Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de aangifte omzetbelasting

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000214414 - 10-01-2019

Nieuws

Levering van reproducties aan bezoekers museum belast met 21% btw

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 10-01-2019

Nieuws

Kamervragen over toepassing lage btw-tarief op e-publicaties

BTW - Tweede Kamer - 2019Z00112 - 08-01-2019

Nieuws

Brief aanvraag vergunning art. 23 ter voorbereiding Brexit

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 04-01-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Levering matrassen met unieke formule / proefslapen / geen verlaagd btw-tarief

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01119 en 17/01120 - ECLI:NL:GHARL:2019:18 - 08-01-2019

Jurisprudentie

Berekening aftrek voorbelasting exploitant sporthal

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00350 - ECLI:NL:PHR:2018:1396 - 18-12-2018

Jurisprudentie

Weigering aftrek van voorbelasting bij fictieve handelingen?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑712/17 - ECLI:EU:C:2019:35 - 17-01-2019

Jurisprudentie

Vervalregel bij btw-teruggaafverzoek / geen dwingende termijn

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑133/18 - ECLI:EU:C:2019:37 - 17-01-2019

Jurisprudentie

Plaats van belastbare handelingen bij organiseren van buitenlandse seminars

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑647/17 - ECLI:EU:C:2019:13 - 10-01-2019

Jurisprudentie

Btw-heffing in geval van sloopovereenkomst en koop-ter-demontageovereenkomst

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑410/17 - ECLI:EU:C:2019:12 - 10-01-2019

Jurisprudentie

Te late verzoeken om teruggaaf OB / geen schadevergoeding bij ongegrond beroep

FB / BTW - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/6964 t/m 16/6974 - ECLI:NL:RBZWB:2018:4324 - 16-07-2018

Jurisprudentie

Naheffing OB / interne compensatie deels in strijd met gewekt vertrouwen

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/4594 - ECLI:NL:RBGEL:2018:5462 - 18-12-2018

Jurisprudentie

Strafrechtelijke veroordeling voor autohandelaar wegens btw-fraude

Alg / BTW - Uitspraak Hof Den Bosch - 20-004073-12 - ECLI:NL:GHSHE:2018:5484 - 21-12-2018

Jurisprudentie

Juiste heffing privégebruik zakelijk geëtiketteerde woning

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/1489 - ECLI:NL:RBGEL:2018:5588 - 20-12-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over ter beschikking stellen van personeel

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-22809 - 14-12-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 6 september 2017, BLKB2017-7334 (verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-12854 - 14-12-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 30 juli 2014, nr. BLKB/2014/125M (onderwijsvrijstelling)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-12850 - 14-12-2018

Besluiten

Wijziging van Voorschrift Tabel II (nultarief) met ingang van 2019

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-31107 - 13-12-2018

Besluiten

Geactualiseerd besluit over vouchers, telefoonkaarten en cadeaubonnen

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018-217731 - 14-12-2018

Besluiten

Verhoging kantineforfait voor sportverenigingen per 1 januari 2019

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-25921 - 14-12-2018

Besluiten

Aanpassing posten a.3 en a.4 van Tabel II Wet op de omzetbelasting 1968 (zeeschepen)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-155014 - 13-11-2018

Besluiten

Wijziging Uitvoeringsbesluit OB 1968 (aanpassing btw-regeling voor waardebonnen)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - Staatsblad 2018, nr. 383 - 06-11-2018

Besluiten

Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (toepassing KOR)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-71700 - 03-07-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2019, nr. 1

BTW - 01-01-2019 - A. Tissir

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 8

BTW - 01-12-2018 - T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

BUA ofwel Business unit aftrek

BTW - 01-12-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Nagefactureerde btw aftrekbaar

BTW - 01-10-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 7

BTW - 01-10-2018 - Mr. A. Tissir

Vakliteratuur

Voorstel voor ingrijpende aanpassing van btw-richtlijn gepubliceerd

BTW - 01-08-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 6

BTW - 01-08-2018 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 4

IB / BTW - 01-07-2018 - Auteurs Nextens

Vakliteratuur

ABC-tje in de omzetbelasting

BTW - 01-07-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 5

BTW - 01-07-2018 - Mr. A. Tissir

...Meer