Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over kinderopvangtoeslag voor promovendi

IB - Bericht Ministerie van OCW - 1468977 - 15-03-2019

Nieuws

Wob-besluit over onderzoek naar rekeninghouders BCEE Bank in Luxemburg

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000032722 - 12-03-2019

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over het herstarten van het recht op toeslagen

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000042122 en 2019-0000042812 - 14-03-2019

Nieuws

Resultaten van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties tussen zzp’ers en opdrachtgevers

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190303 - 14-03-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Voor willekeurige afschrijving opgerichte vof / geen bron van inkomen

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/3533, 17/3534 en 17/3535 - ECLI:NL:RBGEL:2019:1093 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Scholingsaftrek en giftenaftrek voor betaalde belasting terecht gecorrigeerd

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00500 - ECLI:NL:GHDHA:2019:550 - 13-03-2019

Jurisprudentie

Subsidie voor omzetting landbouwgrond in natuurterrein / per saldo geen afwaardering

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00225 - ECLI:NL:GHARL:2019:2186 - 12-03-2019

Jurisprudentie

Gronden boete niet medegedeeld / vernietiging forse boete coffeeshophouder

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3250 - ECLI:NL:RBDHA:2018:14905 - 11-12-2018

Jurisprudentie

Nederlandse EOB-werknemer / vrijstelling box 3 / beperking vrij werknemersverkeer

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00473 t/m 18/00481 - ECLI:NL:GHDHA:2019:551 - 13-03-2019

Jurisprudentie

Vrijstelling box 3 voor aangeworven EOB-werknemer met Nederlandse nationaliteit

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00690 - ECLI:NL:GHDHA:2019:552 - 13-03-2019

Jurisprudentie

Winstcorrecties en vergrijpboete voor coffeeshophouder die onjuiste aangifte deed

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3258 - ECLI:NL:RBDHA:2018:14909 - 11-12-2018

Jurisprudentie

Verdrag met België verhindert afwaardering vordering als verlies uit row

IB - Arrest Hoge Raad - 17/04329 - ECLI:NL:HR:2019:358 - 15-03-2019

Jurisprudentie

Nederland mag door inwoner België ontvangen liquidatie-uitkeringen belasten

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/02384 - ECLI:NL:PHR:2019:176 - 25-02-2019

Jurisprudentie

Onderhoudskosten monumentaal park / niet aftrekbare huurderlasten

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03318 - ECLI:NL:PHR:2019:174 - 25-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over winst en agrarische sector

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-115091 - 23-11-2018

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Actualisering besluit over waardering woning bij overbrenging naar privévermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-81323 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van besluiten over geruisloze doorschuiving

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-64996 - 14-05-2018

Besluiten

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-52448 - 09-05-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wetgeving 2019 - aanpassingen met betrekking tot eigen woning

IB - 01-03-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Nieuwe balans in flexibiliteit nodig

IB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Het wel en wee van fiscale partners

IB - 01-02-2019 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 2

IB - 01-02-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 2

IB - 01-02-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Starter? Denk aan je toekomstige koper

IB - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Welke ondernemingsvorm is het meest interessant?

IB / VPB - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2019, nr. 1

IB / LB / P&L - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Betaalde hypotheekrente is niet altijd alimentatie

IB - 01-01-2019 - J.E. van den Berg

...Meer