Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 36362 - 22-05-2023

Nieuws

Verleggingsregeling alleen mogelijk bij vaststelling identiteit afnemer

BTW - Redactie Nextens - NN20230522 - ECLI:NL:HR:2023:691 - 22-05-2023

Nieuws

Nota n.a.v. het verslag Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2023-0000110046 - 09-05-2023

Nieuws

Omzetbelastingschuld in jaarrekening is geen suppletie

FB / BTW - Redactie Nextens - NN20230501 - ECLI:NL:HR:2023:491 - 01-05-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-heffing over programmavergoeding niet strijdig met EU-recht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑249/22 - ECLI:EU:C:2023:438 - 25-05-2023

Jurisprudentie

Weigering recht op aftrek bij schijnhandelingen / Poolse btw-wet niet EU-proof

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑114/22 - ECLI:EU:C:2023:430 - 25-05-2023

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling voor regionaal steunpunt van landelijke thuiszorgorganisatie

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 22/00690, 22/00691 - ECLI:NL:GHDHA:2023:777 - 30-03-2023

Jurisprudentie

Btw-gevolgen van door exploitant biogasinstallatie ’om niet’ afgestane warmte

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-207/23 - 15-05-2023

Jurisprudentie

Forfaitaire regeling privégebruik auto’s / uitgaven woon-werkverkeer

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/02469 - ECLI:NL:PHR:2023:462 - 28-04-2023

Jurisprudentie

Belgische btw-boete op basis van bruto bedrag geoorloofd

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑418/22 - ECLI:EU:C:2023:418 - 17-05-2023

Jurisprudentie

Afgedankte voertuigen die voor onderdelen worden verkocht / winstmargeregeling

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑365/22 - ECLI:EU:C:2023:415 - 17-05-2023

Jurisprudentie

Terechte naheffing btw met boete voor intracommunautaire verwerving auto

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2426 - ECLI:NL:RBZWB:2023:2764 - 24-04-2023

Jurisprudentie

Dienst 'boxx on wheels' kwalificeert niet als verhuur onroerende zaken

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/00481, 21/00482, 21/00483, 21/00484 - ECLI:NL:GHAMS:2023:1001 - 09-02-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging besluit omzetbelasting / diensten medisch pedicure

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-8146 - 26-04-2023

Besluiten

Btw / sociaal-culturele vrijstelling / aangewezen instellingen die winst beogen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-9003 - 19-04-2023

Besluiten

Besluit op Woo-verzoek over btw-sportvrijstelling zweefvliegen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - Geen - 20-03-2023

Besluiten

Vervallen Besluit omzetbelasting / verlegging telecommunicatiediensten

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-3059 - 07-03-2023

Besluiten

Omzetbelasting. Toelichting Tabel I

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-6334 - 31-03-2022

Besluiten

Geactualiseerd besluit fiscaal vertegenwoordiging omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-29251 - 19-12-2022

Besluiten

Wijziging van het besluit Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop

FB / BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26122 - 13-12-2022

Besluiten

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26848 - 30-11-2022

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Btw-besparing op verkoop auto van de zaak

Alg / BTW - 12-05-2023 - A. Fruijtier

Vakliteratuur

In rekening gebrachte btw niet altijd aftrekbaar

Alg / BTW - 12-04-2023 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Woning dga en verbouwing

Alg / BTW - 10-03-2023 - A. Fruijtier

Vakliteratuur

Verkoop auto aan dga

BTW - 17-02-2023 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Nultarief voor zonnepanelen

Alg / BTW - 17-01-2023 - N. Idrissi

Vakliteratuur

In wezen nieuwbouw

Alg / BTW - 07-01-2023 - A. Fruijtier en S. Yahyaoui

Vakliteratuur

Hoge Raad legt ‘in wezen nieuwbouw’ uit

BTW - 02-12-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Ten onrechte in rekening gebrachte btw

BTW - 24-11-2022 - A. Fruijtier en S. Yahyaoui

Vakliteratuur

Verlies van recht op aftrek voorbelasting

BTW - 19-10-2022 - N. Idrissi

...Meer