Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Recht op vertragingsrente bij niet tijdige btw-teruggaaf

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑844/19 - ECLI:EU:C:2021:378 - 12-05-2021

Jurisprudentie

Geen schending van Unierecht / toch recht op rentevergoeding wegens te veel betaalde energiebelasting?

FB - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑100/20 - ECLI:EU:C:2021:387 - 12-05-2021

Jurisprudentie

Vervalste facturen aan de Belastingdienst beschikbaar doen stellen / geldboete van € 2.000

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 23-003186-19 - ECLI:NL:GHAMS:2021:1338 - 03-05-2021

Jurisprudentie

Buitengewone last van circa € 12 miljoen verzekeraar terecht niet geaccepteerd

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5844 - ECLI:NL:RBZWB:2021:2170 - 29-04-2021

Jurisprudentie

Belastingheffing over inkomsten ter zake van één oogst uit hennepteelt / boete

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00650 - ECLI:NL:GHDHA:2021:785 - 15-04-2021

Jurisprudentie

Pand op één lijn te stellen met verzorgingsinstelling / 6% overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3841 - ECLI:NL:RBZWB:2021:1074 - 10-03-2021

Jurisprudentie

Rioolheffing / ongelijke behandeling gelijke gevallen geen begunstigend beleid

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00558 - ECLI:NL:GHARL:2021:4158 - 28-04-2021

Jurisprudentie

Gevolgen voor belastingheffing na premievrij maken van polis

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00644 - ECLI:NL:GHDHA:2021:767 - 20-04-2021

Jurisprudentie

Geen milieu-investeringsaftrek voor investeringen in mestverwerkingsinstallatie

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/3477 - ECLI:NL:RBZWB:2021:1679 - 16-04-2021

Volgende