Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

9% btw voor de levering van gelpads en gelstrips

BTW - Belastingdienst - Geen - 07-05-2021

Nieuws

Onderhandelingen over btw-vrijstelling voor kringloopwinkels

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000080968 - 03-05-2021

Nieuws

Bijkomende dienst bepaalt niet of vrijstelling kan worden toegepast

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20210421 - ECLI:EU:C:2021:237 - 21-04-2021

Nieuws

21% btw voor levering van los docking station voor elektronische handloep

BTW - Belastingdienst - Geen - 20-04-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen laag btw-tarief voor tegen vergoeding parkeren bij attractiepark

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/02610 - ECLI:NL:HR:2021:699 - 07-05-2021

Jurisprudentie

Erotische webcamsessies / onterechte naheffing btw bij exploitant technisch platform

BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00591, 17/00592 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1264 - 22-04-2021

Jurisprudentie

Aftrek van omzetbelasting ter zake van gestolen ingevoerde nikkel

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/02889 - ECLI:NL:HR:2021:674 - 30-04-2021

Jurisprudentie

Geen verlaagd btw-tarief voor levering matrassen

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00325, 20/00326, 20/00327, 20/00328 - ECLI:NL:GHARL:2021:3829 - 20-04-2021

Jurisprudentie

Terechte naheffing omzetbelasting / menselijke maat / oproep voor tegemoetkoming

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/609 - ECLI:NL:RBNNE:2021:1604 - 22-04-2021

Jurisprudentie

Ratingdiensten niet aangemerkt als handelingen inzake waardepapieren / geen btw-vrijstelling

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/1944 - ECLI:NL:RBNHO:2021:3199 - 18-02-2021

Jurisprudentie

Duale berekeningsmethodiek inzake aftrek voorbelasting niet toegestaan

BTW - Arrest Hoge Raad - 19/04081 - ECLI:NL:HR:2021:645 - 23-04-2021

Jurisprudentie

Tijdstip van ontstaan van recht op aftrek van voorbelasting / teruggaaftijdvak

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑80/20 - 22-04-2021

Jurisprudentie

Geen btw-beheersvrijstelling voor bedrijfstakpensioenfonds

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1992 - ECLI:NL:RBNHO:2021:3196 - 18-02-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-71082 - 13-04-2021

Besluiten

Toelichting snelle oplossingen btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-25514 - 08-12-2020

Besluiten

Besluit herzienings-btw n.a.v. Gebruiksvee-arresten

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-11911 - 27-12-1999

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Btw en luxe plezierjachten

BTW - 06-05-2021 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Dienstverlening hoofdhuis aan vaste inrichting toch btw-belast

BTW - 01-04-2021 - mr. N. Idrissi

Vakliteratuur

Sale-and-leaseback is levering voor btw

BTW - 01-02-2021 - mr. N. Idrissi

Vakliteratuur

Uitsluiting BUA

BTW - 26-02-2021 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Afzien van activiteit toch aftrek btw

BTW - 01-01-2021 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Besluit quick fixes

BTW - 15-01-2021 - mr. N. Idrissi

Vakliteratuur

Aftrek van voorbelasting bij een holdingmaatschappij?

BTW - 01-12-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Actualiteit op het gebied van de omzetbelasting

BTW - 01-10-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Aftrek aan de hand van statistische gegevens

BTW - 01-09-2020 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Afkoop contractuele verplichtingen

BTW - 01-10-2020 - W. Ruizendaal

...Meer