Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Rabatten inzake intracommunautaire en binnenlandse leveringen / herziening btw

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑684/18 - ECLI:EU:C:2020:403 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Fiscale btw-eenheid / normeringsbevoegdheid nationale wetgever?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-141/20 - 15-05-2020

Jurisprudentie

Btw-aftrek ondanks onjuiste interpretatie Btw-richtlijn?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-156/20 - 12-05-2020

Jurisprudentie

Maatschap is geen omzetbelasting verschuldigd wegens privégebruik woning

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00921 t/m 19/00923 - ECLI:NL:GHARL:2020:3602 - 06-05-2020

Jurisprudentie

Naheffing over onjuist tijdvak / naheffingsaanslag en boete vernietigd

BTW - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/7001 - ECLI:NL:RBDHA:2020:4467 - 26-03-2020

Jurisprudentie

Naheffing btw / communautair verdedigingsbeginsel niet geschonden

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00559 t/m 19/00561 - ECLI:NL:GHDHA:2020:923 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Teruggaafverzoek omzetbelasting verwerkt in aangiften / onterechte naheffing

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/5580 - ECLI:NL:RBGEL:2020:2539 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Sale-and-leasebackconstructie betreft transactie waarvoor btw is verschuldigd

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/00699 - ECLI:NL:PHR:2020:435 - 30-04-2020

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor beleggingsbeheerdiensten die door derden worden verricht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑235/19 - ECLI:EU:C:2020:380 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Voorgenomen verwerving deelneming / wijziging voorgenomen handelingen / aftrek btw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑42/19 - ECLI:EU:C:2020:378 - 14-05-2020

Volgende