Keuze rechtsvorm

Alles over

Auto van de zaak: autokostenfictie

Almanakken

Loon Almanak

Auto van de werkgever

Loon Almanak - 01-01-2018

Loon Almanak

Wat zijn aanspraken?

Loon Almanak - 01-01-2018

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

De auto van de zaak en de inkomstenbelasting

Fiscale wijzer Auto van de zaak - 01-01-2019

Fiscale wijzer

De autokostenfictie en de loonheffingen

Fiscale wijzer Auto van de zaak - 01-01-2019

Fiscale wijzer

Reiskostenvergoeding voor werknemers met eigen auto

Fiscale wijzer Auto van de zaak - 01-01-2019

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Gebruikelijkloonregeling ab-houder

LB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 31

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

Wettekst

Artikel 13bis

01-01-2022 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

...Meer

Besluiten

Besluiten

Geactualiseerd besluit over fiscale behandeling van reiskostenvergoedingen, terbeschikkingstelling auto en privégebruik auto

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015-0106M - 21-01-2015

Besluiten

Bezwaren omzetbelasting privégebruik auto afgehandeld als massaal bezwaar

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - 2017/36822 - 29-03-2017

Besluiten

Accessoireregeling Wet BPM geldt vanaf 1 juli 2006 ook voor de autokostenfictie

LB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/1991M - 31-10-2006

Besluiten

Actualisering besluit vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

IB / LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1033M - 23-06-2014

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Btw-heffing privégebruik auto (I)

Auto / BTW - Arrest Hoge Raad - 15/02240 - ECLI:NL:HR:2017:714 - 21-04-2017

Jurisprudentie

Vergaren en gebruik van ANPR-gegevens door Belastingdienst strijdig met artikel 8 EVRM (recht op privacy)

FB / LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/02069, 15/02068 en 15/02069 - ECLI:NL:PHR:2016:885 - 16-08-2016

Jurisprudentie

Volgtijdelijk gebruik auto's: privégebruik 0%-auto telt mee voor 500-kilometergrens

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00818 - ECLI:NL:GHAMS:2017:1979 - 16-05-2017

Jurisprudentie

Overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met internationale verdragen

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/2642 - ECLI:NL:RBDHA:2017:10573 - 05-09-2017

Jurisprudentie

Gebruik van ANPR-gegevens voor controle privégebruik auto ongeoorloofd

LB - Arrest Hoge Raad - 15/02069 - ECLI:NL:HR:2017:287 - 24-02-2017

Jurisprudentie

Bijtellingsregime privégebruik auto niet strijdig met discriminatieverboden

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 15/00262 - ECLI:NL:GHAMS:2016:5811 - 01-12-2016

Jurisprudentie

Proefprocedure / overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met verdragen

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04934 - ECLI:NL:PHR:2018:201 - 27-02-2018

Jurisprudentie

Autokostenforfait niet strijdig met eigendomsrecht artikel 1 EP

LB - Arrest Hoge Raad - 16/04765 - ECLI:NL:HR:2017:964 - 02-06-2017

Jurisprudentie

Met auto van de zaak gereden vakantiekilometers vormen privékilometers / huurovereenkomst tussen werkgever en werknemer maakt dit niet anders

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01369 t/m 15/01371 - ECLI:NL:GHARL:2016:7593 - 20-09-2016

Jurisprudentie

Autokostenforfait niet strijdig met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/04765 - ECLI:NL:PHR:2017:221 - 14-03-2017

...Meer

Nieuws

Nieuws

Voor bijtelling privégebruik auto is hoofddoel van de rit bepalend

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180505 - 15-05-2018

Nieuws

Bijhouden is de (auto)sleutel tot rittenregistratie

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170906 - 28-09-2017

Nieuws

Belastingdienst verduidelijkt overzicht bijtellingspercentages auto 2011-2020

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 13-02-2018

Nieuws

Regels bijtelling zorgen voor minder uitstoot

Auto - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 25-09-2018

Nieuws

Geldt de verlaagde bijtelling nog na 1 juli 2017?

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 17-07-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Twee auto's, (g)een bijtelling?

LB - 01-06-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rit naar hof onvoldoende voor bijtelling privégebruik

LB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Wie houdt het stuur vast

LB - 01-03-2017 - G. Gelling

Vakliteratuur

Verbod privégebruik en rittenregistratie

LB - 01-07-2017 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Auto delen met de bv

LB - 01-03-2016 - J. van den Beldt

...Meer