Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Periodieke uitkeringen in kader van echtscheiding / verrekening / juiste heffing

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03581 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5584 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Aftrekposten niet onderbouwd / ongegrond beroep

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/3898 - ECLI:NL:RBDHA:2017:15283 - 18-10-2017

Jurisprudentie

Onterechte aanslag gebruiksretributie / verordening strijdig met artikel 3:3 Awb

Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00107 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5578 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk beroep aanslag / ontvankelijk beroep boete / juiste boete

FB / VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00611 - ECLI:NL:GHARL:2017:11209 - 19-12-2017

Jurisprudentie

Contante schenking aan stichting niet aannemelijk gemaakt / geen giftenaftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/4419 - ECLI:NL:RBDHA:2017:15070 - 09-11-2017

Jurisprudentie

Premieheffing WGA voor WSW-instelling niet strijdig met artikel 1 EP

SV - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01058 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5281 - 30-11-2017

Jurisprudentie

21% btw voor alcoholhoudende drank in horecagelegenheid

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03807 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5774 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Geen dwangsom voor tweede ingebrekestelling / wettelijke rente over eerste dwangsom

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/1483 - ECLI:NL:RBGEL:2017:6777 - 21-12-2017

Jurisprudentie

Juiste aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/6972 en 16/6973 - ECLI:NL:RBGEL:2017:6765 - 27-12-2017

Jurisprudentie

Vennoten blijven na overdracht deel cliëntenportefeuille en inventaris ondernemer

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03550 en 16/03556 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5283 - 30-11-2017

Volgende