Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over de kosten van het rijden van een auto

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000185760 - 01-11-2018

Nieuws

Nota's van wijziging n.a.v. heroverweging pakket vestigingsklimaat

LB / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000177118 - 26-10-2018

Nieuws

Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

LB / SV - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000161951 - 15-10-2018

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vestigingsplaats Limited is in Nederland / terechte naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 17/2894 t/m 17/2899 - ECLI:NL:RBDHA:2018:12021 - 11-09-2018

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing bij schoonmaakbedrijf / redelijke schatting / terechte boete

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 17/00358 en 17/00359 - ECLI:NL:GHAMS:2018:3699 - 06-09-2018

Jurisprudentie

Geen crisisheffing voor op heffingstijdstip niet meer bestaande inhoudingsplichtige

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01666 - ECLI:NL:PHR:2018:1039 - 25-09-2018

Jurisprudentie

Verhuur woning aan werknemer tegen te lage waarde / loon in natura

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00529 en 18/00530 - ECLI:NL:GHDHA:2018:2582 - 02-10-2018

Jurisprudentie

Op aan ambtenaar toegekende dwangsom is ten onrechte loonheffing ingehouden

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00646 - ECLI:NL:GHDHA:2018:2616 - 02-10-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rit naar hof onvoldoende voor bijtelling privégebruik

BelastingMagazine - LB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen - Stamrecht-BV leidt nog regelmatig tot problemen

Fiscaal Advies - LB / P&L / VPB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Gebruikelijk loon bestuurder vennootschap

Fiscaal Advies - LB / VPB / IB - 01-10-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Op gezag van de (seks)inrichting

BelastingMagazine - LB - 01-08-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Wijziging gedifferentieerde sectorpremie

Fiscaal Advies - LB / SV - 01-07-2018 - G. Gelling

...Meer