Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Fout in loonbelastingtabellen 2018

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 12-01-2018

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over mogelijke versobering nabestaandenpensioen

P&L / LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000004240 - 15-01-2018

Nieuws

Loonbelastingtabellen 2018 beschikbaar

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 09-01-2018

Nieuws

Tweede versie kennisdocument over Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

LB - Bericht Ministerie van SZW - n.v.t. - 04-01-2018

Nieuws

Tijdvakcodes en data loonheffingen 2018 beschikbaar

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-01-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Sociaal plan met vrijwilligers- en plaatsmakersregeling is geen RVU

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/06236 - ECLI:NL:PHR:2017:1416 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Geen zakelijk verband tussen uitgaven en inkomsten uit PGB

IB / LB - Uitspraak Hof Den Haag - 17/00327 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3937 - 25-07-2017

Jurisprudentie

Juiste naheffingsaanslag voor niet-verloonde uren / vermindering boete / bewijslast

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 16/00265 - ECLI:NL:GHDHA:2017:3762 - 01-02-2017

Jurisprudentie

Terechte naheffing over vaste kostenvergoeding en privégebruik Porsche Carrera

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/01204 en 16/01205 - ECLI:NL:GHARL:2017:11194 - 19-12-2017

Jurisprudentie

Ook doorbetaald loon behoort tot grondslag crisisheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 15/270 - ECLI:NL:RBNHO:2017:9104 - 03-11-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Handreiking CAP ODV

BelastingMagazine - IB / LB / P&L - 01-12-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioen is geen gebruikelijk loon

BelastingMagazine - LB - 01-12-2017 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Fiscale actualiteiten piloten

BelastingMagazine - IB / LB - 01-12-2017 - E. Jansen en S. Everts

Vakliteratuur

Heeft de 30%-regeling nog toekomst?

Fiscaal Advies - LB - 01-12-2017 - G. Gelling

Vakliteratuur

Evident kwaadwillend

BelastingMagazine - LB - 01-10-2017 - J. van den Beldt

...Meer