Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Volgende
Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over tipgeverszaak van zwartspaarders

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-0000227122 - 05-07-2024

Besluiten

Box 3-besluit

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-5944 - 07-05-2024

Besluiten

Regeling vaststelling forfaitaire rendementspercentages voor 2023 in box 3

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-0000224266 - 16-04-2024

Besluiten

Wijziging van het besluit van 9 maart 2018, 2018-27139, Stcrt. 2018, 15751

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-27139 - 14-03-2024

Besluiten

Inkomstenbelasting; giften en algemeen nut beogende instellingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-4956 - 05-03-2024

Besluiten

Besluit Woo-verzoek memo Belastingdienst

IB - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 10-10-2023

Besluiten

Besluit heffingskortingen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-17530 - 19-09-2023

Volgende