Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Belgische belastingvrijstelling van overwinst vormt staatssteun

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑337/19 P - ECLI:EU:C:2020:990 - 03-12-2020

Jurisprudentie

Energiebelasting voor verbruik van energieproducten voor niet-energieproducten

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑44/19 - ECLI:EU:C:2020:982 - 03-12-2020

Jurisprudentie

Tweede informatiebeschikking betreffende zelfde belastingjaar is geoorloofd

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/781 - ECLI:NL:RBNNE:2020:4228 - 27-11-2020

Jurisprudentie

Inspecteur bewijst niet dat sprake is van meer dan actief vermogensbeheer

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/2462 - ECLI:NL:RBNNE:2020:4227 - 27-11-2020

Jurisprudentie

Compromis in Tipgeverszaak

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 19/01727, 19/01728, 19/01742 tot en met 19/01752 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3218 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Verzoek tot treffen voorlopige voorziening inzake sectorindeling afgewezen

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00587 - ECLI:NL:GHAMS:2020:3214 - 16-11-2020

Jurisprudentie

Onterechte row-correctie / immateriële schade- en proceskostenvergoeding

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/5469 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5413 - 04-11-2020

Jurisprudentie

Ingebrekestellingen prematuur / geen dwangsom / redelijke termijn niet overschreden

FB - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 19/2705 - ECLI:NL:RBOBR:2020:5177 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Benadeling door niet-horen / geen sprake van te verrekenen voorheffing

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00008 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2239 - 20-10-2020

Jurisprudentie

Geen hogere aftrek ondernemingskosten / vereiste aangifte niet gedaan

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00001 - ECLI:NL:GHARL:2020:9561 - 17-11-2020

Volgende