Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Nieuwe versie V&A 17-029 Uitkeringsperiode oudedagsverplichting gepubliceerd

P&L - Belastingdienst - 17-029 - 14-11-2019

Nieuws

Kamerbrief verdergaande terugwerkende kracht getto-uitkeringen

P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000180313 - 31-10-2019

Nieuws

Nieuwe V&A over overgang recht op de resterende ODV-termijnen na overlijden

P&L - Belastingdienst - V&A 19-006 - 12-09-2019

Nieuws

V&A over opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen

P&L - Belastingdienst - V&A 19-005 - 12-09-2019

Nieuws

Brief Belastingheffing van Duitse pensioenen en invaliditeitsuitkeringen

P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000149485 - 13-09-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Ook aan ex-echtgenote doorbetaald deel pensioen behoort tot bijdrage-inkomen Zvw

Alg / P&L - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00380 en 18/00381 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3474 - 19-09-2019

Jurisprudentie

Italiaanse pensioenregeling discriminatoir voor geëmigreerde Italianen?

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-168/19 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Bij afkoop van lijfrente is terecht revisierente in rekening gebracht

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5920 - ECLI:NL:RBZWB:2019:953 - 06-03-2019

Jurisprudentie

Nabestaandenpensioen emigrant volledig in Nederland belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6412 - ECLI:NL:RBZWB:2019:540 - 12-02-2019

Jurisprudentie

Onzuivere pensioenregeling / geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00633 - ECLI:NL:GHSHE:2019:251 - 25-01-2019

Jurisprudentie

Geen volledige vrijstelling voor buitenlands pensioen / strijdigheid met VWEU

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-174/18 - ECLI:EU:C:2019:205 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Verrekening van teveel betaalde pensioenuitkeringen / geen dubbele aftrek

LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3355 en 17/3356 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6404 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Weigering gelijkstelling militaire dienst in Belgische pensioenregeling ongeoorloofd

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑179/18 - ECLI:EU:C:2019:111 - 13-02-2019

Jurisprudentie

Niet-uitgekeerde pensioentermijnen waren vorderbaar en inbaar

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/03827 - ECLI:NL:HR:2019:189 - 08-02-2019

Jurisprudentie

Ter zake van fictieve uitkering in 2013 is geen voorheffing verrekenbaar

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 18/00136 - ECLI:NL:HR:2019:188 - 08-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering staffelbesluit pensioenen per 1 januari 2019

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28515 - 10-12-2018

Besluiten

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5799 - 21-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Goedkeuringsbesluit Wet verbeterde premieregeling

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7169 - 20-01-2017

Besluiten

Verduidelijking fiscale kwalificaties pensioenovereenkomsten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7168 - 20-01-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Invloed lage rentestand op stamrechten

P&L - 01-09-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Opnamen uit stamrecht-BV risicovol

P&L - 01-08-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Oprenten ODV

P&L - 01-06-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Hardheidsclausule pakt goed uit

P&L - 01-04-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioenperikelen

P&L / SV - 01-02-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Hypotheekrecht leidt tot afkoop pensioen

P&L - 01-02-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2019, nr. 1

IB / LB / P&L - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Pensioen in eigen beheer: de laatste ronde

P&L - 01-01-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Hoeveel pensioen is genoeg?

P&L - 01-12-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Voorkom tegenvaller erfbelasting bij overlijden dga na omzetting ODV

P&L / S&E - 01-12-2018 - J. Scherrenberg

...Meer