Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Dienst Poste Italiane voor inning OZB mogelijk verboden staatssteun

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑434/19, C‑435/19 - ECLI:EU:C:2021:162 - 03-03-2021

Jurisprudentie

Douaneverplichtingen niet nageleefd / analoge toepassing CDW en Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑7/20 - ECLI:EU:C:2021:161 - 03-03-2021

Jurisprudentie

Spaanse belasting op opwekken elektriciteit niet strijdig met EU-recht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-220/19 - ECLI:EU:C:2021:163 - 03-03-2021

Jurisprudentie

Ontvankelijk beroep inzake weigering btw-teruggaaf privégebruik auto

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/444, 18/445, 18/446, 18/447 - ECLI:NL:RBNHO:2021:1704 - 18-02-2021

Jurisprudentie

Terechte intrekking ANBI-status van leefgemeenschap met terugwerkende kracht

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/7430 - ECLI:NL:RBGEL:2021:623 - 10-02-2021

Jurisprudentie

Leefgemeenschap is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/7388, 19/7390, 19/7391, 19/7392 - ECLI:NL:RBGEL:2021:624 - 10-02-2021

Jurisprudentie

Auto was deel van naheffingsperiode in beslag genomen / matiging verzuimboete MRB

Auto - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00205 - ECLI:NL:GHSHE:2021:349 - 04-02-2021

Jurisprudentie

Navordering na beoordeling aangifte echtgenote / nieuw feit

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00139 - ECLI:NL:GHSHE:2021:348 - 04-02-2021

Jurisprudentie

Geen vrijstelling rioolheffing gebruiker / gelijkheidsbeginsel niet geschonden

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Rotterdam - 18/5029 - ECLI:NL:RBROT:2021:1667 - 26-02-2021

Jurisprudentie

Vrijstelling rioolheffing eigenaar voor geloofsgenootschappen / schending gelijkheidsbeginsel

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Rotterdam - 18/5028, 18/5030, 18/5031 - ECLI:NL:RBROT:2021:1666 - 26-02-2021

Volgende