Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Lager gebruikelijk loon 2020 en 2021

LB - Belastingdienst - geen - 28-04-2021

Nieuws

Correctiebericht Wtl uiterlijk 1 mei indienen

LB - Belastingdienst - geen - 15-04-2021

Nieuws

Nieuw standpunt Belastingdienst inzake de vergoeding van internetkosten

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20210331 - 31-03-2021

Nieuws

Vragen over LIV en LKV

LB - Belastingdienst - geen - 30-03-2021

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing bij vermogensbeheerder i.v.m. belaste pensioenaanspraken

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00663, 19/00664 - ECLI:NL:GHAMS:2021:1144 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Na wijziging rechtsvorm geen loonkostenvoordeel oudere werknemers meer

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 20/2321 - ECLI:NL:RBDHA:2020:14232 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Uitruil overwerk- en extraterritoriale kostenvergoeding / loonheffing na herrekening

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00354 - ECLI:NL:GHARL:2021:2878 - 23-03-2021

Jurisprudentie

Aanspraak levensloopregeling terecht belast bij overboeking naar pensioen-bv

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00298, 20/00299 - ECLI:NL:GHSHE:2021:929 - 25-03-2021

Jurisprudentie

Inhoudingsplicht voor zorgstichting / geen verdere matiging vergrijpboetes

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01068, 19/01069, 19/01070, 19/01071 - ECLI:NL:GHARL:2021:2186 - 09-03-2021

Jurisprudentie

Kosten personeelsreis vallen niet onder gerichte vrijstelling

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/5700 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5446 - 05-11-2020

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon verlaagd tot onder fulltime minimumloon

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/3740 - ECLI:NL:RBGEL:2021:811 - 18-02-2021

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing wegens privégebruik ter beschikking gestelde auto

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00235 - ECLI:NL:GHSHE:2021:398 - 11-02-2021

Jurisprudentie

Voor het claimen van een LKV is de ingediende loonaangifte beslissend

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1816 - ECLI:NL:RBNHO:2020:11623 - 23-12-2020

Jurisprudentie

Pensioenaanspraken terecht tot loon dga gerekend

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00486, 19/00487, 19/00488 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2730 - 01-12-2020

...Meer

Besluiten

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Verzekeringsplicht versus gebruikelijk loon

LB - 06-05-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wettelijk minimumloon geldt niet als ondergrens voor gebruikelijk loon

LB - 01-04-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Letselschadevergoeding aan vrijwillige brandweerman is toch belast

LB - 01-02-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

De uitzendkracht en zijn auto

LB - 26-02-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Het gaat om de feiten

LB - 01-01-2021 - G. Gelling

Vakliteratuur

Beloningen voor bestuurder kwalificeren niet als aandelenoptierechten

LB - 15-01-2021 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Partijbedoeling speelt geen rol bij kwalificatie arbeidsovereenkomst

LB - 01-12-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Claimen toepassing 30 procent-regeling door werknemer fiscaal niet afdwingbaar

LB - 01-09-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Naheffingsaanslagen loonheffingen terecht

LB - 01-10-2020 - drs. F. Belhaj

Vakliteratuur

Thuiswerken, onbelaste vergoeding mogelijk?

LB - 01-10-2020 - G. Gelling

...Meer