Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Toekenning één punt voor proceskostenvergoeding / dubbele strekking van beroep

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00873 - ECLI:NL:GHDHA:2018:481 - 14-03-2018

Jurisprudentie

WOZ-waarde kinderdagverblijf niet te hoog vastgesteld

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Rotterdam - 17/560 - ECLI:NL:RBROT:2017:10161 - 22-12-2017

Jurisprudentie

Verborgen gebrek leidt tot BPM-vermindering

Auto - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03892 - ECLI:NL:GHSHE:2018:743 - 22-02-2018

Jurisprudentie

Toekomstige eigen bijdragen AWBZ/Wlz geen box 3-schuld

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/4645 - ECLI:NL:RBNNE:2018:992 - 21-03-2018

Jurisprudentie

Aandelenruil / uitstel belastingheffing over meerwaarde / verdeling heffingsbevoegdheid

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-327/16 en C-421/16 - ECLI:EU:C:2018:210 - 22-03-2018

Jurisprudentie

Inspecteur stelde terecht dat aan vennootschap verstrekte lening onzakelijk is

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2722 en 17/2723 - ECLI:NL:RBNNE:2018:751 - 08-03-2018

Jurisprudentie

Aftrek functionele veroudering in verband met overcapaciteit schoolgebouwen

Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00255 - ECLI:NL:GHSHE:2018:747 - 22-02-2018

Jurisprudentie

Independent contractors staan in privaatrechtelijke dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3835 - ECLI:NL:RBNHO:2018:1971 - 15-03-2018

Jurisprudentie

Nagenoeg nieuwe auto met inbraakschade is voor BPM gebruikte auto

Auto - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/2808 - ECLI:NL:RBZWB:2018:895 - 15-02-2018

Jurisprudentie

Onbelast voordeel na realisatie bestemmingsplanwijziging

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/2910 en 16/2911 - ECLI:NL:RBZWB:2018:1106 - 16-02-2018

Volgende