Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Box 3 blijft hard voor spaarder

IB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20190806 - 23-08-2019

Nieuws

Toepassing hardheidsclausule afkoop partnerpensioen verduidelijkt

IB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - 20190804 - 12-08-2019

Nieuws

V&A over afkoopwaarde en afkoopkorting bij ingegaan partnerpensioen

P&L - Belastingdienst - V&A 19-002 - 15-07-2019

Nieuws

Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop van een ingegaan partnerpensioen

P&L - Belastingdienst - 19-002 - 27-06-2019

Nieuws

Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 11 april 2019)

P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 11-04-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Italiaanse pensioenregeling discriminatoir voor geëmigreerde Italianen?

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-168/19 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Bij afkoop van lijfrente is terecht revisierente in rekening gebracht

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/5920 - ECLI:NL:RBZWB:2019:953 - 06-03-2019

Jurisprudentie

Nabestaandenpensioen emigrant volledig in Nederland belast

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6412 - ECLI:NL:RBZWB:2019:540 - 12-02-2019

Jurisprudentie

Onzuivere pensioenregeling / geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00633 - ECLI:NL:GHSHE:2019:251 - 25-01-2019

Jurisprudentie

Geen volledige vrijstelling voor buitenlands pensioen / strijdigheid met VWEU

IB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-174/18 - ECLI:EU:C:2019:205 - 14-03-2019

Jurisprudentie

Verrekening van teveel betaalde pensioenuitkeringen / geen dubbele aftrek

LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3355 en 17/3356 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6404 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Weigering gelijkstelling militaire dienst in Belgische pensioenregeling ongeoorloofd

P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑179/18 - ECLI:EU:C:2019:111 - 13-02-2019

Jurisprudentie

Niet-uitgekeerde pensioentermijnen waren vorderbaar en inbaar

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/03827 - ECLI:NL:HR:2019:189 - 08-02-2019

Jurisprudentie

Ter zake van fictieve uitkering in 2013 is geen voorheffing verrekenbaar

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 18/00136 - ECLI:NL:HR:2019:188 - 08-02-2019

Jurisprudentie

Waarde lijfrentepolis terecht tot inkomen gerekend / revisierente

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00577 - ECLI:NL:GHDHA:2019:80 - 16-01-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering staffelbesluit pensioenen per 1 januari 2019

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28515 - 10-12-2018

Besluiten

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5799 - 21-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Goedkeuringsbesluit Wet verbeterde premieregeling

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7169 - 20-01-2017

Besluiten

Verduidelijking fiscale kwalificaties pensioenovereenkomsten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7168 - 20-01-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Oprenten ODV

P&L - 01-06-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Hardheidsclausule pakt goed uit

P&L - 01-04-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioenperikelen

P&L / SV - 01-02-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Hypotheekrecht leidt tot afkoop pensioen

P&L - 01-02-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2019, nr. 1

IB / LB / P&L - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Pensioen in eigen beheer: de laatste ronde

P&L - 01-01-2019 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Hoeveel pensioen is genoeg?

P&L - 01-12-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Voorkom tegenvaller erfbelasting bij overlijden dga na omzetting ODV

P&L / S&E - 01-12-2018 - J. Scherrenberg

Vakliteratuur

Financiering vakantiewoning leidt tot afkoop pensioen

IB / P&L - 01-12-2018 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Pensioen in eigen beheer: nog snel even profiteren

P&L - 01-12-2018 - W. van Kasteren

...Meer