Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Betaling ter verkrijging van exclusief distributierecht behoort tot douanewaarde

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑775/19 - ECLI:EU:C:2020:948 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Finse regeling voor fiscale behandeling buitenlandse dividenden strijdig met VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-440/19 - ECLI:EU:C:2020:942 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Kwalificeert Spaanse regeling voor topvoetbalclubs als staatssteun?

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑362/19 P - ECLI:EU:C:2020:838 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Hongaarse 'advertentiebelasting' kwalificeert niet als verboden staatssteun

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑596/19 P - ECLI:EU:C:2020:835 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Op omzet gebaseerde progressieve belasting kwalificeert niet als verboden staatssteun

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑562/19 P - ECLI:EU:C:2020:834 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Heffing antidumpingrecht op invoer van vaste meststoffen uit Rusland

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑117/19 - ECLI:EU:C:2020:833 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Gecorrigeerde verbintenisfactuur na douaneaangifte / geen vrijstelling antidumpingrecht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑543/19 - ECLI:EU:C:2020:830 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Niet naleven voorschriften regeling actieve veredeling / begrip 'gebruikte goederen’

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑476/19 - ECLI:EU:C:2020:802 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Roemeense regels inzake verrekenprijzen niet strijdig met VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑558/19 - ECLI:EU:C:2020:806 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Weense belasting op exploitatie wedterminals geoorloofd

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑711/19 - ECLI:EU:C:2020:812 - 08-10-2020

Volgende