Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Verzoek om toepassing aandelenfusiefaciliteit ten onrechte geweigerd

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/1819 - ECLI:NL:GHARL:2024:4438 - 02-07-2024

Jurisprudentie

Kan eenzijdig worden teruggekomen op verzoek om toepassing doorschuiffaciliteit?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/04950 - ECLI:NL:PHR:2024:696 - 28-06-2024

Jurisprudentie

Navordering met toepassing van verlengde navorderingstermijn

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/5543 - ECLI:NL:RBZWB:2024:4625 - 05-07-2024

Jurisprudentie

Aftrek collegegeld voor student uit India

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 23/409 - ECLI:NL:GHSHE:2024:2080 - 26-06-2024

Jurisprudentie

Correcties en vergrijpboetes in verband met handel in chemicaliën

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/1226, 22/1227, 22/1228 - ECLI:NL:GHSHE:2024:2004 - 19-06-2024

Jurisprudentie

Participaties en deelnemingsrechten / werkelijk rendement box 3 nihil

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 23/674 - ECLI:NL:GHDHA:2024:851 - 29-05-2024

Jurisprudentie

Box 3 / werkelijk rendement hoger dan forfaitair rendement

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 23/2903, 23/2904 - ECLI:NL:RBZWB:2024:4466 - 26-06-2024

Jurisprudentie

Fiscale gevolgen van ontvangen mobiliteitssteun / beperking vrij verkeer

IB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-277/23 - ECLI:EU:C:2024:583r - 04-07-2024

Jurisprudentie

Toch bron van inkomen omdat er sprake is van een objectieve voordeelsverwachting

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - BRE, 23/9533 - ECLI:NL:RBZWB:2024:4445 - 28-06-2024

Volgende