Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel 'Intrekken BIK'

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 35873 - 18-10-2021

Nieuws

Nota naar aanleiding van verslag Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 35929 - 18-10-2021

Nieuws

Snel premie Whk 2022 berekenen

LB - Belastingdienst - geen - 16-09-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Kleine vermindering ter voorkoming van dubbele belasting voor cellist

IB / LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01571 - ECLI:NL:GHAMS:2021:3033 - 14-10-2021

Jurisprudentie

Crisisheffing / sprake van ’eigen’ loonverstrekking

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/00836 - ECLI:NL:PHR:2021:842 - 17-09-2021

Jurisprudentie

Teruggaaf loonbelasting over een maand wegens gewekt vertrouwen

LB / SV - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/8354, 20/8355 - ECLI:NL:RBZWB:2021:4599 - 15-09-2021

Jurisprudentie

Lager gebruikelijk loon niet aannemelijk gemaakt

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1666, 19/1672, 19/1673, 19/1674, 19/1675, 19/1676, 19/16727, 19/1678, 19/1679, 19/1680, 19/1682, 19/1683, 19/1684, 19/1685 - ECLI:NL:RBGEL:2021:3431 - 05-07-2021

Jurisprudentie

Overbruggingsuitkering voor beroepsvoetballer / geen Nederlandse loonheffing

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00391 - ECLI:NL:GHARL:2021:8090 - 24-08-2021

Jurisprudentie

Uitkering is terug te voeren op dienstbetrekking ex-partner / inhouding loonheffing

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/00351 - ECLI:NL:GHAMS:2021:2285 - 27-07-2021

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffingen voor groothandel in surfartikelen

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/4323 - ECLI:NL:RBNHO:2021:6048 - 19-07-2021

Jurisprudentie

Inkomsten terecht als loon in aanmerking genomen / geen reisaftrek

IB / LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01255 - ECLI:NL:GHARL:2021:6893 - 20-07-2021

Jurisprudentie

Teruggave loonheffingen over AOW-uitkering / rentevergoeding

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/6255, 19/6256 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3246 - 23-06-2021

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Thuiswerkkostenvergoeding een goed idee?

LB - 20-10-2021 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Moet verzekerde aandeelhouder hoge WW-premie betalen?

LB - 28-09-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Achteraf aanwijzen maaltijden als eindheffingsbestanddeel onmogelijk

LB - 01-08-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Gebruikelijk loon: normbedrag geldt per dienstbetrekking

LB - 01-06-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Schadevergoeding aan politieagent is deels belast

LB - 01-05-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Verzekeringsplicht versus gebruikelijk loon

LB - 06-05-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wettelijk minimumloon geldt niet als ondergrens voor gebruikelijk loon

LB - 01-04-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Letselschadevergoeding aan vrijwillige brandweerman is toch belast

LB - 01-02-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

De uitzendkracht en zijn auto

LB - 26-02-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Het gaat om de feiten

LB - 01-01-2021 - G. Gelling

...Meer