Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Compensatie van kosten lijfrente vormt belastbare periodieke uitkering in box 1

IB / P&L - Redactie Nextens - NN20221227 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6931 - 12-12-2022

Nieuws

Wet afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente op 1 januari 2023 in werking

P&L - Bericht Ministerie van SZW - Stb. 2022 497 - 09-12-2022

Nieuws

V&A AOW-franchises, AOW-bedragen, pensioengevend loon / bedragen 2023

P&L - Belastingdienst - V&A22-001 - 22-12-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toepassing rekenrente van 4% niet strijdig met artikel 1 EP

P&L - Arrest Hoge Raad - 20/02644 - ECLI:NL:HR:2023:324 - 17-03-2023

Jurisprudentie

Geen aftrek voorbelasting voor pensioenuitvoerder

BTW / P&L - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/1347 - ECLI:NL:RBNHO:2023:418 - 27-01-2023

Jurisprudentie

Pensioen is niet afgekocht of voorwerp tot zekerheid geworden; geen winstuitdelingen

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706, 21/00845 - ECLI:NL:GHARL:2023:352 - 17-01-2023

Jurisprudentie

Storting op nieuwe bancaire pensioenvoorziening; aftrek terecht geweigerd

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/5094 - ECLI:NL:RBZWB:2023:188 - 13-01-2023

Jurisprudentie

Overdracht van Italiaans pensioen aan het pensioenstelsel van de ECB

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑404/21 - ECLI:EU:C:2022:1023 - 22-12-2022

Jurisprudentie

Geen teruggaaf dividendbelasting voor Fondo de Pensiones

Alg / P&L / VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/577 - ECLI:NL:RBZWB:2022:7286 - 05-12-2022

Jurisprudentie

Juiste IB-heffing over Duits klein pensioen / geen strijd met discriminatieverbod

P&L - Arrest Hoge Raad - 21/04276 - ECLI:NL:HR:2022:1437 - 14-10-2022

Jurisprudentie

Berekening Oostenrijks ouderdomspensioen strijdig met vrij verkeer van burgers

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑576/20 - ECLI:EU:C:2022:525 - 07-07-2022

Jurisprudentie

Overdracht van Italiaans pensioen aan het pensioenstelsel van de Unie

P&L - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑404/21 - ECLI:EU:C:2022:542 - 07-07-2022

Jurisprudentie

Beoordeling Schumacker-situatie / gebrek aan informatie voor rekening belastingplichtige

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/651 - ECLI:NL:RBZWB:2022:2991 - 02-06-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit uitvoering PEPP-verordening

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - Staatsblad 2022, 129 - 24-03-2022

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Geactualiseerd pensioenbesluit i.v.m. (getemporiseerde) verhoging AOW-leeftijd

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000024804 - 13-12-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering staffelbesluit pensioenen per 1 januari 2019

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28515 - 10-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wederom uitstel bedrag ineens

Alg / P&L - 17-02-2023 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Gat in pensioenopbouw ondernemers

Alg / P&L - 17-01-2023 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Nooit meer met pensioen - Interview Theo Gommer

Alg / P&L - 07-01-2023 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Eindelijk écht geld bij pensioenvoorziening ondernemer

Alg / P&L - 07-01-2023 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Pensioen minder vrijblijvend

Alg / P&L - 24-11-2022 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Een nieuw pensioenhuis

P&L - 24-11-2022 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Even bellen met Aert Buijvoets, belastingadviseur in Soest

Alg / P&L - 24-11-2022 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Hoe verder met de pensioenopbouw?

Alg / P&L - 24-11-2022 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Pensioen in Belastingplan 2023

Alg / P&L - 19-10-2022 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioen is geen bezit

Alg / P&L - 10-08-2022 - F. Algie

...Meer