Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Dga’s: maandelijks loon aangeven

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 17-01-2019

Nieuws

Uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige' / tweede voortgangsbrief

IB / LB - Bericht Ministerie van SZW - 2018-0000185662 - 15-01-2019

Nieuws

Codes aangifte loonheffingen 2019

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 14-01-2019

Nieuws

Procedure aanvragen loonheffingennummer voor nieuwe bv met ingang van 2019 gewijzigd

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 10-01-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen schadevergoeding

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 17/05027 - ECLI:NL:PHR:2018:1450 - 29-11-2018

Jurisprudentie

Aan militair ambtenaar toegekende dwangsom is geen loon

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01920 - ECLI:NL:PHR:2018:1452 - 27-11-2018

Jurisprudentie

Aan politiebeambte toegekende dwangsom is geen loon

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01914 - ECLI:NL:PHR:2018:1338 - 27-11-2018

Jurisprudentie

Door niet-tijdig beslissende overheidswerkgevers verbeurde dwangsommen / geen loon

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/01920 - ECLI:NL:PHR:2018:1454 - 27-01-2018

Jurisprudentie

Overgangsregeling privégebruik auto niet strijdig met verdragen

LB - Arrest Hoge Raad - 17/04934 - ECLI:NL:HR:2019:1 - 11-01-2019

Jurisprudentie

Autokostenforfait op basis van catalogusprijs niet strijdig met Unierecht

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/7620, 17/7722 t/m 17/7729 - ECLI:NL:RBZWB:2018:3714 - 08-06-2018

Jurisprudentie

Melding betalingsonmacht tijdig gedaan? / verwijzing

LB / BTW - Arrest Hoge Raad - 17/04058 - ECLI:NL:HR:2018:2310 - 14-12-2018

Jurisprudentie

Afdrachtvermindering / vereiste ondertekening overeenkomst door kenniscentrum

LB - Arrest Hoge Raad - 18/02747 - ECLI:NL:HR:2018:2307 - 14-12-2018

Jurisprudentie

Vereiste van ondertekende overeenkomst ten tijde van toepassing afdrachtvermindering

LB - Arrest Hoge Raad - 18/02746 - ECLI:NL:HR:2018:2259 - 14-12-2018

Jurisprudentie

Geen crisisheffing voor op heffingstijdstip niet meer bestaande inhoudingsplichtige

LB - Arrest Hoge Raad - 18/01666 - ECLI:NL:HR:2018:2308 - 14-12-2018

...Meer

Besluiten

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Niet bestaande rechtspersoon en crisisheffing

LB - 01-01-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 1

IB / LB - 01-01-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 6

IB / LB / VPB - 01-12-2018 - Auteurs Nextens

Vakliteratuur

Nederland vestigingsland

LB - 01-12-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Even bellen - Stamrecht-BV leidt nog regelmatig tot problemen

LB / P&L / VPB - 01-10-2018 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Rit naar hof onvoldoende voor bijtelling privégebruik

LB - 01-10-2018 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Gebruikelijk loon bestuurder vennootschap

LB / VPB / IB - 01-10-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Op gezag van de (seks)inrichting

LB - 01-08-2018 - J. van den Beldt

...Meer