Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Juiste naheffing MRB / matiging 100%-boete in verband met 'menselijke maat'

Auto - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/2071 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2059 - 26-03-2021

Jurisprudentie

Omkering bewijslast / redelijke schatting / geen aftrek dubbele belasting

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3990, 19/3991, 19/3992, 19/3993 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2272 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Ingehuurde arbeidskrachten / terechte aansprakelijkstelling

Alg - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/730 - ECLI:NL:RBGEL:2021:1348 - 22-03-2021

Jurisprudentie

Parkeerregime was voldoende duidelijk / terechte naheffing parkeerbelasting

Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00494 - ECLI:NL:GHDHA:2021:506 - 18-03-2021

Jurisprudentie

Onjuist gebruik handelskentekenplaat van autobedrijf dochter / naheffing MRB en boete

Auto - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01656 - ECLI:NL:GHAMS:2021:837 - 23-02-2021

Jurisprudentie

Betalingen ten behoeve van aandelenprogramma werknemers deels aftrekbaar

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/57 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2523 - 12-02-2021

Jurisprudentie

Begunstigend beleid inzake niet berekenen belastingrente was al ingetrokken

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1122, 20/1123 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11759 - 20-11-2020

Jurisprudentie

Geen aftrek voorbelasting voor ondernemingspensioenfonds

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/3044 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2261 - 24-03-2021

Jurisprudentie

Woonhuis vormt privévermogen / geen keuzemogelijkheid tot heretikettering

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00494 - ECLI:NL:GHARL:2021:2879 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Schadevergoeding voor verlies arbeidskracht deels belast als loon

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00572 - ECLI:NL:GHDHA:2021:576 - 17-03-2021

Volgende