Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Uitbreiding economische steun- en herstelpakket voor de loonheffingen

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210126 - 26-01-2021

Nieuws

Interview Nextens van 22 januari 2021 inzake corona steunmaatregelen

Alg / IB / BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20210122-1 - 22-01-2021

Nieuws

Vrijstelling KEW bij verhuizing eigenwoningschuld naar box 3; aflossingseis

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210114 - 07-12-2020

Nieuws

Nader commentaar op wetsvoorstel 'Excessief lenen bij eigen vennootschap'

IB - NOB - 35496 - 12-01-2021

Nieuws

IB Almanak 2021 online in Nextens Naslag

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210111 - 11-01-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen geldige vaststellingsovereenkomst / geen aanvullende aftrek / verrekening DB

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00162 - ECLI:NL:GHSHE:2021:127 - 21-01-2021

Jurisprudentie

Verschoonbare termijnoverschrijding / advocaatkosten ter behoud bijstand aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00568 - ECLI:NL:GHAMS:2021:89 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Onzakelijke lening / afwaarderingsverlies niet aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00354 - ECLI:NL:GHDHA:2021:4 - 06-01-2021

Jurisprudentie

Navordering en boete in verband met gewoontewitwassen

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 20/00373 - ECLI:NL:GHDHA:2021:9 - 06-01-2021

Jurisprudentie

Box 3-heffing geen individuele en buitensporige last

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01559 - ECLI:NL:GHARL:2021:238 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Boetes van 75% voor gebruik valse giftkwitanties passend en geboden

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00766, 19/00767 - ECLI:NL:GHDHA:2021:16 - 05-01-2021

Jurisprudentie

Geen aftrek voor uitgaven extra gezinshulp / Inspecteur was niet vooringenomen

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00555 - ECLI:NL:GHSHE:2020:3744 - 31-12-2020

Jurisprudentie

Honorarium van stichting geen winst uit onderneming

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00774, 19/00775 - ECLI:NL:GHSHE:2020:4094 - 31-12-2020

Jurisprudentie

Geen ondernemerschap / nieuw feit om na te vorderen

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01027, 19/01028, 19/01029, 19/01030, 19/01031, 19/01032, 19/01033, 19/01034 - ECLI:NL:GHARL:2021:176 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Personenauto vormt verplicht privévermogen / toepassing 90%-regel

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01080, 19/01081, 19/01082, 19/01083, 19/01084, 19/01085, 19/01086, 19/01087 - ECLI:NL:GHARL:2021:178 - 12-01-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Vaststelling Energielijst 2021

IB - Besluiten van de staatssecretaris - Stcrt. 2020, 65224 - 07-12-2020

Besluiten

Wijziging van het besluit van 15 mei 2017, nr. 2017-81019, Stcrt. 2017, 28246

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 019-74967 - 07-12-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-20122 - 22-09-2020

Besluiten

Besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-16039 - 08-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

Besluiten

Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen IB 2019 als massaal bezwaar

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-75650 - 23-04-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 15-01-2021 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-12-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-10-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-09-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Overlijden en vooruitbetaalde eigenwoningrente

IB - 01-10-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Verlenging coronamaatregelen tot 1 oktober 2020

IB - 01-06-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

IB - 01-06-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Tijdelijk stopzetten aflossing eigenwoningschuld

IB - 01-03-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-05-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-04-2020 - A. van der Werf

...Meer