Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over automatische rekentool in de IB-aangifte

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000069857 - 17-03-2023

Nieuws

Vragen en antwoorden fiscale aspecten opkoopregeling veehouders

Alg / IB / BTW / S&E - Belastingdienst - geen - 15-03-2023

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over vrijwilliggersvergoedingen

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2023Z00020 - 10-03-2023

Nieuws

Rechters: box 3 rechtsherstel onvoldoende

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000036124 - 06-03-2023

Nieuws

Geruisloos aanwenden aanspraak oudedagsverplichting / gewijzigd besluit

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-1520 - 17-02-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Woningen onder marktwaarde gekocht / middellijke winstuitdeling

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 21/2417 - ECLI:NL:RBNNE:2023:953 - 09-03-2023

Jurisprudentie

UWV-uitkering Toeslagenwet is belastbaar inkomen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 22/2813 - ECLI:NL:RBNHO:2023:2092 - 09-03-2023

Jurisprudentie

Middellijke winstuitdeling in verband met bouw woning; kwade trouw

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 22/2169 - ECLI:NL:RBNNE:2023:956 - 09-03-2023

Jurisprudentie

Geen box 3-heffing over tweede woning zonder werkelijk rendement

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 21/00966, 21/00967, 21/00968 - ECLI:NL:GHSHE:2023:945 - 22-03-2023

Jurisprudentie

Geldboete van € 50.000 voor het opzettelijk niet doen van aangiften IB en vpb

Alg / IB / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21-006430-19 - ECLI:NL:GHARL:2023:1967 - 24-02-2023

Jurisprudentie

Premies Zvw niet gelijk aan belastingheffing / geen dubbele belasting

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/00096, 22/00097 - ECLI:NL:GHARL:2023:1902 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Hogere compensatie box 3-heffing / geen rentevergoeding

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/2717 - ECLI:NL:RBGEL:2023:953 - 24-02-2023

Jurisprudentie

Row / afwaardering rentevordering / kwijtschelding lening

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/01014, 21/01015, 21/01016, 21/01017 - ECLI:NL:GHARL:2023:1898 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Schip werd niet in internationaal verkeer geëxploiteerd

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/01460 - ECLI:NL:GHARL:2023:1899 - 07-03-2023

Jurisprudentie

Omzetting verlies uit ab in belastingkorting zonder verliesvaststellingsbeschikking

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/01608 - ECLI:NL:GHARL:2023:1900 - 07-03-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting / jaarwinst

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-11246 - 25-01-2023

Besluiten

Vervallen beleidsbesluiten box 3

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 286774 - 21-12-2022

Besluiten

IB / LB: Besluit heffingskortingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-278079 - 23-12-2022

Besluiten

Wijziging besluit van 24 november 2009, CPP2009 / 2342M (uitzendregeling)

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-22885 - 31-10-2020

Besluiten

LB en IB / reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling auto of fiets en privégebruik auto

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-192540 - 06-09-2022

Besluiten

Besluit rechtsherstel box 3, voorkoming dubbele belasting.

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-199150 - 29-07-2022

Besluiten

Besluit aanwenden oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-13302 - 22-06-2022

Besluiten

Besluit rechtsherstel box 3

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-176296 - 28-06-2022

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Repeterende schenkingen hoeven niet samengevoegd

IB - 17-02-2023 - J. Beers

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

Alg / IB - 17-02-2023 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

Alg / IB - 17-01-2023 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Uitzending en ter beschikking stellen van woning aan derden

Alg / IB - 07-01-2023 - J. van den Berg

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

Alg / IB - 02-12-2022 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Privégebruik auto en bewijslast

Alg / IB - 02-12-2022 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2022, nr. 6

Alg / IB - 24-11-2022 - J. van den Berg & J. Brauwers

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 23

Alg / IB - 24-11-2022 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Is een losse garage een aanhorigheid?

Alg / IB - 24-11-2022 - J. van den Berg

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 21

Alg / IB / LB / VPB - 26-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer