Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Redactioneel: Btw op verbouwingskosten van woning aftrekbaar

BTW - Redactie Nextens - NN20240528 - 27-05-2024

Nieuws

Standpunt over valpreventie en medische vrijstelling

BTW - Belastingdienst - KG:210:2024:6 - 17-05-2024

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-aftrek van door onderaannemers uitgereikte facturen terecht geweigerd?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-262/24 - 06-06-2024

Jurisprudentie

Kan recht op btw-aftrek worden geweigerd bij fouten in factuur?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-270/24 - 06-06-2024

Jurisprudentie

Aftrek voorbelasting nationale bibliotheek / berekening pre pro rata

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/2440, 22/2441, 22/2442, 22/2443, 22/2444, 22/2445, 22/2446, 22/2447, 22/2448, 22/2449, 22/2450, 22/2451, 22/2452, 22/2453 - ECLI:NL:GHAMS:2024:1552 - 21-05-2024

Jurisprudentie

Onderwijsstichting maakt geen deel uit van fiscale eenheid kinderopvangorganisatie

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/2229 - ECLI:NL:RBZWB:2024:3986 - 11-06-2024

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders rechtspersonen voor btw / prejudiciële vraag

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-278/24 - 07-06-2024

Jurisprudentie

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor btw in geval van fraude / prejudiciële vraag

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-276/24 - 06-06-2024

Jurisprudentie

Ontzegging van recht om deel te nemen aan belastingprocedure strijdig met EU-recht?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-277/24 - 05-06-2024

Jurisprudentie

Met inzameling huishoudelijk afval verricht gemeente belaste dienst aan verpakkend bedrijfsleven

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 23/1033 - ECLI:NL:RBDHA:2024:9246 - 13-02-2024

Jurisprudentie

Schadeafwikkelingsdienst en verzekeringsdienst vormen niet één dienst voor de btw

BTW - Arrest Hoge Raad - 24/00084 - ECLI:NL:HR:2024:863 - 14-06-2024

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over werkwijze van systeem bij uitsturen herinnering btw-aangifte

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 20-06-2024

Besluiten

4e deelbesluit Woo-verzoek omzetbelasting en short stay

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 20-03-2024

Besluiten

Intrekkingsbesluit Besluit teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2024-192882 - 29-02-2024

Besluiten

Wijziging van het Besluit omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-288868 - 04-01-2024

Besluiten

Besluit Toelichting Tabel II

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-22510 - 20-12-2023

Besluiten

Besluit onroerende zaken omzetbelasting geactualiseerd

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-26908 - 12-12-2023

Besluiten

Besluit omzetbelasting; berekeningswijze voor het BUA drempelbedrag

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-20692 - 06-10-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over het toe te passen btw-tarief op katheters

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 02-08-2023

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 11

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 24-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Voucherregeling: registratieverplichtingen in buitenland

Alg / BTW - 24-05-2024 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Btw op verbouwingskosten van woning aftrekbaar

BTW - 16-05-2024 - A. Fruijtier

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 10

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 08-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 9

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 25-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Wanneer is er sprake van short-stay?

BTW - 19-04-2024 - N. Idrissi

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 8

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 11-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Toepassing nultarief bij intracommunautaire leveringen

BTW - 09-04-2024 - N. Idrissi

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 7

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 28-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 6

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 13-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer