Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Afschrijving BPM / gebruik koerslijst bij niet-courante, jonge gebruikte auto’s

Auto - Arrest Hoge Raad - 19/00101 - ECLI:NL:HR:2020:1666 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Voor het eerst in cassatie over schending artikel 8:42 Awb klagen is toegestaan

FB - Arrest Hoge Raad - 19/04499 - ECLI:NL:HR:2020:1670 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Gecorrigeerde vervangingswaarde / bewijslast / technische veroudering

Lokaal - Arrest Hoge Raad - 19/05580 - ECLI:NL:HR:2020:1671 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Artikel 8:42 Awb verplichtingen gelden ook in fase na cassatie en verwijzing

FB - Arrest Hoge Raad - 19/05560 - ECLI:NL:HR:2020:1668 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-tarieven van diensten van attractieparken

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-406/20 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Waarde tweede woning voor box 3 / leegwaarderatio

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01741 - ECLI:NL:GHARL:2020:8244 - 13-10-2020

Jurisprudentie

Herziening aanslag / geen proceskostenvergoeding na intrekking beroep

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1232 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7581 - 05-10-2020

Jurisprudentie

Terechte naheffing van herzienings-btw bij verkoper registergoed

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/04138 - ECLI:NL:PHR:2020:880 - 30-09-2020

Jurisprudentie

Tariefindeling voor Douanerechten van deurmat

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03745 - ECLI:NL:PHR:2020:878 - 30-09-2020

Vorige | Volgende