Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Vrijstelling vpb voor vereniging die nog geen vijf jaar bestaat / winstgrens

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00772 - ECLI:NL:PHR:2020:853 - 28-09-2020

Jurisprudentie

Geen afwaardering tbs-vordering

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00601 - ECLI:NL:PHR:2020:952 - 29-09-2020

Jurisprudentie

In Stiftung ingebracht vermogen kwalificeert als APV / toerekening aan erfgenaam

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03674 - ECLI:NL:PHR:2020:860 - 18-09-2020

Jurisprudentie

Toerekening APV-vermogen aan erfgenaam / uitkeringen terecht belast als row

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/03671 - ECLI:NL:PHR:2020:842 - 18-09-2020

Jurisprudentie

Alleen lage sectorpremiepercentage voor periode dat arbeidsomvang vastligt

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00860 - ECLI:NL:PHR:2020:811 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Inkomsten verhuur deel eigen woning belast in box 1 / geen kamerverhuurvrijstelling

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01752 - ECLI:NL:PHR:2020:808 - 16-09-2020

Jurisprudentie

Vrijstelling omzetbelasting voor vermogensbeheerdiensten?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 18/03680 - ECLI:NL:PHR:2020:762 - 31-08-2020

Jurisprudentie

Verzekeringsuitkering aan erfgenaam slachtoffer MH17-ramp behoort tot loon

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00551 - ECLI:NL:PHR:2020:758 - 31-08-2020

Jurisprudentie

Vof is geen OB verschuldigd wegens privégebruik woning door de vennoten

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05647 - ECLI:NL:PHR:2020:720 - 20-08-2020

Jurisprudentie

A-G: Verkrijging aandelen in opslagruimteverhuur- en dienstenbedrijf / onroerende-zaaklichaam?

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00081 - ECLI:NL:PHR:2020:717 - 20-08-2020

Volgende