Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd

LB - Belastingdienst - geen - 22-01-2020

Nieuws

Eindheffing WKR 2019 aangeven in aangifte LH 1e tijdvak 2020

LB - Belastingdienst - geen - 17-01-2020

Nieuws

Procedure aanvragen loonheffingennummer voor nieuwe bv met ingang van 2019 gewijzigd

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 10-01-2019

Nieuws

Verandering in overbruggingsregeling transitievergoeding

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 09-01-2019

Nieuws

Geen auto’s meer met 0% bijtelling in 2019

IB / LB - Belastingdienst - n.v.t. - 09-01-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing inzake niet onderbouwde vaste onkostenvergoedingen

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00173 en 19/00174 - ECLI:NL:GHSHE:2020:66 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Verwerving certificaten van aandelen in werkgever / geen loonvoordeel

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/3224 - ECLI:NL:RBGEL:2019:5573 - 03-12-2019

Jurisprudentie

Gebruikelijk loon voor directeur transportbedrijf niet te hoog vastgesteld

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00705 en 18/00706 - ECLI:NL:GHSHE:2020:63 - 09-01-2020

Jurisprudentie

Gebreken loonadministratie horecaonderneming / terechte informatiebeschikking

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00931 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3320 - 27-11-2019

Jurisprudentie

Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's bij aannemersbedrijf

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00955 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3152 - 19-11-2019

Jurisprudentie

Terechte naheffingsaanslagen loonheffingen en vergrijpboetes voor uitzendbureau

LB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/7431 - ECLI:NL:RBDHA:2019:13274 - 14-11-2019

Jurisprudentie

Vergoedingsregeling in verband met opbrengsten uit octrooi / genietingsmoment

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01093 - ECLI:NL:GHARL:2019:11014 - 24-12-2019

Jurisprudentie

Ingekomen werknemer voor toepassing 30%-regeling / aflopend verblijfsrecht

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00624 - ECLI:NL:GHAMS:2019:4616 - 29-10-2019

Jurisprudentie

Afdrachtvermindering onderwijs ten onrechte geclaimd / naheffing en boetes

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/475 - ECLI:NL:RBNHO:2019:9207 - 07-11-2019

Jurisprudentie

Kennelijk ongegrond beroep inzake bijtelling privégebruik auto

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2386 - ECLI:NL:RBZWB:2019:4541 - 18-10-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Nieuwe versie Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-21333 - 20-12-2019

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Fiets van zaak alternatief voor woon-werkverkeer

LB - 01-11-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Belastingplan 2020: loonheffingen

LB - 01-09-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Hoge Raad oordeelt over gebruikelijkheidstoets

LB - 01-08-2019 - Mw. drs. Fatima Belhaj

Vakliteratuur

Lunch op zaak kan goedkoper

LB - 01-05-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Huur staat niet in de weg aan bijtelling

LB - 01-05-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Flexibel contract wordt duurder

LB - 01-10-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Gedeelde smart is halve smart

LB - 01-06-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Flexibele arbeid duurder in 2020

LB - 01-06-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Een wereld van verschil

LB - 01-04-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Deliveroo-bezorger toch in dienstbetrekking

LB - 01-03-2019 - G. Gelling

...Meer