Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Besluit Wob-verzoek over btw-heffing bij particulieren voor zonnepanelen

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000066930 - 17-05-2018

Nieuws

Belastingdienst wijst gestopte ondernemer op laatste btw-aangifte

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 15-05-2018

Nieuws

Btw-tarief voor loopfietsen bestemd voor invaliden en mindervaliden 6%

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 07-05-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over tijdstip verschuldigdheid belaste (bouw)diensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-224/18 - 16-05-2018

Jurisprudentie

Prejudiciële vraag: recht op aftrek bij inkoop accommodatie- en cateringdiensten?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-225/18 - 15-05-2018

Jurisprudentie

Voldaan aan vereisten fiscale eenheid / geen misbruik van recht

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 16/6829 en 16/6830 - ECLI:NL:RBDHA:2018:4631 - 01-03-2018

Jurisprudentie

Hongaarse vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen geoorloofd

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-566/16 - ECLI:EU:C:2018:321 - 17-05-2018

Jurisprudentie

Geen aftrek voorbelasting voor kosten IB-procedures dga

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03864 en 16/03865 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1397 - 30-03-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Intrekking drie besluiten omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5012 - 23-04-2018

Besluiten

Actualisering toelichting Tabel I bij Wet OB per 1 januari 2018

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-16288 - 22-12-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 januari 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-226419 - 11-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wel of geen omzetbelasting

Fiscaal Advies - BTW - 01-05-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Intracommunautaire ketentransactie en onterecht in rekening gebrachte btw

BelastingMagazine - BTW - 01-04-2018 - A. Tissir

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 2

BelastingMagazine - BTW - 01-03-2018 - T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Ruimere toepassing factuurvereisten

Fiscaal Advies - BTW - 01-03-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Thema Start onderneming: is de bv nog interessant?

Fiscaal Advies - IB / VPB / BTW - 01-01-2018 - R.J. Meijer

...Meer