Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Controle onbewuste fouten aangifte IB deels hervat

IB - Belastingdienst - geen - 07-04-2021

Nieuws

Consultatie: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

IB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210407 - 07-04-2021

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de levensloopregeling

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000047585 - 01-04-2021

Nieuws

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-7241 - 25-03-2021

Nieuws

Gebruikelijk loon dga niet verlaagd door vorming en dotatie aan voorziening

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210330 - ECLI:NL:GHARL:2021:2188 - 30-03-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Omkering bewijslast / redelijke schatting / geen aftrek dubbele belasting

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3990, 19/3991, 19/3992, 19/3993 - ECLI:NL:RBNHO:2021:2272 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Woonhuis vormt privévermogen / geen keuzemogelijkheid tot heretikettering

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00494 - ECLI:NL:GHARL:2021:2879 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Schadevergoeding voor verlies arbeidskracht deels belast als loon

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00572 - ECLI:NL:GHDHA:2021:576 - 17-03-2021

Jurisprudentie

Geen gerichte vrijstelling voor per diem kostenvergoeding piloot

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00484 - ECLI:NL:GHDHA:2021:575 - 16-03-2021

Jurisprudentie

Afstempeling aandelen pensioen-bv leidt tot IB-heffing over pensioenaanspraak

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1313 - ECLI:NL:RBNNE:2020:3587 - 16-10-2020

Jurisprudentie

Vereiste aangifte niet gedaan / gebruikelijk loon / verzuimboete

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01555, 19/01556 - ECLI:NL:GHARL:2021:2877 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Toepassing foutenleer / geen belastingheffing in 2015 over boekwinst op cultuurgrond

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/612 - ECLI:NL:RBNNE:2021:986 - 17-03-2021

Jurisprudentie

Stakingswinst niet aangegeven / Inspecteur bevoegd om na te vorderen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/613 - ECLI:NL:RBNNE:2021:987 - 17-03-2021

Jurisprudentie

Te laat aanbod om vaartijdenboek te overleggen / premieplicht

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00462 - ECLI:NL:GHSHE:2021:789 - 18-03-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Vaststelling Energielijst 2021

IB - Besluiten van de staatssecretaris - Stcrt. 2020, 65224 - 07-12-2020

Besluiten

Wijziging van het besluit van 15 mei 2017, nr. 2017-81019, Stcrt. 2017, 28246

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 019-74967 - 07-12-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-20122 - 22-09-2020

Besluiten

Besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-16039 - 08-09-2020

Besluiten

Geactualiseerd beleidsbesluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-54978 - 23-04-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 15-01-2021 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-10-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-12-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-09-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Overlijden en vooruitbetaalde eigenwoningrente

IB - 01-10-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Verlenging coronamaatregelen tot 1 oktober 2020

IB - 01-06-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

IB - 01-06-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Tijdelijk stopzetten aflossing eigenwoningschuld

IB - 01-03-2020 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-05-2020 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de inkomstenbelasting

IB - 01-04-2020 - A. van der Werf

...Meer