Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Rechtsherstel box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/6766 - ECLI:NL:RBZWB:2023:6667 - 22-09-2023

Jurisprudentie

Terechte informatiebeschikking t.a.v. buitenlandse banktegoeden

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/540 - ECLI:NL:RBGEL:2023:5216 - 19-09-2023

Jurisprudentie

Bezwaar is ten onrechte zowel niet-ontvankelijk als ongegrond verklaard

FB - Uitspraak Rechtbank Limburg - 22/2346 - ECLI:NL:RBLIM:2023:5456 - 04-09-2023

Jurisprudentie

Passende verzuimboete voor te laat indienen van aangifte

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/01255 - ECLI:NL:GHDHA:2023:1763 - 30-08-2023

Jurisprudentie

Naheffing parkeerbelasting / situatie van overmacht niet aannemelijk gemaakt

Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 23/00246 - ECLI:NL:GHDHA:2023:1761 - 23-08-2023

Jurisprudentie

Liquidatieverlies toch aftrekbaar? Verwijzing

VPB - Arrest Hoge Raad - 21/01518 - ECLI:NL:HR:2023:1335 - 29-09-2023

Jurisprudentie

Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn / verzet

FB - Arrest Hoge Raad - 22/01145 - ECLI:NL:HR:2023:1338 - 29-09-2023

Jurisprudentie

Niet-uitvoering van HvJ-arrest door VK / ‘boete’ van € 32 miljoen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑692/20 - ECLI:EU:C:2023:707 - 28-09-2023

Jurisprudentie

Verkregen onroerende zaak kwalificeert voor overdrachtsbelasting niet als woning

WBR - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/00697 - ECLI:NL:GHARL:2023:7921 - 19-09-2023

Volgende