Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Belastingplan 2019: wat wijzigt er in de 30%-regeling?

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180904 - 20-09-2018

Nieuws

Maatregelen niet opgenomen in pakket Belastingplan 2019 / rekening-courantmaatregel

IB / Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000158869 - 18-09-2018

Nieuws

Wetsvoorstel Belastingplan 2019 aangeboden / belangrijkste maatregelen

IB / LB / BTW - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 18-09-2018

Nieuws

Kamerbrief over WBSO in 2019: geen wijziging percentages

IB / LB - Bericht Ministerie van Economische Zaken - DGBI-I&K / 18239251 - 18-09-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Periodieke uitkeringen terecht geheel in inkomen betrokken

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01321 t/m 17/01323 - ECLI:NL:GHARL:2018:7862 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Salaris inwoner België grotendeels in Nederland belast / bevoegdheid ambtenaren

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03817 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2647 - 15-06-2018

Jurisprudentie

Verkapte winstuitdeling niet aannemelijk gemaakt / recht op dwangsom

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00587 - ECLI:NL:GHARL:2018:7811 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Geen direct beroep op Europees verdedigingsbeginsel in IB/PVV-zaak

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3536 en 16/3595 - ECLI:NL:RBNHO:2018:7607 - 07-09-2018

Jurisprudentie

Onterechte correctie zelfstandigenaftrek meubelstoffeerder / urencriterium

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01283 t/m 17/01287 - ECLI:NL:GHARL:2018:7861 - 04-09-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over waardering woning bij overbrenging naar privévermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-81323 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

Besluiten

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-52448 - 09-05-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Anonimiseren van vermogen

BelastingMagazine - IB / VPB - 01-08-2018 - A. van der Werf en E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2018, nr. 6

BelastingMagazine - IB - 01-08-2018 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2018, nr. 6

BelastingMagazine - IB - 01-08-2018 - R. Koning

Vakliteratuur

Fiscale gevolgen compenseren partner

BelastingMagazine - IB / P&L / VPB - 01-08-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 4

Fiscaal Advies - IB / BTW - 01-07-2018 - Auteurs Nextens

...Meer