Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-tarieven van diensten van attractieparken

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-406/20 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over uitleg verleggingsregeling

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-406/20 - 17-08-2020

Jurisprudentie

Btw-behandeling van roamingdiensten / vaststelling plaats van dienst

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-593/19 - ECLI:EU:C:2020:851 - 22-10-2020

Jurisprudentie

Voedingsdiensten zijn niet ondergeschikt aan fitnessdiensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-581/19 - ECLI:EU:C:2020:855 - 22-10-2020

Jurisprudentie

Kwalificeert Spaanse regeling voor topvoetbalclubs als staatssteun?

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑362/19 P - ECLI:EU:C:2020:838 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Hongaarse 'advertentiebelasting' kwalificeert niet als verboden staatssteun

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑596/19 P - ECLI:EU:C:2020:835 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Op omzet gebaseerde progressieve belasting kwalificeert niet als verboden staatssteun

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑562/19 P - ECLI:EU:C:2020:834 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Heffing antidumpingrecht op invoer van vaste meststoffen uit Rusland

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑117/19 - ECLI:EU:C:2020:833 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Gecorrigeerde verbintenisfactuur na douaneaangifte / geen vrijstelling antidumpingrecht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑543/19 - ECLI:EU:C:2020:830 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Poolse voorwaarden voor verlaging maatstaf btw strijdig met Unierecht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑335/19 - ECLI:EU:C:2020:829 - 15-10-2020

Volgende