Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Verdragenoverzicht per 1 juli 2018

FB / IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - Geen - 01-07-2018

Nieuws

Kamerbrief over voortgang Europese besluitvorming rond PEPP

P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000102743 - 18-06-2018

Nieuws

Per 1 januari 2019 vervallen heel kleine pensioenen

P&L - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 18-06-2018

Nieuws

'Nog geen pensioenakkoord sociale partners' / verzamelbrief pensioenonderwerpen

P&L - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000106772 en 2018-0000075494 - 12-06-2018

Nieuws

Handreiking oudedagsverplichting en vererving termijnen

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 08-05-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Wetstoepassing na fictieve afkoop lijfrente / kwalificatie lijfrentetermijnen

IB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/00698 - ECLI:NL:PHR:2018:494 - 08-05-2018

Jurisprudentie

Partner dga moet meewerken aan afstempelen PEB-aanspraken en omzetting in oudedagsverplichting

Alg / P&L - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - C/13/632721 / FA RK 17-4850 - ECLI:NL:RBAMS:2018:1755 - 31-01-2018

Jurisprudentie

Heffing revisierente niet strijdig met artikel 1 EP en artikel 14 EVRM

FB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/01043 - ECLI:NL:PHR:2018:157 - 16-02-2018

Jurisprudentie

Afkoop lijfrente en revisierente / EVRM / overgang inkomensvoorziening naar box 3

IB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/00698 - ECLI:NL:PHR:2018:159 - 16-02-2018

Jurisprudentie

Revisierente in verband met afkoop lijfrente / geen individuele buitensporige last

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/02950 - ECLI:NL:HR:2018:167 - 09-02-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5799 - 21-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Verduidelijking fiscale kwalificaties pensioenovereenkomsten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7168 - 20-01-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Verplicht pensioen voor ondernemers - interview met Erik Lutjens

Fiscaal Advies - P&L - 01-07-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Gevolgen van fiscale emigratie van natuurlijke personen in Nederland

BelastingMagazine - IB / P&L - 01-07-2018 - René Offermanns

Vakliteratuur

ODV en echtscheiding

BelastingMagazine - IB / P&L - 01-07-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Afkoop pensioen van dga in België

BelastingMagazine - P&L - 01-05-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

België of Nederland? Wie mag er heffen?

BelastingMagazine - P&L - 01-04-2018 - W. van Kasteren

...Meer