Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Nederland heffingsbevoegd over uitkering / geen aanvulling op pensioen

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00747 - ECLI:NL:GHSHE:2020:133 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Invoer gebruikte auto met essentiële gebreken / Unierecht / geen historisch tarief

Auto - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00546 - ECLI:NL:GHSHE:2020:127 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Beroep inzake niet tijdig beslissen / kostenvergoeding / dwangsom

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Rotterdam - 19/955 - ECLI:NL:RBROT:2020:252 - 15-01-2020

Jurisprudentie

Echtscheiding / ongelijke eigendomsverhouding / aftrek hypotheekrente

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7430 - ECLI:NL:RBZWB:2019:5946 - 31-12-2019

Jurisprudentie

Compromis ter zitting / verlenging redelijke termijn

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/3273 - ECLI:NL:RBGEL:2019:6173 - 23-12-2019

Jurisprudentie

Onzakelijke borgstelling / geen afwaardering regresvordering

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/5477 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5908 - 17-12-2019

Jurisprudentie

Voor berekening verschuldigde BPM is waarde auto op moment aangifte beslissend

Auto - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/3322 - ECLI:NL:RBNNE:2019:4251 - 15-10-2019

Jurisprudentie

Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑274/14 - ECLI:EU:C:2020:17 - 21-01-2020

Jurisprudentie

Betaalde belastingschulden zijn niet als periodieke giften aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00317 - ECLI:NL:GHARL:2020:251 - 14-01-2020

Jurisprudentie

Juiste naheffing BPM i.v.m. ingevoerde gebruikte kampeerauto

Auto - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00651 - ECLI:NL:GHARL:2020:252 - 14-01-2020

Volgende