Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Heeft u uw aftrekruimte voor 2021 al berekend? Dit kan nog een aftrekpost opleveren

IB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20210823 - 20-08-2021

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen Nederlandse pensioengerechtigden die wonen in België

P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2021-0000121280 - 02-07-2021

Nieuws

Nederland heffingsbevoegd over pensioenuitkering uit België

IB / LB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20210623 - ECLI:NL:HR:2021:861 - 23-06-2021

Nieuws

Vragen en antwoorden over levensloopregeling 2021

P&L - Belastingdienst - geen - 06-04-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Onzuivere pensioenregeling / geen beroep op gelijkheidsbeginsel

P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/01201 - ECLI:NL:PHR:2019:1369 - 20-12-2019

Jurisprudentie

Spaanse regeling voor vervroegde pensioenen strijdig met EU-recht

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑398/18 en C‑428/18 - ECLI:EU:C:2019:1050 - 05-12-2019

Jurisprudentie

Ook aan ex-echtgenote doorbetaald deel pensioen behoort tot bijdrage-inkomen Zvw

Alg / P&L - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00380 en 18/00381 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3474 - 19-09-2019

Jurisprudentie

Italiaanse pensioenregeling discriminatoir voor geëmigreerde Italianen?

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-168/19 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Bij afkoop van lijfrente is terecht revisierente in rekening gebracht

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5920 - ECLI:NL:RBZWB:2019:953 - 06-03-2019

Jurisprudentie

Nabestaandenpensioen emigrant volledig in Nederland belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6412 - ECLI:NL:RBZWB:2019:540 - 12-02-2019

Jurisprudentie

Onzuivere pensioenregeling / geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00633 - ECLI:NL:GHSHE:2019:251 - 25-01-2019

Jurisprudentie

Geen volledige vrijstelling voor buitenlands pensioen / strijdigheid met VWEU

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-174/18 - ECLI:EU:C:2019:205 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Verrekening van teveel betaalde pensioenuitkeringen / geen dubbele aftrek

LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3355 en 17/3356 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6404 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Weigering gelijkstelling militaire dienst in Belgische pensioenregeling ongeoorloofd

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑179/18 - ECLI:EU:C:2019:111 - 13-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Geactualiseerd pensioenbesluit i.v.m. (getemporiseerde) verhoging AOW-leeftijd

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000024804 - 13-12-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering staffelbesluit pensioenen per 1 januari 2019

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28515 - 10-12-2018

Besluiten

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5799 - 21-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Pensioenontslagbeding kan tot problemen leiden

P&L - 01-08-2021 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Minimumpensioen bovenop AOW noodzakelijk?!

P&L - 01-06-2021 - BMA 2021-05 Rubriek Pensioen

Vakliteratuur

Afkoop door terugbetaling kapitaal

P&L - 01-05-2021 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Verlofsparen (door de dga)

P&L - 01-04-2021 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Tijd voor passende compensatieovereenkomst

P&L - 01-02-2021 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioenopbouw tijdens geboorteverlof

P&L - 15-01-2021 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Wanneer moet ODV afgestort worden?

P&L - 01-12-2020 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioenpremie en faillissement

P&L - 01-06-2020 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

ODV en nabestaandenlijfrente

P&L - 01-09-2020 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Wetsvoorstel zorgt voor versoepeling RVU-heffing

P&L - 01-10-2020 - W. van Kasteren

...Meer