangrijkste fiscale maatregelen Belastingplanpakket 2024

Alg / Auto / FB / IB / Lokaal / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB / WBR - Redactie Nextens - NN20230920 - 20-09-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Liquidatieverlies toch aftrekbaar? Verwijzing

VPB - Arrest Hoge Raad - 21/01518 - ECLI:NL:HR:2023:1335 - 29-09-2023

Jurisprudentie

Spaanse regeling inzake afschrijving financiële goodwill / geen staatssteun / gewettigd vertrouwen

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑12/15, T‑158/15 en T‑258/15 - ECLI:EU:T:2023:583 - 28-09-2023

Jurisprudentie

Gemeente is vpb-plichtig voor reclameactiviteiten

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 22/189 - ECLI:NL:RBNHO:2023:8906 - 06-09-2023

Jurisprudentie

Vennootschapsbelastingplicht voor makelaarskantoor / omkering en verzwaring bewijslast

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1226, 21/1227, 21/1228 - ECLI:NL:RBZWB:2023:6089 - 31-08-2023

Jurisprudentie

Transfer pricing / commitment fees deels niet zakelijk / renteaftrek

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/4016 - ECLI:NL:RBDHA:2023:12061 - 14-07-2023

Jurisprudentie

Aanslagen vennootschapsbelasting met verzuimboetes terecht opgelegd

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/01235, 21/01236, 21/01237, 21/01238, 21/01239, 21/01240, 21/01241 - ECLI:NL:GHSHE:2023:1034 - 29-03-2023

Jurisprudentie

Dividenduitkering vanuit Nederland naar Curaçao kan in casu niet in Nederland worden belast

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/04508 - ECLI:NL:PHR:2023:701 - 28-07-2023

Jurisprudentie

Geen aftrek in verband met mislopen van mogelijk te realiseren winst

VPB - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/01156 - ECLI:NL:GHSHE:2023:588 - 15-02-2023

Jurisprudentie

Geen herziening belastingrente bij toepassing verliesverrekening van een volgend jaar

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 22/1825 - ECLI:NL:RBNNE:2023:1983 - 17-05-2023

Jurisprudentie

Juiste correctie voorziening verzekeringsverplichtingen / geen matiging belastingrente

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/4745, 21/4746, 21/4747, 21/4748 - ECLI:NL:RBGEL:2023:4242 - 25-07-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting per 1 januari 2024

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000198572 - 02-10-2023

Besluiten

Artikel 14c Wet VpB 1969 / wijzigingsbesluit geruisloze terugkeer

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-14295 - 06-07-2023

Besluiten

Besluit toepassing voorschriften internationaal belastingrecht in de winstsfeer

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-11648 - 16-12-1999

Besluiten

Besluit verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-31118 - 16-05-2023

Besluiten

Besluit Totaalwinst

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-14431 - 21-03-2023

Besluiten

Wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000041027 - 08-03-2023

Besluiten

Besluit op WOB- / Woo-verzoek over dividendbelasting

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000273434 - 14-03-2023

Besluiten

Besluit toepassing artikel 8bd Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-322315 - 11-01-2023

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 18

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 18-09-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 17

Alg / IB / LB / BTW / P&L / S&E / VPB - 01-09-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 16

Alg / IB / LB / BTW / S&E / VPB - 18-08-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Geen schuld, geen kwijtscheldingswinst

VPB - 18-08-2023 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Vastgoed in box 3

Alg / IB / VPB - 17-08-2023 - A. van der Werf

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 15

Alg / IB / BTW / VPB - 27-07-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Valutaresultaat op kwijtgescholden lening geen informele kapitaalstorting

Alg / VPB - 26-07-2023 - J. Brauwers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 14

Alg / IB / BTW / S&E / VPB - 06-07-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Materiële invulling belangwijziging door kennisgroep Belastingdienst

VPB - 05-07-2023 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Vpb-plicht non-profitorganisaties

Alg / VPB - 05-07-2023 - A. Laghmouchi

...Meer