Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Richtlijn 2003 / 96 / toepassing vrijstelling voor kleine elektriciteitsproducenten

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑270/18 - ECLI:EU:C:2019:446 - 23-05-2019

Jurisprudentie

Bepaling hoogte KIA bij gezamenlijke investeringen

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/7636 - ECLI:NL:RBDHA:2019:5209 - 17-05-2019

Jurisprudentie

Geen recht op aftrek scholingsuitgaven voor accountant

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/8016 - ECLI:NL:RBDHA:2019:5207 - 17-05-2019

Jurisprudentie

Volktuinencomplex ten onrechte als één WOZ-object aangemerkt

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/6023 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2176 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Objectafbakening tuincentrum / kas op percelen van twee eigenaren

Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00042 - ECLI:NL:GHSHE:2019:959 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Houder en vestigingsplaats pokerspelen / geen verliesverrekening

Alg - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00735 en 17/00737 TOT EN MET 17/00740 - ECLI:NL:GHSHE:2019:958 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Geen hogere aftrek financieringsrente voor woning in Kroatië

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00129 - ECLI:NL:GHSHE:2019:962 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Geen vrijstelling antidumpingrecht / verbinteniscertificaat niet meer geldig

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1447 - ECLI:NL:RBNHO:2019:1529 - 28-02-2019

Jurisprudentie

Geen vrijstelling douanerechten bij plichtsverzuim

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑226/18 - ECLI:EU:C:2019:440 - 22-05-2019

Jurisprudentie

Gemachtigde controleert uitstellijst niet; boete van € 369 voor te late aangifte

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/454 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2140 - 16-05-2019

Volgende