Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Poolse regeling inzake herziening btw strijdig met EU-recht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑335/19 - ECLI:EU:C:2020:424 - 04-06-2020

Jurisprudentie

Heffing in strijd met Unierecht / aanvullende rentevergoeding

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/648 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1995 - 02-06-2020

Jurisprudentie

WOZ-waarde / partijen mogen in beroep nieuwe referentiewoningen aanvoeren

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - 19/3110 - ECLI:NL:RBMNE:2020:1971 - 29-05-2020

Jurisprudentie

Waardering van leegstaande houten opstal voor box 3

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00713 t/m 19/00716 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1650 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Gemachtigde opnieuw geweigerd wegens ernstige bezwaren

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00556 t/m 19/00565, 19/00579 t/m 19/00585, 19/00587 en 19/00588 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1648 - 28-05-2020

Jurisprudentie

WOZ-waarde als heffingsmaatstaf voor forensenbelasting geoorloofd

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00463 - ECLI:NL:GHARL:2020:3826 - 19-05-2020

Jurisprudentie

Tariefindeling voor douanerechten van set van twee rackets en een bal

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/551 - ECLI:NL:RBNHO:2020:3977 - 23-04-2020

Jurisprudentie

Verzekeringsplicht Rijnvarende / geen aftrek dubbele belasting

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00606 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1416 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Geen vrijstelling van premieplicht voor Rijnvarende

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00605 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1415 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Verwijt in beroep is niet gelijk aan verwijt in kennisgeving / vernietiging boetes

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00091 t/m 18/00096 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1644 - 28-05-2020

Volgende