Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Alles over Loonbelasting

Nieuws

Nieuws

Resultaten van het Toezichtsplan Arbeidsrelaties tussen zzp’ers en opdrachtgevers

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190303 - 14-03-2019

Nieuws

Loon van een in België wonende werkneemster is in Nederland belast

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190302 - 14-03-2019

Nieuws

Antwoorden op Kamervragen over teveel betaalde belasting door oud-gevangenispersoneel

LB - Bericht Ministerie van Financiën - 2019-0000027914 - 11-03-2019

Nieuws

Bedrijfsbezoeken DBA: ‘veel arbeidskrachten willen geen werknemer maar zzp’er zijn’?

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20190301 - 07-03-2019

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Werkkostenregeling niet van toepassing op bonusaandelen

LB - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/00956 - ECLI:NL:PHR:2019:183 - 27-02-2019

Jurisprudentie

Bijtelling privégebruik gebruikte auto niet strijdig met artikel 110 VWEU

LB - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00370 t/m 18/00378 - ECLI:NL:GHSHE:2018:5411 - 20-12-2018

Jurisprudentie

Terechte bijtellingen privégebruik Lexus en verzuimboete

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00656 t/m 18/00658 - ECLI:NL:GHDHA:2019:447 - 26-02-2019

Jurisprudentie

Geen sprake van dienstbetrekkingen in weerwil van managementovereenkomsten

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 17/3394 - ECLI:NL:RBGEL:2019:918 - 13-02-2019

Jurisprudentie

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen schadevergoeding van ex-werkgever

LB - Arrest Hoge Raad - 17/05027 - ECLI:NL:HR:2019:266 - 08-03-2019

Jurisprudentie

Naheffing afdrachtvermindering onderwijs / doelmatige controle niet mogelijk

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00206 t/m 18/00209 - ECLI:NL:GHARL:2019:1766 - 27-02-2019

Jurisprudentie

Geen erkend leerbedrijf / geen afdrachtvermindering onderwijs

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00210 t/m 18/00213 - ECLI:NL:GHARL:2019:1767 - 27-02-2019

Jurisprudentie

Bv gaf ten onrechte geen gebruikelijk loon en bijtelling privégebruik aan

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3316 en 17/3317 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6413 - 09-11-2018

Jurisprudentie

Verrekening van teveel betaalde pensioenuitkeringen / geen dubbele aftrek

LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3355 en 17/3356 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6404 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Juist Hofoordeel over afdrachtvermindering en vergoeding huisvestingskosten

LB - Arrest Hoge Raad - 18/00356 - ECLI:NL:HR:2019:136 - 22-02-2019

...Meer

Besluiten

Besluiten

Pensioenen / verzamelbesluit diverse onderwerpen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28514 - 11-12-2018

Besluiten

Actualisering besluit cafetariaregelingen / voorbeeld budgetregeling

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-188201 - 12-12-2017

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Actualisering besluit over beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

IB / LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-187605 - 23-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Besluit over wederzijdse bijstand in belastingzaken Spanje

IB / LB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-0000047568 - 10-03-2017

Besluiten

Beleid voor cafetariaregelingen aangepast aan verplichte toepassing WKR

LB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/765M - 15-07-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Deliveroo-bezorger toch in dienstbetrekking

LB - 01-03-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wet arbeidsmarkt in balans: de plannen

IB / LB - 01-03-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Gezagsverhouding tussen moeder en dochter

LB - 01-02-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Vraag en antwoord - Fiscaal advies 2019, nr. 1

IB / LB / P&L - 01-01-2019 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Werken als zelfstandige

IB / LB - 01-01-2019 - G. Gelling

Vakliteratuur

Wetgeving ‘werken als zelfstandige’

LB / SV - 01-01-2019 - B. Tappèl

Vakliteratuur

Niet bestaande rechtspersoon en crisisheffing

LB - 01-01-2019 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Rubriek Tips - BelastingMagazine 2019, nr. 1

IB / LB - 01-01-2019 - R. Koning

Vakliteratuur

Platformisering bedreigt sociale zekerheid

LB / SV - 01-12-2018 - G. Gelling

Vakliteratuur

Rubriek Actuele zaken - Fiscaal Advies 2018, nr. 6

IB / LB / VPB - 01-12-2018 - Auteurs Nextens

...Meer