Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Administratie caféhouder vertoont ernstige gebreken, navordering en naheffing

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/2236, 19/2240, 19/3246, 19/3247, 20/80 - ECLI:NL:RBNNE:2021:3065 - 21-07-2021

Jurisprudentie

Nihilaangifte terecht door Inspecteur gecorrigeerd / redelijke schatting

Auto - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/7137 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3647 - 17-07-2021

Jurisprudentie

Naheffing parkeerbelasting / geen sprake van laden en lossen van barbecue

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/4754 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3620 - 01-07-2021

Jurisprudentie

Schoonheidssalon aan huis / geen bron van inkomen

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/4929, 20/4973, 20/5512 - ECLI:NL:RBDHA:2021:4905 - 07-04-2021

Jurisprudentie

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00662 - ECLI:NL:GHAMS:2021:2143 - 22-04-2021

Jurisprudentie

Aftrek specifieke zorgkosten in strijd met discriminatieverbod

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/6813 - ECLI:NL:RBGEL:2021:3995 - 28-07-2021

Jurisprudentie

Levering 14 nieuwbouwappartementen belast met btw

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/4387 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3562 - 13-07-2021

Jurisprudentie

Toeristenbelasting verschuldigd voor huisvesten arbeidsmigranten

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 20/2733 - ECLI:NL:RBOBR:2021:3662 - 12-07-2021

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / grove schuld verhindert tijdige melding betalingsonmacht

Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/4174 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3260 - 25-06-2021

Jurisprudentie

Informatiebeschikking terecht gegeven / redelijke termijn overschreden

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1406 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3291 - 14-05-2021

Volgende