Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Belastingfraude uitzendbranche / zzp-er geen (mede)pleger doen onjuiste aangiften

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-002142-16 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3314 - 11-09-2019

Jurisprudentie

Whk-beschikking / zelfstandige taak Inspecteur / deels onterechte toerekening

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/3809 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3828 - 05-09-2019

Jurisprudentie

Voordelen uit horeca-activiteiten voor koster aangemerkt als loon

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/3794 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3803 - 29-08-2019

Jurisprudentie

Activiteiten betreffende opnemen en uitgeven cd’s geen bron van inkomen

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00535 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3106 - 22-08-2019

Jurisprudentie

Rijnvarende / geen aftrek dubbele belasting en verrekening van voorheffingen

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00909 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2310 - 20-08-2019

Jurisprudentie

WOZ-waarde kantoorpand met extra grond ten opzichte van basiskavel niet te hoog

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/279 - ECLI:NL:RBDHA:2019:5785 - 03-06-2019

Jurisprudentie

Vrijspraak in fiscale fraudezaak / niet tijdig aangifte doen

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-000385-19 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3311 - 11-09-2019

Jurisprudentie

Hogere gevangenisstraf voor leidinggever goededoelenstichting

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-000418-18 - ECLI:NL:GHSHE:2019:3313 - 11-09-2019

Jurisprudentie

Verzekerings- en premieplicht Rijnvarende / geen immateriële schadevergoeding

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00810 t/m 18/00813 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2390 - 03-09-2019

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht Rijnvarende / geen A1- of E101-verklaring

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00775 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2389 - 03-09-2019

Volgende