Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Beantwoording vragen over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000148855 - 05-09-2018

Nieuws

Geen cassatie in zaak over pensioenuitkering

P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-00000144938 - 31-08-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over minder snelle stijging AOW-leeftijd

P&L - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000111385 - 16-08-2018

Nieuws

Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van PEB

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 18-07-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Revisierente terecht in rekening gebracht / terechte correctie giftenaftrek

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00951 - ECLI:NL:GHARL:2018:5809 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Emigratie naar Filippijnen / te hoge conserverende aanslag pensioenaanspraken

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/1477 - ECLI:NL:RBZWB:2018:2796 - 08-05-2018

Jurisprudentie

Revisierente i.v.m. afkoop / geen strijd met artikel 1 EP en artikel 14 EVRM

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00347 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1687 - 10-07-2018

Jurisprudentie

Gewekt vertrouwen dat lijfrente-uitkering niet in heffing betrokken zou worden

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03586 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1820 - 26-04-2018

Jurisprudentie

Pensioenuitkering in Portugal belast

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00200 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2263 - 25-05-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5799 - 21-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Verduidelijking fiscale kwalificaties pensioenovereenkomsten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7168 - 20-01-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Fiscale gevolgen compenseren partner

BelastingMagazine - IB / P&L / VPB - 01-08-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Verplicht pensioen voor ondernemers - interview met Erik Lutjens

Fiscaal Advies - P&L - 01-07-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Gevolgen van fiscale emigratie van natuurlijke personen in Nederland

BelastingMagazine - IB / P&L - 01-07-2018 - René Offermanns

Vakliteratuur

ODV en echtscheiding

BelastingMagazine - IB / P&L - 01-07-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Afkoop pensioen van dga in België

BelastingMagazine - P&L - 01-05-2018 - W. van Kasteren

...Meer