Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Afgekochte lijfrenteaanspraak / geen bijzondere omstandigheden

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/3414 - ECLI:NL:RBNHO:2018:3157 - 16-04-2018

Jurisprudentie

Oneigenlijk gebruik handelaarskentekenregeling: naheffing en boete

Auto - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2753 - ECLI:NL:RBNNE:2018:1052 - 27-03-2018

Jurisprudentie

Horen in bezwaar was niet verplicht / geen dwangsom en kostenvergoeding

Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00283 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1686 - 19-04-2018

Jurisprudentie

Geen btw-teruggaaf voor (achteraf) vrijgestelde arts-acupuncturist

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/4434 t/m 17/4440 - ECLI:NL:RBNNE:2018:1781 - 08-05-2018

Jurisprudentie

Vereiste aangifte gedaan / vaststelling overdrachtsprijs bedrijfspand

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2204 - ECLI:NL:RBNNE:2018:239 - 25-01-2018

Jurisprudentie

Toepassing margeregeling / onderscheid afval en gebruikte goederen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-154/17 - ECLI:EU:C:2018:560 - 11-07-2018

Jurisprudentie

Nederlandse regeling heffingskorting niet strijdig met VWEU

SV - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-272/17 - ECLI:EU:C:2018:562 - 11-07-2018

Jurisprudentie

Geen bron van inkomen maar beroep op gewekt vertrouwen succesvol

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/4298 en 16/4751 - ECLI:NL:RBGEL:2018:2864 - 18-06-2018

Jurisprudentie

Netbeheerder toch belastingplichtige voor de precariobelasting

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/3965 en 18/3285 - ECLI:NL:RBGEL:2018:2802 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Tijdsbeslag van 4 uur voor opstellen taxatierapport redelijk

FB / Lokaal - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 17/2888 - ECLI:NL:RBOBR:2018:2901 - 12-06-2018

Volgende