Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Waardering van consumpties op de werkplek in loonaangifte

LB - Belastingdienst - geen - 11-09-2019

Nieuws

Verwachte Loonbelasting wijzigingen op Prinsjesdag 2019

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190902 - 04-09-2019

Nieuws

Online Handboek Loonheffingen 2019 geactualiseerd

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 21-08-2019

Nieuws

“Eerder aanleveren draagt bij aan een maatschappelijk belang”

LB - Belastingdienst - geen - 14-08-2019

Nieuws

Belastingdienst verstuurt beschikkingen Wtl 2018

LB - Belastingdienst - geen - 29-07-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Privaatrechtelijke dienstbetrekking / te hoge grondslag voor premieheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2843 - ECLI:NL:RBGEL:2019:3715 - 19-08-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing / fictieve dienstbetrekking / geen gewekt vertrouwen

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00839 t/m 18/00841 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2217 - 07-08-2019

Jurisprudentie

Niet afgedragen loonheffingen inzake pensioen / naheffing en verzuimboete

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00428 - ECLI:NL:GHARL:2019:5722 - 09-07-2019

Jurisprudentie

Boete van € 500 voor te late afdracht loonheffing passend en geboden

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/01062 - ECLI:NL:GHDHA:2019:2019 - 09-07-2019

Jurisprudentie

Crisisheffing verdragsbestendig

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/04670 - ECLI:NL:PHR:2019:633 - 13-06-2019

Jurisprudentie

Naar Duitsland geëmigreerde piloot / heffing over uitkering o.g.v. nieuwe Verdrag

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6731 - ECLI:NL:RBZWB:2019:2248 - 17-05-2019

Jurisprudentie

Privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen thuiszorginstelling en freelancers

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00938, 17/00940, 17/00941, 17/00943, 17/00944 en 17/00946 - ECLI:NL:GHARL:2019:5407 - 02-07-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffing pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00377 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1980 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Independent contractors staan in privaatrechtelijke dienstbetrekking

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00244 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1265 - 28-02-2019

Jurisprudentie

Werkkostenregeling / voldoet toekenning aandelen aan gebruikelijkheidstoets?

LB - Arrest Hoge Raad - 18/00955 - ECLI:NL:HR:2019:1197 - 12-07-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Gedeelde smart is halve smart

LB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Flexibele arbeid duurder in 2020

LB - 01-06-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Huur staat niet in de weg aan bijtelling

LB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Lunch op zaak kan goedkoper

LB - 01-05-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Een wereld van verschil

LB - 01-04-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Deliveroo-bezorger toch in dienstbetrekking

LB - 01-03-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Gezagsverhouding tussen moeder en dochter

LB - 01-02-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2019, nr. 1

IB / LB / P&L - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Werken als zelfstandige

IB / LB - 01-01-2019 - G. Gelling

...Meer