Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Uniforme uitvoeringstermijn voor alle oudedagsvoorzieningen in aantocht?

IB / LB / P&L - Redactie Nextens - NN20221109 - 04-11-2022

Nieuws

Uiterste einddatum voor termijnen overbruggingslijfrente

IB / P&L - Staatscourant - NN20220915 - 21-07-2022

Nieuws

V&A 17-008, 17-009, 17-021 en 18-004 zijn geactualiseerd

P&L - Belastingdienst - &A 17-008, 17-009, 17-021, 18-004 - 16-09-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Juiste IB-heffing over Duits klein pensioen / geen strijd met discriminatieverbod

P&L - Arrest Hoge Raad - 21/04276 - ECLI:NL:HR:2022:1437 - 14-10-2022

Jurisprudentie

Berekening Oostenrijks ouderdomspensioen strijdig met vrij verkeer van burgers

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑576/20 - ECLI:EU:C:2022:525 - 07-07-2022

Jurisprudentie

Overdracht van Italiaans pensioen aan het pensioenstelsel van de Unie

P&L - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑404/21 - ECLI:EU:C:2022:542 - 07-07-2022

Jurisprudentie

Beoordeling Schumacker-situatie / gebrek aan informatie voor rekening belastingplichtige

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/651 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2991 - 02-06-2022

Jurisprudentie

Recht op na-indexatie pensioen prijsgegeven?

P&L - Arrest Hoge Raad - 20/03684 - ECLI:NL:HR:2022:344 - 11-03-2022

Jurisprudentie

Vrijheid van vestiging / Ierse pensioenregeling ten onrechte in Brits faillissement betrokken

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑168/20 - ECLI:EU:C:2021:907 - 11-11-2021

Jurisprudentie

Onzuivere pensioenregeling / geen beroep op gelijkheidsbeginsel

P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/01201 - ECLI:NL:PHR:2019:1369 - 20-12-2019

Jurisprudentie

Spaanse regeling voor vervroegde pensioenen strijdig met EU-recht

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑398/18 en C‑428/18 - ECLI:EU:C:2019:1050 - 05-12-2019

Jurisprudentie

Ook aan ex-echtgenote doorbetaald deel pensioen behoort tot bijdrage-inkomen Zvw

Alg / P&L - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00380 en 18/00381 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3474 - 19-09-2019

Jurisprudentie

Italiaanse pensioenregeling discriminatoir voor geëmigreerde Italianen?

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-168/19 - 16-05-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit uitvoering PEPP-verordening

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - Staatsblad 2022, 129 - 24-03-2022

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Geactualiseerd pensioenbesluit i.v.m. (getemporiseerde) verhoging AOW-leeftijd

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000024804 - 13-12-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering staffelbesluit pensioenen per 1 januari 2019

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28515 - 10-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Pensioen minder vrijblijvend

Alg / P&L - 24-11-2022 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Een nieuw pensioenhuis

P&L - 24-11-2022 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Even bellen met Aert Buijvoets, belastingadviseur in Soest

Alg / P&L - 24-11-2022 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Hoe verder met de pensioenopbouw?

Alg / P&L - 24-11-2022 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Pensioen in Belastingplan 2023

Alg / P&L - 19-10-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioen is geen bezit

Alg / P&L - 10-08-2022 - F. Algie

Vakliteratuur

Aanwending oudedagsverplichting ter verkrijging lijfrente

P&L - 10-08-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Oudedagsreserve per 2023 afgeschaft

P&L - 06-07-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Extra pensioenopbouw na coronacrisis?

Alg / P&L - 01-05-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Denk nog eens aan banksparen

Alg / P&L - 01-04-2022 - W. van Kasteren

...Meer