Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Schorsing kenteken door vergissing niet ongedaan gemaakt / matiging verzuimboete

Auto - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/2394 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4609 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Op artikel 64 AWR gebaseerde belastingaanslag / immateriële schadevergoeding

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/3775 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4909 - 22-09-2020

Jurisprudentie

Wijziging legesverordening met terugwerkende kracht / voldaan aan opbrengstlimiet?

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1823 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5295 - 21-09-2020

Jurisprudentie

Projectontwikkeling / onzakelijke lening

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/3755 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4361 - 27-08-2020

Jurisprudentie

Geschonken aandelen / bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2347 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5250 - 01-10-2020

Jurisprudentie

Toepassing woningtarief en cultuurgrondvrijstelling / onterechte naheffing overdrachtsbelasting

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/161 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4607 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Geen sprake van afzonderlijke btw-ondernemingen maar van fiscale eenheid

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/3700 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4910 - 22-09-2020

Jurisprudentie

Uitkeringen op certificaat in stichting kwalificeren als row / boetes vernietigd

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/2823 en 19/2827 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4135 - 17-08-2020

Jurisprudentie

Waardering bouwgrond / eigen aankoopcijfer geeft niet de marktwaarde weer

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/6143 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4465 - 01-09-2020

Jurisprudentie

Voordeel uit managementparticipatie terecht in 2014 als loon in heffing betrokken

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1318 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4580 - 31-08-2020

Volgende