Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Revisierente en belastingrente bij te late uitvoering lijfrente

FB / IB / P&L - Redactie Nextens - NN20220622 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2800 - 24-05-2022

Nieuws

Aanvullend NOB-commentaar op wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

P&L - NOB - 36067 - 03-06-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Beoordeling Schumacker-situatie / gebrek aan informatie voor rekening belastingplichtige

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/651 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2991 - 02-06-2022

Jurisprudentie

Recht op na-indexatie pensioen prijsgegeven?

P&L - Arrest Hoge Raad - 20/03684 - ECLI:NL:HR:2022:344 - 11-03-2022

Jurisprudentie

Vrijheid van vestiging / Ierse pensioenregeling ten onrechte in Brits faillissement betrokken

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑168/20 - ECLI:EU:C:2021:907 - 11-11-2021

Jurisprudentie

Onzuivere pensioenregeling / geen beroep op gelijkheidsbeginsel

P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/01201 - ECLI:NL:PHR:2019:1369 - 20-12-2019

Jurisprudentie

Spaanse regeling voor vervroegde pensioenen strijdig met EU-recht

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑398/18 en C‑428/18 - ECLI:EU:C:2019:1050 - 05-12-2019

Jurisprudentie

Ook aan ex-echtgenote doorbetaald deel pensioen behoort tot bijdrage-inkomen Zvw

Alg / P&L - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00380 en 18/00381 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3474 - 19-09-2019

Jurisprudentie

Italiaanse pensioenregeling discriminatoir voor geëmigreerde Italianen?

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-168/19 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Bij afkoop van lijfrente is terecht revisierente in rekening gebracht

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5920 - ECLI:NL:RBZWB:2019:953 - 06-03-2019

Jurisprudentie

Nabestaandenpensioen emigrant volledig in Nederland belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6412 - ECLI:NL:RBZWB:2019:540 - 12-02-2019

Jurisprudentie

Onzuivere pensioenregeling / geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00633 - ECLI:NL:GHSHE:2019:251 - 25-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit uitvoering PEPP-verordening

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - Staatsblad 2022, 129 - 24-03-2022

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Geactualiseerd pensioenbesluit i.v.m. (getemporiseerde) verhoging AOW-leeftijd

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000024804 - 13-12-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering staffelbesluit pensioenen per 1 januari 2019

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28515 - 10-12-2018

Besluiten

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5799 - 21-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Oudedagsreserve per 2023 afgeschaft

P&L - 06-07-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Extra pensioenopbouw na coronacrisis?

Alg / P&L - 01-05-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Denk nog eens aan banksparen

Alg / P&L - 01-04-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Verdeling pensioen bij echtscheiding

P&L - 01-02-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Afkoop pensioenverplichtingen door afstempeling AK

P&L - 01-01-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Belangrijke wijzigingen Wet bedrag ineens

P&L - 09-12-2021 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Einde levensloopregelingen in zicht

P&L - 20-10-2021 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioenontslagbeding kan tot problemen leiden

P&L - 01-08-2021 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Minimumpensioen bovenop AOW noodzakelijk?!

P&L - 01-06-2021 - BMA 2021-05 Rubriek Pensioen

Vakliteratuur

Afkoop door terugbetaling kapitaal

P&L - 01-05-2021 - W. van Kasteren

...Meer