Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen tijdsevenredige verlaging maximum premie-inkomen in geval van overlijden

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/8221 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4513 - 09-09-2021

Jurisprudentie

Geen heffingskortingen en persoonsgebonden aftrek voor inwoonster Zweden

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7747 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4485 - 08-09-2021

Jurisprudentie

Onterechte naheffingsaanslagen parkeerbelasting / verlengde parkeervergunning

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/4811, 20/4812, 20/4813, 20/4814 - ECLI:NL:RBDHA:2021:9749 - 12-08-2021

Jurisprudentie

Ook een Belgisch rustpensioen behoort tot het premie-inkomen

SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7558, 20/7559 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4518 - 09-09-2021

Jurisprudentie

Berekening hoogte kwijtscheldingswinstvrijstelling

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00848 - ECLI:NL:GHARL:2021:8437 - 07-09-2021

Jurisprudentie

Aandelen voor te lage prijs overgedragen / navordering / boetes vernietigd

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/1680 - ECLI:NL:RBNHO:2021:7482 - 31-08-2021

Jurisprudentie

Naheffing overdrachtsbelasting in verband met overdracht onroerendgoedlichaam

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3172 - ECLI:NL:RBNHO:2021:7483 - 31-08-2021

Jurisprudentie

Geen woningtarief voor verkrijging deel voormalig universiteitsgebouw

WBR - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/1530 - ECLI:NL:RBGEL:2021:4461 - 13-08-2021

Jurisprudentie

Afwijzing verzoek om herziening van uitspraak Hof

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00137, 21/00138, 21/00139, 21/00140, 21/00141 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1594 - 27-07-2021

Jurisprudentie

Bv drijft geen materiële onderneming / geen BOR

S&E - Arrest Hoge Raad - 20/01707 - ECLI:NL:HR:2021:1328 - 17-09-2021

Volgende