Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Toegekende schadevergoeding is causaal toe te rekenen aan dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/96 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7995 - 20-10-2020

Jurisprudentie

Verkrijging woonzorgcomplex deels belast naar woningtarief

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/3446 - ECLI:NL:RBNHO:2020:8353 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Zorgkosten voor psychiater in Suriname voor 2 / 3 aftrekbaar door gewekt vertrouwen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3078 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6165 - 12-08-2020

Jurisprudentie

Herziening aanslag / geen proceskostenvergoeding na intrekking beroep

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/1232 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7581 - 05-10-2020

Jurisprudentie

Inspecteur handelde onzorgvuldig / beschikking belastingrente vernietigd

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/4952 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6269 - 18-08-2020

Jurisprudentie

Massaalbezwaaraanwijzing / box 3-heffing geen buitensporige last

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/370 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6268 - 18-08-2020

Jurisprudentie

Kostenaftrek zelfgekweekte cannabis / geen interne compensatie

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3265 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6267 - 18-08-2020

Jurisprudentie

Heffingsambtenaar hield onvoldoende rekening met slechte ligging woning

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5031 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7744 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Vermindering WOZ-waarde / Heffingsambtenaar hanteerde te hoge grondwaarde

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3449 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7745 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Teruggaven wegens in strijd met Unierecht geïnde bedragen / Ontvanger vergoedt te weinig rente

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1944 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7456 - 05-10-2020

Volgende