Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Ingehouden loonheffing kwalificeert niet als aftrekbare gift

IB / Lokaal - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00703 - ECLI:NL:GHARL:2021:6738 - 13-07-2021

Jurisprudentie

30%-regeling / keuze werkgever werkt door naar inkomstenbelastingheffing

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00777 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1325 - 30-06-2021

Jurisprudentie

(Geen) afwaardering panden naar lagere bedrijfswaarde

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00662, 20/00663 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1256 - 29-06-2021

Jurisprudentie

Inkomsten uit verhuur woningen belast als row / navordering en vergrijpboetes

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00789, 20/00790, 20/00791, 20/00792 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1255 - 22-06-2021

Jurisprudentie

Belastingrente bij terugvorderingsbeschikkingen Btw-compensatiefonds juist berekend

FB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00745, 20/00746, 20/00747 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1193 - 10-06-2021

Jurisprudentie

BPM-aangifte op basis van XRAY-koerslijst / niet teveel BPM voldaan

Auto - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00382, 20/00383, 20/00384, 20/00385, 20/00386, 20/00387 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1310 - 04-03-2021

Jurisprudentie

Levering perceel met muur van gesloopte fabriek / geen sprake van bouwterrein

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00711 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1236 - 29-04-2021

Jurisprudentie

Geen aftrek periodieke giften aan stichtingen die niet zijn aangewezen als ANBI's

IB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00764 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1059 - 12-05-2021

Jurisprudentie

Ondernemerschap / meer activiteiten dan enkel uitlenen van btw-identificatienummer

BTW - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00666 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1060 - 12-05-2021

Jurisprudentie

Gasolie voor voortstuwing schip / naheffing accijns en boete

Alg - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00798 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1058 - 15-04-2021

Volgende