Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor het uitvoeren van niet medische besnijdenissen

BTW - Arrest Hoge Raad - 22/02061 - ECLI:NL:HR:2024:1063 - 12-07-2024

Jurisprudentie

Verzoek om toepassing aandelenfusiefaciliteit ten onrechte geweigerd

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/1819 - ECLI:NL:GHARL:2024:4438 - 02-07-2024

Jurisprudentie

Dienst ‘Boxx on wheels’ kwalificeert niet als verhuur onroerende zaken

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/01287 - ECLI:NL:PHR:2024:720 - 28-06-2024

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over kosten naheffing parkeerbelasting / advies A-G aan Hoge Raad

Lokaal - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/04840 - ECLI:NL:PHR:2024:710 - 28-06-2024

Jurisprudentie

Kan eenzijdig worden teruggekomen op verzoek om toepassing doorschuiffaciliteit?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/04950 - ECLI:NL:PHR:2024:696 - 28-06-2024

Jurisprudentie

Geen btw-heffing over diensten tussen personen binnen btw-groep

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑184/23 - ECLI:EU:C:2024:599 - 11-07-2024

Jurisprudentie

Onderscheid tussen extern en intern beheerde beleggingsfondsen niet discriminatoir

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑18/23 - ECLI:EU:C:2024:609 - 11-07-2024

Jurisprudentie

Btw-plichtig landbouwbedrijf is btw verschuldigd over onteigeningsvergoeding

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-182/23 - ECLI:EU:C:2024:604 - 11-07-2024

Jurisprudentie

Zuivering van douaneregeling zonder het MRN te hebben ingevoerd

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑376/23 - ECLI:EU:C:2024:616 - 11-07-2024

Volgende