Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Besluit in verband met wijziging inkooptarief voor nettopensioen

P&L - Bericht Ministerie van SZW - Staatsblad 2018, nr. 4 - 09-01-2018

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over mogelijke versobering nabestaandenpensioen

P&L / LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000004240 - 15-01-2018

Nieuws

Belastingheffing op basis van Verdrag Nederland-België bij afkoop PEB

IB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - 2017/C/87 - 21-12-2017

Nieuws

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen publiceert vijf nieuwe vragen en antwoorden

IB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 28-12-2017

Nieuws

Wet waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd in Staatsblad

P&L - Wetgeving - Staatsblad 2017, nr. 505 - 22-12-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Periodieke uitkeringen in kader van echtscheiding / verrekening / juiste heffing

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03581 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5584 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Inkomsten niet aan te merken als loon / geen inhoudingsplichtige

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00399 - ECLI:NL:GHARL:2017:10383 - 28-11-2017

Jurisprudentie

Zweedse berekening gegarandeerd pensioen / pro-rataberekening niet toegestaan

P&L / SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-189/16 - ECLI:EU:C:2017:946 - 07-12-2017

Jurisprudentie

Conserverende aanslag / goede verdragstrouw / compartimentering

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/00515 - ECLI:NL:HR:2017:2985 - 24-11-2017

Jurisprudentie

Pensioeninkomsten uit Verenigd Koninkrijk terecht in heffing betrokken

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/1164 - ECLI:NL:RBNHO:2017:8527 - 18-10-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Verduidelijking fiscale kwalificaties pensioenovereenkomsten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7168 - 20-01-2017

Besluiten

Goedkeuringsbesluit Wet verbeterde premieregeling

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7169 - 20-01-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Handreiking CAP ODV

BelastingMagazine - IB / LB / P&L - 01-12-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Hoeveel is genoeg?

Fiscaal Advies - P&L - 01-12-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Waardeoverdracht klein pensioen

BelastingMagazine - P&L - 01-10-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Rubriek Haagse actualiteiten - BelastingMagazine 2017, nr. 6

BelastingMagazine - IB / P&L / VPB - 01-09-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Afstempelen PEB/ODV mogelijk?

BelastingMagazine - IB / LB / P&L - 01-09-2017 - W. van Kasteren

...Meer