Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Belaste schenking van Liechtensteinse stiftung / toepassing APV-regime

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/6554 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5410 - 12-10-2020

Jurisprudentie

Andere bestemming appartementen / eerder in aftrek gebrachte btw terecht nageheven

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/437 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5490 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Geen verhoogde vrijstelling voor schenking van vader / geen (leeftijds)discriminatie

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/2590 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5408 - 12-10-2020

Jurisprudentie

Inkomsten geen winst uit onderneming / gelijkheidsbeginsel niet geschonden

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/2407 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5310 - 09-10-2020

Jurisprudentie

Aftrek specifieke zorgkosten / hoorplicht niet geschonden / geen dwangsommen

IB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/6623 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5313 - 09-10-2020

Jurisprudentie

Schorsing kenteken door vergissing niet ongedaan gemaakt / matiging verzuimboete

Auto - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/2394 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4609 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Projectontwikkeling / onzakelijke lening

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/3755 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4361 - 27-08-2020

Jurisprudentie

Wijziging legesverordening met terugwerkende kracht / voldaan aan opbrengstlimiet?

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1823 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5295 - 21-09-2020

Jurisprudentie

Op artikel 64 AWR gebaseerde belastingaanslag / immateriële schadevergoeding

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/3775 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4909 - 22-09-2020

Jurisprudentie

Geschonken aandelen / bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2347 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5250 - 01-10-2020

Volgende