Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Nieuwe versie A-Z dossier Lijfrenteproducten vanaf 2001

FB / IB / LB / P&L / S&E - Redactie Nextens - NN20240226 - 26-02-2024

Nieuws

Diverse V&A en handreikingen aangepast n.a.v. in werking treden Wtp

LB / P&L - Belastingdienst - Geen - 14-02-2024

Nieuws

Voorlopige bedragen AOW-franchises, AOW-bedragen en maximum pensioengevend loon

P&L - Belastingdienst - V&A 23-019 - 05-12-2023

Nieuws

V&A's over heffingsrecht partnerpensioen en buitenlandse pensioenregelingen

P&L - Belastingdienst - V&A 23-016, 23-017, 23-018 - 20-11-2023

Nieuws

Overzicht U-rendementen en marktrenten bijgewerkt

P&L - Belastingdienst - Geen - 16-11-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Pensioenverplichting in eigen beheer / Hoge Raad gaat om

P&L - Arrest Hoge Raad - 21/05429 - ECLI:NL:HR:2024:265 - 23-02-2024

Jurisprudentie

Uitleg art. 18, lid 2 Verdrag NL-België / verdeling heffingsbevoegdheid pensioen / belastingrente

IB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/01000 - ECLI:NL:PHR:2023:1210 - 22-12-2023

Jurisprudentie

Nederlandse regels voor waardeoverdracht pensioenen strijdig met VWEU

LB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑360/22 - ECLI:EU:C:2023:875 - 16-11-2023

Jurisprudentie

Pensioenuitkering in Nederland belast / niet bewezen dat premies in aftrek zijn gebracht

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/3001, 22/3002, 22/3003, 23/1328 - ECLI:NL:RBZWB:2023:6377 - 08-09-2023

Jurisprudentie

Duits pensioen deels op grond van artikel 3.82, onder b, Wet IB 2001 in box 1 belast

IB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/04928 - ECLI:NL:PHR:2023:891 - 06-10-2023

Jurisprudentie

Heffingsrecht over pensioen / geen vrijstelling op basis van overgangsrecht

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 22/2313 - ECLI:NL:RBZWB:2023:6391 - 07-09-2023

Jurisprudentie

Niet uitgekeerd pensioen was vorderbaar en inbaar en dus genoten

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 22/2842 - ECLI:NL:RBNHO:2023:3281 - 05-04-2023

Jurisprudentie

Toepassing rekenrente van 4% niet strijdig met artikel 1 EP

P&L - Arrest Hoge Raad - 20/02644 - ECLI:NL:HR:2023:324 - 17-03-2023

Jurisprudentie

Geen aftrek voorbelasting voor pensioenuitvoerder

BTW / P&L - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/1347 - ECLI:NL:RBNHO:2023:418 - 27-01-2023

Jurisprudentie

Pensioen is niet afgekocht of voorwerp tot zekerheid geworden; geen winstuitdelingen

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706, 21/00845 - ECLI:NL:GHARL:2023:352 - 17-01-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging staffelbesluit pensioenen

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-20266 - 13-09-2023

Besluiten

Staffelbesluit pensioenen

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-13825 - 26-06-2023

Besluiten

Besluit uitvoering PEPP-verordening

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - Staatsblad 2022, 129 - 24-03-2022

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Geactualiseerd pensioenbesluit i.v.m. (getemporiseerde) verhoging AOW-leeftijd

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-0000024804 - 13-12-2019

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 8

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 11-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 7

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 28-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 6

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 13-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 5

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 29-02-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Nieuwe pensioenwet lijkt gered

P&L - 22-02-2024 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 4

Alg / IB / LB / BTW / P&L / S&E / VPB - 15-02-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 2

Alg / IB / LB / BTW / P&L / S&E / VPB - 19-01-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Fiscaal partnerschap pensioenregeling

Alg / IB / P&L - 18-01-2024 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 1

Alg / IB / LB / BTW / P&L / S&E / VPB - 04-01-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Meer ruimte voor individuele invulling pensioen

Alg / P&L - 15-12-2023 - R.J. Meijer

...Meer