Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling bedrijfswagen aan werknemer voor privé; gevolgen voor btw; definitie verhuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑288/19 - ECLI:EU:C:2020:736 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Herziening ineens van oorspronkelijke aftrek btw niet strijdig met Btw-richtlijn

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑791/18 - ECLI:EU:C:2020:731 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Terechte aanslagen toeristenbelasting voor alle soorten verblijf met overnachting

Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00278 en 20/00283 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2817 - 10-09-2020

Jurisprudentie

Nederland heffingsbevoegd over alle inkomsten van piloot

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5275 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6624 - 28-08-2020

Jurisprudentie

Passende waardeverhoging in verband met bijzondere ligging woning

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - 18/3800 - ECLI:NL:RBMNE:2019:3593 - 12-07-2019

Jurisprudentie

Belastingadviseur moet privéagenda met zakelijke afspraken overleggen

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/1661 - ECLI:NL:RBZWB:2020:2670 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Uitbreiding van weg die toebehoort aan gemeente; aftrek voorbelasting

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑528/1 - ECLI:EU:C:2020:712 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Waterpijptabak is in zijn geheel aan accijns op tabak onderworpen

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑674/19 - ECLI:EU:C:2020:710 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Vastgoedtransactie stille maatschap; tot voldoening van btw gehouden belastingplichtige

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑312/19 - ECLI:EU:C:2020:711 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Vaststelling douanewaarde bij invoer van elektronische producten die zijn uitgerust met software

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-509/19 - ECLI:EU:C:2020:694 - 10-09-2020

Volgende