Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen IB-heffing over opbrengsten tijdelijke verhuur via Airbnb van tuinhuis

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00398 - ECLI:NL:GHAMS:2019:2424 - 11-07-2019

Jurisprudentie

Geen ’tweede’ WOZ-beschikking i.v.m. erfpacht-overstapregeling Amsterdam

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00698, 18/00699, 18/00700 - ECLI:NL:GHAMS:2019:2442 - 11-07-2019

Jurisprudentie

Staking onderneming leidt tot vrijval HIR / niet voldaan aan boekwaarde-eis

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/1020 - ECLI:NL:RBNHO:2019:5869 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Uitkeringen als gevolg van beroepsziekte belast als inkomen uit werk en woning

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00059 - ECLI:NL:GHDHA:2019:1903 - 10-07-2019

Jurisprudentie

Geen vrijstelling premies volksverzekeringen voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00177 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1780 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Geen kwalificerende buitenlandse belastingplicht voor inwoner VS

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5423 - ECLI:NL:RBZWB:2019:2198 - 26-04-2019

Jurisprudentie

Bestelauto van de zaak / vermoeden privégebruik niet aannemelijk gemaakt

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00328 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1561 - 23-04-2019

Jurisprudentie

Kosten verzorging meervoudig gehandicapte dochter niet aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00008 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1770 - 14-02-2019

Jurisprudentie

Afbakening verplicht privévermogen en keuzevermogen auto / absolute grens 500 km

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/4051 t/m 18/4058 - ECLI:NL:RBNNE:2019:2939 - 09-07-2019

Jurisprudentie

Juiste naheffingsaanslagen voor vof / fictieve dienst / onttrekking

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/3655 - ECLI:NL:RBNHO:2019:5623 - 04-07-2019

Volgende