Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

CAP beantwoordt vraag over vaste indexatie bij pensioenen

P&L - Belastingdienst - 18-0008 - 24-10-2018

Nieuws

Tweede Kamer akkoord met implementatiewetsvoorstel IORP II

P&L - Tweede Kamer - 34 934 - 18-10-2018

Nieuws

Tweede Kamer akkoord met Verzamelwet pensioenen 2019

P&L - Tweede Kamer - 35 015 - 17-10-2018

Nieuws

Geen saldomethode voor niet-afgetrokken lijfrentepremies

IB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20181004 - 11-10-2018

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over pensioenvlucht naar België

P&L - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000163744 - 08-10-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Pensioeninkomsten uit Verenigd Koninkrijk terecht in heffing betrokken

IB / P&L - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00553 - ECLI:NL:GHAMS:2018:3916 - 09-10-2018

Jurisprudentie

Revisierente terecht in rekening gebracht / terechte correctie giftenaftrek

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00951 - ECLI:NL:GHARL:2018:5809 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Emigratie naar Filippijnen / te hoge conserverende aanslag pensioenaanspraken

IB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/1477 - ECLI:NL:RBZWB:2018:2796 - 08-05-2018

Jurisprudentie

Revisierente i.v.m. afkoop / geen strijd met artikel 1 EP en artikel 14 EVRM

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00347 - ECLI:NL:GHDHA:2018:1687 - 10-07-2018

Jurisprudentie

Gewekt vertrouwen dat lijfrente-uitkering niet in heffing betrokken zou worden

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03586 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1820 - 26-04-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5799 - 21-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Overgang aanspraak ODV op langstlevende geen probleem?

BelastingMagazine - P&L / S&E - 01-10-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen - Stamrecht-BV leidt nog regelmatig tot problemen

Fiscaal Advies - LB / P&L / VPB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Fiscale gevolgen compenseren partner

BelastingMagazine - IB / P&L / VPB - 01-08-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Verplicht pensioen voor ondernemers - interview met Erik Lutjens

Fiscaal Advies - P&L - 01-07-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Gevolgen van fiscale emigratie van natuurlijke personen in Nederland

BelastingMagazine - IB / P&L - 01-07-2018 - René Offermanns

...Meer