Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Zweedse regeling inzake herziening btw-aftrek niet EU-proof

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑787/18 - ECLI:EU:C:2020:964 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Hoge Raad stelt verzoek tot wraking buiten behandeling

FB - Arrest Hoge Raad - 20/02870;20/02873 - ECLI:NL:HR:2020:1868 - 06-11-2020

Jurisprudentie

Verzoeken tot wraking van drie raadsheren Hoge Raad afgewezen

FB - Arrest Hoge Raad - 20/00518, 20/00519 - ECLI:NL:HR:2020:1861 - 20-11-2020

Jurisprudentie

Debiteursvervanging / onzakelijke lening / afwaarderingsverlies deels aftrekbaar?

IB - Arrest Hoge Raad - 19/04790 - ECLI:NL:HR:2020:1856 - 20-11-2020

Jurisprudentie

'Cyprus-route' / socialeverzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 16/2910 - ECLI:NL:CRVB:2020:2741 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Proefprocedures sectorindeling franchiseketens / bijlage bij conclusies A-G

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01380 - ECLI:NL:PHR:2020:1077 - 29-10-2020

Jurisprudentie

Sectorindeling franchisenemer bouwmarktformule / beoordelingsvrijheid Inspecteur

SV - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01378 - ECLI:NL:PHR:2020:1071 - 29-10-2020

Jurisprudentie

Ontbreken van rechtsgang tegen inlichtingenverzoek is strijdig met EU-recht

FB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑245/19 en C‑246/19 - ECLI:EU:C:2020:795 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Betaling ter verkrijging van exclusief distributierecht behoort tot douanewaarde

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑775/19 - ECLI:EU:C:2020:948 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Finse regeling voor fiscale behandeling buitenlandse dividenden strijdig met VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-440/19 - ECLI:EU:C:2020:942 - 19-11-2020

Volgende