Keuze rechtsvorm

Alles over

Auto van de zaak of aanschaf in privé

Over dit thema

Dit dossier behandelt de keuzemogelijkheden voor ondernemers en resultaatgenieters om een auto zakelijk of in privé aan te schaffen. Deze keuzemogelijkheid bestaat zowel voor de inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting en werkt door naar de wijze waarop de autokosten moeten worden verwerkt voor de fiscale winstberekening

Meer over dit thema

Almanakken

Loon Almanak

Autokostenfictie

Loon Almanak - 01-01-2023

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 13bis

01-01-2024 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

...Meer

Besluiten

Besluiten

Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto afgehandeld als massaal bezwaar

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017/36822 - 29-03-2017

Besluiten

Accessoireregeling Wet BPM geldt vanaf 1 juli 2006 ook voor de autokostenfictie

LB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1991M - 31-10-2006

Besluiten

Geactualiseerd besluit over de fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen en het privégebruik van een auto van de zaak / Weekers tekent cassatie aan tegen lunchkilometers-uitspraak

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/6957M - 19-12-2010

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aan stagiaires ter beschikking gestelde auto's moeten (nagenoeg) uitsluitend geschikt zijn voor goederenvervoer om aan bijtelling privégebruik te ontkomen

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 11/00175 (BY2892) - 13-09-2012

Jurisprudentie

Aansluiten bij CO2-uitstoot voor bijtelling privégebruik auto niet strijdig met internationale verdragen en ook overigens niet onverbindend

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 11/00097 - ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9675 - 24-01-2013

Jurisprudentie

Niet (meer) kunnen onderbouwen van privégebruik auto komt voor risico van werknemer

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00935 (BZ1049) - 03-10-2012

Jurisprudentie

Rechtbank Breda moet naar aanleiding van Van Laarhoven-arrest alsnog toetsen of forfaitaire BTW-bijtelling privégebruik tot hogere heffing leidt

BTW - Arrest Hoge Raad - 08/01579 bis (BY4581) - 30-11-2012

Jurisprudentie

Correctie privékilometers onterecht in verband met zakelijk karakter rit tijdens vakantie / inspecteurs landelijk bevoegd

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 11/00536 - ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0320 - 28-11-2012

Jurisprudentie

Oordeel dat geen sprake is van privégebruik auto is door Hof onvoldoende gemotiveerd

LB - Arrest Hoge Raad - 15/03416 - ECLI:NL:HR:2016:1030 - 03-06-2016

Jurisprudentie

BTW-regeling voor ter beschikking gestelde auto's met lage CO2-uitstoot terecht geweigerd

BTW - Arrest Hoge Raad - 12/01372 - ECLI:NL:HR:2013:BX9444 - 12-04-2013

Jurisprudentie

Aanwezigheid of gebruik van bijrijdersstoel is niet meer van belang als vaststaat dat bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen

IB - Arrest Hoge Raad - 11/05016 - ECLI:NL:HR:2012:BX0920 - 13-07-2012

...Meer

Nieuws

Nieuws

Weekers: proef met automatische rittenregistratiesystemen blijft beperkt tot bestelauto's

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - DB2012/35U - 08-03-2012

Nieuws

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak enigszins versoepeld en nader toegelicht

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT120707 - 26-07-2012

Nieuws

Geen cassatieberoep in zaak over bijtellingspercentage privégebruik auto ná modificatie

LB - Bericht Ministerie van Financiën - DGB 2014-2929 - 02-06-2014

Nieuws

Vragen over fiscale benadeling gehandicapten beantwoord / hogere bijtelling auto van de zaak kan als buitengewone uitgave worden afgetrokken

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2010206460 / DGB2002/01477 - 18-03-2002

...Meer