Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over online platform dat zich als werkgever gedraagt

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000111821 - 11-07-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over kabinetsreactie op evaluatie 30%-regeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000116100 - 06-07-2018

Nieuws

Toezichtsplan Arbeidsrelaties gepubliceerd

IB / LB - Belastingdienst - n.v.t. - 01-07-2018

Nieuws

Nieuwe pdf Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-07-2018

Nieuws

Beantwoording vragen over evaluatie werking werkkostenregeling

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000104919 - 28-06-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bestuurdersaansprakelijkheid / feitelijk handelen als bestuurder

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 17/03101 - ECLI:NL:HR:2018:1112 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Geen toepassing gelijkheidsbeginsel / sekswerkers toch in loondienst

LB - Arrest Hoge Raad - 17/03139 - ECLI:NL:HR:2018:1109 - 06-07-2018

Jurisprudentie

Crisisheffing over (maart) 2013 en 2014 terecht afgedragen / aandelenoptierechten

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00013 en 17/00014 - ECLI:NL:GHARL:2018:5938 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Juiste afdracht crisisheffing / geen buitensporige last

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00011 en 17/00012 - ECLI:NL:GHARL:2018:5937 - 26-06-2018

Jurisprudentie

Geen afdrachtvermindering onderwijs omdat niet aan formele vereisten is voldaan

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/3250 - ECLI:NL:RBGEL:2018:2559 - 08-06-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wijziging gedifferentieerde sectorpremie

Fiscaal Advies - LB / SV - 01-07-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Versobering 30-procentregeling aangekondigd

BelastingMagazine - LB - 01-07-2018 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Payrollconstructie leidt tot dienstverband

BelastingMagazine - LB - 01-07-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Onterecht verrekende loonheffing

BelastingMagazine - LB - 01-05-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Ondernemer tegen wil en dank?

BelastingMagazine - LB - 01-04-2018 - mr. J. van den Beldt

...Meer