Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Standpunt over reikwijdte afspraak kostenvergoeding

LB - Belastingdienst - KG:204:2024:11 - 23-05-2024

Nieuws

Standpunt over 30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren

LB - Belastingdienst - KG:041:2024:13 - 23-04-2024

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen inhoudingsplicht ten aanzien van timmerlieden

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/1016 - ECLI:NL:GHSHE:2024:2002 - 19-06-2024

Jurisprudentie

Vergoeding van voormalig werkgever deels ten onrechte als loon aangemerkt

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 23/4166 - ECLI:NL:RBDHA:2024:8791 - 04-06-2024

Jurisprudentie

Start- en einddata premiekortingsperiode; naheffing loonheffingen en verzuimboetes

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/430 - ECLI:NL:GHAMS:2024:1449 - 30-04-2024

Jurisprudentie

Meerdere dienstbetrekkingen bij dezelfde werkgever; premiekortingsperiode

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 22/433 - ECLI:NL:GHAMS:2024:1452 - 30-04-2024

Jurisprudentie

Loonkostenvoordeel oudere werknemers bij overgang onderneming

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 23/2611 - ECLI:NL:RBZWB:2024:3631 - 03-06-2024

Jurisprudentie

Recht op loonkostenvoordeel oudere werknemer bij een overgang van onderneming

LB - Arrest Hoge Raad - 22/02470 - ECLI:NL:HR:2024:746 - 24-05-2024

Jurisprudentie

Onjuiste aangifte LH gedaan / geen recht op premiekorting voor oudere werknemers

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 22/01232 - ECLI:NL:GHSHE:2024:1412 - 24-04-2024

Jurisprudentie

Verzoek om toepassing 30%-regeling terecht afgewezen / niet uit buitenland aangeworven

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/00626 - ECLI:NL:GHDHA:2023:2783 - 22-02-2023

Jurisprudentie

Nieuw verzoek om toepassing 30%-regeling ten onrechte afgewezen

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 23/01127 - ECLI:NL:PHR:2024:350 - 29-03-2024

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit correctie 30%-regeling

Alg / LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-26401 - 21-12-2023

Besluiten

Wijziging van het Besluit fiscaal bestuursrecht

Alg / LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2023-26707 - 21-12-2023

Besluiten

Loonheffingen / loon / vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-159595 - 21-06-2022

Besluiten

Loonheffingen / geactualiseerd besluit correctieverplichtingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-11248 - 23-05-2022

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over verdeling privégebruik auto

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000071500 - 03-03-2022

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 12

Alg / FB / IB / LB / SV / VPB - 17-06-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 11

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 24-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Aanvraag en verlenging A1-verklaring

LB - 24-05-2024 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Dga met minderheidsbelang toch niet verplicht verzekerd

LB - 16-05-2024 - G. Gelling

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 10

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 08-05-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 9

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 25-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Verzoek ambtshalve vermindering box 3

LB - 19-04-2024 - F. Belhaj

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 8

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 11-04-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 7

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 28-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2024, nr. 6

Alg / IB / LB / BTW / P&L / SV / S&E / VPB - 13-03-2024 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer