Keuze rechtsvorm

Alles over

Auto van de zaak of aanschaf in privé

Almanakken

BTW Almanak

Geen vergoeding voor privégebruik auto

BTW Almanak - 01-01-2018

IB Almanak

Privégebruik auto in de loonadministratie

IB Almanak - 01-01-2018

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

De autokostenfictie en de loonheffingen

Fiscale wijzer Auto van de zaak - 01-01-2019

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 13bis

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

...Meer

Besluiten

Besluiten

Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto afgehandeld als massaal bezwaar

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017/36822 - 29-03-2017

Besluiten

Accessoireregeling Wet BPM geldt vanaf 1 juli 2006 ook voor de autokostenfictie

LB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1991M - 31-10-2006

Besluiten

Geactualiseerd besluit over de fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen en het privégebruik van een auto van de zaak / Weekers tekent cassatie aan tegen lunchkilometers-uitspraak

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/6957M - 19-12-2010

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aan stagiaires ter beschikking gestelde auto's moeten (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor goederenvervoer om aan bijtelling privégebruik te ontkomen

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 11/00175 (BY2892) - 13-09-2012

Jurisprudentie

Aansluiten bij CO2-uitstoot voor bijtelling privégebruik auto niet strijdig met internationale verdragen en ook overigens niet onverbindend

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 11/00097 - ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9675 - 24-01-2013

Jurisprudentie

Niet (meer) kunnen onderbouwen van privégebruik auto komt voor risico van werknemer

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00935 (BZ1049) - 03-10-2012

Jurisprudentie

Rechtbank Breda moet naar aanleiding van Van Laarhoven-arrest alsnog toetsen of forfaitaire BTW-bijtelling privégebruik tot hogere heffing leidt

BTW - Arrest Hoge Raad - 08/01579 bis (BY4581) - 30-11-2012

Jurisprudentie

Correctie privékilometers onterecht in verband met zakelijk karakter rit tijdens vakantie / inspecteurs landelijk bevoegd

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00536 - ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0320 - 28-11-2012

Jurisprudentie

Oordeel dat geen sprake is van privégebruik auto is door Hof onvoldoende gemotiveerd

LB - Arrest Hoge Raad - 15/03416 - ECLI:NL:HR:2016:1030 - 03-06-2016

Jurisprudentie

BTW-regeling voor ter beschikking gestelde auto's met lage CO2-uitstoot terecht geweigerd

BTW - Arrest Hoge Raad - 12/01372 - ECLI:NL:HR:2013:BX9444 - 12-04-2013

Jurisprudentie

Aanwezigheid of gebruik van bijrijdersstoel is niet meer van belang als vaststaat dat bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen

IB - Arrest Hoge Raad - 11/05016 - ECLI:NL:HR:2012:BX0920 - 13-07-2012

...Meer

Nieuws

Nieuws

Weekers: proef met automatische rittenregistratiesystemen blijft beperkt tot bestelauto's

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - DB2012/35U - 08-03-2012

Nieuws

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak enigszins versoepeld en nader toegelicht

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT120707 - 26-07-2012

Nieuws

Geen cassatieberoep in zaak over bijtellingspercentage privégebruik auto ná modificatie

LB - Bericht Ministerie van Financiën - DGB 2014-2929 - 02-06-2014

Nieuws

Vragen over fiscale benadeling gehandicapten beantwoord / hogere bijtelling auto van de zaak kan als buitengewone uitgave worden afgetrokken

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2010206460 / DGB2002/01477 - 18-03-2002

...Meer