Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Handreiking interpretatie begrip 'Regeling voor vervroegde uittreding'

LB / P&L - Belastingdienst - Handreiking RVU v281218 - 28-12-2018

Nieuws

Antwoorden op vragen over pensioenopbouw door zzp'ers

IB / P&L - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000641279 - 20-12-2018

Nieuws

Verstrijken tijdstip voor ingang pensioen- en loonstamrechtuitkeringen

IB / P&L / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20181106 - 22-11-2018

Nieuws

Geen akkoord over vernieuwing pensioenstelsel

P&L - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 21-11-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Juiste correcties i.v.m. afkoop pensioen en rente over rekening-courantvordering

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/153 t/m 18/157 - ECLI:NL:RBDHA:2018:9392 - 09-07-2018

Jurisprudentie

Geen verrekening op grond van enkele vermelding 'inhouding loonbelasting'

IB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00136 - ECLI:NL:PHR:2018:1267 - 08-11-2018

Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmanschap of artikel 1 EP

P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1087 - ECLI:NL:RBNHO:2018:10861 - 17-12-2018

Jurisprudentie

Duitse regeling voor aftrekbaarheid pensioenpremies deels discriminatoir

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑480/17 - ECLI:EU:C:2018:987 - 06-12-2018

Jurisprudentie

Discriminatie bij berekening van bijdrage-inkomen Zvw / rechtsherstel

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/03140 - ECLI:NL:HR:2018:2175 - 23-11-2018

Jurisprudentie

Pensioeninkomsten uit Verenigd Koninkrijk terecht in heffing betrokken

IB / P&L - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00553 - ECLI:NL:GHAMS:2018:3916 - 09-10-2018

Jurisprudentie

Wetstoepassing na fictieve afkoop lijfrente: revisierente geen sanctie

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/00698 - ECLI:NL:HR:2018:1200 - 13-07-2018

Jurisprudentie

Revisierente i.v.m. afkoop / geen strijd met artikel 1 EP en artikel 14 EVRM

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00347 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1687 - 10-07-2018

Jurisprudentie

Revisierente terecht in rekening gebracht / terechte correctie giftenaftrek

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00951 - ECLI:NL:GHARL:2018:5809 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Pensioenuitkering in Portugal belast

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00200 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2263 - 25-05-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering staffelbesluit pensioenen per 1 januari 2019

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28515 - 10-12-2018

Besluiten

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5799 - 21-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Goedkeuringsbesluit Wet verbeterde premieregeling

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7169 - 20-01-2017

Besluiten

Verduidelijking fiscale kwalificaties pensioenovereenkomsten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7168 - 20-01-2017

Besluiten

Overeenkomst met Verenigd Koninkrijk over fiscale behandeling pensioenregelingen

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2016-0000232006 - 29-12-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Pensioen in eigen beheer: de laatste ronde

P&L - 01-01-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Hoeveel pensioen is genoeg?

P&L - 01-12-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Voorkom tegenvaller erfbelasting bij overlijden dga na omzetting ODV

P&L / S&E - 01-12-2018 - J. Scherrenberg

Vakliteratuur

Financiering vakantiewoning leidt tot afkoop pensioen

IB / P&L - 01-12-2018 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Pensioen in eigen beheer: nog snel even profiteren

P&L - 01-12-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2018, nr. 6

IB / P&L / S&E - 01-12-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Thema oudedagsvoorzieningen: pensioenhuis brokkelt steeds verder af

P&L - 01-12-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen - Stamrecht-BV leidt nog regelmatig tot problemen

LB / P&L / VPB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Overgang aanspraak ODV op langstlevende geen probleem?

P&L / S&E - 01-10-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Fiscale gevolgen compenseren partner

IB / P&L / VPB - 01-08-2018 - W. van Kasteren

...Meer