Keuze rechtsvorm

Alles over

Gebruikelijkloonregeling

Almanakken

Loon Almanak

Gebruikelijkloonregeling

Loon Almanak - 01-01-2018

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Dga als werknemer

Fiscale wijzer DGA - 01-01-2019

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 13a

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

Wettekst

Artikel 12a

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

Wettekst

Artikel 32d

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk VB. Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon

Wettekst

Artikel 4

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk I. Belastingplicht

Wettekst

Artikel 19

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk IIB. Pensioenregelingen

...Meer

Besluiten

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/830M - 06-11-2015

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Pensioenuitkering telt niet mee bij vaststelling gebruikelijk loon

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03798 t/m 16/03800 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4426 - 12-10-2017

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon dat deels niet is uitbetaald, is toch genoten

IB / LB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00871 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1639 - 29-05-2018

Jurisprudentie

Heffing over fictief salaris van in Portugal wonende ab-houder / staat het verdrag Nederland-Portugal aan heffing in de weg?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/04982 - ECLI:NL:PHR:2016:369 - 28-04-2016

Jurisprudentie

Inspecteur heeft ten onrechte afroommethode toegepast / onterechte correctie gebruikelijk loon

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 14/01023 - ECLI:NL:GHAMS:2016:72 - 12-01-2016

Jurisprudentie

Als een loon beschikbaar is van een werknemer met soortgelijke werkzaamheden als die van de dga, is toepassing van ‘afroommethode’ niet aan de orde

LB - Arrest Hoge Raad - 15/02880 - ECLI:NL:HR:2016:1269 - 24-06-2016

Jurisprudentie

Inspecteur heeft verantwoord loon ten onrechte met toepassing van afroommethode gecorrigeerd

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/841 - ECLI:NL:RBNHO:2014:10956 - 11-11-2014

...Meer

Nieuws

Nieuws

Afroommethode kan niet als hoofdregel worden toegepast

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT160204 - 16-02-2016

Nieuws

Belastingdienst publiceert handreiking gebruikelijkloonregeling

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 19-04-2017

Nieuws

De gebruikelijkloonregeling tegen het licht

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20181107 - 29-11-2018

Nieuws

Versoepeling gebruikelijkloonregeling voor snellere groei startups

LB - Bericht Ministerie van Economische Zaken - n.v.t. - 24-05-2016

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over gebruikelijk loon

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000054382 - 23-04-2018

Nieuws

Geen cassatieberoep tegen uitspraak Hof Amsterdam inzake verwerping afroommethode

LB - Bericht Ministerie van Financiën - DGB2016-397 - 17-03-2016

Nieuws

Coöperatiebestuurder is geen ondernemer en moet zichzelf gebruikelijk loon toekennen

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170901 - 07-09-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Afromen? Nee, dank u

LB - 01-09-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Ltd en gebruikelijk loon

LB - 01-10-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Euro-bv en gebruikelijk loon

LB - 01-01-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Op wie lijk ik het meest?

LB - 01-05-2017 - G. Gelling

Vakliteratuur

Pensioen is geen gebruikelijk loon

LB - 01-12-2017 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Wat met het (gebruikelijk) loon te doen?

P&L / LB - 01-06-2016 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Gebruikelijk loon bestuurder vennootschap

LB / VPB / IB - 01-10-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Pensioen en gebruikelijk loon

P&L - 01-06-2015 - W. van Kasteren

...Meer