Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Corona-ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT2020032002 - 20-03-2020

Nieuws

Overlijdensuitkering aan erfgenamen van slachtoffer MH17-ramp behoort tot het loon

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200306 - ECLI:NL:GHARL:2020:790 - 06-03-2020

Nieuws

Fout in berekening box 3: sparen en beleggen in aangifte 2019

IB - Belastingdienst - geen - 10-03-2020

Nieuws

Online oefenomgeving aangifte inkomstenbelasting

IB - Belastingdienst - geen - 03-05-2020

Nieuws

Kamerbrief fout in forfaitaire rendementen box 3

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000046622 - 03-03-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Ten behoeve van raamprostitutie verhuurde panden behoren tot box 3

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/4108 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1289 - 16-03-2020

Jurisprudentie

Emigratie naar achtereenvolgens België en de VAE / dividenduitkering

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2934 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1132 - 06-03-2020

Jurisprudentie

Geen subjectieve en objectieve voordeelsverwachting bij zaakwaarneming

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/3664 - ECLI:NL:RBGEL:2020:1860 - 18-03-2020

Jurisprudentie

Activiteiten pijplegschip in internationaal verkeer verricht / heffingsrecht Zwitserland

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/3770 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1213 - 16-03-2020

Jurisprudentie

Geclaimde aftrek van ruim € 16.000 aan specifieke zorgkosten terecht geweigerd

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00692 - ECLI:NL:GHDHA:2020:497 - 13-03-2020

Jurisprudentie

Nihil-percentage Zvw voor opvarende en tevens scheepsbeheerder vissersvaartuig

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 1900059 - ECLI:NL:GHAMS:2020:606 - 10-03-2020

Jurisprudentie

Geen groter bedrag aan negatieve inkomsten eigen woning

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01599 - ECLI:NL:GHAMS:2020:774 - 12-03-2020

Jurisprudentie

Geen aftrek partneralimentatie / aftrek levensonderhoud kind

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00244 - ECLI:NL:GHSHE:2020:322 - 30-01-2020

Jurisprudentie

Kosten i.v.m. telen van hennep niet aftrekbaar / strafrechtelijke veroordeling

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00151 en 19/00152 - ECLI:NL:GHSHE:2020:315 - 30-01-2020

Jurisprudentie

Box 3-heffing individuele en buitensporige last?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03319 - ECLI:NL:PHR:2020:211 - 05-03-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / dubbel inwonerschap / toekenning heffingskortingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000209192 - 04-02-2020

Besluiten

Ingetrokken cassatieberoep / Verdrag Nederland-Roemenië / dubbel inwonerschap

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000184047 - 04-02-2020

Besluiten

Beleidsbesluit leaseregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-166072 - 10-12-2019

Besluiten

Besluit n.a.v. HvJ C-283 / 15 / niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-184103 - 13-12-2019

Besluiten

Voorhang renseigneringsbepalingen voor zuivere saldolijfrenten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000165394 - 15-10-2019

Besluiten

Besluit op WOB-verzoek over beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000099209 - 13-08-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-115021 - 16-05-2019

Besluiten

Besluit WOB-verzoek navorderingsaanslagen buitenlands vermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000069675 - 23-05-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Eigenwoning, samenwonen en vergoedingsrecht

IB - 01-11-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Opbrengsten uit tijdelijke verhuur onbelast

IB - 01-10-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Het wel en wee van fiscale partners

IB - 01-02-2019 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 7

IB - 01-09-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 6

IB - 01-08-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 5

IB - 01-06-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 5

IB - 01-06-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 4

IB - 01-05-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 4

IB - 01-05-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen ‘Onze dienstverlening is anders geworden’

IB - 01-05-2019 - R.J. Meijer

...Meer