Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over fiscale regeling voor (elektrische) fietsen

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000039096 - 19-03-2018

Nieuws

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

IB / LB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 19-03-2018

Nieuws

Voorlopige berekeningen LIV 2017 verstuurd

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 14-03-2018

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over ICT-project Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000016927 - 12-03-2018

Nieuws

Vierde Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 09-03-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Independent contractors staan in privaatrechtelijke dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/3835 - ECLI:NL:RBNHO:2018:1971 - 15-03-2018

Jurisprudentie

Betalingsonmacht rechtspersoon inzake griffierecht / naheffing gebruikelijk loon

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 16/2267, 16/2268, 16/2269 en 16/2270 - ECLI:NL:RBNNE:2018:889 - 15-03-2018

Jurisprudentie

Niet voldaan aan voorwaarden afdrachtvermindering onderwijs / geen grove schuld

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 16/5090 - ECLI:NL:RBGEL:2018:1119 - 20-02-2018

Jurisprudentie

Crisisheffing wel individuele last, maar niet buitensporig

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03848 en 16/03849 - ECLI:NL:GHSHE:2018:848 - 22-02-2018

Jurisprudentie

Proefprocedure / overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met verdragen

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/04934 - ECLI:NL:PHR:2018:201 - 27-02-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Naheffing werkgever, bezwaar werknemer?

BelastingMagazine - LB - 01-03-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Dienstbetrekking, gunstig of niet?

Fiscaal Advies - IB / LB - 01-03-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Hoe gebruikelijk is 'gebruikelijk' ? (2)

Fiscaal Advies - LB - 01-03-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Belastbaarheid gewonnen prijs in door werkgever georganiseerde loterij

Fiscaal Advies - LB - 01-01-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Euro-bv en gebruikelijk loon

BelastingMagazine - LB - 01-01-2018 - J. van den Beldt

...Meer