Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

2e uitgave 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2023' gepubliceerd

LB - Belastingdienst - geen - 12-01-2023

Nieuws

Onnauwkeurige rittenregistratie leidt tot naheffing

IB / LB - Redactie Nextens - NN20230111 - ECLI:NL:RBDHA:2022:11324 - 11-01-2023

Nieuws

Handreiking gebruikelijk loon geactualiseerd

LB - Belastingdienst - Handreiking. Update 2 januari 2023 - 02-01-2023

Nieuws

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon afgeschaft vanaf 2023

Alg / LB - Belastingdienst - geen - 02-01-2023

Nieuws

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten gepubliceerd in Staatsblad

LB - Bericht Ministerie van Financiën - Stb. 2022, nr. 539 - 21-12-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Onregelmatigheidstoeslag is belast loon

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 21/6291 - ECLI:NL:RBNHO:2023:224 - 13-01-2023

Jurisprudentie

Naheffing en boete omdat rittenregistratie auto niet aan gestelde eisen voldoet

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 22/309 - ECLI:NL:RBDHA:2022:11324 - 20-10-2022

Jurisprudentie

Aanslagen voor deel niet rechtsgeldig bekendgemaakt / gebruikelijk loon

IB / LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/2549, 21/2550, 21/2551, 21/2552 - ECLI:NL:RBZWB:2022:7699 - 16-12-2022

Jurisprudentie

Is Duitse Wet IB discriminatoir voor inwoners Zwitserland die in Duitsland werken?

IB / LB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-627/22 - 16-11-2022

Jurisprudentie

Tweede verzoek om toepassing 30%-regeling door gewekt vertrouwen toegewezen

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/01828 - ECLI:NL:GHARL:2022:10935 - 20-12-2022

Jurisprudentie

Geen doelgroepverklaring / geen loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00712 - ECLI:NL:GHARL:2022:10439 - 06-12-2022

Jurisprudentie

Inspecteur moest derde verzoek om toepassing 30%-bewijsregel toekennen

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/6670 - ECLI:NL:RBDHA:2022:13389 - 24-11-2022

Jurisprudentie

Aanspraak die niet voldoet aan de voorwaarden van de Beschikking Pensioen behoort tot het loon

LB - Arrest Hoge Raad - 21/01852 - ECLI:NL:HR:2022:1788 - 02-12-2022

Jurisprudentie

Juiste bijtelling privégebruik auto met boete over deel 2018 voor directeur energiebedrijf

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 21/00471, 21/00472 - ECLI:NL:GHARL:2022:9831 - 15-11-2022

Jurisprudentie

Loonheffing nabestaandenpensioen / privaatrechtelijke dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 21/1571 - ECLI:NL:RBZWB:2022:6309 - 28-10-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Loonheffingen / loon / vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-159595 - 21-06-2022

Besluiten

Loonheffingen / geactualiseerd besluit correctieverplichtingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-11248 - 23-05-2022

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over verdeling privégebruik auto

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000071500 - 03-03-2022

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Aangifte loonheffingen via eHerkenning is verplicht

Alg / LB - 17-01-2023 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Werknemers rijden in bedrijfsbussen (deel I)

Alg / LB - 07-01-2023 - G. Gelling

Vakliteratuur

Fiscus terughoudend bij handhaving schijnzelfstandigheid individuele ondernemers

Alg / LB - 02-12-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Inflatiemaatregelen in loonsfeer

Alg / LB - 24-11-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 21

Alg / IB / LB / VPB - 26-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Beperking 30-procentregeling

Alg / LB - 19-10-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 20

Alg / IB / LB / VPB - 14-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 19

Alg / IB / LB / VPB - 02-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Verplichting om aangifte te doen met eHerkenning heeft wettelijke basis

Alg / LB - 10-08-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Contouren Belastingplan 2023 gepubliceerd

Alg / LB - 01-06-2022 - G. Gelling

...Meer