Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' / tweede voortgangsbrief

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000185662 - 15-01-2019

Nieuws

Geen auto’s meer met 0% bijtelling in 2019

IB / LB - Belastingdienst - n.v.t. - 09-01-2019

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over afgegeven verdragsverklaringen en vaststelling fiscale woonplaats

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000214023 - 17-12-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Herstel van arrest ECLI:NL:HR:2018:2133 / fout in dictum

IB - Arrest Hoge Raad - 18/00053 - ECLI:NL:HR:2019:60 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Geen afschrijving goodwill voor ex-werknemer accountantskantoor

IB - Arrest Hoge Raad - 17/04862 - ECLI:NL:HR:2019:58 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Inkomsten uit werkzaamheden als pakketbezorger/chauffeur kwalificeren als loon

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2053 t/m 17/2056 - ECLI:NL:RBNNE:2018:4797 - 27-11-2018

Jurisprudentie

Ex-echtgenoot aangemerkt als partner / inschrijving in BRP bepalend

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00388 - ECLI:NL:GHAMS:2018:3817 - 23-10-2018

Jurisprudentie

Onterechte correctie inkomsten uit hennepteelt / geen omkering bewijslast

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00695 - ECLI:NL:GHSHE:2018:4328 - 18-10-2018

Jurisprudentie

Onderneming in vof-vorm echtgenoten / onzakelijk winst-/verliesverdeling

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3392 t/m 17/3395 - ECLI:NL:RBZWB:2018:4758 - 25-07-2018

Jurisprudentie

Gerechtigdheid tot bankrekeningen KB-Lux / terechte navordering en boetes

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01359 t/m 17/01379 - ECLI:NL:GHARL:2019:59 - 08-01-2019

Jurisprudentie

Overdracht pand voor te lage waarde en sleutelgeld / verkapte winstuitdeling

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/5927 - ECLI:NL:RBNHO:2018:11087 - 21-12-2018

Jurisprudentie

Belastingplicht box 3 voor personeelslid Europees Octrooi Bureau

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/8601 en 17/8602 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9386 - 05-07-2018

Jurisprudentie

Te hoge management fee wegens persoonlijke motieven

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01408 - ECLI:NL:GHARL:2018:10964 - 18-12-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over winst en agrarische sector

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-115091 - 23-11-2018

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Actualisering besluit over waardering woning bij overbrenging naar privévermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-81323 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van besluiten over geruisloze doorschuiving

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-64996 - 14-05-2018

Besluiten

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-52448 - 09-05-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 1

IB / LB - 01-01-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 1

IB - 01-01-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Worsteling met bestuurlijke boete

FB / IB - 01-12-2018 - E. Poelmann

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2018, nr. 8

IB / VPB - 01-12-2018 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2018, nr. 8

IB - 01-12-2018 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 6

IB / LB / VPB - 01-12-2018 - Auteurs Nextens

Vakliteratuur

Fiscale actualiteiten van bedrijfsopvolging bij vastgoedvennootschappen

IB / S&E - 01-12-2018 - E. Jansen

Vakliteratuur

Financiering vakantiewoning leidt tot afkoop pensioen

IB / P&L - 01-12-2018 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2018, nr. 6

IB / P&L / S&E - 01-12-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2018, nr. 7

IB - 01-10-2018 - R. Koning

...Meer