Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Onterechte aanslag rioolheffing voor garageboxen

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3342 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9993 - 16-11-2020

Jurisprudentie

WOZ-waarde varkenshouderij niet te hoog vastgesteld / vermindering aanslag OZB

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant - 19/584 - ECLI:NL:RBOBR:2020:5479 - 06-11-2020

Jurisprudentie

Belastingplichtige mocht op adviseur vertrouwen / geen grove schuld

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/4999 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5411 - 04-11-2020

Jurisprudentie

Geen recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting / werk in offshore

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/818 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9274 - 18-11-2020

Jurisprudentie

Onvoldoende informatie in parkeerapp / onterechte naheffing parkeerbelasting

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/4512 - ECLI:NL:RBNNE:2020:3911 - 12-11-2020

Jurisprudentie

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/1196 - ECLI:NL:RBNNE:2020:4095 - 20-11-2020

Jurisprudentie

Inspecteur behandelde bezwaar ten onrechte als zogenoemd 9:6-verzoek / nieuw beleid

FB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 20/7750 - ECLI:NL:RBZWB:2020:5497 - 12-11-2020

Jurisprudentie

Onterechte vergrijpboete t.a.v. op naam van echtgenoot geregistreerd vermogen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/5142 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9697 - 09-11-2020

Jurisprudentie

Illegaal bankieren / redelijke schatting row en voordeel sparen en beleggen

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/5161 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9695 - 09-11-2020

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing wegens privégebruik auto

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/62 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9683 - 14-10-2020

Volgende