Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over inkeerbeleid vermogen in het buitenland

FB / IB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 21-03-2018

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek leningen tussen dga's en hun bv's

IB / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - onbekend - 14-03-2018

Nieuws

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 19-03-2018

Nieuws

Besluit Wob-verzoek over fondsuitkeringen en Duitse rente van dwangarbeiders

IB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000030871 - 12-03-2018

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over getto-uitkeringen

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000023877 - 15-03-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toekomstige eigen bijdragen AWBZ/Wlz geen box 3-schuld

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/4645 - ECLI:NL:RBNNE:2018:992 - 21-03-2018

Jurisprudentie

Inspecteur stelde terecht dat aan vennootschap verstrekte lening onzakelijk is

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2722 en 17/2723 - ECLI:NL:RBNNE:2018:751 - 08-03-2018

Jurisprudentie

Onbelast voordeel na realisatie bestemmingsplanwijziging

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/2910 en 16/2911 - ECLI:NL:RBZWB:2018:1106 - 16-02-2018

Jurisprudentie

Omzet niet in buitenland opgekomen / onterechte navordering box 1-correcties

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/4037, 16/4038 en 16/4039 - ECLI:NL:RBZWB:2018:1542 - 22-02-2018

Jurisprudentie

Te koop gezette woning in aanbouw is eigen woning / recht op hypotheekrenteaftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/8620 - ECLI:NL:RBZWB:2018:823 - 02-02-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Vernieuwd vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-0000032038 - 13-03-2018

Besluiten

Nieuw verzamelbesluit aanmerkelijk belang

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-27139 - 09-03-2018

Besluiten

Besluit over eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-1511 - 30-01-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2018, nr. 2

BelastingMagazine - IB - 01-03-2018 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2018, nr. 2

BelastingMagazine - IB - 01-03-2018 - A. van der Werf

Vakliteratuur

De sociale verzekeringsplicht en fiscaliteit van zeevarenden

BelastingMagazine - IB / SV - 01-03-2018 - E. Jansen en S. Everts

Vakliteratuur

Kinderopvang in 2018

Fiscaal Advies - IB - 01-03-2018 - A. Jurg

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal Advies 2018, nr. 2

Fiscaal Advies - IB / P&L - 01-03-2018 - R.J. Meijer

...Meer