Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Premies Werkhervattingskas 2023

LB - Belastingdienst - geen - 05-09-2022

Nieuws

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten bereikt doel niet

LB - Redactie Nextens - NN20220809 - 09-08-2022

Nieuws

Geen gerichte vrijstelling bij niet overleggen bewijs onderbouwing kostenvergoeding

LB - Redactie Nextens - NN20220804 - ECLI:NL:RBGEL:2022:2926 - 04-08-2022

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Niet voldaan aan cumulatieve voorwaarden tegemoetkoming LKV oudere werknemer

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00630 - ECLI:NL:GHDHA:2022:1647 - 06-07-2022

Jurisprudentie

Toepassing te hoge premiekorting / geen gewekt vertrouwen

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 21/2356 - ECLI:NL:RBGEL:2022:5069 - 29-08-2022

Jurisprudentie

Niet aangetoond dat met auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer privé is gereden

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 21/2377 - ECLI:NL:RBDHA:2022:7022 - 14-07-2022

Jurisprudentie

Uitgaven beveiligingsmaatregelen voor privéwoning dga kwalificeren als loon

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/3936, 19/3937 - ECLI:NL:RBGEL:2022:5148 - 19-07-2022

Jurisprudentie

Na emigratie ontvangen loon is in Nederland belast

LB - Arrest Hoge Raad - 21/00833 - ECLI:NL:HR:2022:1126 - 02-09-2022

Jurisprudentie

Terechte inhouding van loonbelasting op bonus voormalig bestuurder

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/05170 - ECLI:NL:PHR:2022:733 - 02-08-2022

Jurisprudentie

Aan seksclub opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen niet onredelijk

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/6330, 20/6331, 20/6332, 20/6333, 20/6334, 20/6335, 20/6336, 20/6337 - ECLI:NL:RBGEL:2022:4972 - 21-02-2022

Jurisprudentie

Wisseling van inhoudingsplichtige / toepassing 30%-regeling

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 22/1021 - ECLI:NL:RBNHO:2022:5686 - 04-07-2022

Jurisprudentie

Australië heeft heffingsrecht over overbruggingsuitkering voor gewezen beroepsvoetballer

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 21/04113 - ECLI:NL:PHR:2022:724 - 26-07-2022

Jurisprudentie

Verstrekking van gezonde lunchmaaltijden valt niet onder gerichte vrijstelling

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 21/00701, 21/00702 - ECLI:NL:GHDHA:2022:1457 - 27-07-2022

...Meer

Besluiten

Besluiten

Loonheffingen / loon / vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-159595 - 21-06-2022

Besluiten

Loonheffingen / geactualiseerd besluit correctieverplichtingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-11248 - 23-05-2022

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over verdeling privégebruik auto

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000071500 - 03-03-2022

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Verplichting om aangifte te doen met eHerkenning heeft wettelijke basis

Alg / LB - 10-08-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Contouren Belastingplan 2023 gepubliceerd

Alg / LB - 01-06-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

‘Agents’ erotische webcam- en telefoondiensten niet in dienstbetrekking werkzaam

LB - 06-07-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Alg / LB - 01-05-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

30 procent-regeling schrappen?

Alg / LB - 01-05-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Brutering immateriële schadevergoeding is belast loon

Alg / LB - 01-04-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Youngtimerregeling minder interessant

Alg / LB - 08-03-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

Hardheidsclausule bij privégebruik auto

LB - 01-02-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Youngtimerregeling minder interessant

LB - 10-01-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

Derdenonderzoek toelaatbaar voor gebruikelijkheidstoets bonusaandelen

LB - 01-01-2022 - F. Belhaj

...Meer