Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Lijfrente ook beschermd bij faillissement na expiratie

Alg / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200528 - 29-05-2020

Nieuws

Het fiscale gebouw wankelt – nieuwe bouwstenen voor verbetering van het belastingstelsel

Alg / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT2020-05-27 - 26-05-2020

Nieuws

Kosten voor beleggingsdienstverlening bij lijfrentebeleggingsrekening

IB - Belastingdienst - geen - 15-05-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Waardering van leegstaande houten opstal voor box 3

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00713 t/m 19/00716 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1650 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Verwijt in beroep is niet gelijk aan verwijt in kennisgeving / vernietiging boetes

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00091 t/m 18/00096 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1644 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Van echtgenoot in Marokko ontvangen bedragen belast als partneralimentatie

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00838 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1420 - 16-04-2020

Jurisprudentie

Bewoning door stiefzoon en vriendin gedurende uitzending geen kraakwachtsituatie

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00667 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1649 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Woonstaat Nederland heffingsbevoegd over eenmalige pensioenuitkering uit België

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00773 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1651 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Navordering i.v.m. onderlinge verdeling gemeenschappelijke inkomensbestanddelen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/2875 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1929 - 25-05-2020

Jurisprudentie

Vermogen als spaargeld versus vermogen in eigen woning / geen individuele last

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1909 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1930 - 25-05-2020

Jurisprudentie

Kwalificatie inkomsten uit diverse werkzaamheden van musicus / muziekdocent

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00464 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3640 - 03-09-2019

Jurisprudentie

Bestuurder StAK heeft na doorcertificering geen aanmerkelijk belang

IB - Arrest Hoge Raad - 18/02268 - ECLI:NL:HR:2020:972 - 29-05-2020

Jurisprudentie

Specifieke zorgkosten / ook niet-orthopedisch schoeisel aftrekbaar

IB - Arrest Hoge Raad - 19/04998 - ECLI:NL:HR:2020:992 - 29-05-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

Besluiten

Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen IB 2019 als massaal bezwaar

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-75650 - 23-04-2020

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / dubbel inwonerschap / toekenning heffingskortingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000209192 - 04-02-2020

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / Verdrag Nederland-Roemenië / dubbel inwonerschap

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000184047 - 04-02-2020

Besluiten

Beleidsbesluit leaseregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-166072 - 10-12-2019

Besluiten

Besluit n.a.v. HvJ C-283 / 15 / niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-184103 - 13-12-2019

Besluiten

Voorhang renseigneringsbepalingen voor zuivere saldolijfrenten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000165394 - 15-10-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-05-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Tijdelijk stopzetten aflossing eigenwoningschuld

IB - 01-03-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-04-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-03-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Eigenwoning, samenwonen en vergoedingsrecht

IB - 01-11-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Opbrengsten uit tijdelijke verhuur onbelast

IB - 01-10-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Het wel en wee van fiscale partners

IB - 01-02-2019 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 7

IB - 01-09-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 6

IB - 01-08-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 5

IB - 01-06-2019 - R. Koning

...Meer