Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Btw-heffing over programmavergoeding niet strijdig met EU-recht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑249/22 - ECLI:EU:C:2023:438 - 25-05-2023

Jurisprudentie

Weigering recht op aftrek bij schijnhandelingen / Poolse btw-wet niet EU-proof

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑114/22 - ECLI:EU:C:2023:430 - 25-05-2023

Jurisprudentie

Lagere WOZ-waarde woonwagen met grond waarop deze is geplaatst

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/2348 - ECLI:NL:RBNHO:2023:4583 - 17-05-2023

Jurisprudentie

Lager gebruikelijk loon niet aannemelijk gemaakt

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 22/1671, 22/1672 - ECLI:NL:RBNNE:2023:1890 - 11-05-2023

Jurisprudentie

Te laat verzoek om preferentiële tariefbehandeling voor goederen uit Japan

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/1496, 21/1497, 21/1498, 21/1499, 21/1500, 21/1501, 21/1502, 21/1503, 21/1504, 21/1505 - ECLI:NL:RBNHO:2023:4266 - 09-05-2023

Jurisprudentie

Teruggaaf BPM bij export ondanks te late registratie in Polen / hogere proceskostenvergoeding

Auto - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/1692, 20/1704, 20/2806 - ECLI:NL:RBGEL:2023:2483 - 01-05-2023

Jurisprudentie

Bijtelling privégebruik auto over catalogusprijs / geen strijd met Unierecht

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/198, 21/430, 21/431 - ECLI:NL:RBZWB:2023:2910 - 28-04-2023

Jurisprudentie

Ook milieubewuste inwoner moet aanslag afvalstoffenheffing betalen

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/6073 - ECLI:NL:RBNHO:2023:2350 - 10-03-2023

Jurisprudentie

Geen hogere proceskostenvergoedingen / ongegronde formele grieven

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00171 - ECLI:NL:GHAMS:2023:1136 - 09-05-2023

Jurisprudentie

Inkomsten adviseur kwalificeren als winst uit onderneming

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 22/4877 - ECLI:NL:RBGEL:2023:2559 - 04-05-2023

Volgende