Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Omzetbelasting

Nieuws

Nieuws

Wetsvoorstel Belastingplan 2019 aangeboden / belangrijkste maatregelen

IB / LB / BTW - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 18-09-2018

Nieuws

Wet modernisering kleineondernemersregeling gepubliceerd

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 18-09-2018

Nieuws

Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - geen - 18-09-2018

Nieuws

Zoeken van potentiële verzekerden door callcenter vrijgesteld van btw-heffing

BTW - Redactie FiscaalTotaal - FT20180903 - 13-09-2018

Nieuws

Proef btw-aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk

BTW - Belastingdienst - n.v.t. - 12-09-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Aftrek van voorbelasting voor activiteiten m.b.t. tegoedkaart

BTW - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00336 t/m 17/00340 - ECLI:NL:GHAMS:2018:3295 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Buitengrens door bestuurder niet overschreden / vernietiging aansprakelijkstelling

LB / BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2134 - ECLI:NL:RBNNE:2018:3631 - 11-09-2018

Jurisprudentie

Zwarte omzet niet aannemelijk gemaakt / recht op drie dwangsommen

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00588 t/m 17/00590 - ECLI:NL:GHARL:2018:7812 - 04-09-2018

Jurisprudentie

Kunstvoorwerpen verworven van makers uit andere lidstaten / winstmargeregeling

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C-264/17 - ECLI:EU:C:2018:722 - 13-09-2018

Jurisprudentie

Geen bezwaar en beroep tegen beslissing inzake aangifte na naheffingsaanslag

BTW - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/815 - ECLI:NL:RBNNE:2018:3227 - 21-08-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging van het besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M (toepassing KOR)

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-71700 - 03-07-2018

Besluiten

Actualisering besluit over de maatstaf van heffing voor de btw

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2018/84956 - 29-06-2018

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2018

FB / IB / BTW / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-11358 - 20-06-2018

Besluiten

Intrekking drie besluiten omzetbelasting

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5012 - 23-04-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 6

BelastingMagazine - BTW - 01-08-2018 - Mr. T.A.G.J. van Montfort

Vakliteratuur

Voorstel voor ingrijpende aanpassing van btw-richtlijn gepubliceerd

BelastingMagazine - BTW - 01-08-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 4

Fiscaal Advies - IB / BTW - 01-07-2018 - Auteurs Nextens

Vakliteratuur

ABC-tje in de omzetbelasting

Fiscaal Advies - BTW - 01-07-2018 - W. Ruizendaal

Vakliteratuur

Rubriek BTW - BelastingMagazine 2018, nr. 5

BelastingMagazine - BTW - 01-07-2018 - Mr. A. Tissir

...Meer