Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 17/2457, 17/2458, 17/2459 - ECLI:NL:RBNNE:2020:3443 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Rijnvarende verstrekte regularisatie-beslissing niet aan Inspecteur / geen kostenvergoeding

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/706 - ECLI:NL:RBNNE:2020:3411 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Terechte aansprakelijkstelling voor omzetbelasting maar niet voor boetes en rente

Alg - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/38, 18/39 - ECLI:NL:RBZWB:2020:4506 - 24-09-2020

Jurisprudentie

Massaalbezwaaraanwijzing / box 3-heffing geen buitensporige last

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/370 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6268 - 18-08-2020

Jurisprudentie

Kostenaftrek zelfgekweekte cannabis / geen interne compensatie

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3265 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6267 - 18-08-2020

Jurisprudentie

Geen renteaftrek voor gefingeerde eigenwoningschuld / kwade trouw en vergrijpboetes

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/6624 - ECLI:NL:RBZWB:2020:4716 - 18-09-2020

Jurisprudentie

Inwoner Frankrijk terecht niet als kwalificerend buitenlands belastingplichtige aangemerkt

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/2337 - ECLI:NL:RBZWB:2020:4107 - 01-09-2020

Jurisprudentie

Vastgestelde WOZ-waarde is niet afdoende onderbouwd

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - 19/2760 - ECLI:NL:RBMNE:2020:3146 - 04-08-2020

Jurisprudentie

Heffingsambtenaar hield onvoldoende rekening met slechte ligging woning

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5031 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7744 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Vermindering WOZ-waarde / Heffingsambtenaar hanteerde te hoge grondwaarde

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3449 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7745 - 06-10-2020

Volgende