Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Standpunt over opladen auto van de zaak

LB - Belastingdienst - KG:204:2023:7 - 02-05-2023

Nieuws

NOB: welkome verbeteringen voor gebruik van het 'loonkostenvoordeel'

LB - NOB - Geen - 20-04-2023

Nieuws

Standpunt over overlijdensuitkering en moment beëindiging dienstbetrekking

LB - Belastingdienst - KG:204:2023:3 - 18-04-2023

Nieuws

Standpunt over inhouden premie sociaal fonds op brutoloon

LB - Belastingdienst - KG:204:2023:2 - 18-04-2023

Nieuws

Bezorgers Deliveroo hebben een arbeidsovereenkomst

LB - Redactie Nextens - NN20230417 - ECLI:NL:HR:2023:443 - 17-04-2023

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Bijtelling privégebruik auto over catalogusprijs / geen strijd met Unierecht

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/198, 21/430, 21/431 - ECLI:NL:RBZWB:2023:2910 - 28-04-2023

Jurisprudentie

Verzoek om toepassing 30%-regeling is 'gedaan' als het is ontvangen door de Inspecteur

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/00778 - ECLI:NL:GHDHA:2023:624 - 21-03-2023

Jurisprudentie

Herstelarrest van arrest HR 17 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:246

LB - Arrest Hoge Raad - 21/01997 - ECLI:NL:HR:2023:708 - 12-05-2023

Jurisprudentie

A-G / gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen voor gezonde lunchmaaltijden

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/03305 - ECLI:NL:PHR:2023:449 - 21-04-2023

Jurisprudentie

Juiste naheffing bijtelling privégebruik en verzuimboete

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 22/00774 - ECLI:NL:GHDHA:2023:612 - 29-03-2023

Jurisprudentie

30%-regeling niet van toepassing / werknemer niet uit ander land aangeworven

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 22/00480 - ECLI:NL:GHARL:2023:3450 - 25-04-2023

Jurisprudentie

Stamrechttermijnen zijn vanaf 2014 genoten / heffingsrecht Nederland

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 21/01774 - ECLI:NL:GHAMS:2023:920 - 06-04-2023

Jurisprudentie

Terechte inhouding van loonbelasting op bonus voormalig bestuurder

LB - Arrest Hoge Raad - 21/05170 - ECLI:NL:HR:2023:648 - 21-04-2023

Jurisprudentie

Overgang werknemer bij overgang onderneming / recht op loonkostenvoordeel oudere werknemer

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 22/02470 - ECLI:NL:PHR:2023:341 - 24-03-2023

...Meer

Besluiten

Besluiten

Loonheffingen / loon / vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-159595 - 21-06-2022

Besluiten

Loonheffingen / geactualiseerd besluit correctieverplichtingen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-11248 - 23-05-2022

Besluiten

Geen cassatieberoep tegen Hofuitspraak over verdeling privégebruik auto

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2022-0000071500 - 03-03-2022

Besluiten

Wijziging Besluit noodmaatregelen coronacrisis

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2021-61281 - 26-03-2021

Besluiten

Loonheffingen, extraterritoriale werknemers / 30%-regeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-204883 - 27-10-2020

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Meer werken moet lonen

LB - 12-05-2023 - G. Gelling

Vakliteratuur

Vereenvoudiging administratieve lasten fiets van de zaak

Alg / LB - 12-04-2023 - F. Belhaj

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2023, nr. 7

Alg / IB / LB / VPB - 30-03-2023 - Redactie De Belastingadviseur

Vakliteratuur

Werknemers rijden in bedrijfsbussen (deel II)

LB - 10-03-2023 - G. Gelling

Vakliteratuur

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

LB - 17-02-2023 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Aangifte loonheffingen via eHerkenning is verplicht

Alg / LB - 17-01-2023 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Werknemers rijden in bedrijfsbussen (deel I)

Alg / LB - 07-01-2023 - G. Gelling

Vakliteratuur

Fiscus terughoudend bij handhaving schijnzelfstandigheid individuele ondernemers

Alg / LB - 02-12-2022 - F. Belhaj

Vakliteratuur

Inflatiemaatregelen in loonsfeer

Alg / LB - 24-11-2022 - G. Gelling

Vakliteratuur

De Belastingadviseur 2022, nr. 21

Alg / IB / LB / VPB - 26-10-2022 - Redactie De Belastingadviseur

...Meer