Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Nederland heffingsbevoegd over alle inkomsten van piloot

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5275 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6624 - 28-08-2020

Jurisprudentie

Box 3-heffing; praktische problemen en rechtsonzekerheid bij massaalbezwaaraanwijzing

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/5183 - ECLI:NL:RBZWB:2020:4246 - 09-09-2020

Jurisprudentie

Winstcorrectie voor kunstenaar; geen bron van inkomen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/4717 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6946 - 02-09-2020

Jurisprudentie

Winst behaald met transacties met vluchtelingententjes niet toerekenbaar aan bv

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5637 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6994 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing 2017 niet strijdig met artikel 1 EP

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/7488 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2373 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Gelijkheidsbeginsel niet geschonden / geen wuo voor actrice

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/4097 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6951 - 02-09-2020

Jurisprudentie

Door bv ontvangen betalingen zijn niet belast in privésfeer

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/6536, 19/6537, 19/6541, 19/6543 - ECLI:NL:RBDHA:2020:8196 - 19-08-2020

Jurisprudentie

Premievrijmaking dollargarantiepolis / gevolgen voor belastingheffing

IB - Arrest Hoge Raad - 19/03758 - ECLI:NL:HR:2020:1369 - 04-09-2020

Jurisprudentie

Aftrek partneralimentatie terecht met navorderingsaanslagen gecorrigeerd

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00352 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1549 - 18-08-2020

Jurisprudentie

Vermogensrendementsheffing ter zake van belegging in plantages met teakbomen

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00681 t/m 19/00684 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1550 - 18-08-2020

Volgende