Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Vaststelling douanewaarde / royalty’s die koper aan zijn moedermaatschappij betaalt

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑76/19 - ECLI:EU:C:2020:543 - 09-07-2020

Jurisprudentie

Vergunning voor gebruik regeling bijzondere bestemming / geen terugwerkende kracht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑391/19 - ECLI:EU:C:2020:547 - 09-07-2020

Jurisprudentie

Antidumpingverordening is geldig

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑104/19 - ECLI:EU:C:2020:539 - 09-07-2020

Jurisprudentie

Btw-herziening bij staking gebruik investeringsgoed

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑374/19 - ECLI:EU:C:2020:546 - 09-07-2020

Jurisprudentie

Berekening jaaromzet als maatstaf voor toepassing kleine ondernemersregeling

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑716/18 - ECLI:EU:C:2020:540 - 09-07-2020

Jurisprudentie

Inbreng onroerende zaken in cv / belaste juridische levering aan beherend vennoot

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00610 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1900 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Verkrijging economische eigendom onroerende zaak / terechte verzuimboete

Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00946 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1672 - 23-06-2020

Jurisprudentie

Postzegelhandel in casu geen bron van inkomen

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01158 - ECLI:NL:GHARL:2020:4814 - 23-06-2020

Jurisprudentie

Levering van tweedehands goederen voor € 1 belast met btw

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1546 - ECLI:NL:RBGEL:2020:2998 - 19-06-2020

Jurisprudentie

Behandelingen volgens Anat Baniel Methode of NeuroMovement / geen btw-vrijstelling

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/5279 - ECLI:NL:RBGEL:2020:2939 - 15-06-2020

Volgende