Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Italiaanse regionale kortingsregeling voor 'tanken aan de pomp' strijdig met EU-richtlijn?

Auto - Conclusie Advocaat-Generaal - C‑63/19 - ECLI:EU:C:2020:596 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Uitleg Verdrag Nederland-Portugal ter zake van WAO-en AOW-uitkering

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01393 - ECLI:NL:PHR:2020:694 - 15-07-2020

Jurisprudentie

Rioolheffing gemeente Oostzaan / overschrijding opbrengstlimiet 2013 en 2014

Lokaal - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05224 - ECLI:NL:PHR:2020:685 - 09-07-2020

Jurisprudentie

A-G: rechtsbescherming voor belanghebbenden bij een inlichtingenverzoek

FB - Conclusie Advocaat-Generaal - C-245/19 en C-246/19 - ECLI:EU:C:2020:516 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Terechte navordering schenkbelasting over 17 jaar geleden verkregen banktegoed

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05408 - ECLI:NL:PHR:2020:657 - 30-06-2020

Jurisprudentie

A-G adviseert Hoge Raad gemachtigde te weigeren in alle zaken waarin hij optreedt

FB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05365 - ECLI:NL:PHR:2020:665 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Aftrekuitsluiting van jaarvergoeding partner in onderneming is discriminatoir

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00058 - ECLI:NL:PHR:2020:621 - 19-06-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over gewekt vertrouwen bij btw-kwesties?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03617 - ECLI:NL:PHR:2020:615 - 17-06-2020

Jurisprudentie

Uitleg begrip 'verwevenheid' voor aangaan fiscale eenheid / verleggingsregeling n.v.t.

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03185 - ECLI:NL:PHR:2020:614 - 17-06-2020

Volgende