Alles over Inkomstenbelasting

Nieuws

Nieuws

Kamerbrief aanpassing box 3

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000148689 - 06-09-2019

Nieuws

Inkomsten uit tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning niet belast

IB - Redactie FiscaalTotaal - 20190904 - 04-09-2019

Nieuws

Verwachte Loonbelasting wijzigingen op Prinsjesdag 2019

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190902 - 04-09-2019

Nieuws

Hoger beroep tegen uitspraak Rechtbank over kinderopvangtoeslag / inzage dossier

FB / IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000141154 - 23-08-2019

Nieuws

Grens 500 km werkt twee kanten uit

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190809 - ECLI:NL:RBNNE:2019:2939 - 21-08-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Voordelen uit horeca-activiteiten voor koster aangemerkt als loon

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/3794 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3803 - 29-08-2019

Jurisprudentie

Activiteiten betreffende opnemen en uitgeven cd’s geen bron van inkomen

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00535 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3106 - 22-08-2019

Jurisprudentie

Finse belastingheffing voor inkomsten van icbe strijdig met VWEU?

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-480/19 - 12-08-2019

Jurisprudentie

Geen aftrek specifieke zorgkosten voor bed, snorscooter, bijdrage AED en bril

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00457 en 18/00458 - ECLI:NL:GHAMS:2019:978 - 19-03-2019

Jurisprudentie

Aftrekpost weekenduitgaven gehandicapten terecht niet gehonoreerd; kwade trouw

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00085 - ECLI:NL:GHSHE:2019:1678 - 02-05-2019

Jurisprudentie

Uitgaven voor kronen en implantaten als uitgaven voor hulpmiddelen aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00523 - ECLI:NL:GHARL:2019:7009 - 27-08-2019

Jurisprudentie

Kosten traplift niet aftrekbaar indien Wmo-voorziening kon worden aangevraagd

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/00202 - ECLI:NL:PHR:2019:805 - 08-08-2019

Jurisprudentie

Exploitatie gastouderbureau kwalificeert niet als onderneming

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/01063 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2350 - 28-08-2019

Jurisprudentie

Box 2-correctie/ vertrouwensbeginsel staat niet in de weg aan interne compensatie

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00693 en 18/00694 - ECLI:NL:GHARL:2019:6894 - 27-08-2019

Jurisprudentie

Beëindigingsvergoeding is niet deels vergoeding voor geleden immateriële schade

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00710 - ECLI:NL:GHARL:2019:6653 - 20-08-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit op WOB-verzoek over beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000099209 - 13-08-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-115021 - 16-05-2019

Besluiten

Besluit WOB-verzoek navorderingsaanslagen buitenlands vermogen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000069675 - 23-05-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Geactualiseerd besluit over winst en agrarische sector

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-115091 - 23-11-2018

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Besluit bestuursrecht Toeslagen

FB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2018-172446 - 11-10-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 5

IB - 01-06-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 5

IB - 01-06-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 4

IB - 01-05-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 4

IB - 01-05-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen ‘Onze dienstverlening is anders geworden’

IB - 01-05-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Celstraf kan leiden tot directe opeising hypothecair krediet

IB - 01-05-2019 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 3

IB - 01-04-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2019, nr. 3

IB - 01-04-2019 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wetgeving 2019 - aanpassingen met betrekking tot eigen woning

IB - 01-03-2019 - J.E. van den Berg

...Meer