Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Herstel van arrest ECLI:NL:HR:2018:2133 / fout in dictum

IB - Arrest Hoge Raad - 18/00053 - ECLI:NL:HR:2019:60 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Terugwijzing naar Inspecteur wegens schending hoorplicht

FB - Arrest Hoge Raad - 18/01558 - ECLI:NL:HR:2019:59 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Toepassing meestbegunstigingsclausule in het belastingverdrag met Zuid-Afrika

VPB - Arrest Hoge Raad - 17/04584 - ECLI:NL:HR:2019:57 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Verzoek veroordeling proceskosten na intrekking cassatieberoep / wettelijke rente

FB - Arrest Hoge Raad - 17/02767 - ECLI:NL:HR:2019:62 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Geen afschrijving goodwill voor ex-werknemer accountantskantoor

IB - Arrest Hoge Raad - 17/04862 - ECLI:NL:HR:2019:58 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Forfaitaire naheffing parkeerbelasting over periode korter dan een uur

Lokaal - Arrest Hoge Raad - 18/03317 - ECLI:NL:HR:2019:56 - 18-01-2019

Jurisprudentie

Levering matrassen met unieke formule / proefslapen / geen verlaagd btw-tarief

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01119 en 17/01120 - ECLI:NL:GHARL:2019:18 - 08-01-2019

Jurisprudentie

Schenking binnen 180 dagen na overlijden / vermindering i.v.m. fictieve verkrijging

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00027 - ECLI:NL:GHARL:2019:21 - 08-01-2019

Jurisprudentie

Berekening aftrek voorbelasting exploitant sporthal

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00350 - ECLI:NL:PHR:2018:1396 - 18-12-2018

Jurisprudentie

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen schadevergoeding

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05027 - ECLI:NL:PHR:2018:1450 - 29-11-2018

Volgende