Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Attentiepunten bij omzetten oudedagsverplichting in lijfrente

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200710 - 03-07-2020

Nieuws

Snel duidelijkheid over aangifte

IB - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 09-07-2020

Nieuws

Rente aflossingsvrije lening gedeeltelijk aftrekbaar

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200709 - ECLI:NL:RBNHO:2020:3203 - 09-07-2020

Nieuws

Antwoorden op vragen schriftelijk overleg evaluaties eigenwoningregeling

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000110983 - 08-07-2020

Nieuws

NOB: optie voor belastingheffing op basis van werkelijk rendement

IB - NOB - geen - 03-07-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Activiteiten voor staandwantvisserij-vof geen bron van inkomen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3313 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5461 - 25-07-2020

Jurisprudentie

Bezittingen en schulden van stichting behoren tot nalatenschap erflaatster

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3930 - ECLI:NL:RBDHA:2020:7103 - 15-07-2020

Jurisprudentie

Onzakelijke lening / geen afwaardering

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00881 - ECLI:NL:GHARL:2020:5639 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Belastingplicht voor de inkomstenbelasting van natuurlijk persoon

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 1900082 - ECLI:NL:GHARL:2020:5635 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Uitleg Verdrag Nederland-Portugal ter zake van WAO-en AOW-uitkering

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01393 - ECLI:NL:PHR:2020:694 - 15-07-2020

Jurisprudentie

Terechte navordering en correctie na onjuiste aangiften / geen gewekt vertrouwen

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00708 en 19/00709 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1316 - 14-07-2020

Jurisprudentie

Reiskosten vervoer naar audiologisch centrum aftrekbaar als specifieke zorgkosten

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00042 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1959 - 07-07-2020

Jurisprudentie

Onterechte giftenaftrek / opzet of grove schuld niet aannemelijk gemaakt

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/5264, 19/5265 - ECLI:NL:RBDHA:2020:3672 - 17-04-2020

Jurisprudentie

Van oninbaarheid rente geen sprake, geen afwaardering rentevordering

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00529 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1320 - 22-07-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

Besluiten

Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen IB 2019 als massaal bezwaar

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-75650 - 23-04-2020

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / dubbel inwonerschap / toekenning heffingskortingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000209192 - 04-02-2020

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / Verdrag Nederland-Roemenië / dubbel inwonerschap

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000184047 - 04-02-2020

Besluiten

Beleidsbesluit leaseregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-166072 - 10-12-2019

Besluiten

Besluit n.a.v. HvJ C-283 / 15 / niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-184103 - 13-12-2019

Besluiten

Voorhang renseigneringsbepalingen voor zuivere saldolijfrenten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000165394 - 15-10-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Verlenging coronamaatregelen tot 1 oktober 2020

IB - 01-06-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

IB - 01-06-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-05-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Tijdelijk stopzetten aflossing eigenwoningschuld

IB - 01-03-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-04-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-03-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Eigenwoning, samenwonen en vergoedingsrecht

IB - 01-11-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Opbrengsten uit tijdelijke verhuur onbelast

IB - 01-10-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Het wel en wee van fiscale partners

IB - 01-02-2019 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 7

IB - 01-09-2019 - A. van der Werf

...Meer