Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-00000811666 - 09-05-2018

Nieuws

Voor bijtelling privégebruik auto is hoofddoel van de rit bepalend

LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20180505 - 15-05-2018

Nieuws

Tweede Kamer gaat vragen stellen over kabinetsplannen inzake 30%-regeling

LB - Tweede Kamer - 34 785, nr. 83 - 26-04-2018

Nieuws

Besluit op Wob-verzoek over gebruikelijk loon

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000054382 - 23-04-2018

Nieuws

Kamervragen over kabinetsreactie op evaluatie werkkostenregeling

LB - Tweede Kamer - 34785 - 20-04-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Ook afdrachtvermindering onderwijs als praktijkovereenkomst nog niet door alle partijen is ondertekend

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00208 t/m 1700210 - ECLI:NL:GHARL:2018:4408 - 15-05-2018

Jurisprudentie

Crisisheffing tot juist bedrag geheven

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00186 en 17/00187 - ECLI:NL:GHAMS:2018:1364 - 27-02-2018

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling voor belastingschulden van cv

LB / BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/03101 - ECLI:NL:PHR:2018:427 - 19-04-2018

Jurisprudentie

Nederland heffingsbevoegd over uitkering uit stamrecht-bv

LB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00591 - ECLI:NL:GHARL:2018:3816 - 24-04-2018

Jurisprudentie

Crisisheffing beheermaatschappij betaald voetbalorganisatie / geen strijd artikel 1 EP

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 14/2579 en 15/859 - ECLI:NL:RBNNE:2018:704 - 15-02-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Ondernemer tegen wil en dank?

BelastingMagazine - LB - 01-04-2018 - mr. J. van den Beldt

Vakliteratuur

Naheffing werkgever, bezwaar werknemer?

BelastingMagazine - LB - 01-03-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Dienstbetrekking, gunstig of niet?

Fiscaal Advies - IB / LB - 01-03-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Hoe gebruikelijk is 'gebruikelijk' ? (2)

Fiscaal Advies - LB - 01-03-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Belastbaarheid gewonnen prijs in door werkgever georganiseerde loterij

Fiscaal Advies - LB - 01-01-2018 - G. Gelling

...Meer