Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Maaltijdbezorger nog steeds in dienstbetrekking

Alg - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - 7044576 CV EXPL 18-14763 - ECLI:NL:RBAMS:2019:198 - 15-01-2019

Jurisprudentie

Detailgegevens vallen onder bewaarplicht / terechte informatiebeschikking

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/362 - ECLI:NL:RBGEL:2019:63 - 10-01-2019

Jurisprudentie

WOZ-waarden onroerende zaken niet te hoog vastgesteld / waardering als bouwgrond

Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00579 en 18/00580 - ECLI:NL:GHDHA:2019:12 - 09-01-2019

Jurisprudentie

Niet voldaan aan wettelijke vereisten voor partnervrijstelling erfbelasting

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00045 - ECLI:NL:GHARL:2019:9 - 03-01-2019

Jurisprudentie

Verzoek proceskostenvergoeding niet-ontvankelijk / misbruik procesrecht

FB - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 17/2344 - ECLI:NL:RBOBR:2018:6516 - 21-12-2018

Jurisprudentie

Recreatieterrein is niet-woning / toepassing woondelenvrijstelling

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Limburg - 17/3711 - ECLI:NL:RBLIM:2018:12412 - 21-12-2018

Jurisprudentie

Overdracht pand voor te lage waarde en sleutelgeld / verkapte winstuitdeling

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/5927 - ECLI:NL:RBNHO:2018:11087 - 21-12-2018

Jurisprudentie

Belastingplicht box 3 voor personeelslid Europees Octrooi Bureau

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/8601 en 17/8602 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9386 - 05-07-2018

Jurisprudentie

Geen dwangsom bij kennelijk ongegrond bezwaar

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00548 - ECLI:NL:GHDHA:2019:11 - 09-01-2019

Jurisprudentie

Verhoogde vrijstelling schenkbelasting is slechts één kalenderjaar van toepassing

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00125 - ECLI:NL:GHARL:2019:10 - 03-01-2019

Volgende