Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Hoorplicht niet geschonden bij te laat ingediende bezwaarschriften

FB - Arrest Hoge Raad - 19/03309 - ECLI:NL:HR:2021:84 - 22-01-2021

Jurisprudentie

Aan netbeheerder opgelegde aanslag precariobelasting ontbeert wettelijke grondslag

Lokaal - Arrest Hoge Raad - 20/02220 - ECLI:NL:HR:2021:83 - 22-01-2021

Jurisprudentie

Bij toepassing van de inkeerregeling gaat het om een objectief vermoeden

FB - Arrest Hoge Raad - 20/01200 - ECLI:NL:HR:2021:103 - 22-01-2021

Jurisprudentie

Zuiveringsheffing / niet voldaan aan kenbaarheidseisen NEN-normen

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00632 - ECLI:NL:GHARL:2021:422 - 19-01-2021

Jurisprudentie

Vervallen herinvesteringsvoornemen / HIR terecht tot winst gerekend

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01175 - ECLI:NL:GHARL:2021:234 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Geen teruggaaf dividendbelasting voor Japanse pensioenuitvoerder

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01383, 19/01384, 19/01385, 19/01386 - ECLI:NL:GHARL:2021:237 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Onafgebroken voornemen tot herinvestering / geen vrijval HIR

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01176 - ECLI:NL:GHARL:2021:235 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Grove schuld en / of voorwaardelijke opzet niet bewezen / vergrijpboetes vernietigd

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00394, 20/00396, 20/00398, 20/00400 - ECLI:NL:GHARL:2021:240 - 12-01-2021

Jurisprudentie

Geen verrekening van in 2015 door Uruguay ingehouden bronbelasting

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00387 - ECLI:NL:GHDHA:2021:5 - 06-01-2021

Jurisprudentie

Bij toepassing van de inkeerregeling gaat het om een objectief vermoeden

Alg - Arrest Hoge Raad - 20/01200 - ECLI:NL:HR:2021:103 - 22-01-2021

Volgende