Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Tariefindeling warmtepleisters / ongeldige Uitvoeringsverordening

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑182/19 - ECLI:EU:C:2020:243 - 26-03-2020

Jurisprudentie

Ten behoeve van raamprostitutie verhuurde panden behoren tot box 3

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/4108 - ECLI:NL:RBNNE:2020:1289 - 16-03-2020

Jurisprudentie

Geen sprake van onverschuldigde betalingen door Italiaanse dochter aan Nederlandse moeder

Alg - Uitspraak Rechtbank Rotterdam - C/10/565182/HAZA19-7 - ECLI:NL:RBROT:2020:2458 - 11-03-2020

Jurisprudentie

Emigratie naar achtereenvolgens België en de VAE / dividenduitkering

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2934 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1132 - 06-03-2020

Jurisprudentie

A-G adviseert Hoge Raad gemachtigde in BPM-zaak laatste waarschuwing te geven

Auto - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/02693 - ECLI:NL:PHR:2020:184 - 28-02-2020

Jurisprudentie

Inspecteur mocht detailinformatie opvragen / informatiebeschikking is redelijk

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/4893 - ECLI:NL:RBGEL:2020:1119 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Geen schijn van vooringenomenheid rechter / geen proceskostenvergoeding

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00127 - ECLI:NL:GHSHE:2020:643 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Geen proceskostenvergoeding voor door (bv van) echtgenoot verleende rechtsbijstand

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00390 - ECLI:NL:GHSHE:2020:657 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Afstandsverkopen, plaats van levering, uitleg artikel 33 Btw-richtlijn

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - C‑276/18 - 06-02-2020

Jurisprudentie

Winstuitdeling aandeelhouders / naheffing dividendbelasting

Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/4184 - ECLI:NL:RBDHA:2020:1127 - 09-01-2020

Volgende