Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Beroep onredelijk laat ingediend; geen dwangsom

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00671 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1958 - 07-07-2020

Jurisprudentie

Waarderingsvoorschriften pensioen niet strijdig met goed koopmansgebruik of artikel 1 EP

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00060 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1923 - 07-07-2020

Jurisprudentie

Reiskosten vervoer naar audiologisch centrum aftrekbaar als specifieke zorgkosten

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00042 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1959 - 07-07-2020

Jurisprudentie

Beroepen terecht niet-ontvankelijk verklaard / geen immateriële schadevergoeding

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00316 t/m 19/00322 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1919 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Proceskostenvergoeding / noodzaak tot instellen en voortzetten beroep

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00553 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1921 - 09-06-2020

Jurisprudentie

Onjuist gebruik handelaarskenteken / terechte naheffing MRB en 100% boete

Auto - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00613 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1795 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Geen inkomensafhankelijke combinatiekorting / geen bewijs hoger inkomen ex-partner

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00917 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1918 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Schenking binnen 180 dagen voor overlijden / vermindering i.v.m. fictieve verkrijging

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00250 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1675 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Verkrijging economische eigendom onroerende zaak / terechte verzuimboete

Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00946 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1672 - 23-06-2020

Jurisprudentie

Accijnsheffing shishalounge / bedrag naheffingsaanslag gebaseerd op redelijke schatting

Alg - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00802 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1796 - 30-06-2020

Volgende