Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief voor alcoholische pauzedrankjes

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/2519 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5395 - 15-09-2022

Jurisprudentie

Door Inspecteur in aanmerking genomen uitdelingen grotendeels onterecht

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/2401 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5360 - 15-09-2022

Jurisprudentie

Niet aangegeven vermogen / terechte vergrijpboetes wegens grove schuld en opzet

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1958, 21/2458, 21/2459, 21/2460, 21/2461 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5356 - 15-09-2022

Jurisprudentie

Inspecteur paste ten onrechte verhoogde kindervrijstelling erfbelasting niet toe

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/3137 - ECLI:NL:RBZWB:2022:5394 - 15-09-2022

Jurisprudentie

Geen vergoeding van schade die voortvloeit uit WOZ-beschikkingen

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00702 - ECLI:NL:GHARL:2022:7917 - 13-09-2022

Jurisprudentie

Te hoge legesaanslag / Heffingsambtenaar maakt hogere bouwkosten niet aannemelijk

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/258 - ECLI:NL:RBNHO:2022:7799 - 29-07-2022

Jurisprudentie

18 maanden onvoorwaardelijk voor zwaar frauderende boekhouder

Alg - Uitspraak Rechtbank Overijssel - 08/996083-20 - ECLI:NL:RBOVE:2022:2691 - 26-09-2022

Jurisprudentie

Pensioenuitkeringen waren vorderbaar en inbaar

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00900, 21/00901, 21/00902, 21/00903 - ECLI:NL:GHARL:2022:7920 - 13-09-2022

Jurisprudentie

Afwaardering vorderingen terecht niet gehonoreerd

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/01470, 21/01471 - ECLI:NL:GHARL:2022:7921 - 13-09-2022

Jurisprudentie

Geen aftrek dubbele belasting / arbeid voor teakplantage niet in Costa Rica verricht

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00177 - ECLI:NL:GHARL:2022:7910 - 13-09-2022

Volgende