Zoekresultaat

Volgende
Wettekst

Artikel 11. Karakter pensioenovereenkomst/pensioenregeling

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 48. Vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds

01-01-2019 - Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 30

01-01-2019 - Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 - Hoofdstuk 3. Bijstand door Nederland te vragen

Wettekst

Artikel 45

01-01-2005 - Ziekenfondswet - Hoofdstuk IV. Overeenkomsten

Wettekst

Artikel 14

01-01-2008 - Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen - Hoofdstuk II. Bijstand door Nederland te verlenen

Volgende