Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen gewekt vertrouwen dat niet onderbouwde zorgkosten aftrekbaar zijn

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00642 en 19/00643 - ECLI:NL:GHARL:2020:5720 - 28-07-2020

Jurisprudentie

Geen bedrijfsmatige exploitatie / cultuurgrondvrijstelling niet van toepassing

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00831 - ECLI:NL:GHARL:2020:5718 - 28-07-2020

Jurisprudentie

Registratie in Nederland van gebruikte auto / toepassing historisch tarief

Auto - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00983 - ECLI:NL:GHARL:2020:5721 - 28-07-2020

Jurisprudentie

Exploitant vakantieparken is btw verschuldigd over doorberekende waterschapslasten

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00808 t/m 19/00810 - ECLI:NL:GHARL:2020:5726 - 28-07-2020

Jurisprudentie

Juiste vaststelling premieplicht en premieheffing Rijnvarende / geen verrekening

SV - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00573 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1391 - 21-07-2020

Jurisprudentie

WOZ-waarde woonboerderij op perceel waarvan deel uit water bestaat

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00488 - ECLI:NL:GHARL:2020:5638 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Gemachtigde geeft onjuiste uitleg aan vaststellingsovereenkomst

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 200.261.864-01 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1166 - 14-07-2020

Jurisprudentie

WOZ-waarde woning te hoog vastgesteld / kostenvergoeding voor twee taxatierapporten

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01011 - ECLI:NL:GHARL:2020:5640 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Geen hogere aftrek specifieke zorgkosten

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00459 - ECLI:NL:GHARL:2020:5637 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Juiste objectafbakening / verzoek om uitstel digitale zitting terecht afgewezen

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 1800886 t/m 1800888 en 1900874 en 1900875 - ECLI:NL:GHARL:2020:5634 - 21-07-2020

Volgende