Alles over Vennootschapsbelasting

Nieuws

Nieuws

Is versneld afschrijven het ei van Columbus?

IB / VPB - Redactie Nextens - NN20230123 - 23-01-2023

Nieuws

Geen aftrek van boeterente voor dga

IB / VPB - Redactie Nextens - NN20230109 - ECLI:NL:GHDHA:2022:2501 - 09-01-2023

Nieuws

Maatregelen tegen belastingontwijking gemonitord

Alg / FB / VPB - Redactie Nextens - NN20230102 - 02-01-2023

Nieuws

Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage opgenomen in Staatsblad

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - Stb. 2022 nr. 537 - 21-12-2022

Nieuws

Fraus legis en toch deels aftrekbaar

FB / VPB - Redactie Nextens - NN20221221 - ECLI:NL:RBNHO:2022:6584 - 21-12-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Kwijtscheldingsvrijstelling niet van toepassing

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7093 - ECLI:NL:RBZWB:2023:157 - 12-01-2023

Jurisprudentie

Belastbare winst buitenlandse entiteit verminderd naar nihil

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/9474, 20/9475 - ECLI:NL:RBZWB:2023:79 - 06-01-2023

Jurisprudentie

Aflopende-deelnemingsvrijstelling geldt ook voor opties

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/02127 - 13-01-2023

Jurisprudentie

Geen hogere verliesverrekening en voorzieningen / vrijval HIR

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/5076 - ECLI:NL:RBNHO:2022:11893 - 18-05-2022

Jurisprudentie

Geen passiefpost voor betalingsverplichting ten gevolge van fusieovereenkomst

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/3245, 20/3246 - ECLI:NL:RBNHO:2022:10644 - 30-11-2022

Jurisprudentie

Vordering moet als volwaardig worden beschouwd / belaste opwaardering

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/00001, 22/00003 - ECLI:NL:GHARL:2022:10938 - 20-12-2022

Jurisprudentie

Geen teruggaaf dividendbelasting voor Fondo de Pensiones

Alg / P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/577 - ECLI:NL:RBZWB:2022:7286 - 05-12-2022

Jurisprudentie

Zakelijkheid diverse uitgaven bv niet aannemelijk gemaakt / terechte navordering

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/3385 - ECLI:NL:RBNHO:2022:10165 - 20-10-2022

Jurisprudentie

Gemeente is vpb-plichtig voor reclameactiviteiten

VPB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/6221 - ECLI:NL:RBDHA:2022:11977 - 14-11-2022

Jurisprudentie

Niet voldaan aan winstbestemmingseis / zorgvrijstelling niet van toepassing

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00727 - ECLI:NL:GHDHA:2022:2333 - 29-11-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit toepassing artikel 8bd Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-322315 - 11-01-2023

Besluiten

Wijziging van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26730 - 18-01-2023

Besluiten

Dividendbelasting / verzamelbesluit

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-25322 - 29-11-2022

Besluiten

Beleidsbesluit hybride-entiteitenbepalingen

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26181 - 23-11-2022

Besluiten

Besluit Hybridemismatches

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-23956 - 31-10-2022

Besluiten

Besluit fiscale beleggingsinstelling / toepassing artikel 28 Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-219522 - 14-10-2022

Besluiten

Besluit juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, lid 3, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188692 - 12-12-1999

Besluiten

Besluit juridische fusie / toepassing artikel 14b, lid 3, Wet VpB 1969

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-188642 - 12-08-2022

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Anticiperen op wijzigingen in vennootschapsbelastingtarief

VPB - 17-01-2023 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Sanctie Wet Vpb niet van toepassing

VPB - 07-01-2023 - J. Brauwers

Vakliteratuur

Premies en uitkeringen W&I verzekeringen openbaar

Alg / VPB - 02-12-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Praktische aspecten van de minimumwinstbelasting

Alg / VPB - 02-12-2022 - R. Offermans

Vakliteratuur

OESO-commentaar van beperkt belang

Alg / VPB - 02-12-2022 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Afscheidsbonussen niet aftrekbare verkoopkosten

Alg / VPB - 24-11-2022 - J. Brauwers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 21

Alg / IB / LB / VPB - 26-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Kleine Vpb-ondernemer in nauw gedreven

Alg / VPB - 19-10-2022 - A. Laghmouchi

Vakliteratuur

Wat is wijsheid?

Alg / IB / VPB - 18-10-2022 - Redactie BelastingMagazine

Vakliteratuur

Renteaftrekbeperking omtrent anti-winstdrainage onder vuur

Alg / VPB - 13-10-2022 - R. Offermanns

...Meer