Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Herziene brief over letselschadevergoedingen

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000116467 - 12-07-2019

Nieuws

Stand van zaken box 3-heffing

IB - Redactie FiscaalTotaal - 20190704 - 11-07-2019

Nieuws

Antwoorden op vragen over de heffingskorting van Nederlanders in het buitenland

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000112094 - 10-07-2019

Nieuws

Kamerbrief over letselschadevergoedingen

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000109995 - 08-07-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen IB-heffing over opbrengsten tijdelijke verhuur via Airbnb van tuinhuis

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00398 - ECLI:NL:GHAMS:2019:2424 - 11-07-2019

Jurisprudentie

Staking onderneming leidt tot vrijval HIR / niet voldaan aan boekwaarde-eis

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/1020 - ECLI:NL:RBNHO:2019:5869 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Uitkeringen als gevolg van beroepsziekte belast als inkomen uit werk en woning

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00059 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1903 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht voor inwoner VS

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5423 - ECLI:NL:RBZWB:2019:2198 - 26-04-2019

Jurisprudentie

Bestelauto van de zaak / vermoeden privégebruik niet aannemelijk gemaakt

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00328 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1561 - 23-04-2019

Jurisprudentie

Kosten verzorging meervoudig gehandicapte dochter niet aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00008 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1770 - 14-02-2019

Jurisprudentie

Afbakening verplicht privévermogen en keuzevermogen auto / absolute grens 500 km

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/4051 t/m 18/4058 - ECLI:NL:RBNNE:2019:2939 - 09-07-2019

Jurisprudentie

Navorderingsaanslagen voor rijschoolhouder blijven ook in hoger beroep in stand

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00479, 19/00731 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1975 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Geen recht op aftrek voor levensonderhoud kinderen en scholingsuitgaven

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00172 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1266 - 19-03-2019

Jurisprudentie

Juiste correcties i.v.m. afkoop pensioen en rente over rekening-courantvordering

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00851 t/m 18/00855 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1874 - 03-07-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-115021 - 16-05-2019

Besluiten

Besluit WOB-verzoek navorderingsaanslagen buitenlands vermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000069675 - 23-05-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over winst en agrarische sector

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-115091 - 23-11-2018

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Actualisering besluit over waardering woning bij overbrenging naar privévermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-81323 - 20-06-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 5

IB - 01-06-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 5

IB - 01-06-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 4

IB - 01-05-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 4

IB - 01-05-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen ‘Onze dienstverlening is anders geworden’

IB - 01-05-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Celstraf kan leiden tot directe opeising hypothecair krediet

IB - 01-05-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 3

IB - 01-04-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 3

IB - 01-04-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wetgeving 2019 - aanpassingen met betrekking tot eigen woning

IB - 01-03-2019 - J.E. van den Berg

...Meer