Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Toegekende schadevergoeding is causaal toe te rekenen aan dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/96 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7995 - 20-10-2020

Jurisprudentie

Weigering gemachtigde wegens beledigend taalgebruik

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2447 t/m 18/2449 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5073 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Rechtbank oordeelde onjuist over bevoegdheidskwesties

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00188, 19/00387 - ECLI:NL:GHARL:2020:8234 - 13-10-2020

Jurisprudentie

Niet bewaarde detailgegevens kassa’s / terechte informatiebeschikking

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00534 - ECLI:NL:GHARL:2020:8236 - 13-10-2020

Jurisprudentie

Afwaardering rekening-courantvordering deels terecht gecorrigeerd

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00906, 19/00907, 19/00908, 19/00909, 19/00910, 19/00911 - ECLI:NL:GHARL:2020:8237 - 13-10-2020

Jurisprudentie

Terechte aanslag reclamebelasting voor openbare aankondiging aan dierenwinkel

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00365 - ECLI:NL:GHARL:2020:8235 - 13-10-2020

Jurisprudentie

Verkrijging woonzorgcomplex deels belast naar woningtarief

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/3446 - ECLI:NL:RBNHO:2020:8353 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Zorgkosten voor psychiater in Suriname voor 2 / 3 aftrekbaar door gewekt vertrouwen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3078 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6165 - 12-08-2020

Jurisprudentie

Rijnvarende heeft standpunt niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig prijsgegeven

FB - Arrest Hoge Raad - 19/05854 - ECLI:NL:HR:2020:1672 - 23-10-2020

Volgende