Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Tweede Kamer akkoord met implementatievoorstel harmonisatie handelsverkeer

BTW - Tweede Kamer - 35307 - 14-11-2019

Nieuws

Europees btw-stelsel sterker tegen fraude in e-commerce

BTW - Redactie FiscaalTotaal - IP/19/6232 - 08-11-2019

Nieuws

Nieuw btw-identificatienummer: dit moet u weten

BTW - Belastingdienst - geen - 05-11-2019

Nieuws

Commentaar VNO-NCW op consultatiedocument Implementatie btw elektronische handel

BTW - VNO-NCW - 19/10.440/K/Ha - 30-10-2019

Nieuws

Nultarief ook bij onbekende afnemer

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20191030 - ECLI:EU:C:2019:876 - 30-10-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Buitenlandse dochter in beginsel geen vaste inrichting / plaats van dienst

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - C‑547/18 - ECLI:EU:C:2019:976 - 14-11-2019

Jurisprudentie

Terechte correctie voorbelasting inzake bouw woning, inventaris en inrichting

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/2523 - ECLI:NL:RBNNE:2019:4060 - 03-10-2019

Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief alcoholhoudende drank bij maaltijd in restaurant

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/00405 - ECLI:NL:HR:2019:1724 - 08-11-2019

Jurisprudentie

Geen rechtstreekse werking artikel 132, lid 1, onder m, Btw-richtlijn

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑488/18 - ECLI:EU:C:2019:942 - 07-11-2019

Jurisprudentie

Prestaties ter zake van herfinanciering / afnemer / verleggingsregeling

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/4785 - ECLI:NL:RBNHO:2019:6012 - 17-07-2019

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor 'payment processing'-dienst

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/2398 t/m 17/2403 - ECLI:NL:RBZWB:2019:3017 - 04-07-2019

Jurisprudentie

Kwijtraken administratie kapsalon voor rekening van belastingplichtige

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00343 en 18/00344 - ECLI:NL:GHSHE:2019:2253 - 21-06-2019

Jurisprudentie

Moet de ontvanger van een factuur onderzoek doen naar ketendeelnemers?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-611/19 - 23-10-2019

Jurisprudentie

Levering bouwterrein / beroep op rechtszekerheidsbeginsel treft geen doel

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 18/01114 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2782 - 18-10-2019

Jurisprudentie

Stichting met ideële doelstelling is geen btw-ondernemer

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/3588 - ECLI:NL:RBNHO:2019:6301 - 22-07-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 / correctie nieuwe KOR

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - IZV 2019-0000150548 - 16-09-2019

Besluiten

Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, BLKB / 2014 / 125M

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6635 - 09-08-2019

Besluiten

Reikwijdte VAVO-arrest bij samenwerkingen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6225 - 09-08-2019

Besluiten

Wijzigingsbesluit vouchers, waardebonnen en zegels

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-17629 - 23-08-2019

Besluiten

'Reisbureauregeling' geactualiseerd

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-7277 - 19-08-2019

Besluiten

Intrekking cassatieberoep: voldaan aan verwevenheidsvereisten fiscale eenheid

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000124539 - 01-08-2019

Besluiten

Geen cassatieberoep in zaak over belaste verhuur zolderverdieping

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 18/00464 t/m 18/00470 - 18-07-2019

Besluiten

Wijziging Uitv.besch. OB 1968 (modernisering kleineondernemersregeling)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000073662 - 10-05-2019

Besluiten

Besluit over beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen / bijzonder overheidstoezicht

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-42405 - 22-03-2019

Besluiten

Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000022764 - 22-02-2019

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 7

BTW - 01-09-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 6

BTW - 01-08-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 5

BTW - 01-06-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Herkwalificatie sale-and-leaseback

BTW - 01-06-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 4

BTW - 01-05-2019 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Compensatie onderlinge prestaties

BTW - 01-05-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 3

BTW - 01-04-2019 - Mr. A. Tissir

Vakliteratuur

Wisselende leer in de btw

BTW - 01-03-2019 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 2

BTW - 01-02-2019 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Aantonen btw-vrijstelling bij export

BTW - 01-01-2019 - W. Ruizendaal

...Meer