Keuze rechtsvorm

Alles over

Auto van de zaak: autokostenfictie

Over dit thema

Alles over de regelgeving die van toepassing is op de terbeschikkingstelling van een auto van de zaak. Naast de loonbelasting en de inkomstenbelasting (ondernemers) wordt ook kort ingegaan op de gevolgen voor de btw.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Bijtelling voor privégebruik

IB Almanak - 01-01-2019

Loon Almanak

Auto van de werkgever

Loon Almanak - 01-01-2018

Pensioen Almanak

Loon in natura; privégebruik auto

Pensioen Almanak - 01-01-2018

IB Almanak

Eigen bijdrage privégebruik

IB Almanak - 01-01-2019

Loon Almanak

Wat zijn aanspraken?

Loon Almanak - 01-01-2018

IB Almanak

Hoe werkt de autokostenfictie?

IB Almanak - 01-01-2019

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 13bis

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

Wettekst

Artikel 31

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling auto en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0106M - 21-01-2015

Besluiten

Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto afgehandeld als massaal bezwaar

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017/36822 - 29-03-2017

Besluiten

Accessoireregeling Wet BPM geldt vanaf 1 juli 2006 ook voor de autokostenfictie

LB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1991M - 31-10-2006

Besluiten

Actualisering besluit vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1033M - 23-06-2014

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-heffing privégebruik auto (I)

Auto / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02240 - ECLI:NL:HR:2017:714 - 21-04-2017

Jurisprudentie

Vergaren en gebruik van ANPR-gegevens door Belastingdienst strijdig met artikel 8 EVRM (recht op privacy)

FB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/02069, 15/02068 en 15/02069 - ECLI:NL:PHR:2016:885 - 16-08-2016

Jurisprudentie

Volgtijdelijk gebruik auto's: privégebruik 0%-auto telt mee voor 500-kilometergrens

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00818 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1979 - 16-05-2017

Jurisprudentie

Overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met internationale verdragen

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/2642 - ECLI:NL:RBDHA:2017:10573 - 05-09-2017

Jurisprudentie

Gebruik van ANPR-gegevens voor controle privégebruik auto ongeoorloofd

LB - Arrest Hoge Raad - 15/02069 - ECLI:NL:HR:2017:287 - 24-02-2017

Jurisprudentie

Bijtellingsregime privégebruik auto niet strijdig met discriminatieverboden

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00262 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5811 - 01-12-2016

Jurisprudentie

Proefprocedure / overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met verdragen

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04934 - ECLI:NL:PHR:2018:201 - 27-02-2018

Jurisprudentie

Autokostenforfait niet strijdig met eigendomsrecht artikel 1 EP

LB - Arrest Hoge Raad - 16/04765 - ECLI:NL:HR:2017:964 - 02-06-2017

Jurisprudentie

Met auto van de zaak gereden vakantiekilometers vormen privékilometers / huurovereenkomst tussen werkgever en werknemer maakt dit niet anders

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01369 t/m 15/01371 - ECLI:NL:GHARL:2016:7593 - 20-09-2016

Jurisprudentie

Autokostenforfait niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/04765 - ECLI:NL:PHR:2017:221 - 14-03-2017

...Meer

Nieuws

Nieuws

Voor bijtelling privégebruik auto is hoofddoel van de rit bepalend

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180505 - 15-05-2018

Nieuws

Bijhouden is de (auto)sleutel tot rittenregistratie

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170906 - 28-09-2017

Nieuws

Belastingdienst verduidelijkt overzicht bijtellingspercentages auto 2011-2020

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 13-02-2018

Nieuws

Regels bijtelling zorgen voor minder uitstoot

Auto - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 25-09-2018

Nieuws

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017?

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 17-07-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Twee auto's, (g)een bijtelling?

LB - 01-06-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rit naar hof onvoldoende voor bijtelling privégebruik

LB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Wie houdt het stuur vast

LB - 01-03-2017 - G. Gelling

Vakliteratuur

Verbod privégebruik en rittenregistratie

LB - 01-07-2017 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Auto delen met de bv

LB - 01-03-2016 - J. van den Beldt

...Meer