Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Uitvoering overheidstaak naast een economische activiteit / fiscale eenheid?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-269/20 - 04-08-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over het heffen van bronbelasting over fictieve rente inkomsten

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-257/20 - 03-08-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over accijnsverlaging voor kleine brouwerijen / uitleg structuurrichtlijn

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-221/20 en C-223/20 - 20-07-2020

Jurisprudentie

'Cyprus-route' / socialeverzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

SV - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑610/18 - ECLI:EU:C:2020:565 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Herziening douaneaangifte door wijziging naam aangever / vertegenwoordiging

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑97/19 - ECLI:EU:C:2020:574 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Inleiding procedure herziening douaneaangifte na fysieke inspectie eerdere invoer

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑496/19 - ECLI:EU:C:2020:583 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Draagwijdte beginsel van gezag van gewijsde wanneer uitspraak in strijd is met Unierecht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑424/19 - ECLI:EU:C:2020:581 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Gerecht fluit Europese Commissie terug in staatssteun zaken tegen Apple

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑778/16 en T‑892/16 - ECLI:EU:T:2020:338 - 15-07-2020

Volgende