Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Pensioen en lijfrente

Nieuws

Nieuws

Antwoorden Kamervragen pensioenopbouw van zwangere huisartsen

P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000038592 - 19-03-2018

Nieuws

Besluit Wob-verzoek over fondsuitkeringen en Duitse rente van dwangarbeiders

IB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000030871 - 12-03-2018

Nieuws

Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader naar Tweede Kamer

P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000047518 - 08-03-2018

Nieuws

Pensioen bij scheiding automatisch verdeeld / tweede evaluatie Wvps

P&L - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000025158 - 08-03-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Afkoop lijfrente en revisierente / EVRM / overgang inkomensvoorziening naar box 3

IB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/00698 - ECLI:NL:PHR:2018:159 - 16-02-2018

Jurisprudentie

Heffing revisierente niet strijdig met artikel 1 EP en artikel 14 EVRM

FB / P&L - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/01043 - ECLI:NL:PHR:2018:157 - 16-02-2018

Jurisprudentie

Revisierente in verband met afkoop lijfrente / geen individuele buitensporige last

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/02950 - ECLI:NL:HR:2018:167 - 09-02-2018

Jurisprudentie

Periodieke uitkeringen in kader van echtscheiding / verrekening / juiste heffing

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03581 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5584 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Inkomsten niet aan te merken als loon / geen inhoudingsplichtige

IB / P&L - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00399 - ECLI:NL:GHARL:2017:10383 - 28-11-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Toegelaten aanbieders van pensioenen en lijfrenten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-5799 - 21-03-2018

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Verduidelijking fiscale kwalificaties pensioenovereenkomsten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7168 - 20-01-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wat te doen met pensioenaanspraken ex-partner

BelastingMagazine - P&L - 01-03-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Het ODV en uw testament

Fiscaal Advies - P&L / S&E - 01-03-2018 - J. Huzink

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal Advies 2018, nr. 2

Fiscaal Advies - IB / P&L - 01-03-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Regeerakkoord: nieuw pensioenstelsel

BelastingMagazine - P&L - 01-01-2018 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Vragen uitfasering PEB

BelastingMagazine - IB / P&L - 01-01-2018 - W. van Kasteren

...Meer