Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief stand van zaken wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2024-0000351785 - 19-06-2024

Nieuws

Werkelijk rendementsbegrip box 3 Hoge Raad in strijd met EVRM?

IB - Redactie Nextens - NN20240617 - 17-06-2024

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Onzakelijke borgstelling / ex-schoonvader is geen onafhankelijke derde

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/1434 - ECLI:NL:GHSHE:2024:1916 - 12-06-2024

Jurisprudentie

Afschrijving op erfpachtrecht / Inspecteur slaagt niet in bewijslast

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 22/1696 - ECLI:NL:GHSHE:2024:1920 - 12-06-2024

Jurisprudentie

Collegegeld buitenlandse student aftrekbaar / depotstorting

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 23/1150 - ECLI:NL:GHSHE:2024:1921 - 12-06-2024

Jurisprudentie

Navordering / geen sprake van winst uit onderneming maar van row

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 23/3014, 23/3015, 23/3016, 23/3017 - ECLI:NL:RBZWB:2024:3941 - 12-06-2024

Jurisprudentie

Onterechte navordering ter zake van afkoop pensioen / geen nieuw feit en ook geen kwade trouw

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/5718 - ECLI:NL:RBZWB:2024:3945 - 12-06-2024

Jurisprudentie

Inbeslaggenomen zaden uit industriële hennep / geen afwaardering bedrijfsvoorraad

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 23/3135, 23/3136, 23/3137, 23/3138, 23/3139, 23/3140, 23/3141, 23/3142 - ECLI:NL:RBZWB:2024:3936 - 10-06-2024

Jurisprudentie

Niet aannemelijk gemaakt dat is afgezien van pensioen / onterechte navordering

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 23/4291 - ECLI:NL:RBDHA:2024:8821 - 31-05-2024

Jurisprudentie

Gecedeerde daggeldvergoedingen terecht tot belastbaar inkomen cedent gerekend

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 23/2875 - ECLI:NL:RBDHA:2024:8422 - 31-05-2024

Jurisprudentie

Vertrouwensbeginsel staat aan navordering in de weg

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 23/913 - ECLI:NL:GHDHA:2024:804 - 10-04-2024

Jurisprudentie

Rechtsherstel box 3 / ongerealiseerde koersverliezen op beleggingen

IB - Arrest Hoge Raad - 22/01571 - ECLI:NL:HR:2024:855 - 14-06-2024

...Meer

Besluiten

Besluiten

Box 3-besluit

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-5944 - 07-05-2024

Besluiten

Regeling vaststelling forfaitaire rendementspercentages voor 2023 in box 3

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-0000224266 - 16-04-2024

Besluiten

Wijziging van het besluit van 9 maart 2018, 2018-27139, Stcrt. 2018, 15751

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-27139 - 14-03-2024

Besluiten

Inkomstenbelasting; giften en algemeen nut beogende instellingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-4956 - 05-03-2024

Besluiten

Besluit Woo-verzoek memo Belastingdienst

IB - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 10-10-2023

Besluiten

Besluit heffingskortingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-17530 - 19-09-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over werknemers- en managementparticipaties

IB - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 02-08-2023

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 12

Alg / FB / IB / LB / SV / VPB - 17-06-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 11

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 24-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

Alg / IB - 24-05-2024 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteiten rond eigenwoningrente

Alg / IB - 16-05-2024 - J. van den Berg

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 10

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 08-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 9

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 25-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

‘Voorlopig blijft het tobben’ - Interview Cor Overduin

Alg / IB - 19-04-2024 - A. Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Vermindering van teveel betaalde bronbelastingen

Alg / IB - 19-04-2024 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 15-04-2024 - A. van der Werf

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 8

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 11-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer