Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Rentevergoeding BPM-teruggaaf / Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/83 t/m 19/87 en 19/143 tot en met 19/150 - ECLI:NL:RBZWB:2021:260 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Geen geldige vaststellingsovereenkomst / geen aanvullende aftrek / verrekening DB

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00162 - ECLI:NL:GHSHE:2021:127 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Spaanse vpb-regeling voor buitenlandse deelnemingen verboden staatssteun

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑51/19 P en C‑64/19 P - ECLI:EU:C:2021:51 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard / geen tijdige terpostbezorging

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00245 - ECLI:NL:GHARL:2021:239 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Verschoonbare termijnoverschrijding / advocaatkosten ter behoud bijstand aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00568 - ECLI:NL:GHAMS:2021:89 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Onzakelijke lening / afwaarderingsverlies niet aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00354 - ECLI:NL:GHDHA:2021:4 - 06-01-2021

Jurisprudentie

Navordering en boete in verband met gewoontewitwassen

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 20/00373 - ECLI:NL:GHDHA:2021:9 - 06-01-2021

Jurisprudentie

Vrijgestelde verhuur van muziekstudio's / geen belaste 'verhuur-plus'

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00772 - ECLI:NL:GHSHE:2021:114 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Box 3-heffing geen individuele en buitensporige last

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01559 - ECLI:NL:GHARL:2021:238 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Thuishaven binnenschip niet Zwitserland / geen aftrek dubbele belasting

Alg - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01123, 19/01124, 19/01125 - ECLI:NL:GHARL:2021:423 - 12-01-2021

Volgende