Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Mogelijkheid om uitspraak te doen zonder belanghebbende op zitting te horen

FB - Arrest Hoge Raad - 20/03667 - ECLI:NL:HR:2021:966 - 18-06-2021

Jurisprudentie

Toepassing BOR / nader onderzoek inzake toerekening panden aan projectontwikkeling

S&E - Arrest Hoge Raad - 20/01486 - ECLI:NL:HR:2021:952 - 18-06-2021

Jurisprudentie

Selectieregels ter voorkoming van systeemfraude / gegevens niet bruikbaar

FB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/02734 - ECLI:NL:PHR:2021:619 - 17-06-2021

Jurisprudentie

Geen teruggaaf dividendbelasting voor ruim 170 Spezial-Sondervermögens

Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/8178 - ECLI:NL:RBZWB:2021:2937 - 11-06-2021

Jurisprudentie

Medeplegersboete belastingadviseur Malta-structuur vernietigd vanwege pleitbaar standpunt

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2493 - ECLI:NL:RBNHO:2021:4643 - 10-06-2021

Jurisprudentie

Naheffing loonheffing bij publieke omroep / fictieve dienstbetrekking radiopresentator

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00261 - ECLI:NL:GHARL:2021:5707 - 08-06-2021

Jurisprudentie

Ongeoorloofde samenloop van aansprakelijkheidstellingen door curator en Ontvanger

Alg - Arrest Hoge Raad - 20/02401 - ECLI:NL:PHR:2021:527 - 28-05-2021

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling beleggingsbeheerdiensten / uitbestede diensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑58/20 en C‑59/20 - ECLI:EU:C:2021:491 - 17-06-2021

Jurisprudentie

Onterechte afschrijving pand aandeelhouder / boete wegens grove schuld vernietigd

VPB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/6521 - ECLI:NL:RBZWB:2021:2720 - 02-06-2021

Volgende