Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Dienstbetrekking, ja of nee?

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20191009 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3451 - 22-10-2019

Nieuws

De gebruikelijkloonregeling (update 11 oktober 2019)

LB - Belastingdienst - geen - 11-10-2019

Nieuws

Kamerbrief over WBSO in 2020

LB - Bericht Ministerie van Economische Zaken - DGBI-I&K/19219338 - 17-09-2019

Nieuws

Waardering van consumpties op de werkplek in loonaangifte

LB - Belastingdienst - geen - 11-09-2019

Nieuws

Verwachte Loonbelasting wijzigingen op Prinsjesdag 2019

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190902 - 04-09-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Rvu-heffing / vrijwillige ontslagregeling / betalingen gedurende opzegtermijn

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/3414 - ECLI:NL:RBDHA:2019:11233 - 12-09-2019

Jurisprudentie

Betaling met verkeerd betalingskenmerk / forfaitaire kostenvergoeding

FB / LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00227 - ECLI:NL:GHSHE:2019:1738 - 09-05-2019

Jurisprudentie

Niet voldaan aan voorwaarden afdrachtvermindering onderwijs / boete

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00341 - ECLI:NL:GHARL:2019:8481 - 15-10-2019

Jurisprudentie

Crisisheffing niet strijdig met artikel 45 VWEU / Handvest EU niet van toepassing

LB - Arrest Hoge Raad - 18/04670 - ECLI:NL:HR:2019:1624 - 25-10-2019

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon niet te hoog bepaald / afroommethode niet van toepassing

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00953 en 18/00954 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2748 - 15-10-2019

Jurisprudentie

Niet voldaan aan formele voorwaarden afdrachtvermindering; grove schuld

LB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 17/00436 t/m 17/00440 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3592 - 08-10-2019

Jurisprudentie

Rechtsverhouding ten onrechte aangemerkt als dienstbetrekking

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00323 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3451 - 01-10-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffing privégebruik auto door werknemers / geen gewekt vertrouwen

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00171 t/m 18/00174 - ECLI:NL:GHSHE:2019:1877 - 17-05-2019

Jurisprudentie

Letselschadevergoeding voor lid vrijwillige brandweer behoort niet tot het loon

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 18/3728 - ECLI:NL:RBNNE:2019:3745 - 03-09-2019

Jurisprudentie

Niet voldaan aan voorwaarden 30%-regeling

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/2529 - ECLI:NL:RBNHO:2019:7844 - 11-09-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Belastingplan 2020: loonheffingen

LB - 01-09-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Hoge Raad oordeelt over gebruikelijkheidstoets

LB - 01-08-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Gedeelde smart is halve smart

LB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Flexibele arbeid duurder in 2020

LB - 01-06-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Huur staat niet in de weg aan bijtelling

LB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Lunch op zaak kan goedkoper

LB - 01-05-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Een wereld van verschil

LB - 01-04-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Deliveroo-bezorger toch in dienstbetrekking

LB - 01-03-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Gezagsverhouding tussen moeder en dochter

LB - 01-02-2019 - J. van den Beldt

...Meer