Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

LB - Belastingdienst - geen - 01-04-2020

Nieuws

Oproep aan werkgevers: doe tijdig loonaangifte

LB - Belastingdienst - geen - 25-03-2020

Nieuws

Corona-ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT2020032002 - 20-03-2020

Nieuws

Kamerbrief precedentwerking aanpassing van wetgeving ten behoeve van SBF-ers

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000047701 - 18-03-2020

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Toewijzing heffingsrecht over nabestaandenpensioen en invaliditeitsuitkering

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/5538 en 19/5492 t/m 19/5495 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1185 - 13-03-2020

Jurisprudentie

Juiste naheffingsaanslagen loonheffingen / vergrijpboetes deels terecht

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00299 t/m 19/00301 - ECLI:NL:GHSHE:2020:838 - 05-03-2020

Jurisprudentie

Voorwaardelijk eigendomsrecht van aandelen behoort tot grondslag pseudo-eindheffing

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00223 - ECLI:NL:GHSHE:2020:837 - 05-03-2020

Jurisprudentie

Berekening loonheffing bij afkoop stamrecht / benadering vanuit debiteur

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00225 - ECLI:NL:GHSHE:2020:422 - 30-01-2020

Jurisprudentie

Terechte correcties privégebruik auto / falend rittenregistratiesysteem

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00111 en 19/00112 - ECLI:NL:GHSHE:2020:233 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Geen verzekeringsplicht werknemersverzekeringen voor dga

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/6460, 18/6461, 18/6462 en 18/6464 - ECLI:NL:RBGEL:2020:637 - 04-02-2020

Jurisprudentie

Loonadministratie horecaonderneming verworpen / terechte informatiebeschikking

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00149 - ECLI:NL:GHARL:2020:679 - 28-01-2020

Jurisprudentie

Loon uit vroegere dienstbetrekking ter zake van afkoop stamrecht

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/3736 - ECLI:NL:RBNHO:2019:9783 - 27-11-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing inzake niet onderbouwde vaste onkostenvergoedingen

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00173 en 19/00174 - ECLI:NL:GHSHE:2020:66 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Verwerving certificaten van aandelen in werkgever / geen loonvoordeel

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/3224 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5573 - 03-12-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Genietingsmoment werkkosten

LB - 01-02-2020 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wie zoet is, krijgt lekkers

LB - 01-01-2020 - G. Gelling

Vakliteratuur

Fiets van zaak alternatief voor woon-werkverkeer

LB - 01-11-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Belastingplan 2020: loonheffingen

LB - 01-09-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Hoge Raad oordeelt over gebruikelijkheidstoets

LB - 01-08-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Lunch op zaak kan goedkoper

LB - 01-05-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Huur staat niet in de weg aan bijtelling

LB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Flexibel contract wordt duurder

LB - 01-10-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Gedeelde smart is halve smart

LB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Flexibele arbeid duurder in 2020

LB - 01-06-2019 - G. Gelling

...Meer