Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Omzetbelasting, prijsplafond energie en bevoorschotting subsidie energieleveranciers

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2022-26852 - 06-12-2022

Nieuws

Geen zeggenschap nodig bij beoordeling financiële verwevenheid

BTW - Redactie Nextens - NN20221212 - ECLI:EU:C:2022:943 - 12-12-2022

Nieuws

NOB-reactie Wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders

BTW - NOB - 36321 - 06-12-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Kan Poolse belastingdienst 'btw-rekening' bij een faillissement bevriezen?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-709/22 - 25-01-2023

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-heffing over honoraria insolventiedeskundigen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-696/22 - 11-01-2023

Jurisprudentie

Geen KOR voor belastingadviseur met zonnepanelen

Alg / BTW - Arrest Hoge Raad - 20/03702 - ECLI:NL:HR:2023:101 - 27-01-2023

Jurisprudentie

Verhuur van dak is geen economische activiteit voor de btw; misbruik van recht

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/570 - ECLI:NL:RBNHO:2023:416 - 17-01-2023

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling samenwerkingsverband geïntegreerde eerstelijnszorg

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/00863 - ECLI:NL:PHR:2022:1246 - 30-12-2022

Jurisprudentie

Structuur met vennootschap op Jersey is misbruik van recht; wel pleitbaar standpunt

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/5036, 20/5037, 20/5038, 20/5039, 20/5041, 20/5042, 20/5043 - ECLI:NL:RBGEL:2022:7071 - 20-12-2022

Jurisprudentie

Naar recht van Belize opgerichte vennootschap is in Nederland gevestigd (1)

BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/9471, 20/9472 - ECLI:NL:RBZWB:2023:78 - 06-01-2023

Jurisprudentie

Btw-voordrachtenvrijstelling is van toepassing op HOVO-cursussen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/02807 - ECLI:NL:PHR:2022:1251 - 29-12-2022

Jurisprudentie

Btw-voordrachtenvrijstelling wel, onderwijsvrijstelling niet van toepassing op HOVO-cursussen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/00167 - ECLI:NL:PHR:2022:1245 - 29-12-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Omzetbelasting. Toelichting Tabel I

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-6334 - 31-03-2022

Besluiten

Geactualiseerd besluit fiscaal vertegenwoordiging omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-29251 - 19-12-2022

Besluiten

Wijziging van het besluit Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop

FB / BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26122 - 13-12-2022

Besluiten

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-26848 - 30-11-2022

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-12961 - 19-01-2022

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over ingangstijdstip fiscale eenheid

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-0000251000 - 07-12-2021

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Nultarief voor zonnepanelen

Alg / BTW - 17-01-2023 - N. Idrissi

Vakliteratuur

In wezen nieuwbouw

Alg / BTW - 07-01-2023 - A. Fruijtier en S. Yahyaoui

Vakliteratuur

Hoge Raad legt ‘in wezen nieuwbouw’ uit

BTW - 02-12-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Ten onrechte in rekening gebrachte btw

BTW - 24-11-2022 - A. Fruijtier en S. Yahyaoui

Vakliteratuur

Verlies van recht op aftrek voorbelasting

BTW - 19-10-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Creditfactuur is geen prijsvermindering

Alg / BTW - 10-08-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Onderwijs of voordracht

BTW - 01-06-2022 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Ex-vennoot blijft aansprakelijk voor btw-schulden

Alg / BTW - 06-07-2022 - N. Idrissi

Vakliteratuur

Wetsvoorstel btw-nultarief op zonnepanelen

Alg / BTW - 01-05-2022 - N. Idrissi

...Meer