Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over box 3-heffing VvE-vermogen

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2718 - 23-05-2019

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over massaal bezwaar box 3

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000077881 - 20-05-2019

Nieuws

Antwoorden vragen over Scandinavische duale stelsel voor dga's

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000079265 - 14-05-2019

Nieuws

Beantwoording vragen over de aangiftecampagne van de Belastingdienst

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-000006422 - 13-05-2019

Nieuws

Aan overheidswerknemers uitbetaalde dwangsommen vormen geen loon

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190502 - 10-05-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bepaling hoogte KIA bij gezamenlijke investeringen

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/7636 - ECLI:NL:RBDHA:2019:5209 - 17-05-2019

Jurisprudentie

Geen recht op aftrek scholingsuitgaven voor accountant

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/8016 - ECLI:NL:RBDHA:2019:5207 - 17-05-2019

Jurisprudentie

Geen hogere aftrek financieringsrente voor woning in Kroatië

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00129 - ECLI:NL:GHSHE:2019:962 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Partner geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige; geen heffingskorting

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00044 - ECLI:NL:GHSHE:2019:960 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Fictieve vervreemding ab-aandelen door overlijden; nieuw feit om na te vorderen

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00045 - ECLI:NL:GHSHE:2019:961 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Inkomsten pakketbezorger belast als loon uit dienstbetrekking; schijnconstructie

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/4193 - ECLI:NL:RBNNE:2019:395 - 07-02-2019

Jurisprudentie

Terechte informatiebeschikking/ nieuwe termijn voor informatie inzake box 3

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/1185 - ECLI:NL:RBGEL:2019:2061 - 15-05-2019

Jurisprudentie

Onterechte heretikettering van tot ondernemingsvermogen behorende auto

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00230 t/m 18/00233 - ECLI:NL:GHARL:2019:3984 - 07-05-2019

Jurisprudentie

Aankoop, renovatie en verkoop van woningen/ resultaat terecht als row belast

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/4051 - ECLI:NL:RBNHO:2019:3615 - 30-04-2019

Jurisprudentie

Aftrek gebruiksvergoeding voor tot privévermogen behorende panden

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00715 - ECLI:NL:GHARL:2019:4171 - 14-05-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over winst en agrarische sector

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-115091 - 23-11-2018

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

Besluiten

Actualisering besluit over waardering woning bij overbrenging naar privévermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-81323 - 20-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Wijzigingsbesluit lijfrenten in de winstsfeer

IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-66294 - 28-05-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen ‘Onze dienstverlening is anders geworden’

IB - 01-05-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Celstraf kan leiden tot directe opeising hypothecair krediet

IB - 01-05-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 3

IB - 01-04-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 3

IB - 01-04-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wetgeving 2019 - aanpassingen met betrekking tot eigen woning

IB - 01-03-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Nieuwe balans in flexibiliteit nodig

IB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Het wel en wee van fiscale partners

IB - 01-02-2019 - Drs. E. de Witte

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 2

IB - 01-02-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 2

IB - 01-02-2019 - R. Koning

...Meer