Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Uitleg 'remittance bepaling' in Verdrag Nederland-Malta

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01414 - ECLI:NL:PHR:2020:1028 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Niet tijdig beslist op bezwaar / belanghebbende niet in Nederland gevestigd

FB - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/01172 t/m 17/01186 - ECLI:NL:GHARL:2020:9535 - 27-11-2020

Jurisprudentie

Geen 'Europees beroep' mogelijk tegen 'conclusie' Europese Commissie

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑572/18 - ECLI:EU:C:2020:973 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 20/1196 - ECLI:NL:RBNNE:2020:4095 - 20-11-2020

Jurisprudentie

Onzakelijke borgstelling / geen afwaardering regresvordering

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01192 - ECLI:NL:GHARL:2020:9550 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Informatiebeschikkingen ten aanzien van niet meer bestaande rechtspersoon vernietigd

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/01187, 17/01188, 17/01189, 17/01190, 17/01191, 17/01192, 17/01193, 17/01194, 17/01195, 17/01196, 17/01197, 17/01198, 17/01199, 17/01200, 17/01201, 17/01202 - ECLI:NL:GHARL:2020:9536 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Verwerking heffingsvermindering verhuurderheffing voor vennootschapsbelasting

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/01464 - ECLI:NL:PHR:2020:1079 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Aftrek voorbelasting bij nieuwbouwwoning met zonnepanelen

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/02837 - ECLI:NL:PHR:2020:1017 - 30-10-2020

Jurisprudentie

Zweedse regeling inzake herziening btw-aftrek niet EU-proof

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑787/18 - ECLI:EU:C:2020:964 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Hennepkweker heeft vereiste aangifte niet gedaan / redelijke schatting

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 19/00551 - ECLI:NL:GHSHE:2020:3636 - 19-11-2020

Vorige | Volgende